30 C
Willemstad
• dinsdag 27 februari 2024 14:48

Politie vertelde leugens’

Indien mogelijk had Navarro maatregelen getroffen tegen PG

Navarro2Willemstad – Minister Nelson Navarro van Justitie heeft gisteren toegegeven dat het politiekorps tegen hem heeft gelogen over de omstandigheden voorafgaand aan de zelfmoord van de gedetineerde Luigi Florentina, alias Pretu, in zijn cel op Barber.

Advertentie

Dit heeft de minister gedaan tijdens een persconferentie in Fòrti die naar aanleiding van het voorlopige rapport van de Commissie Pretu werd gehouden.

,,Men heeft niet alleen mij, maar iedereen voorgelogen”, zo gaf Navarro gisteren te kennen.

De bewindsman erkende dat hij daardoor een dag na de dood van Pretu het volk verkeerd had geïnformeerd.

,,Er zou voldoende personeel aanwezig zijn geweest op die dag.
Het logboek zou zelfs vermelden dat er gecontroleerd was, maar het logboek is achteraf pas ingevuld.”

De Justitieminister zei dat het feitenonderzoek van de Landsrecherche daarom heel belangrijk is. Navarro beaamde dat de wachtcommandant op Barber zijn werk niet naar behoren had gedaan en dat het arrestatieteam niet vóór de overplaatsing van Pretu naar Barber zijn cel had gecontroleerd. De bewindsman gaf aan dat de informatie die de betrokkenen aan de korpschef gaven onjuist was. De korpschef had op zijn beurt de onjuiste informatie aan de minister doorgegeven.

Wat het functioneren van de procureurgeneraal (PG) en de hoofdofficier van justitie in de zaak betreft, deelde Navarro mee dat hij, als het mogelijk was geweest, na de dood van Pretu maatregelen tegen hen had getroffen.
Maar de PG verstuurde na de dood van Pretu zelf een e-mail naar de bewindsman waarin hem in herinnering werd gebracht dat de benoeming voor de functie van PG via Koninklijk Besluit worden bekrachtigd en niet onder zijn bevoegdheid vallen.
De minister benadrukte gisteren dat hij verantwoordelijk is voor het beleid en als bewindsman politiek eindverantwoordelijk is voor het gebeurde.
Zelf ziet Navarro, op grond van de bevindingen van het rapport geen reden om af te treden.

,,Tenzij de Staten in een nog te houden vergadering mij naar het huis stuurt”, aldus de Justitieminister gisteren.

Ministers worden tegenwoordig minder snel naar huis gestuurd voor zaken waar zij verantwoordelijk voor zijn, zo hield de Navarro zijn toehoorders voor.

Advertentie

Rapport paar keer aangehaald
Het rapport van de Commissie Pretu werd gisteren een paar keer aangehaald om kritiek op het functioneren van de minister te weerleggen.
Het genoemde rapport is opgesteld door de commissie met aan het hoofd Suzy Camelia-Römer.
De commissie werd op 26 september officieel door de Justitieminister geïnstalleerd om de omstandigheden die tot de dood van Pretu in het cellencomplex te Barber hebben geleid, te onderzoeken.
Het voorlopige rapport, met daarin de bevindingen van de commissie, lekte vorige week uit.
Hierin wordt aangegeven dat er gedurende meerdere momenten voorafgaand aan de dood van Pretu, steken zijn laten gevallen.
Justitieminister Navarro was niet verrast over de gebreken die de commissie inventariseerde. Volgens hem zijn de aanwijzing uit Nederland en de bezuinigingsmaatregelen debet aan de manier waarop de politie moet roeien met de weinige riemen die zij heeft.
Navarro zegde toe de aanbevelingen uit het rapport zo snel mogelijk op te volgen.
Als het feitenonderzoek van de Landsrecherche is afgerond, zal er zo snel mogelijk een gesprek met de op non-actief gezette korpschef Marlon Wernet plaatsvinden, zo kondigde de minister aan. Wernet is als verantwoordelijk man voor het politiekorps destijds terecht op nonactief gesteld, zo herhaalde de bewindsman gisteren.
Het feit dat de korpschef destijds met vakantie was, deed daar geen afbreuk aan.

,,Hij kan niet doen alsof zijn neus bloedt”

, aldus de minister die tijdens de persconferentie ook stelde dat men in dit land moet leren dat mensen ‘accountable’ zijn voor hun daden.
Volgens Navarro treft hem geen blaam voor de gebeurtenissen rond de dood van Pretu.
Hiervoor haalde de bewindsman meerdere malen het rapport van de commissie aan.
Wel meldde Navarro dat hij wellicht als minister zijn stem luider had kunnen verheffen, maar hij ging ervan uit dat de operationele afdelingen het werk naar behoren zouden doen.
De storm van kritiek die er na bekendmaking van het rapport op de minister losbarstte, maakt naar zijn mening deel uit van een campagne van de georganiseerde misdaad om de samenleving te destabiliseren, de zogeheten ‘onderwereld-PR’.
Na de moord op Wiels is het volgens de minister duidelijk geworden hoezeer de georganiseerde misdaad Curaçao in zijn greep heeft.
Als het aan de bewindsman ligt, blijft hij daar keihard tegen optreden.

To Top

Gearchiveerd als

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties