26 C
Willemstad
• zaterdag 24 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...

DH | Governor receives first 19 of hundreds of National Decrees for justice workers

PHILIPSBURG--Caretaker Minister of Justice Anna Richardson sent out a press release on Thursday, an hour before midnight, stating that the Cabinet of Governor Ajamu Baly had confirmed...

AntilliaansDagblad | Arts Aida ontmoet hulpdiensten Sint Maarten

Philipsburg - Het management van Carnival Cruises organiseerde onlangs een rondleiding op het cruiseschip Aida uit Duitsland voor leden van de hulpdiensten van Sint Maarten. Stefan Luhrs, een...

AntilliaansDagblad | Geen dengue op Aruba

Oranjestad - Het Amerikaanse consulaat op Curaçao maakt er ten onrechte melding van dat er een uitbraak van dengue is op Aruba. Directie Volksgezondheid (DVG) bestrijdt dat...
- Advertisement -spot_img

Progreso di Korsou Blog | Hoe gaan we verder met Curacao?

HomeAuteursProgreso di Korsou Blog | Hoe gaan we verder met Curacao?
De mens en zijn bario moeten centraal staan
Progreso di Korsou Blog – Bienestar di Pueblo | De mens en zijn bario moeten centraal staan

De democratie zoals wij die kennen gaat (impliciet) uit van de gedachte dat politieke partijen ideologisch van elkaar verschillen, een op hun ideologie gebaseerde toekomstvisie hebben en dat hun representanten zich in de eerste plaats inspannen om het landsbelang of het algemeen belang te dienen.

De werkelijkheid is anders. Ideologieën spelen nauwelijks of geen rol. Het algemeen belang en het belang van het volk worden alleen om rhetorische redenen van stal gehaald: een cosmetisch aangebrachte ‘legitimatie’ om het streven naar welbegrepen eigenbelang beter verkoopbaar te maken.

De vraag ‘wat kan deze kandidaat voor mij betekenen?’ wordt waarschijnlijk veel vaker gesteld dat de vraag ‘wat kan deze kandidaat voor het land Curaçao betekenen?’. En omgekeerd wordt vooral gekeken met welke gunsten en beloftes de meeste stemmen kunnen worden getrokken. En in een samenleving met relatief veel armoede en een gemiddeld laag opleidingsniveau, leidt dat tot een grote groep makkelijk beïnvloedbare kiezers. Politici stappen ook makkelijk over naar een andere parij of richten er zelf een op. Dat betekent ook een hoge mate van politieke instabiliteit.

Op hun beurt zijn de politici afhankelijk van degenen die bereid zijn geld in hun campagne te investeren. Inderdaad: niet zomaar ergens geld in steken, maar investeren. Politici zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar. Hoe meer geld iemand in een campagne steekt des te meer zal hij ervoor terug willen hebben. Zakelijk heet dat een ‘return on investment’. Je kunt dat vaak maar moeilijk waarnemen, maar vraag je af waarom (sommige) politici zich zo bijzonder druk maken om bepaalde zaken: bijvoorbeeld om een project dat juist wel of niet van de grond moet komen; een discussie over de locatie van een bepaald project of wie het mag uitvoeren; of wie er deel mogen uitmaken van het bestuur van een toezichthouder als de Gaming Control Board.

In de kern draait onze democratie dus om politici die zoveel mogelijk voor ‘hun’ (potentiële) achterban (kiezers, ‘investeerders’) willen doen. Dat zie je natuurlijk wel vaker, maar vanwege de kleinschaligheid zijn de lijnen korter, is de mate van mogelijke beïnvloeding groter en valt het allemaal veel sneller op. Alleen lijken sommigen de schaamte voorbij te zijn, of erger, wordt gesteld dat dit hoort bij ‘onze’ politieke cultuur.

Er wordt veel over ‘nation building’ gesproken: een nationale identiteit. De symbolen daarvan zijn in het bijzonder de vlag, het volkslied en de taal (het Papiaments). Voor de één is het heel belangrijk om zich met een nationale identiteit te kunnen identificeren, de ander voelt zich juist meer een wereldburger. Het gaat hier ook niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar om een te respecteren verschil in levensopvatting.

Curaçao kent vele nationaliteiten en bevolkingsgroepen. Deze diversiteit is mooi en krachtig, maar wordt grotendeels miskend tijdens bijvoorbeeld een ‘Siman di Kultura’ – daar is alleen aandacht voor de geschiedenis van één bevolkingsgroep (weliswaar de grootste), zijnde de afstammelingen van de voormalige slaven. Het wordt tijd om de verscheidenheid aan Curaçaoënaars te erkennen en gezamenlijk na te denken over de vraag “Wie of wat is nou een Yu di Korsou”? Dus inclusief de Portugese, Hindoestaanse, Joodse, Chinese enzovoort Curaçaoënaars. En ja, ook de mensen van Nederlandse afkomst die hier soms al vele generaties zitten.

Naarmate er meer ontevredenheid heerst, wordt meer over ‘nation building’ gesproken. Maar waar gaat het in het leven nu echt om? Voor veel mensen speelt het leven zich af in en direct rond hun eigen bario. Wat er in de grote wereld verder allemaal gebeurt interesseert niet iedereen. Wat wel iedereen interesseert is een goed leven dan wel uitzicht op een goed leven. Een goed leven betekent: welzijn. In dat verband worden zaken als een baan, goede huisvesting, gezondheid, onderwijs, sport en (culturele) ontplooiing genoemd. De regering moet daarvoor de randvoorwaarden scheppen. En dat voor alle burgers.

Veel politieke discussies gaan over zaken waarmee mensen in het dagelijkse bestaan niet of nauwelijks te maken hebben: het Koninkrijk, (het streven naar meer) autonomie, de aanwijzingsbevoegdheid van de Koninkrijksregering, het democratisch deficit, de rol van de Gouverneur, en noem maar op. Dat zijn zaken die vooral voor politici van belang zijn. En hier lijkt een relatie te bestaan tussen de prestatie van politici en de discussies over deze onderwerpen: naarmate ‘de’ politiek minder in staat is goed te presteren, wordt meer geklaagd over deze voor politici ‘belangrijke’ onderwerpen. Er worden zondebokken gezocht, want als er dingen niet goed gaan is dat altijd de schuld van iets of iemand anders. Politici zoeken de oorzaak nooit bij zichzelf; ze gaan volledig op in hun spel en een groot deel van de bevolking vindt dat wel best.

We kunnen lang en uitvoerig discussiëren over iets denkbeeldigs als het Koninkrijk of een hervorming van het kiesstelsel. Maar biedt dat uitzicht op een oplossing? Waarschijnlijk niet, omdat degenen die daarover beslissen bepaalde deelbelangen dienen en zich veelal niet inspannen voor het volk als geheel. De discussie rond de Isla laat zien wat er gebeurt als (bepaalde) politici bepaalde commerciële belangen dienen.

Wat dan wel? Als de huidige generatie politici niet in staat is de problemen serieus aan te pakken en zich in te zetten voor het ‘algemeen belang’, dan wordt het misschien tijd voor een nieuwe generatie politici. Een generatie met idealen voor een beter en mooier Curaçao voor iedereen. Een belangrijke stap die dan moet worden gezet is het zoveel mogelijk elimineren van de factor geld die zo’n grote invloed heeft op politieke campagnes. Het moet weer om de inhoud gaan. En er moeten politici komen waarvan de integriteit buiten twijfel staat.

Kortom, in onze democratie moet de mens weer centraal staan. En zijn bario. Welzijn voor iedereen moet het leidende principe van elke politicus zijn. Maar wij vrezen dat er nog een lange weg is te gaan voordat dit ideaal wordt bereikt. Want om dit soort politici gekozen te krijgen, moet de meerderheid van de stemmers ook naar dit soort politici op zoek zijn. En helaas kampt ons land nog altijd met een grote groep stemmers, veelal met lagere inkomens, die meer bezig zijn met overleven dan met lange termijn beleidsafwegingen; van wie de stem ‘te koop’ is met een paar meter asfalt, of een telefoonkaartje. Om daar iets aan te doen, is veel voorlichting nodig en aandacht in het onderwijs voor vakken als Staatsinrichting. Maar dat is een aanpak voor de langere termijn, voorbij de 4-jaar horizon (gemiddeld eigenlijk 2,5 jaar) van de meeste politici. Daar blijft dit liggen, en zet de vicieuze cirkel zich voort.

We zijn benieuwd naar wie er bereid zijn om serieus en oprecht te gaan werken aan de opbouw van Curaçao. En of het haalbaar is om genoeg van dat soort mensen te verenigen onder de vlag van één partij.

Discussier mee op onze Facebookpagina!

Door de Redactie van Progreso di Korsou, 10 oktober 2015.

Bron: Progreso di Korsou.

Progreso di Korsou is een groep van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land Curaçao op vele terreinen, gericht op de lange termijn. Dit doen wij onder andere door via de (reguliere en sociale) media deel te nemen aan het maatschappelijk debat en onze meningen en adviezen te geven over tal van onderwerpen en beleidsterreinen. Hiervoor hebben wij een vaste kern van mensen en daarnaast af en toe gastschrijvers. Voorlopig wil Progreso alleen een platform bieden aan mensen om ideeën uit te wisselen en met elkaar de dialoog aan te gaan over sociaal-economische thema’s. Like en deel onze Facebookpagina. Samen sterk! Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

7 reacties

 1. Zo’n zelfde hypocriet is Hendrik Habibe. Meneer zit al jarenlang te genieten in Nederland. Maar is een fanatieke promotor van het Papiamento op Aruba – wat natuurlijk weer anders geschreven moet worden dan het Papiamentu.

  Dat ze per saldo splijtzwammen aan het planten zijn, zal ze een worst wezen. Ze gaan voor eigen gewin: zie hoe belangrijk ik ben.

  De linkse kerk in Nederland heet deze lieden van harte welkom, ze hebben immers hetzelfde DNA: subsidie-vreters!

 2. de waarheid is hard en wordt meestal niet gewaardeerd.
  Frank was ook een hypocriet, die zijn boeken in het Nederlands schreef omdat hij wist dat zijn boeken in het Papiaments amper aftrek zouden hebben.

 3. Oppassen Sander: Papiamentu is bijna heilig.

  Als Frank Martinus Arion dit hoort… Dan zal hij je alsnog postuum in de hoek zetten.
  En… denk niet dat, dat niet kan. Nu Frank Martinus Arion, bijna de status heeft verkregen van de “de heilige vader des vaderland Curaçao” is alles mogelijk.

  Wat denk je waarom de Paus naar Curaçao komt? Om Frank Martinus Arion heilig te verklaren natuurlijk. En in het kielzog het Papiamen- tu en to. Dus oppassen Sander! Straks heb je Marcus ook nog aan je broek hangen!

 4. helaas, dit lijkt de enige oplossing.
  het papiamentstalige deel van het volk geloofd alles wat in hun krantjes staat.
  de maffia hebben het beheer over hun krantjes.
  Ze hebben geen inzicht in Nederlandse of Engelse informatie, want die talen kennen ze amper.
  De slimste zet van de elite en maffia families is geweest het volk papiamentstalig op te leiden.
  dit terugdraaien is een oplossing, maar lijkt onmogelijk.
  want we moeten o zo trots zijn op onze heilige taal.
  niet beseffend hoe dit deel van het volk daardoor gekoloniseerd is geworden door deze maffia en zogenaamde elite families.

 5. Er is wel een oplossing maar daar heeft niemand zin in: bestuur de Nederlandse Antillen net zo als Frankrijk hun eilanden bestuurt in de Caribbean.

 6. Zolang het “gepeupel” als stemvee door de politici op de markt “gekocht kan worden, blijven de problemen komen.

  Terug gaan naar de oudheid. Alleen plebejers stemrecht geven. En… als het gepeupel – wat ze helemaal niet willen – toch het stemhokje willen bezoeken: een examen laten afleggen.

 7. Mooie gedachten en uitgangspunten. Maar hoe onderdrukken we het eigen belang in onszelf? Al jaren lang bestuurt Curaçao zichzelf, dat gebeurt te weinig in het algemeen belang en teveel in het eigen belang. Waarom laten we ons omkopen? Omdat een vogel in de hand beter is dan 10 in de lucht. We kunnen wel opmerken dat een mentaliteitsverandering nodig is, maar hoe doe je dat? Alleen de aanhangers van de partij die aan de macht is bevoordelen, is ook niet in het algemeen belang. Wij weten wel wat eraan mankeert, maar hoe bewerk je die omslag? Dat willen we graag van u weten. Er wordt teveel gemopperd en te weinig gedaan, denken wij wel eens. Wie doet een meeslepend en werkbaar voorstel inhet kader van de vooruitgang? Renée van Aller &John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties