Principe-akkoord toetreding ambtenaren tot bvz

svb-bvz-1

Principe-akkoord toetreding ambtenaren bvz

WILLEMSTAD — De overheid en de ambtenarenvakbonden zijn het in principe eens over toetreding van ambtenaren tot de basisverzekering ziektekosten (bvz). Dit bevestigt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Hij benadrukt dat het voorstel dat nu op tafel ligt nog aan de vakbondsleden moet worden voorgelegd. Maar Calmes stelt dat ambtenaren op het eiland solidair zijn met gepensioneerden en een bijdrage willen leveren.

Het geschil over toetreding van ambtenaren tot de bvz speelt sinds begin vorig jaar. Voordat het voorstel in de Staten in behandeling werd genomen, kwamen de overheidsvakbonden en de overheid in een protocol overeen dat bij de start van de bvz ambtenaren hier geen deel van zouden uitmaken. Minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) verklaarde indertijd dat dit besluit was genomen om te voorkomen dat de implementatie van de nieuwe basisverzekering vertraging zou oplopen. Er was indertijd haast geboden omdat men bang was dat het ziektefonds van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op korte termijn in de problemen zou geraken.

Sinds november vorig jaar zijn overheid en overheidsvakbonden in gesprek over structurele besparingen op de personeelsuitgaven van de overheid. Een van de punten waarover de partijen overeenstemming hebben bereikt, is toetreding van ambtenaren tot de bvz, bevestigde Calmes vanochtend. De vakbonden zijn in afwachting van een voorstel van de regering voor een protocol, waarin zal staan wat dit zal betekenen voor het pakket waaronder ambtenaren zullen vallen. Calmes benadrukt in dit verband dat de vakbonden ervoor zullen waken dat hun leden er qua kwaliteit van de zorg niet op achteruit zullen gaan.

Het voorstel zal uiteindelijk worden voorgelegd aan de individuele vakbondsleden, aldus de Abvo-voorzitter. Hij gaat er niet vanuit dat dit problemen met zich mee zal brengen. “Wij zijn solidair met gepensioneerden. Stel dat wij op een gegeven moment over het voorstel gaan stemmen, dan zullen er mensen zijn die de volgende dag gepensioneerd zullen zijn.”

Het uitblijven van een akkoord over toetreding van ambtenaren tot de bvz was aanleiding voor kritiek op zowel overheid als vakbonden. De overheid werd verweten te lang over deze zaak te blijven doorpraten zonder de spreekwoordelijke knoop door te hakken, terwijl vakbonden het verwijt kregen dat zij niet solidair waren met gepensioneerden op het eiland. Gepensioneerden betalen op dit moment een bvz-premie van 10 procent van hun inkomen. Critici stellen dat door deelname van ambtenaren aan het fonds de premie voor gepensioneerden verlaagd kan worden.

Maar vanochtend wees Calmes alle verwijten van de hand. “Dat het proces zo lang heeft moeten duren, heeft te maken met het feit dat de regering te lang heeft getreuzeld in deze zaak. Wij probeerden tot een akkoord te komen, maar telkens weer bleek dat experts van de regering, die zaken moeten onderzoeken, veel meer tijd in beslag namen”, aldus de Abvo-voorzitter.

Tijdens de Statenvergadering over het uitblijven van de door de regering toegezegde en in een Statenmotie voorgestelde wetgeving om de misstanden in de bvz te corrigeren, liet PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe zich ook uit over de gesprekken tussen regering en vakbonden. Wilsoe verklaarde dat de regering ‘de broek moest aantrekken’ en haar verantwoordelijkheid in deze zaak moest nemen. In een reactie stelt minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) zich niet in de woorden van het Statenlid te herkennen. “Ik begrijp niet waar dit vandaan komt. De regering heeft al lang aangegeven dat wij van de overeenstemmingsverplichting in de onderhandelingen zullen afwijken. Dus wij maken er werk van.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *