Prijzen blijven stijgen

WILLEMSTAD — Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand november gestegen ten opzichte van oktober van 121,6 naar 122,4. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met november 2012, namen de prijzen met 3,2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De prijswijzigingen met de grootste invloed deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘Vervoer en communicatie’ en ‘Wonen’.
Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heden bekend heeft gemaakt.

“Dit is een relatief forse stijging van het gemiddelde prijspeil voor de consument gedurende een maand en heeft zich dit jaar gedurende twee achtereenvolgende maanden voorgedaan, namelijk in oktober en november”

, aldus het CBS.
Het CPI nam tussen november 2011 en november 2012 toe van 118,4 naar 122,4.
Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand november van dit jaar was ten opzichte van de maand november van vorig jaar.
In november 2012 lag het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen 3,2 procent hoger dan in november 2011, dus een stijging van ‘het 12-maands-gemiddelde consumentenprijsindexcijfer’ van 116,7 naar 120,5.
Voornoemd percentage van 3,2 geeft volgens het CBS een goed beeld van de langetermijn- inflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument.
De inflatie op Curaçao bevond zich dus gedurende de afgelopen zeven maanden continu op een niveau van ruim 3 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *