Plasterk polst Kamer over kiesraad BES

Kabinet zet principe overboord: geen stemrecht niet-Nederlandse ingezetenen voor eilandsraad

logo-nederlandDen Haag – Het kabinet Rutte hecht er niet langer aan dat niet-Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij eilandsraadsverkiezingen zowel actief als passief stemrecht hebben.

Advertentie

Dat blijkt uit een brief die minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren op aandringen van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd om de wens van de Senaat over te brengen een apart BES Kiescollege in te stellen.
De Eerste Kamer wil het zo mogelijk maken niet-Nederlanders op de eilanden te laten deelnemen aan eilandsraadsverkiezingen terwijl Nederlandse ingezetenen via dat nieuwe Kiescollege kunnen stemmen voor de Senaat.
Plasterk voelt niets voor die oplossing en geeft daarvan blijk in zijn brief aan de Kamer. Hij herhaalt het disproportioneel te vinden de grondwet aan te passen ten behoeve van slechts zo’n 1.100 niet-Nederlandse ingezetenen van de BES-eilanden.
Plasterk heeft meerdere keren in gesprekken en correspondentie gepoogd de Senaat te overtuigen, maar die heeft zich ongevoelig getoond voor diens tegenargumenten.
Vorige maand zette de Eerste Kamer een punt achter de discussie door de minister het dringende advies te geven om de Tweede Kamer te polsen hoe daar over een apart Kiescollege wordt gedacht.
De minister heeft dat gisteren – met grote tegenzin en nadat de Senaat hem een herinnering had gestuurd – gedaan.
In zijn brief voert hij onder meer aan dat eilandsraden niet vergelijkbaar zijn met gemeenteraden en Provinciale Staten:

,,Ze vormen een specifieke bestuurslaag ten behoeve van de BES-eilanden. Het kabinet is dan ook van oordeel dat niet koste wat het kost hoeft te worden voldaan aan de principiële uitgangspunten van de Eerste Kamer. Alles afwegend geeft het kabinet er de voorkeur aan dat de niet-Nederlandse ingezetenen van Caribisch Nederland geen kiesrecht voor de eilandsraden hebben indien en zodra in de grondwet is opgenomen dat de eilandsraden het kiesrecht voor de Eerste Kamer verkrijgen.”

Door afstand te doen van het principe dat tot nu toe door achtereenvolgende kabinetten werd gehuldigd dat alle ingezetenen volledig stemrecht moeten hebben voor het dichtstbijzijnde (lees: lokale) bestuur dreigt een nieuw, fundamenteel onderscheid te worden gecreëerd tussen Caribisch en Europees Nederland. Daar tellen niet- Nederlanders immers wel volwaardig mee bij gemeenteraadsverkiezingen.
Gegeven het feit dat op de PVV na alle Senaatsfracties voor een apart Kiescollege zijn, ligt het voor de hand dat daarvoor in de Tweede Kamer een meerderheid is.

Naschrift:

Dit is wat de Eerste Kamer wil:

Niet-Nederlandse ingezetenen van Caribisch Nederland moeten, onder dezelfde voorwaarden die gelden ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen, kiesrecht krijgen voor de eilandsraadsverkiezingen; – Niet-Nederlandse ingezetenen van Caribisch Nederland mogen geen invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer; – Nederlandse ingezetenen van Caribisch Nederland moeten invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *