31 C
Willemstad
• woensdag 12 juni 2024

DH | Multi-million-dollar St. Maarten Crime Fund lacks financial administration and policy plan

PHILIPSBURG--“There has been no indication of any activities on this measure.” This statement pertains to the restructuring of the Crime Fund St. Maarten as mentioned in the...

AntilliaansDagblad | Links wint op Bonaire

Van Huffelen krijgt veel voorkeursstemmen in CN; hogere opkomst dan in 2019 Kralendijk - GroenLinks-PvdA heeft op Bonaire overtuigend gewonnen. Van de 1.784 geldig uitgebrachte stemmen kreeg de...

AntilliaansDagblad | Afgifte watersportvergunningen stilgelegd

Oranjestad - Aanvragen voor een nieuwe watersportvergunning worden tot nader order niet in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle commerciële vaartuigen een ‘propeller guard’ aan...

AntilliaansDagblad | Line-up CNSJF 2024 compleet

Willemstad - De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) heeft gisteravond ‘met groot genoegen en trots’ de laatste namen bekendgemaakt voor de aankomende 2024-editie. Op...

AntilliaansDagblad | PVV levert staatssecretaris

Eind juni beëdiging kabinet-Schoof door koning Willemstad - De kans lijkt groot dat de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken krijgen met een...

AntilliaansDagblad | Apart Ipko democratisch deficit

Gehele revisie Statuut ‘niet opportuun’ Willemstad - In de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) staat dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om een apart Ipko of andersoortige...
- Advertisement -spot_img

PBC | Overheid Curaçao wil geen pottenkijkers na faillissement Insel Air

HomeLandenCuraçaoPBC | Overheid Curaçao wil geen pottenkijkers na faillissement Insel Air

Persbureau Curacao

Curacao Chronicle

De teloorgang van Insel Air in 2019 en de bemoeienis van de Curaçaose overheid met de luchtvaartmaatschappij in de maanden voorafgaand aan het faillissement, moet, als het aan de regering Rhuggenaath ligt, in de doofpot blijven.

Dat valt op te maken uit de pogingen die journalist Yves Cooper doet om belangrijke documenten boven tafel te krijgen via de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB). Documenten die in de lade blijven liggen omdat de verantwoordelijke minister van Verkeer en Vervoer, Zita Jesus-Leito geen kijkje in de keuken wenst en zich op merkwaardige gronden beroept op geheimhouding.

Cooper heeft een veelheid aan documenten opgevraagd met een beroep op de LOB. Behalve inzage in de economische vergunning, die toch al openbaar is en de beslissing van de minister om die vergunning in te trekken zijn alle andere 22 verzoeken tot openbaarmaking afgewezen.

Volgens journalist Cooper wringt de overheid zich in alle mogelijke bochten om de informatie niet prijs te hoeven geven. Daarbij rijst de vraag of de regering Rhuggenaath terecht stukken achterhoudt of beweert dat die niet bestaan.

Persoonlijke beleidsopvattingen

Met beroep op artikel 12 van de LOB wil zij een deel van de documenten niet openbaar maken omdat die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Zo zou het advies van de Burgerluchtvaartautoriteit aan het ministerie van Verkeer en Vervoer over de afgifte en intrekking of schorsing van de economische vergunning persoonlijke opvattingen van de minister bevatten. En ook zouden er financiële cijfers van Insel Air bijgevoegd zijn, die zij niet openbaar zou kunnen maken. Het advies van Juridische Zaken om een lening van 33 miljoen toe te kennen aan Insel Air zou ook persoonlijke beleidsopvattingen in zich dragen.

Zonder een nadere motivering is dat oordeel onbegrijpelijk. Het gaat immers niet om adviezen over het beleid van haar ministerie. Persoonlijke beleidsopvattingen kunnen dan ook geen onderdeel zijn van die adviezen.

Als de redenering van de minister gevolgd wordt, zal er nooit meer een advies van een ambtenaar van haar ministerie openbaar zijn. Terwijl de wet zegt dat het moet gaan om tot personen herleidbare beleidsopvattingen en dat is hier niet aan de orde.

Bedrijfsgeheimen

Met een beroep op artikel 11 wil de minister geen inzage geven in documenten omdat er bedrijfsgegevens in staan die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Het zou gaan om bedrijfsgevoelige informatie die niet zondermeer openbaar kan worden gemaakt. Als wordt gekeken naar de aard van de gevraagde informatie door Cooper, lijkt dit geenszins te gaan om informatie die gevoelig is of anderszins tot problemen zou leiden voor het bedrijf, indien het gedeeld zou worden. Overigens blijkt nergens uit dat er ‘in vertrouwen’ informatie is gedeeld met de overheid. Het verwijt in de maatschappelijke discussie is juist dat er met opzet geen informatie is gedeeld met de overheid en de overheid erin is geluisd om 33 miljoen te stoppen in een zwart gat.

De kwestie wordt des te onbegrijpelijker als wordt meegewogen dat het hier gaat om een inmiddels gestaakte en failliete onderneming. Wat voor gevoelige informatie kan die dan nog hebben? Is het ministerie bang dat er bedrijfsspionage zal plaatsvinden van gegevens uit een inmiddels failliete onderneming? Hoe kan de informatie Insel Air schaden als het openbaar zou worden gemaakt? Dat is inmiddels blijvend onmogelijk. Cooper denkt eerder dat uit de opgevraagde informatie mogelijk het onjuist handelen van betrokkenen zal blijken en dat dat de reden is dat het publiek het niet mag weten.

Informatie bestaat niet

Helemaal bont maakt de regering Rhuggenaath het met haar opmerkingen dat opgevraagde conclusies of bevindingen niet beschikbaar zijn, omdat ze niet bestaan, of omdat de informatie nooit beschikbaar is gesteld.

Ondenkbaar zegt Cooper. Zo is er onderzoek verricht zoals de wet dat voorschrijft, maar zijn er volgens de minister geen conclusies of bevindingen. De vluchtschema’s van Insel Air zijn bij de minister ook niet bekend, terwijl zij die conform de wet behoort te hebben. De vergunning van Insel-Air impliceert ook het tijd maken van diezelfde vluchtschema’s.

Het onderzoeksrapport van toezichthouder ILT zou niet bestaan, volgens de minister. Opmerkelijk, want in de media juist heeft zij juist verwezen naar het bestaan van dat rapport. De reactie van CCAA daarop bestaat ook niet. CCAA zou geen advies hebben gegeven over het verstrekken van een lening aan Insel-Air, ook zou aan CCAA geen advies zijn gevraagd terzake de vliegprojectie van de vliegtuigen van Insel-Air.

Zeer opmerkelijk, want dit is nu precies wat de burgerluchtvaartautoriteit aangaat. Cooper vraagt zich af of de minister hiermee niet bevestigt dat niemand binnen haar ministerie zijn of haar werk heeft gedaan en dat alles dat in het kader van het bestaan van Insel-Air als luchtvaartmaatschappij, had moeten gebeuren, gewoon niet is gedaan?

LOB

De wet Openbaarheid Bestuur, de LOB is ooit bedacht om de transparantie van de overheid een steuntje in de rug te geven. De altijd zo beloofde transparantie in verkiezingstijd – ook bij de verkiezingen van volgende week vrijdag – heeft dat steuntje hard nodig, bestuurders blijken keer op keer de kaarten op de borst te houden. Caribisch Netwerk wist dat in 2015 al te melden.

De LOB veronderstelt niet alleen openbaarheid van bestuur in haar handelen. het betekent in beginsel ook dat de overheid zelf die openbaarheid moet betrachten. De manier waarop de regering Rhuggenaath omgaat met de wet in deze kwestie kan worden gelezen als een verkeerde interpretatie van de wet, maar Cooper denkt dat de minister de wetsartikelen bewust gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn geschreven.

Of anders gezegd, de minister maakt zich schuldig aan détournement de pouvoir, althans aan een schending van het legaliteitsbeginsel. Zij gebruikt de bevoegdheid om stukken achter te houden voor een ander doel, althans zij houdt de stukken achter zonder wettelijke grondslag.

Exact hetgeen de LOB beoogt te voorkomen, wordt nu volgens Cooper in de praktijk uitgevoerd door de minister, met nota bene een beroep op de LOB.

Insel Air in betere tijden

 

33 miljoen

Vraag die over blijft is, welk handelen van bestuurders en ambtenaren zou zoveel noodzaak kunnen geven tot geheimzinnigheid?

Insel Air verkeerde in financiële problemen. De overheid sprong in met een geldlening van 33 miljoen gulden. Daarmee verkreeg zij een meerderheidspositie middels pand- en vruchtgebruik in de luchtvaartmaatschappij. Insel-Air werd de facto een overheidsentiteit. Later bleek dat de vliegtuigen die middels een lease-contract werden ingehuurd, toebehoorden aan een bedrijf dat van dezelfde aandeelhouders was als de aandeelhouders van Insel-Air. Aanleiding om de juistheid van het investeren van 33 miljoen gulden in Insel-Air te bevragen.

Wisten de bewindslieden, vooral die op het ministerie van Economische Ontwikkeling, dat destijds of hadden zij niet behoren te weten dat zij een kat in de zak hadden gekocht. Al het vorengaande blijkt uit mediaberichten, maar de onderbouwing ervan middels verifieerbare stukken ontbreekt.

Procederen

Yves Cooper heeft advocaat mr. Achim Henriquez gevraagd om via het gerecht in overleg te treden met de overheid. Hij wil dat het besluit van de minister, om geen inzage in de 22 documenten te geven anders, door de rechter wordt vernietigd en dat de documenten dan alsnog aan hem worden verstrekt.

En mocht de overheid zijn schouders willen ophalen over een gerechtelijke uitspraak, dan moet die met een dwangsom van 10.000 gulden per dag tot maximaal één miljoen maar op andere gedachten worden gebracht.

Overzicht van opgevraagde documenten met beroep op de LOB

Bron: Persbureau Curacao

Dit artikel is geplaatst in

13 reacties

 1. De aandeelhouder heeft zijn schaapjes op het droge door via zijn leasemij. Insel air leeg te zuigen dankzij de 33 miljoen die de overheid erin stak. Maar liet wel een schuld van 400 miljoen aan SVB premies, LB achter.

  De aandeelhouder zou als laatse in de rij geld uit het faillissement moeten ontvangen.

  Nu heeft hij als eerste zijn geld gekregen, met de curators en peperdure interimdirecteuren en consultants, en de burger mag wederom bloeden.

  Omgekeerde wereld.

  En dan ook de arrogantie van een minister Zita om de WOB met beide voeten te treden, en met een leugenachtig “geheimhoudingssmoesje de burger zand in de ogen strooit.

  Dat “Forti” nog niet bestormd is en deze slechtste minister aller tijden niet met pek en veren punda is doorgejaagd is eigenlijk een verbazing.

  Goed dat de burger wakker wordt en het er niet bij laat zitten.

  Nu kijken wat de rechters doen, want die deugen ook steeds minder vaak.

 2. De leasemaatschappij truc werkte ook goed bij DAE. En de eigenaar van de maatschappij werkte als ‘consultant’ bij DAE.

  En al die miljoenen die in Venezuela lagen, Horen we ook niets over.

  In ieder geval heeft Epps van Doorne er flink aan verdiend. Ook met al die zogenaamde andere vliegtuigmaatschappijen die het wilde overnemen. En een zekere Andre Delger werd CFO voor 40.000 per maand.

 3. De brieven worden altijd behandeld door ordinaire Stella v R.
  Zij zit hier achter als SG.
  Het is een stinkende zaak. Goed dat Aachim H naar de rechter stapt.
  LOB verzoeken worden overigens regelmatig niet in behandeling genomen.
  De wet wordt door dit zootje met de voeten getreden.
  De Par en de rest van het schijnheilige zootje deugen niet.
  Ten tijde dat er 33 milj ingepompt moest worden was het dacht ik regering Pik P en de MAN?
  Kan me vergissen.
  Het blijven vuilakken.

 4. De 33 miljoen zijn gewoon in de saku’s van de aandeelhouders (Heereveen c.s. ,buurman van premiet Rhuggenaath).

  Heel sneaky truukje, leasemij ertussen. Vliegt de kist wel of niet, lege seats of niet. De lease premie wordt elke maand betaald.

  Mooie uitmelktruuk, naar analogie van de lease mij. truuk die voormalig premier Maria Liberia Peters met de ALM werkmij.flikte.

  De onderste steen moet naar boven!
  COHO is niet alleen zeer gewenst, het is bittere noodzaak!

  Boeven zijn het! Allemaal!
  Shame PAR!

  MAN die nu stoer loopt te doen vlak voor de verkiezingen pikt een graantje mee, maar zijn net zo erg als door al die tijd dat het niet uitkwam te zwijgen

 5. Beantwoording van het LOB verzoek is gedateerd 9 september 2020. Nu een halfjaar later wordt er via “persburo Curacao” aandacht aan geschonken.
  Ja met de verkiezingen in zicht kunnen uiteraard nog veel meer zaken die wel of niet goed gegaan zijn naar voren worden gebracht.
  Om nu alleen de Par daarvoor aansprakelijk te stellen lijkt mij een beetje “ouwe koeien uit de sloot halen” dit tbv verkiezingsretoriek.
  Laat een ieder die het niet eens is met de huidige regering maar gaan stemmen op KdnT, PS of nog mooier MFK. Dan weet je pas waar je aan toe bent.
  Cooper, is dat familie van….

 6. Ik ben blij dat Ruggenaath zelf mijn punt maakt om niet op de par te stemmen. Par maakt onderdeel uit van de zittende politiek en die is de oorzaak van bijna alle problemen op het eiland. Een stem op de zittende politiek is een stem op de oorzaak van de problemen. En als de oorzaak blijft blijven de problemen ook.

 7. PARdon? Waar is de transparantie en openbaarheid van bestuur.
  Geheimhouding is slechts een cryptowoord voor: Wij willen niet dat jullie zien hoeveel we in onze zakken stoppen.

  Minister Zita Korupshon en malgobernansa weer in de bocht.

 8. Maar volgens dhr. Vrolijk moeten we toch vooral weer PAR gaan stemmen:

  http://knipselkrant-curacao.com/ingezonden-stem-par-of-speel-russische-roulette/#comment-163585

  Dan gaat het allemaal goed komen. Volgens MinJus (PAR) werkt het zelfreinigend vermogen van de politie-organisatie prima. Ondertussen start het OM een onderzoek naar ‘normafwijkend gedrag’ binnen het politiekorps.

  http://knipselkrant-curacao.com/pbc-om-curacao-start-groot-onderzoek-naar-corruptie-en-normafwijkend-gedrag-agenten/

  Wordt ook niet eens tijd om het zelfreinigend vermogen van de PAR aan een onderzoek te onderwerpen?

 9. 33 miljoen waar zijn die gebleven of naar wie zijn ze gegaan .
  Wie het weet mag het zeggen .
  Ook dit was vreemd , heel vreemd en nog steeds heel vreemd .
  Maar curacao op zijn best .
  Het was een dood paard , maar er werd toch aan getrokken .
  Maar ook deze regering heeft een geweldig berg boter op hun hoofd .

 10. Ongelooflijk.
  Het stinkt enorm bij de Par.
  Transparantie en verantwoording afleggen daar gaat het om. Wees eerlijk en transparant.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties