32 C
Willemstad
• zondag 19 september 2021 15:36

Laatste reacties

- Advertentie -

Plasterk vindt verwijt onterecht

Minister Ronald Plasterk heeft op zijn werkkamer kaarten van Europees en Caribisch Nederland hangen, maar weet geen brug te slaan tussen het rijk en de eilanden. FOTO NICO VAN DER VEN
Minister Ronald Plasterk heeft op zijn werkkamer kaarten van Europees en Caribisch Nederland hangen,
maar weet geen brug te slaan tussen het rijk en de eilanden. FOTO NICO VAN DER VEN

Niet publiceren kritisch ISB-rapport is met Tweede Kamer afgesproken

Den Haag – Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het niet terecht dat hem wordt verweten het ISB-rapport over het falen van het rijksbestuur jegens Caribisch Nederland maandenlang onder de pet te hebben gehouden.

Advertentie

- Advertentie -

De bewindsman reageerde gisteren voorafgaand aan de ministerraad op de kritiek van met name D66 en SP dat hij het rapport niet onmiddellijk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en het advies om rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte zo snel mogelijk te vervangen naast zich heeft neergelegd.

Plasterk is zich van geen kwaad bewust. Hij stelt dat hij geheel volgens de afspraken met de Kamer heeft gehandeld om het rapport pas in april te sturen als ook een tweede onderzoek volledig is afgerond.

D66 vindt echter net als de SP, Groen- Links, PVV, SGP, 50+ en de Partij voor de Dieren dat het ISBrapport een dermate ‘dramatisch’ beeld schetst dat ‘urgentie geboden is’.

Dat juist gedoogpartner D66, na de harde botsing in het afluisterdebat opnieuw boos op hem is, laat de minister van zich afglijden.

,,Pluk een roos, zet hem op je hoed dan ben je morgen weer goed. Dit is echt gewoon afgesproken met de Tweede Kamer.”

- Advertisement -

Plasterk voegde er aan toe dat hij Stolte eerder al – in september – had uitgenodigd voor een gesprek na klachten over diens functioneren.

,,Ik heb uitvoerige gesprekken met hem gevoerd en het resultaat daarvan was dat hij besloot drie jaar eerder te vertrekken. Toen kwam het rapport dat bevestigde dat ik hem terecht had uitgenodigd. Maar ik had daar afspraken over met de Kamer en ook met de eilanden, om het in samenhang met een ander rapport naar de Kamer te sturen en ik hou me aan die afspraak.”

Wat Plasterk bedoeld met ‘afspraak’ is een mededeling in een brief die hij op 13 september naar de Kamer stuurde. Daarin kondigt hij aan ‘voornemens te zijn de evaluatie van de rijkscoördinatie dit najaar te doen starten met het oog op een rapportage kort na het eerste kwartaal van 2014’. Over een vervolgonderzoek, het argument dat de bewindsman nu aanvoert waarom de Kamer niet meteen is geïnformeerd over de bevindingen van ISB, werd in die brief geen melding gemaakt. Dat gebeurde voor het eerst in een brief van 18 november en later in een brief van 17 december waarin hij uitlegde waarom het onderzoek aan de afdeling ISB van het ministerie van Buitenlandse Zaken is uitbesteed.

Dat de uitkomsten daarvan dan al ruim vier weken in zijn bezit zijn, bleef onvermeld. Wel kondigde de minister een tweede onderzoek aan. Waarom de publicatie van ISB-rapport daar op zou moeten wachten, werd evenwel niet duidelijk gemaakt. Dat werd pas expliciet vermeld in de brief die de Kamer een week geleden kreeg in reactie op het uitlekken van het rapport:

,,De evaluatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel resulteerde in het rapport van de Inspectie, Signalering, Begeleiding. Het was zoals gesteld in de brief aan uw Kamer van 13 september 2013 de bedoeling dit gelijk met het tweede deel en de kabinetsreactie aan u aan te bieden.”

In deze brief wordt echter met geen woord over een ‘tweede deel’ gerept. Wassila Hachchi (D66) vindt de verklaring van Plasterk waarom hij het ISB-rapport niet eerder naar de Kamer heeft gestuurd, niet overtuigend. ,,Onvoldoende”, is haar oordeel.

,,De minister geeft aan dat het rapport niet naar de Kamer hoefde in november maar pas in april. Ik begrijp heel goed dat hij probeert om de problemen met rijksvertegenwoordiger Stolte op één hoop te gooien met de evaluatie. Maar dit gaat niet op.

Minister Plasterk gaf in september aan geen reden te zien om hem te vervangen. In november ontving hij het rapport met nieuwe informatie. Een vernietigend oordeel over het functioneren van de rijksvertegenwoordiger en een helder advies: hij moet per direct vervangen worden. Desnoods door een tijdelijke kracht.”

Hachchi vindt deze informatie dermate cruciaal dat Plasterk de Kamer onmiddellijk op de hoogte had moeten stellen:

,,In een rapport, in een brief of op een bierviltje. Ook als de minister het advies naast zich neer legt, had hij dit meteen aan de Kamer moeten uitleggen. Ernstige problemen met de rijksvertegenwoordiger laat je niet wachten. Geen dag. In het belang van de mensen op de eilanden, maar ook in het belang van de degenen die met hem moeten samenwerken. En dat zijn ook de ambtenaren van Plasterks ministerie.”

Ronald van Raak (SP) waarschuwde de bewindsman dat problemen niet worden opgelost door deze ‘vooruit te schuiven’. Dat D66 als het om het functioneren van Stolte gaat de vinger aan de pols houdt, had Plasterk kunnen weten.

Op 3 september hield Hachchi hem tijdens het Vragenuur het volgende voor:

,,Ik blijf erbij dat het niet zo kan zijn dat wij als Kamer iedere keer terug moeten komen om duidelijkheid over de positie van de rijksvertegenwoordiger te krijgen. Deze minister is verantwoordelijk. Ik ga over het controleren van het handelen van deze minister om te beoordelen of hij alles doet wat in zijn macht ligt om het probleem echt op te lossen.”

Intussen proberen VVD, PvdA en CDA te voorkomen dat de andere oppositiepartijen op korte termijn de kans krijgen Plasterk over de kwestie in een debat aan de tand te voelen.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...

ParadiseFM | Overheid roept jongeren op tot vaccinatie

Jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Dat deed epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanmorgen tijdens een overheidsbriefing. Tot eersgisteren testten 223 jongeren...

PB | Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA. De CBCS deelt...
- Advertentie -