PFM | Cft positief over gezondmaking overheidsfinanciën

Cft positief over gezondmaking overheidsfinanciën

Cft positief over gezondmaking overheidsfinanciën

Het College financieel toezicht heeft een persbericht uitgegeven over het afgeronde jaarverslag van 2015. Daarin wordt tevreden geconstateerd dat de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk vooruitgang boeken bij het gezondmaken van de overheidsfinanciën.

Uit het jaarverslag blijkt dat Curaçao – zoals bekend – voor het derde jaar op rij een overschot boekte. De schuldquote van Curaçao is in 2015 opgelopen tot 40 procent van het bruto binnenlands product, voornamelijk als gevolg van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Maar door de lage rente waartegen via Nederland geleend kan worden blijven de rentelasten binnen de vastgesteld norm.

De leden van het Cft brachten tot en met vandaag een werkbezoek aan Nederland en spraken en spreken onder meer met de voorzitters en leden van de Tweede en Eerste Kamer, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *