Persbericht: Nevenfuncties leden OM per 1 juli 2014 openbaar

Nevenfuncties leden OM per 1 juli 2014 openbaar

Nevenfuncties leden OM per 1 juli 2014 openbaar

Het Openbaar Ministerie wil elke belangenverstrengeling of de schijn daarvan vermijden. Conform Artikel 18 van de Consensusrijkswet Openbaar Ministerie publiceert het Openbaar Ministerie daarom vanaf heden de nevenfuncties van de leden van het Openbaar Ministerie (vastgesteld per 1juli 2014).
Als leden van het Openbaar Ministerie zijn aan te merken: Procureur-Generaal, Advocaat-Generaal, (Hoofd) officier van justitie, plaatsvervangend officier van justitie en substituut officier van justitie.
Het document is te lezen en te downloaden via de website van het Openbaar Ministerie www.openbaarministerie.org

Artikel 18:
6. Een lid van het Openbaar Ministerie geeft de Procureur-generaal kennis van de betrekkingen die hij buiten zijn ambt vervult. Zo mogelijk geschiedt de kennisgeving zodra het voornemen bestaat tot het aangaan van de betrekking.
7. De Procureur-generaal houdt een register bij waarin de in het zesde lid bedoelde betrekkingen zijn opgenomen. Het register ligt ter inzage bij het parket van de Procureur-generaal en het parket in eerste aanleg waar betrokkene werkzaam is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *