26 C
Willemstad
• zaterdag 24 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...

DH | Governor receives first 19 of hundreds of National Decrees for justice workers

PHILIPSBURG--Caretaker Minister of Justice Anna Richardson sent out a press release on Thursday, an hour before midnight, stating that the Cabinet of Governor Ajamu Baly had confirmed...

AntilliaansDagblad | Arts Aida ontmoet hulpdiensten Sint Maarten

Philipsburg - Het management van Carnival Cruises organiseerde onlangs een rondleiding op het cruiseschip Aida uit Duitsland voor leden van de hulpdiensten van Sint Maarten. Stefan Luhrs, een...

AntilliaansDagblad | Geen dengue op Aruba

Oranjestad - Het Amerikaanse consulaat op Curaçao maakt er ten onrechte melding van dat er een uitbraak van dengue is op Aruba. Directie Volksgezondheid (DVG) bestrijdt dat...
- Advertisement -spot_img

Opinie PIN | Handig verDrayeren: leugens, halve waarheden, insinuaties en persoonlijke meningen onder het mom van onafhankelijke journalistiek

HomeMediaOpinie PIN | Handig verDrayeren: leugens, halve waarheden, insinuaties en persoonlijke meningen...

Opinie Alvin Daal (PIN)

Fractie PIN boos op opiniestuk van journalist Dick Drayer

Dick Drayer, een zich journalist noemende medeburger, waarvan inmiddels menigeen zich afvraagt wie of welke belangen hij bij gelegenheid dient, kiest om onder de titel “De trackrecord van een ‘handige’​ minister” op 8 juni een mening te publiceren over de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) van Curaçao, bestaande uit een handig en zelfbedachte aaneenschakeling van leugens, halve waarheden, ongefundeerde insinuaties en persoonlijke meningen.

Dat Drayer deze op zijn persoonlijke Facebook-pagina plaatst, doet niet af aan de kwade bedoelingen die hierachter schuilen of minimaal de consequenties van zijn bericht zijn.

Afgaande op de commentaren op zijn bericht blijkt dit voor degenen die het ‘handig verDrayeren’ van nieuws uit Curaçao richting Nederland blindelings volgen, ruim voldoende om de door Drayer gelanceerde samenzweringstheorie, met – in dit geval meer dan drieduizend actoren – klakkeloos als feit over te nemen.

Drayer begint zijn opgeschreven hersenspinsels zonder moeite en geheel onoordeelkundig over het beleid en de uitvoering van de lokale Covid-quarantaine en kwalijker, zonder ook maar de minste moeite te nemen om zich te informeren over het bedrijf dat opdracht kreeg om specifieke logistieke onderdelen van de verplichte quarantainemaatregel te coördineren: Minister Camelia-Römer zou deze opdracht (let wel: zonder aanbesteding) aan het bedrijf van haar schoonzoon hebben gegund.

Als journalist zou je verwachten dat Drayer navraag zou hebben gedaan bij of via andere media-outlets had opgevangen dat de Secretaris-Generaal (SG) van het Ministerie van GMN ruimschoots daarvoor al was ingegaan op de door hem gemaakte beleidskeuzes, gevolgde procedures en andere voor het onderwep relevante kwesties.

Daags voor het verschijnen van de opinie van Drayer werd hierover een persbericht uitgegeven en radio en tv-interviews gegeven, waarin met feiten werd gestaafd dat mw. Camelia-Römer niet betrokken was bij selectie en de opdrachtverlening aan T Experience. Ook de Minister van Financiën heeft op tv verklaard dat de betreffende procedure volgens de vigerende regels en adviezen was verlopen. Helaas, de “journalist” heeft ervoor gekozen alle berichtgeving terzake opportunistisch terzijde te schuiven.

Natuurlijk weet Drayer als geen ander dat hij met het verkondigen van zijn mening onder het mom van verantwoorde verslaggeving inspeelt op de emoties van het deel van de bevolking dat geen boodschap heeft aan maatregelen om verspreiding van het Corona-virus op Curaçao in te perken, al dan niet gedreven door politieke motieven. Drayer meent dat touroperators, toeristenvervoerders, hotelpersoneel en ambtenaren voldoende ervaring hebben met groepen landgenoten en anderen in verplichte quarantaine om deze klus te klaren.

Terug naar de realiteit: de landsverordening waarin quarantainestelling op Curaçao is geregeld dateert van 1917 en in andere landen in ons Koninkrijk, zoals Nederland, worden alle zeilen bijgezet om Corona-noodwetgeving op te tuigen. Voor de meeste burgers is het dan ook geen verrassing dat de nieuwigheid van Covid-19 en de huidige pandemie ingrijpende effecten met zich meebrengt voor beleid en uitvoering binnen de publieke gezondheidszorg.

Dat Drayer in vrijheid zijn mening kan uiten, behoeft geen betoog. Anders wordt het wanneer hij zonder blikken of blozen als “journalist” zijn opinie verkondigt. Als het Drayer niet te doen is om aan de waarheid recht te doen, rijst de vraag wie of welke belangen van zijn onzichtbare opdrachtgevers met zijn schrijfsels worden gediend.

Drayer nodigt de lezer op de meest ‘handige’ (en doorzichtige) wijze uit om met de Algemene Rekenkamer in gesprek te gaan over benoemingen, topsalarissen, consultants, alsof de ARC zich daarover zou hebben uitgesproken. Ruim drieduizendambtenaren en politici zouden baat hebben bij het in stand houden van het cliëntelisme danwel de corruptie, die ten grondslag ligt aan wat Drayer meent dat fout is. Dat hij daarmee insinueert dat 80% van alle bij de publieke zaak betrokkenen niet pluis zijn, is een gotspe en de inzet van deze Curaçaose medeburgers onwaardig.

Drayer vervolgt zijn epistel met wederom een ‘handige’ (en doorzichtige) overgang, want zijn volgende leugen gaat over de bezoldigingen van ministers en statenleden. Deze zouden volgens hem niet geregeld zijn. De gemiddelde lezer bespeurt inmiddels al het zoveelste verband van de verdichtsels van Drayer en bepaalde actoren uit politiek Den Haag: Drayer laat nu graag, wederom zonder enige behoefte aan navraag, doorschemeren dat er een overgangstijd van één jaar voor overheidsgelieerde entiteiten zal gelden.

Het devies is: vooral niet nagaan of en wat de regering of het parlement daarover al dan niet hebben besloten. In een opiniestuk van medeburger Drayer, in een land waar vrijheid van meningsuiting geldt, hoeft dat ook niet en kan hij naar zijn blieven en op persoonlijke titel iedere gedachte uiten. Dit doen onder de valse voorwendselen van journalistiek is daarentegen even onethisch als de incorrecte en ongefundeerde beschuldigingen van de ‘journalist’ Drayer.

Inmiddels patroonvast, mis-informeert (lees: liegt) medeburger Drayer verderop in zijn verzinsel over een vooraanstaande advocaat, die eveneens de raadsman zou zijn van de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen. Ook nu heeft Drayer geen behoefte aan bewijs of onderbouwing.

De ‘handige’ verDrayerende medeburger wekt in hetzelfde stuk ook de indruk (wetgevings)jurist te zijn (helaas voor de lezer niet onderbouwd of voorzien van enige bronvermelding) en maakt de lezer wijs dat salarissen en andere arbeidsvoorwaarden van bestuurders van het APC, de SVB, de Centrale Bank en Bureau Telecom buiten schot zullen blijven, omdat hun werkgever een publiekrechtelijk orgaan is, bij landsbesluit vastgesteld.

En deze kunnen niet – zo wordt beweerd – door een ander landsbesluit buitenspel worden gezet. Waarschijnlijk heeft de opinieschrijver, ‘journalist’, ‘jurist’ en in ieder geval ‘Drayerende’ medeburger het bestaan van de landsverordening in onze rechtsstaat over het hoofd gezien. Het was al eerder duidelijk: het gaat Drayer op zijn best om zijn opinie en waarschijnlijker om zijn agenda en die van zijn onzichtbare opdrachtgevers. De waarheid speelt in zijn verhaal geen rol.

PIN: De Camelia Romer benoeming van Franklin Sluis als BTP hoofd zou door Drayer niet zijn onderzocht. Het volgens Sluis niet door hem onderhandelde salaris van 747.306 per jaar wordt door de PIN fractie niet meer genoemd
BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis wordt voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand. Sluis: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld” | balkjes

De ‘politieke intrige volgens Drayer’ vervolgt met “loonstrookjes” (voorzien van exact dezelfde categoriegegevens van verschillende directeuren van verschillende organisaties), die eerder in de media zijn verschenen zijn over Sluis, directeur van BTP. Uit het verhaal zou niet op te maken zijn welke instanties een rol hebben gespeeld bij het adviseren over de gevolgde sollicitatieprocedure en de vaststelling van de meest geschikte kandidaat. Deloitte Dutch Caribbean zou volgens Drayer beide kandidaten voor de functie geschikt bevonden hebben. De selectiecommissie was in dat geval niet expliciet en Forensic Services Caribbean zou ook gefaald hebben.

Sluis zou benoemd zijn omdat hij persoonlijk bevriend is met “Suzy”, ‘’weet’’ Drayer. De minister zou het salaris van Sluis hebben verdubbeld t.o.v. zijn voorganger Da Canha. Daarbij zouden de dames en heren van de Raad van Toezicht van BTP en de Raad van Ministers haar ongestoord haar gang hebben laten gaan. De zotheid van een dergelijk scenario, waarin blijkbaar helemaal niemand (in de publieke of private sector) deugt daargelaten, Drayer doet geen navraag, geen onderzoek, niets, nada.

Kortom, een Drayerend, bij elkaar verzonnen en gelogen plot, blijkbaar zijnde de persoonlijke opinie van een zich onafhankelijk voordoende ‘journalist’, die mogelijkerwijs hand- en spandiensten verricht voor een onzichtbare opdrachtgever, al dan niet als vrijwilligerswerk. Alhoewel een conclusie van tropenkolder misschien voor de hand ligt, is de motivering mogelijk een stuk minder onschuldig. Curaçao, let op uw saeck.

Bron: Persbericht PIN – Partido Inovashon Nashonal

Naschrift KKC

De PIN partij van Suzy Camelia Romer is boos vanwege dit opiniestuk

77 reacties

 1. …..”Ik zou niet weten waarom mijn zoon niet mag frauderen, en deze vrouw met toestemming van de regering van Curacao wel. Ze liegt echt alles bij elkaar”…..

  @Karin Visser, niet alleen deze Vrouw, bijna elke Minister in deze én vorige regeringen denkt dat ze een loopje kunnen nemen met de wet, en zichzelf mogen bevoorrechten.

  En ze worden er als maar brutaler in, zoals in deze Covid quarantaine deal.

  waar Suzy ( Sushi) alle schijn van belangenverstrengeling, en principes van Goed en smakelijk bestuur in de wind slaat.

  Helemaal gebacked door de kokervisie argumenten van doktor Izzy,

  Die een prachtig argument vormen voor Suzy om even een Quarantaine business op te tuigen, en een lik op stuk beleid contract te sluiten,

  waarbij geregeld is dat er per week gedeclareerd en betaald wordt door de Overheid ( de belastingbetalende loonslaven)

  waarmee deze handige maar vooral onbeschoft brutale en roofzuchtige Truus, het volk even Ang 3 miljoen afhandig maakt.

  En ja, als uw zoon fraudeert, dan is het OM er als de kippen bij om hem volgens de letter van de wet te vervolgen, en staan er een paar rechters klaar, om hem volgens de letter van de wet te veroordelen.

  Maar de zware jongens, die vervolgen, noch veroordelen ze volgens de letter van de wet, want ja, ze willen nog wel veilig kunnen golven en borrelen.

 2. ……”Sushi Römer, een zich “Volksdiener” noemende Minister en medeburger, waarvan inmiddels menigeen zich afvraagt wie of welke belangen zij bij gelegenheid dient, kiest om onder de titel “Handig verDrayeren” op 10 juni een mening te publiceren over een zenuwblootleggende en zich met feiten omkledende journalist van Curaçao, bestaande uit een handig en zelfbedachte aaneenschakeling van leugens, halve waarheden, ongefundeerde insinuaties en persoonlijke meningen”……

 3. Ik zou niet weten waarom mijn zoon niet mag frauderen, en deze vrouw met toestemming van de regering van Curacao wel. Ze liegt echt alles bij elkaar.

 4. …..”De getoonde minachting voor transparant zijn, inspraak bieden en verantwoording geven baart grote zorgen voor de toekomst van de democratie op Curacao”……

  @Fred Schiedam, idd, deze vrouw gaat als een op haar pik getrapte dictator te keer, terwijl ze alle regels van gezond debat en ratio en redelijkheid met voeten treedt.

  Ze , Suzy Sushi, is de vrouwelijke Desi Bouterse van Curaçao,

 5. .De journalist heeft het ultieme bereikt…
  Hij heeft de open zenuw van iedere partij hier op het eiland geraakt, nml
  Corruptie……

  @Ook dat nog? Hopi bon verwoord!
  Perfect gezegd, ook het stuk er na,de moeite waard om het nog eens te plaatsen…bij deze dan

  …..”Jarenlang hebben deze mensen hun eigen bevolking leeggeroofd. Nu vooral door sociale media en niet door de MSM, weet de “normale” bevolking meer dan ooit. Komen de wandaden van dit gajes steeds meer in het daglicht te staan. Wat vervolgens te doen??
  Om je heen slaan met stukjes zoals hier geschreven door de PIN.
  Op de man, niets feitelijks. M.a.w. emotioneel ipv rationeel.
  Ook op Curacao is er een “great awakening” gaande. Mede dankzij dit platform KKC.”….

 6. De journalist heeft het ultieme bereikt…
  Hij heeft de open zenuw van iedere partij hier op het eiland geraakt, nml
  Corruptie.
  Jarenlang hebben deze mensen hun eigen bevolking leeggeroofd. Nu vooral door sociale media en niet door de MSM, weet de “normale” bevolking meer dan ooit. Komen de wandaden van dit gajes steeds meer in het daglicht te staan. Wat vervolgens te doen??
  Om je heen slaan met stukjes zoals hier geschreven door de PIN.
  Op de man, niets feitelijks. M.a.w. emotioneel ipv rationeel.
  Ook op Curacao is er een “great awakening” gaande. Mede dankzij dit platform KKC.

 7. Aanvankelijk vond ik dit hele verhaal van de regeringspartij PIN gekijf van een puber op een schoolplein, maar hoe langer ik er over na denk hoe somberder ik wordt.
  De door PIN gehanteerde methode waarbij kritische geluiden in diskrediet worden gebracht, vragen opzij worden geschoven door de deskundigheid van de vragensteller in twijfel te trekken en, antwoorden blijven uit. De getoonde minachting voor transparant zijn, inspraak bieden en verantwoording geven baart grote zorgen voor de toekomst van de democratie op Curacao.

  De (zonder enige schaamte) gedane publieke schoffering van onafhankelijk journalisme kennen we uit de geschiedenisboeken uit de jaren 20 en 30 uit Duitsland. Het begint met de uitschakeling van onafhankelijk journalisme. Gaat Curacao nu met deze spindoctors dezelfde kant op?

 8. Inderdaad Tio M, Franklin Fraud Sluis kleedt zichzelf als een tweederangs keukenverkoper.

  En dan zie je op de foto’s nog niet eens de kilo’s zigeunerkoninggoud aan polsen en vingers, duidelijk dat daar zijn 60K in de maand heen gaat, niet naar zijn kleren.

 9. Dit is niet perse op de man spelen, maar een algemene iets dat mij heel vaak is opgevallen. Ik ben heel vaak bij de staten vergadering geweest op de publieke tribune. Ook ben ik een paar keer (toendertijd nog als familie van) op bezoek of bij een verjaardag, etentje etc. geweest bij politici, ambtenaren en directeuren.
  Wat ik mij altijd afvroeg is van: dan heb je veel geld maar ofwel het haar zit vreselijk (zowel mannelijk als vrouwelijk) of de kleding en dan in het algemeen de zakelijke kleding is te strak of hangt als een jutte zak over het lichaam heen. Als ik de foto van Franklin Sluis bekijk dan denk ik laat je adviseren over je kleding keuze. Veel te strak, niet de juiste kleur en ook nog eens te kort. Suzy zou eens naar een echte kapsalon moeten gaan waar mensen met verstand van zaken werken. Het kapsel ziet er niet uit. Tevens is zij een redelijk kleine prop dus ook daar zou ze haar kleding keuze moeten heroverwegen. Ik weet niet of Ruggenaath zelf zijn haren knipt of dat vrouwlief dat doet, het ziet er in ieder geval niet netjes uit. Rommelige haarlijn etc. Het toont weer aan dat met geld geen klasse gekocht kan worden. Hun willen erg graag met de grote jongens meedoen maar missen de finesse, stijl en charme. Dus ik raad aan om een interne stylist(e) aan te stellen die erop toeziet dat onze regering, directeuren en top ambtenaren er representatief uit zien. Internationaal slaan we een flater

 10. O ik dacht dat suzi die kale was met bolle kop en het haar onder zijn onderlip zit best aardig, (voor omhoog gekamd borsthaar) maar er werd ook om positief commentaar gevraagd.

 11. @Ambulant

  Jij schrijft:
  “Wat zit haar haar leuk”

  Niet eens.
  Ik weet niet wie haar kapper is, maar dit kapsel past absoluut niet bij haar bolle gezicht. Het wordt boller. Daarbij straalt dit kapsel via haar schouders uit naar haar relatief korte en korpulente lichaam. Ze ziet er dan uit als een soort kerstboom, oftewel onder intimi gezegd het buttplug effect.

 12. ….”Man en Pin zijn de grootste graaiers van dit eiland. Algehele openheid van zaken willen en durven ze niet te geven”…

  Dank je@John Bash, voor je politieke (in)correctheid.

  MAN, de intellectuele afsplitsing van FOL, grote graaiers zijn het.

  En ja ook hier weer: Bos di buriku no ta yega shelu.
  Dus moet iemand van buiten wijzen op de atrociteiten die onze politici elke dag weer plegen

 13. Ik weet het nu zeker. De partij PIN en haar minister, de ongekroonde koningin, kunnen liegen en bedriegen alsof het gedrukt staat met een big smile. In het kader van staats veiligheid een opdracht geven aan een of ander security bedrijf. Laat me niet lachen. En de ongekroonde koning van Curacao geeft maar al te graag toestemming. De zich op socialistische- en christelijke grondslag gebaseerde partijen Man en Pin zijn de grootste graaiers van dit eiland. Algehele openheid van zaken willen en durven ze niet te geven. Op vragen in de staten zal er weer met veel woorden en weinig zeggen een draai aan gegeven worden.

 14. Naya Camelia, Kesha Camelia, Suzy Camelia, Carl Camelia, Glenn Camelia….Ze mogen wel een speciale bus aanschaffen om al die Camelias naar hun publieke “werk”plaats te vervoeren.

  En in de “Lasten” bus kunnen ze er niet meer bij, die zit ook al aardig vol met staatskas belastende passagiers…

 15. Wat verdied Suzy’s dochter bij Hato Airport als hoofd van HR; Naya Camelia?
  En de andere dochter Kesha Camelia als Policy Advisor by de Gobiernu di Korsow?

  Pastechie.cw

 16. Het is idd een langdradig flauw en infantiel geschreven stuk, zoals @Curaçao Revisited schreef.

  Er worden alleen maar persoonlijke aanvallen met met flauwe termen en naampjes gebezigd.

  Feitelijk ontkrachten ze geen enkel door Drayer aangehaald feit.

 17. …..”Wel vraag ik me serieus af of zij nog over straat durven en als dat wel geval is hoe vaak zij dan wel niet achterom zullen kijken?”…..

  @Joseph S, ik hoop dat men niet zal schromen om onze “dignitarios”( die helemaal niet “digno” zijn, ) recht in het gezicht durven zeggen dat ze grote oplichters, als ze zich nog op straat durven te vertonen, en dat ze uitgejoeld worden met hoongeluiden, hopelijk zien ze daarmee in dat de tijd van 50 jaar schaamteloos de regels van goed fatsoen en good governance met voeten te treden voorbij is.

 18. …..:Covid19 is een melkkoe gebleken voor onze wederom volledig schaamteloze ambtsdragers”….

  @Joseph S, en helaas is dit een fenomeen en gebruik, dat al 50 jaar lang plaatsvindt, in dezelfde brute, rauwe en onbeschamende vorm.

  Wat dat betreft, niet om te bagatelliseren, valt tanta “Sushi” totaal niet uit het gareel.

  Al onze zogenaamde “pro pueblo i independensia” liders hebben dat gedaan.
  Iedereendie roept dat we zsm “independensia” moeten krijgen om vrijheid en welvaart te krijgen, is of intelligentiegewijs zeer licht begiftigd, of zeer oninteger.

  Het hypocriete schuilt hem in het feit dat Tia “Sushi” zichzelf presenteert als iemand die zogenaamd zich uiterst inzet voor de burgers, terwijl de enige reden dat ze er zit is om lucratieve projecten uit te delen aan Carl en Glen Camelia, en nu blijkt, ook aan andere familieleden.

  Het HNO : Wie weet hoeveel daar door deze tante “Vuilnis” is uitgedeeld, er is een reden waarom ze de 200 miljoen “kuesta lo ke kuesta” buiten het strikte toezicht van Nederland wilde houden.

  En er is een reden dat een ziekenhuis van initieel +/- 400 miljoen is opgelopen tot 1000 miljoen.

  Via deze quarantaine familiedeal hebben we gezien hoe makkelijk dat uitzuigen gaat, en tegen 10x de hoofdprijs.

  Die hele autonomie retoriek is een heel vals en oneerlijk argument, dat te pas en te onpas wordt aangedragen, om zonder pottekijkers, overheidsprojecten leeg te plunderen.

  Daarom zijn wij het duurste eiland in de regio en het koninkrijk in heel veel opzichten, niet omdat we topkwaliteit leveren, maar door zakkenvullers als Suzy, die dit juridisch en contractueel allemaal tot in de detaild orkestreert

  dat zijn dan de zogenaamde volksontfermers dia aan de macht zijn,

  Het enige waar ze zich over ontfermen is hun portemonnee

 19. Tja, zo ver is het gekomen. Iedereen valt over Suzy. Terwijl niemand opbouwende kritiek heeft. Jammer, want positief commentaar zou zeker op zijn plaats zijn. Wellicht dat er dan wat veranderd.

  Positief was dat Suzy 20 jaar geleden een aantal chollers en criminelen een enkeltje Nederland gaf. Zo had Nederland er wat raddraaiers erbij maar werd het wel rustig in onze barrio.

  @Alvin Daal, Neem een voorbeeld aan Andre Bosman. Niet mijn favoritiet maar hij post onder zijn eigen naam

 20. @Alvin Daal: in plaats van verwijten zou u het publiek niet gewoon de feitelijke informatie kunnen delen? Salarisstroken, Deloitte en forensics rapporten en facturen van van Texperience?
  Kom nu niet aanzetten met “dit is allemaal privé informatie die niet openbaar gedeeld mag worden” want deze privé informatie wordt door ons als belastingbetaler opgehoest zodat wij het recht hebben om te weten waar het belastinggeld aan besteed wordt. Als u niet bereid bent deze informatie te delen, is de eenvoudige conclusie dat inderdaad sprake is van corruptie en zelfverrijking.

 21. Covid19 is een melkkoe gebleken voor onze wederom volledig schaamteloze ambtsdragers.
  Dat het land naar de klote geholpen wordt dat doet ze werkelijk niets, slechts eigen belang en dat van hun naasten prevaleert.

  Niet dat het mij héél erg heeft verbaasd dat de jakhalzen ook in deze barre tijden hun geliefde uitzuigpraktijken tentoonstellen.
  Wel vraag ik me serieus af of zij nog over straat durven en als dat wel geval is hoe vaak zij dan wel niet achterom zullen kijken?

  De sentimenten die ik vrijwel dagelijks, óók van de ongeschoolde en volledig kansloze bewoners dezer Klip opvang….

  Maken dat onze zelfgekozen, smerige gedrochten állerminst te benijden zijn.

 22. @Alvin Daal M.b.t. gebruiken eigen naam. Ik gebruik mijn, door anderen gegeven, bijnaam. Iedereen die mij kent, kent mijn bijnaam. Problemen met mijn gebruik van een oud Curacasch gebruik? Ik doe geen beroep op mijn achternaam, anders ben ik ook, naar Curacasch gebruik de dochter van…. of het zusje van…. van dat privilege wens ik geen gebruik te maken, want ik heb geen kruiwagen nodig

 23. Tja, zo ver is het gekomen. Iedereen valt over Suzy. Terwijl niemand opbouwende kritiek heeft. Jammer, want positief commentaar zou zeker op zijn plaats zijn. Wellicht dat er dan wat veranderd.

 24. @Bert, Wim, Trui, Ans, Maurice, Henk, Frank, Hans, Johan, Esther, Rene, Marian, Margret en misschien nog een paar aliassen: het CONTINU bashen van dezelfde personen wordt absoluut niet geaccepteerd en voegt niets toe.
  Tevens is het posten onder verschillende aliassen niet toegestaan.
  Daarbij wordt het posten van berichten met dezelfde strekking door verschillende aliassen gezien als spammen. Ook iets wat niet toegestaan is.

  Een onderzoekje naar jullie loopt momenteel. Ik kan er momenteel nog niet voor 100% de vinger op leggen, maar zit nu op 97%. Nog een paar procentjes en het waarschijnlijke gevolg zal zijn dat jullie allen geblockt zullen worden, met naar keuze dat één van jullie door kan posten.
  Dit mag ook onder een nieuwe naam. “Alias” zou een goeie zijn.

  Geef me nog een paar weken. Heeft op dit moment geen prio.

  Overigens hoeven @Bert, Wim, Trui, Ans, Maurice, Henk, Frank, Hans, Johan, Esther, Rene, Marian, Margret NIET te reageren. Deze reacties worden per definitie geweigerd.

  Wat wel een mogelijkheid voor hun is, is een mail, gestuurd vanaf het email adres waarmee zij ingeschreven staan, met als bijlage een print screen van hun IP adres (op te vragen bij https://nld.privateinternetaccess.com/pages/whats-my-ip/ of http://www.MYIP.coim of https://whatismyipaddres.com ) te sturen aan [email protected] t.a.v. Commentpolis.

  Commentpolis

 25. Zag hier vanmorgen vroeg een post over de plaatsing door Alvin Daal van Menki Rojeriaanse vriendjes (aartslui en zonder enige capaciteiten dus) bij Bureau Post, zonder vacatures en zonder sollicitatieprocedures.

  Bijzonder vreemd dat de comment polis deze post verwijderd heeft en enge Alvin in bescherming neemt.

  Van deze kwal is bekend dat hij er ooit bij de overheid uitgegooid is maar wel op de payroll is blijven staan (van welke over het paard getillyde dame zagen wij dat eerder?) en sindsdien allerhande projectjes doet, allemaal bij de overheid want de private sector lust deze kale blaaskaak niet.

  Zo mocht Alvin Daal onder andere de reorganisatie van de politie helemaal in het honderd laten lopen maar wel vorstelijk betaald krijgen.

 26. Ik voeg mij bij Curacao revisited (de 1e, d.w.z. onderste reactie, bij dit artikel). De toon van het hele PIN-verhaal is een regeringspartij onwaardig, het lijkt meer op die van een kijfende puber op het schoolplein.

 27. Simpel gezegd.
  Opzet 1000 naf per keer…
  Elke 14 dagen opnieuw ?

  Transport kosten begeleiding zo duur ?
  En ook voor een piep kleine hotel het zelfde.
  Transfers van hotels zijnnormaal gratis…
  Hoe kom je dan aan 5000 naf.
  4 man 8 uur met auto.s … max 1000.

  Dan bezetting aantal securitys ….
  Mijn info zegt klopt niet. Dag en nacht bezetting is ook anders.

  Maar de klapper is: 12.432 per 14 dagen Info Admin desk tafeltje
  2 personen 24/7
  Is soms alleen overdag en dan door de mensen die er al zijn.
  En snachts… ???
  Een hotel kan dat ook prima verzorgen.

  Lijkt er op dat dingen in rekening worden gebracht die niet geleverd worden en onze overheid gaat daarmee akkoord ?
  Over hoeveel nog meer facturen gaat dit.

 28. Wat vindt Rhuggenaath hiervan?
  Vindt hij dit normaal?
  Gaat hij Suzy vragen om de eer aan zichzelf te houden?
  Suzy heeft hem goed in de tang.
  Rhuggenaath : Mucha mandá van Suzy

 29. @Ambulant

  “Misschien kan de Minister hier duidelijkheid in geven en ook aangeven hoe zij dit gecontroleerd heeft”.

  Believe me, obesitas Suzy heeft e.e.a. hoogst persoonlijk gecontroleerd, LOL

 30. Wegens onleesbaarheid is deze post verwijderd.

  Sorry @Ambulant. Mail het excel bestand of print dit in PDF met een leesbare lay out.
  Ik zal kijken of we dit dan als jpeg kunnen plaatsen.

  Mailen aan [email protected]
  t.a.v. commentpolis

 31. @Alvin Daal:

  “Raar die mensen die reageren onder een schuilnaam. Bang, laf of wtf?”

  Het overgroot deel van het forum is boven jou beperkt intelllectievermogen. Men is goed geinformeerd, zeer intelligent en scherp.

  Ik ga jou ook a free consultancy session geven free of charge, you can thank me later :

  Op jou publieke LinkedIn staat dit ter introductie :

  “Director and CEO with more than 15 year experience in the public and private sector;
  Management & Boardroom Facilitator & Trainer, specialized in organization assessement, strategic planning, change processes, project management, etc.;”

  Etc ? Je eindigt jou zogeheten introduction met etc.; ?

  No real capable professional in their right minds would end their introduction to demonstrate their true skills with etc …

  Etcetera is used instead of giving a complete list.

 32. Suzy en Konsenshi!

  Laat staan dat ze de ” Konsenshi di pueblo” vertegenwoordigt.

  De enige “konsenshi” di “tia Sushi” heeft is: “geen konsenshi”.

  “Konsenshi di pueblo” is beter te ontleden als:
  “Ku sen di pueblo”.

  Dan doet ze haar naam eer aan.

  Toch leuk dat PIN-leden ook vertegewoordigd is op dit platform.

  Je herkent ze gelijk, zelfde lege retorische stijl als het epistel van hierboven.

  De hele scheldkannonade van —-zie comment—@”Ku sen di pueblo” of “Konènchi sin webu”
  Is tekenend voor lichtergeschoold, blinde volgers.

 33. @Alvin Daal.

  Graag ook uitleg hoe het mogelijk is dat geleend geld (2018) w jaar lang op jullie rekening stond en nu ineens gebruikt kan worden voor de covid testen.
  Heb wij, de belastingbetaler hier 2 jaar lang rente over betaalt?

  De opdracht van het project waar dit geld voor was, is in 2018 al getekend.
  Alleen weigerde er iemand die laatste handtekening te zetten.
  Maar het geld, dat bleek er al wel te zijn.

 34. Hier 1 onder eigen naar.
  Ik begrijp je frustratie van al die anonieme reactie wel, want ja, wie moet meneer A.P. nu bellen met allemaal mooie beloftes?

  Maar gewoon een vraag:
  Wanneer gaan jullie nu eens iets doen aan de max prijzen? Daar was je 2 jaar geleden zo hard mee aan het werk, dat 3 zinnen er aan besteden meer dan voldoende was.
  Wanneer gaan jullie zorgen voor de hele sector waar jullie verantwoordelijk voor zijn ipv alleen eigen vrienden en Fuik kant?
  Hoe kan je het verklaren dat er belastingsgelden gaan naar projecten die zelfvoorzienendheid stimuleren terwijl de groep die dit al jaren deed, het niet mee kan doen omdat de putten leeg staan.
  Wanneer Komen jullie met een grondwater beleid, de rechter heeft hier een overduidelijk opdracht bij gegeven, want ja, grondwater is een gemeengoed. Maar nee hoor, ondertussen is er spraken van een nieuw bedrijf die volgens zeggen 200 kub grondwater kan verkopen per dag en de boeren in de omgeving, die mogen stikken of een goedkope lening afsluiten voor nieuwe deepwell putten.
  Het lijstje met dingen die gedaan moeten worden voor een stabiele basis in de landbouw sector is zo verschrikkelijk lang. 3 en half jaar de tijd gehad, 3 en half jaar schitterende projecten uit de grond gestampt, gebouwd op drijfzand.

  Ben benieuwd of er nu weleens een inhoudelijke reactie gaat Komen, meneer A.P. mag mij ook bellen, maar naar alle waarschijnlijkheid doe je wat je altijd doet, zwijgen.

 35. Dit is maar slechts een van de vele punten aangehaald door de heer Drayer :

  “Los van de staatkundige legitimiteit, is het dan ook niet verwonderlijk dat Nederland, nu, tijdens de Coronacrisis, de kans schoon ziet om gaten in dit patronagesysteem te schieten. De Centrale Bank moet eraan geloven. De ambtenaren worden aangepakt en de salarissen van ministers en Statenleden gaan voor de bijl. Net als de bezoldiging van hun vriendjes die her en der mooie en vooral lucratieve posities hebben gekregen in ruil voor hun politieke support.”

  En dit is the best Suzy & PIN friends can deliver as a “counter argument”:

  “De ‘handige’ verDrayerende medeburger wekt in hetzelfde stuk ook de indruk (wetgevings)jurist te zijn (helaas voor de lezer niet onderbouwd of voorzien van enige bronvermelding) en maakt de lezer wijs dat salarissen en andere arbeidsvoorwaarden van bestuurders van het APC, de SVB, de Centrale Bank en Bureau Telecom buiten schot zullen blijven, omdat hun werkgever een publiekrechtelijk orgaan is, bij landsbesluit vastgesteld.”

  First of all : by starting out using childish terms like “verDrayerende” to make your point you lose your credibility right off the bat. Maybe that tactic will work with children but not with mature adults.

  Second of all : Your overuse of parentheses througout one overely long sentence shows you’re not even adept at conveying information. I will give you a free consultation : 62 woorden met overuse of parentheses is ill-adviced. Breek het in coherente kortere zinnen.

  Last but not least : You fail to provide any counterpoint, any evidence to the serious matter at hand.

  C’mon even I am cringing really hard at this display of utter unprofessionalism.

 36. @ Trots op Curacao,

  De Marine had dit bv kunnen regelen en dan was het zo ongeveer gratis geweest.
  En bv even aankloppen bij de Fundashon Bon Intenshon ? Geloof niet dat er een event beter wordt georganiseerd dan North Sea Jazz.

  Maar waarom zo moeilijk ?
  Bel gewoon het hotel op, geef hen de voorschriften en ik kan je garanderen dat het prima wordt geregeld. Er werken nog altijd professionals in het management van de hotels, dus die kunnen dat prima op zich nemen. Stel dan 1 GGD’er aan als POC (Point of Contact) en dan was je klaar geweest.

  Laten we nu niet gaan doen alsof het organiseren van quarantaine gelijk staat aan de Apollo vluchten naar de maan. Het is gewoon alledaags werk, alleen met iets andere voorschriften, welke je overigens zo kunt downloaden van het internet.

 37. @ Alvin Daal,

  Waarom niet onder je eigen naam ?
  Omdat wij Curacao en haar politici kennen, dan krijg je te maken met wraakacties en daar heeft niemand trek in.
  Maar eigen naam of niet, de waarheid verandert er niet door.

  Mijn vraag aan jou……………waarom kon de GGD dit zelf niet organiseren ? Zo verdomd moeilijk was het toch niet of gaat dit werkelijk al boven het bevattingsvermogen van de GGD ?
  Een hotel bellen, zeggen dat ze hun eigen security weer van stal mogen halen, een briefing geven en een persoon van de GGD aanstellen om alles in goede banen te leiden. Was dat nu zo moeilijk ? Moet je daar, juist in deze tijden, zoveel geld aan 1 bedrijf geven om het voor jou te regelen ? En dat bedrijf is dan toevallig net een jaar oud en is ook nog eens van de schoonzoon van de minister ? En dan ook nog eens met droge ogen beweren dat dit bedrijf de beste was en dat er geen tijd was voor een openbare aanbesteding (zoals die bij wet is vereist).
  Wanneer jij dat niet doorzichtig vindt dan kun je ook maar beter je eigen functie neerleggen, want dan is voor iedereen duidelijk dat je ook niet over de juiste capaciteiten beschikt om die functie uit te oefenen.

 38. sr Alvin cs u heeft zich wederom volstrekt belachelijk gemaakt. Er is toch niet echt meer iemand die u en cs nog serieus neemt?

 39. Mwhaaahhhhah
  Konsenshi di Pueblo een PIN afgevaardigde? Echt lol hoor maar aan de trant van schrijven te zien hebben we hier te maken met een zich als YdK ‘voordoende’ joker die de boel aan het opnaaien is.
  Zoo doorzichtig dit.

 40. @ konenchi,
  “de bounties, k…likkers, verklikkers en neo koloniale witten, die de aandrang voelen om op mij te reageren het volgende:
  Spaar je tijd en energie maar, kolder blijft immers kolder. Ga maar verstoppertje spelen in de tuin.”

  Vanuit mijn tuin;
  25% van de bevolking (in hoofdzaak YDK) is afhankelijk van voedsel hulp betaald en gedistribueerd door; Nederland, blanken en bounty’s. Dit wordt niet gedaan door de regering. En dan is het verraad om commentaar te hebben op een minister, die toch echt wel de schijn van corruptie tegen heeft? Waar de partij van de minister met commentaar zonder bewijzen komt?
  En jij hebt daar geen belang bij buiten de verdediging van de cultuur?
  Een cultuur waar stelen en bestolen worden als cultureel erfgoed geld?
  Sommige mensen worden graag mishandeld, sommige vinden sadomasochisme een afwijking. Maar de meeste mensen vinden diefstal en machtsmisbruik een misdrijf waar tegen geagendeerd en opgetreden dient te worden. Ik kan het een hoop mensen niet kwalijk nemen dat ze een slechte educatie hebben gehad hier op het eiland maar dat hoeft niet ten koste te gaan van een rechtvaardigheidsgevoel.
  Maar meesteres Suzi is tevreden, vanavond krijg je weer een pak slaag. Maar hou het de volgende keer in de eigen kelder graag.

 41. Trots op Cur.
  Ja hoor ik kan t binnen een dag regelen voor de helft.
  Dan huur ik 5 andere security bedrijven in. Elk resort 1.
  En dan verdien ik nog dik.

 42. Dick Drayer dient de belangen van de herboren Sjons in de Nederlandse regering en de Tweede Kamer, alsmede die van de bounties, de k…likkers, verklikkers, en neo koloniale witten op het eiland.
  Feit is dat ten tijde van de slavernij de Sjons door de mentaal sterke slaven werden gehaat!!!.
  Neo kolonialen worden nu niet alleen verfoeid, maar ook gehaat. Maak jullie borst maar nat.

  p.s.:
  de bounties, k…likkers, verklikkers en neo koloniale witten, die de aandrang voelen om op mij te reageren het volgende:
  Spaar je tijd en energie maar, kolder blijft immers kolder. Ga maar verstoppertje spelen in de tuin.

 43. Mevr Romer
  Hoe is het met de aandelen van de seaquarium coke handel?
  Praten we nog niet over de merkel verzekerings gelden wassen via de dolfijnen.

 44. Kan iemand mij bedrijven noemen die een ruime ervaring en een uitstekende reputatie hebben op het gebied waarop T experience is “geselecteerd”? Die minder zouden declareren?

 45. ….”heeft iemand wel eens naar de prijzen gekeken dat is zo. ‘n beetje 20 keer markt prijs. Alleen dat al…”…

  .@Ambulant, Suzy vond dat een mooie prijs.
  de prijs wordt door dictator Suzy eenzijdig vastgesteld. Want haar schoonzoon was de beste kandidaat, een “sabeloto” op dat vak. Net als zijn schoonvader Carl Camelia..

  Die ook een “sabelotodo” is op het gebied van politie scholen, aryuveda, meditatie UNA en Curises runnen etc.noem maar op..

  En dan hebben we nog Glenn Camelua, met zijn retainer fee, voir juridische diensten.

 46. Als alles integer en goed verlopen is volgens de regels, dan raad ik de minister etc. aan om een KORT GEDING aan te spannen wegens laster !

  Ik wacht gespannen af – ben benieuwd. !

 47. De ongekroonde koningin is bezig om te zorgen dat Drager tot persona non grata verklaard word9. Haar motto is: “Ik kan niet van je winnen, maar je kan wel van mij verliezen.” En daar trekt ze haar trucen doos voor open. Zo doorzichtig allemaal.

 48. Los van het aanbesteden en schoonzoon bedrijf heeft iemand wel eens naar de prijzen gekeken dat is zo. ‘n beetje 20 keer markt prijs. Alleen dat al…

 49. Eén van deze dames op de foto heeft een djente falsu, oftewel, plancha. Degene met het goede antwoord krijgt een gratis reis naar het land van de corona. Stuur uw antwoord vóór 32 december 2019. Skalapadoelaprrrrrrrr

 50. @ Alvin Daal. Nee beste Alvin. Niet laf en ook niet bang. Een ieder kiest de naam die hun zelf willen. Ik ben zeker niet laf en bang ook niet daarom reageer ik onder mijn eigen naam. Helaas kan niet een ieder dat doen wegens represailles. Als ik je tegenkom dan zal ik je ook recht in je smoel vertellen dat je in mijn optiek een zeer laagwaardig figuur bent. Ik weet dat je de bui al voelt hangen en dat je daarom samen met tante Sushi van te voren in de aanval gaat. Als ik de bovenstaande foto van jullie 3 zie dan bekruipt mij niet het gevoel dat ik naar integere gezichten aankijk, integendeel. Vooral jouw gezicht verraad al dat je een arrogant mannetje bent omdat jouw altijd de hand boven het hoofd is gehouden. Dat je een groter stuk taart neemt dan de rest, be my guest. Maar dat je de gehele taart tezamen met de kruimeltjes samen met je billemaatjes opschrokt is wel kwalijk. In plaats van gezamenlijk de talenten die we allen bezitten in te zetten om elkander te helpen, is het inzicht van jouw en jouw vazallen absoluut beperkt tot de ik vorm. Dat maakt verder ook niet uit Alvin, leef nu een lekker leven met luxe. rijd in een dure auto, woon in een luxe villa, geniet elke maand van het enorme bedrag op je rekening. Rampspoed, ziekte, en dood echter beste Alvin, houdt daar absoluut geen rekening mee.

 51. ….”Feiten Suzy, feiten is wat we willen, geen holle retoriek.”….

  @Pelican, precies !
  Holle retoriek, lege frasen, vals narratief!
  Gelardeerd met ad hominem argumenten.

  Suzy denkt nog steeds dat ze te maken heeft met de doorsnee votadó ignorante, die ze, heb ik zelf gehoord, e pueblo ” bo bo” noemde .
  E pueblo bo bo ku no ta kompronde e lei nan…..

  Nou Suzy, hier moet je toch iets beter beslagen ten ijs komen , met facts, feiten, fakto, prueba, , wil je nog geloofwaardig overkomen.

  Nee Suzy

 52. “Daags voor het verschijnen van de opinie van Drayer werd hierover een persbericht uitgegeven en radio en tv-interviews gegeven, waarin met feiten werd gestaafd dat mw. Camelia-Römer niet betrokken was bij selectie en de opdrachtverlening aan T Experience. Ook de Minister van Financiën heeft op tv verklaard dat de betreffende procedure volgens de vigerende regels en adviezen was verlopen. Helaas, de “journalist” heeft ervoor gekozen alle berichtgeving terzake opportunistisch terzijde te schuiven.””

  Hoezo niet betrokken bij de selectie en de opdrachtverlening aan T Experience?? Mw is toch de verantwoordelijke Minister van het desbetreffende departement? Het contract is toch gesloten met dit Departement? Wie is er anders verantwoordelijk? De facturen worden toch ook verzonden naar dit departement (en vervolgens betaald!)? Of is er een onafhankelijke afzonderlijke selectieprocedure geweest? Waarom wist niemand in Curacao dit dan (behalve T Experience)?? Het is grote BS dit verhaal.

  En de Minster van Financien verklaart dat alles volgens de regels en adviezen was verlopen…. haahahahah, wat een dooddoener. Laat de adviezen maar eens zien Kenneth.

  Feiten Suzy, feiten is wat we willen, geen holle retoriek. Dus kopie advertentie aanbesteding in de krant, lijst kandidaten, betreffende adviezen van HR etc, omvang budget, inzage inhoud contract met TExperience. Openheid en transparantie Suzy.

 53. Mooi stukje hoe je jezelf als PIN voor schut kan zetten.

  Als je het feitelijk oneens bent met een journalist dan kom je met argumenten en bewijsvoering. Zo niet in dit bericht.

  Nee, hier wordt Dick Drayer beschuldigd van insinuaties. Wauw, hebben ze hun eigen stuk wel teruggelezen of zij zich onthouden van insinuaties?

  “Een zich journalist noemende”. Hij is het of je blij met hem bent of niet PIN.

  En dan komt het leukste nog. Het is wederom allemaal de schuld van de Makamba politiek, zo is de insinuatie van PIN. Waar zijn de feiten? Deze insinuatie wordt trouwens wel heel mooi opgebouwd, maar ja, laat mensen vooral heel veel praten en dan praten ze zichzelf voorbij.

  Eerst wordt de vraag gesteld wie of welke belangen hij dient, dan zijn het “onzichtbare opdrachtgevers” en dan zijn het “bepaalde actoren uit politiek Den Haag”.

  Grow up, smell the coffee. Nee, jullie kunnen je niet meer verrijken. Het geld is OP! En nee, je krijgt geen geld meer als je je niet aan de voorwaarden houdt. Dus zijn jullie je al aan het indekken om weer aan blame-shifting te doen. Te laat.

  En een bedrijf wat nog maar iets meer dan een jaar bestaat en ook geen ervaring heeft met COVID-19 (net zoals iedereen op deze aardbol) en gezien de bestaansduur ook nog niet veel ervaring heeft op welk vlak dan ook, die moet je zeker niet zo’n belangrijke opdracht geven als het veilighouden van de bevolking. Dat doe je met een bedrijf wat meer ervaring heeft in al die andere zaken, want dan is maar 1 aspect (omgaan met COVID-19) makkelijker aan te leren, dan als je alle aspecten nog moet leren. Dat kan iedereen met een beetje hersenen wel bedenken. Daar hoef je geen journalist voor te zijn.

  Maar nee, mensen die kritiek hebben op deze zeer domme handelswijze, die moet je vooral niet serieus nemen, nee, daarover moet je beweren dat ze tegen de maatregelen zijn om corona buiten de deur te houden. Ergens heb ik kortsluiting, want ik snap werkelijk niet hoe iemand de conclusie kan trekken dat Anti-corruptie in ene is verandert in anti-maatregelen. Vele domme prietpraat kan ik nog volgen van deze corrupte politici die blijven proberen om te graaien wat er nog te graaien is, maar bij deze gevolgtrekking houdt het bij mij op.

  Maar het allerleukste is dat PIN zich genoodzaakt voelt om een persbericht naar buiten te brengen om ieder vorm van belangenverstrengeling van tevoren te ontkrachten. Misschien is het handiger om die belangenverstrengeling gewoon te voorkomen. En dan huilie, huilie gaan doen en met insinuaties te komen over degene die bij deze handelswijze hun vraagtekens zet. Het enige wat ik kan zeggen is dat jullie een beetje dom zijn.

  Vind je dat Dick Drayer het bij het verkeerde eind heeft, kom met feiten, overleg de stukken. Maak gebruik van openbaarheid van bestuur. Go for it. Niemand houdt je tegen. Tot die tijd, sera bo boka. Dat is echt beter. En ga eens doen waarvoor je gekozen bent. De bevolking dienen en de democratie respecteren.

 54. Drayer heeft recht op zijn mening en PIN ook. En ik geloof ook dat en Drayer en PIN een eigen agenda hebben.

  Ik denk alleen als men wil dat iedereen de 1 gelooft dat zij dan ook met bewijs moeten komen.

 55. “Deze mensjes zijn keiharde lieve hardwerkende wezentjes hoor. ”
  ik ben het wel eens met PIN dat wij dankbaar mogen zijn dat onze “toppers” op Curacao actief zijn en niet voor het geld kiezen en in het buitenland hun diensten aanbieden. Iemand met een strafblad zoals Franklin Sluis kan in landen als Zimbabwe het veelvuldige verdienen van wat hij nu krijgt.

 56. @Dislect je hebt helemaal gelijk.

  “..waarin met feiten werd gestaafd dat mw. Camelia-Römer niet betrokken was bij selectie en de opdrachtverlening aan T Experience.”.

  Mevrouw Camelia Romer bleek al jaren ‘naar het toilet’ bij de Politie bachelor.
  http://knipselkrant-curacao.com//ad-minister-camelia-romer-eist-correctie-arc/

  Needless to say: die geëiste excuses van de Algemene Rekenkamer na enkele ministerverklaringen dat ze ook niet bij die besluitvorming aanwezig was, kwamen uiteraard nimmer. Deze politica begrijpt na dik 25 jaar bestuursrecht en politiek kennelijk nog steeds helemaal niets van ministeriële verantwoordelijkheid!

 57. ….”Foei Drayer. Stout mannetje dat je bent. Om deze mensjes zo te vernederen. Schaam je Drayer. Deze mensjes zijn keiharde lieve hardwerkende wezentjes hoor.”….

  LOL @Roberto……Lieve vrouw van de Crypt

 58. Foei Drayer. Stout mannetje dat je bent. Om deze mensjes zo te vernederen. Schaam je Drayer. Deze mensjes zijn keiharde lieve hardwerkende wezentjes hoor. Aan het beeld van deze persoontjes wordt een grotere waarde of belangrijkheid toegekend dan aan een ander. Kijk ‘ns naar hun gezichten. Ze lijken op Onze Lieve Vrouw van de Crypte, Onze Lieve Vrouw van de Zuil en Onze Lieve Vrouw van de ’Belle Verrière, én niet te vergeten, Judas Iskáriot. Zelfs de goudsmid beschaamt zich over hun beelden, hun gietsels hun leugens, ze bezitten geen levenskracht, ze betekenen niets, ze zijn bespottelijk maakwerk. Kortom, ze zijn een gruwel.

 59. Met veel omhaal van woorden wordt er op de man gespeeld om het vooral maar niet over de inhoud te hebben. Kom ter zake PIN en als dat te pijnlijk is, is het eerlijker naar de burger toe om gewoon je verlies te nemen. Grappig trouwens die suggestie van een complottheorie…

 60. ….“waarin met feiten werd gestaafd dat mw. Camelia-Römer niet betrokken was bij selectie en de opdrachtverlening aan T Experience.”……

  Laat me raden, ze was even naar het toilet @ Dislect, toppie comment.

  die Suzie, even naar het toilet!
  Zeker om zich aan haar – “Waar Trump ze graag grabbed” – te krabbelen of zo.

  Ja mijn oprechte excuses voor de wat minder galante metafoor @CP KKC.

  Maar je zou toch strondziek worden van de arrogantie van deze vrouw, om te veronderstellen dat de burger van Curaçao in deze stierenstrond praat trapt, en haar betoog vol drogredenen nog serieus neemt?

 61. Wat een onzin. Iedereen ziet hier dat het geld verdwijnt in de zakken van Texperience! Er zijn op Curaçao vele bedrijven met meer ervaring en specialisme dan Texperience.
  Trouwens Texperience vult de opdracht niet zelf in, maar huurt voor een uitgemolken bedrag onderaannemers in! Hoe bedoel je ervaring in huis?

  Daarnaast: men wist in maart al dat er ooit weer opgestart ging worden. Tijd zat lijkt mij ook een draaiboek klaar te hebben liggen met een selectie van bedrijven met wie samen te werken.
  O ja. Maart zijn we dat vergeten te doen, dus we moeten nu ad hoc schakelen……
  Ook dat kunnen wij snappen, maar doe dan alleen de eerste groepen voor deze extreme bedragen en hou alsnog een tender. Kies vervolgens voor de beste kwaliteit/prijs verhouding.

  Nee, ik zou niet weten hoe dit ooit goed gepraat kan worden. Ik zou zeggen: facturen niet betalen of laten betalen vanuit salaris van de minister. Haar keuze, haar familie, laat haar dan bloeden. Texperience zal ongetwijfeld een BHVer hebben om het bloeden te stoppen (100 duizenden guldens waarschijnlijk in een oude sok)

 62. PIN/ mevrouw Camelia – Römer valt in haar reactie de heer Drayer wel aan op zijn uitlatingen maar levert m.i., behoudens wat algemene verwijzingen, geen hard tegenbewijs. Waarvan akte.

 63. “waarin met feiten werd gestaafd dat mw. Camelia-Römer niet betrokken was bij selectie en de opdrachtverlening aan T Experience.”.
  Laat me raden: “ze was het zelf niet, op het moment van beslissingen, was ze op het toilet”. En die hebben we eerder gehoord. Alleen ben ik bang dat ze het nu wel was. En natuurlijk moet ze nu uit de wind gehaald worden door Ruggenaath, Gijsbertha en zelfs Martina. Dus die komen nu ook met persberichten die controversieel zijn. Suzi is technisch slim en is net een octopus; ze heeft tentakels in een hoop potjes en kan door een heel klein gaatje ontsnappen

 64. Donder op met de verrotte PIN fractie die óók nog meent Drayers schrijven te moeten afzetten als een mening danwel leugen.

  Je moet verdomme wel stekeblind zijn wil je werkelijk geloven dat deze smeerlappen niet állemaal.onder een hoedje spelen.

  Publiekelijk uitgekotst dienen deze aartsnepotisten te worden en alles wat zij verkregen middels hun smerige praktijken direct afpakken.

 65. Nou na dit lange, nietszeggend huilie huillie verhaal weet ik 1 ding zeker. Sushi en haar trawanten hebben misschien een hoge opleiding maar aan intelligentie ontbreekt het. Dick Drayer komt met feiten en documenten. Boze PIN komt niet verder dan wijzen naar Den Haag en zeggen dat hij liegt. Sushi Graaimelia bai fliet

 66. Suzy je bent gewoon een uitgekookte oplicht-“ster”.
  Al je ad hominem argumentenpraat daar trapt je minder geschoolde electoraat misschien nog in, of je omgekochte, je naar de mond pratende vrienjes en familie kliek.

  Maar de met iets meer inteligentie en moraal begiftigde burger prikt dwars door je “stieren-strond” verhaaltje heen.

  Dag Suzie, je bent een grote Sushi.
  Korsou is niet dushi met jou, Korsou is vooral “Suzy” met jou

 67. “Ruim drieduizendambtenaren en politici zouden baat hebben bij het in stand houden van het cliëntelisme danwel de corruptie, die ten grondslag ligt aan wat Drayer meent dat fout is. Dat hij daarmee insinueert dat 80% van alle bij de publieke zaak betrokkenen niet pluis zijn, is een gotspe en de inzet van deze Curaçaose medeburgers onwaardig.”

  Dit is geen insinuatie maar een feit: een groot deel van Curacao is momenteel van voedsel pakketten afhankelijk maar onze ambtenaren halen allerlei trucs uit om onder de 12,5% salaris korting uit te komen

 68. Beste PIN fractie: ipv een lang een flauw artikel (noem mensen gewoon bij hun naam: Drayer noemt Suzi ook niet Sushi), komt u aub met de feiten:

  * loonstrookjes Sluis en voorganger
  * Deloitte rapport met bevindingen
  * facturen en budget voor quarantine regeling

  Als u niet bereid bent transparant te zijn naar de burger, verliest u meteen al uw geloofwaardigheid, en zal ik als burger de persoon die wel feiten deelt (Drayer in dit geval) geloven.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties