31 C
Willemstad
• dinsdag 28 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

PBC | Zoon boekhoudt reed wel, maar ‘het mocht’

HomeLandenArubaPBC | Zoon boekhoudt reed wel, maar ‘het mocht’
Familie: het ging om een privé-rit met de dienstauto

De zoon van de Gevolmachtigde minister van Aruba, Alfonso Boekhoudt, was wel betrokken bij een auto-ongeluk in Nederland. Maar daar is niets mis mee. Dat zegt de familie van de aanstaande gouverneur tegen NoticiaCla.

De zoon staat bij de verzekeringsmaatschappij geregistreerd als een van de bestuurders. Het ging om een privé-rit met de dienstauto. Volgens de familie worden de feiten verdraait om Boekhoudt te beschadigen.

Bron: Persbureau Curacao

Dit artikel is geplaatst in

6 reacties

 1. @van Aller: als de taken van de gouverneur in de Arubaanse Staatregelingde staan, waarom gebruikt u dan onder het kopje “Hoofstuk 4 uitgangspunten” teksten van de gemeente Drechterland.

  Onder het kopje: “Kosten privégebruik dienstauto” tot en met “verkeersboetes” betreft niet Aruba, hier wordt immer gesproken over EURO en BTW.

 2. In antwoord op de ontstemde reacties kan als volgt worden bericht. Het spijt ons dat u van mening bent dat wij ons huiswerk niet goed doen. In het gehele Koninkrijk zijn regels voor het gebruik van dienstauto’s. Wij presenteren een overzicht met voorbeelden en artikel 58 LMA Aruba.

  Hoofdstuk 4 Gebruik van dienstauto’s, verzekering en schade
  Artikel 7 Gebruik van dienstauto’s
  1. Gebruikers gebruiken de dienstauto voor het uitvoeren van de aan hen door de xxxxxxxx opgedragen taken of werkgerelateerde werkzaamheden binnen de regio xxxxxxxxx. Privégebruik van een dienstauto is niet toegestaan. Gebruik van de dienstauto buiten de regio xxxxxxxxx is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf van de beheerder.
  2. Na gebruik moeten de dienstauto’s op de daartoe bestemde parkeerplaats worden gezet.
  3. Reservering van de algemene dienstauto moet minimaal één uur van te voren worden gedaan bij de beheerder.
  4. De dienstauto mag alleen door de gebruiker zelf worden gereden.
  5. De gebruiker moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs bij het gebruik van de dienstauto.
  6. De vaste gebruikers krijgen een persoonsgebonden pas. De pas is niet overdraagbaar.
  7. Iedere gebruiker dient een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Dit kan middels het gebruik van in de auto gemonteerde black box.
  8. Boetes wegens verkeersovertredingen begaan met de ter beschikking gestelde dienstauto komen voor rekening van de gebruiker.
  9. Het is niet toegestaan om in de dienstauto te roken, te eten of te drinken, te bellen of te sms’en.
  10. De kosten (van welke aard dan ook) die voortvloeien uit het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden (zoals alcohol en medicijnen) zijn steeds voor rekening van de gebruiker.
  11 De gevolgen van het intrekken van het rijbewijs zijn voor rekening van de gebruiker.

  Uitgangspunten
  Bij het gebruik van de dienstauto’s moeten gebruikers de nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en goede naam van xxxxxx waarborgen. De dienstauto’s mogen alleen zakelijk worden gebruikt. Privégebruik is niet toegestaan.
  Het gebruik van de black box biedt bovendien mogelijkheden om de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen, in het bijzonder de inzet van de gemeentelijke vervoersmiddelen, te onderzoeken en zo nodig bij te sturen. De logistieke planning van werkzaamheden kan bijvoorbeeld met de beschikbare gegevens verbeterd worden. Ook bieden de gegevens de mogelijkheid het beheer van het gemeentelijk wagenpark te verbeteren. De gegevens hebben voor deze doeleinden een ondersteunende functie.
  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de gegevens te gebruiken om het individueel functioneren van medewerkers te beoordelen, tenzij sprake is van een vermoeden van onrechtmatig gebruik of misbruik van de dienstauto.

  Kosten privégebruik dienstauto
  Aan het privégebruik van uw dienstauto zijn meerdere kosten verbonden. Daarnaast moet u waarschijnlijk belasting betalen. Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke kosten.
  Vergoeding privégebruik dienstauto
  Voor het privégebruik van uw dienstauto betaalt u uw werkgever een vergoeding van 0,22 euro per privékilometer. Woon-werkverkeer telt niet mee.
  Let op! Deze vergoeding bent u ook verschuldigd als u geen bijtelling heeft (zie hieronder bij ‘loonheffing en bijtelling’).
  Uw werkgever houdt maandelijks een bedrag op uw salaris in. Dit is een voorschot op basis van het geschatte privégebruik. Dit wordt later verrekend met de daadwerkelijk verreden kilometers.

  Overige kosten
  Ook andere kosten die te maken hebben met het privégebruik van uw dienstauto zijn voor uw eigen rekening, zoals:
  • boetes en bekeuringen;
  • parkeer-, veer- en tolgelden;
  • schoonmaken van de auto;
  • aanpassingen aan of in de auto (tenzij deze nodig zijn om uw functie goed uit te kunnen oefenen);
  • schade aan de auto die u te verwijten valt.

  Loonheffing en bijtelling
  De Belastingdienst beschouwt het privégebruik van een dienstauto als een voordeel. Aan dit voordeel wordt een waarde toegekend waarover u loonheffing betaalt. De waarde is meestal 25% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW en BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen). Dit bedrag wordt ook wel de ‘bijtelling’ genoemd.
  Voor milieuvriendelijke auto’s geldt een lagere bijtelling. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.
  U kunt de aan uw werkgever betaalde vergoeding voor het privégebruik van de dienstauto aftrekken van de waarde waarover u loonheffing betaalt.
  Als u niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een kalenderjaar, hoeft u geen loonheffing voor het privégebruik van de dienstauto te betalen. In dat geval houdt u administratief bij hoeveel kilometers u privé rijdt met uw dienstauto.

  Verkeersboetes
  U moet zelf de boete betalen als u tijdens werktijd een verkeersovertreding heeft begaan en hiervoor bent beboet. Dit is ook het geval als de boete naar uw werkgever wordt opgestuurd. Hij verhaalt het boetebedrag dan op u.
  Vindt uw werkgever dat de verkeersovertreding u niet valt te verwijten? Dan komt de boete voor rekening van uw werkgever. Bent u beboet? Dan krijgt u van uw werkgever altijd de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen.
  Als u tijdens het privégebruik van uw dienstauto een verkeersboete krijgt, moet u deze uiteraard zelf betalen.

  Aruba
  De minister kan ingevolge artikel 58, vierde lid, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA) in bijzondere omstandigheden tijdelijke dispensatie geven van het verbod om een dienstauto te gebruiken voor het vervoer van de ambtenaar van zijn woning naar zijn werkplaats en omgekeerd.

  § 4. Gebruik van overheidsgoederen
  Artikel 58
  1. Het is de ambtenaar verboden overheidsgoederen te gebruiken ten bate van particuliere belangen van zichzelf of van derden.
  2. De ambtenaar mag een vervoermiddel, hetwelk hem door de overheid ten behoeve van de dienst ter beschikking is gesteld, uitsluitend gebruiken voor het door de dienst vereiste vervoer.
  3. Onder zodanig vervoer wordt niet verstaan het vervoer van de ambtenaar van en naar zijn woning en naar en van de plaats zijner werkzaamheden.
  4. In bijzondere omstandigheden kan de betrokken minister tijdelijk dispensatie verlenen van het bepaalde in het derde lid.
  Wij konden geen regels vinden ten aanzien van het gebruik van de dienstauto voor de GVM (hoge ambtenaar) of voor de Gouverneur.
  De taken van de Gouverneur als hoofd van de Arubaanse regering staan in de Arubaanse Staatsregeling. Zijn controlerende taken als ‘koninkrijksorgaan’ staan in het Reglement voor de Gouverneur. Regels met betrekking tot de dienstauto zijn wellicht interne richtlijnen.
  Renée van Aller&John de Vries

 3. @ LaStiwz,

  Als Renée van Aller – met haar alter ego “Wij” uit het gelid staan en vervolgens weer terug in het gelid geplaatst worden, zijn ze geen antwoord verschuldigd. Die behoefte heb ik niet.

  Mevrouw Van Aller en haar “Wij” hanteren kennelijk het spreekwoord: “als je geknipt en geschoren wordt, moet je stil blijven zitten”

 4. @Sonny: de ellende is dat, zoals gebruikelijk, Renée van Aller met haar fikken niet van de ?- toets kan afblijven waardoor ze altijd kan zeggen dat ze dit niet stelt, maar het zich afvraagt.

  Voorts heeft het geen zin om op van Aller te reageren of vragen te stellen. Een recatie of antwoord krijg e nimmer.

 5. @Reneé van Aller

  Een dienstauto staat 24 uur per dag terbeschikking. Een chauffeur staat 8 uur per dag terbeschikking. De resterende 16 uur is de chauffeur niet terbeschikking. Buiten de diensturen van de chauffeur heeft of hebben vaak meerdere chauffeurs de bevoegdheid om met de dienstauto te rijden. Dat wordt ook aan de verzekering gemeld.

  Commentaar leveren zonder de feiten te kennen en er zondermeer van uitgaan dat de dienstauto prive is gebruikt, is een – niet bewezen – aanname. Misschien bracht de bestuurder de wagen naar een garagebedrijf of wasstraat. Misschien haalde de bestuurde de gevolmachtigde minister ergens op of zette hem ergens af, omdat de chauffeur niet beschikbaar was. Weet Reneé van Aller het?

  Wat Reneé van Aller zondermeer zou moeten weten, is dat eerst na volledige kennis van zaken, geoordeeld mag worden.

  De volledige kennis van zaken ontbreekt bij mij. Ik ben niet op de hoogte van de dossierkennis, ter zake, van Reneé van Aller. Een oordeel uitspreken over haar suggestieve commentaar, zou dan ook een vooroordeel zijn.

  Of de bestuurder zoon of dochter is, doet absoluut niets ter zaken.

  Vooroordelen en veroordelen: een valkuil waar een – goede – jurist niet mag intrappen!

 6. Kennelijk mag de tot een elastische toepassing van de discretionaire bevoegdheid geneigde zoon van de GVM/Gouverneur, de dienstauto privé gebruiken? Zou hij ook zijn vaders bevoegdheden op eigen gezag uitoefenen? Privé is immers dienst! Is hier geen sprake van misbruik van bevoegdheid en gaat dat op dezelfde manier als zijn vader binnenkort als Gouverneur werkzaam is? Mogen de dochters ook de dienstauto besturen en hun vader waarnemen? Waar is geregeld dat privé gebruik gemaakt mag worden van de dienstauto door n’ importe qui? Wij hebben altijd begrepen dat dit nu juist niet mocht. Desondanks worden dienstauto’s op grote schaal privé gebruikt. Geregistreerd staan als bestuurder bij de verzekering, is wat anders dan toestemming hebben volgens de bestaande regels om allerlei andere personen in de dienstauto privé te laten rijden. Lijkt ons meer in de stijl van mevrouw Wiels. De GVM van Curaçao hoeft zich blijkbaar aan geen enkele wettelijke regel te houden. Die belichaamt in zichzelf de wet. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties