PBC | Journalist ontslagen na brief Arubaanse regering

Journalist Nelson ‘Speed’ Andrade

Journalist Nelson ‘Speed’ Andrade

ORANJESTAD – Op Aruba lopen de gemoederen hoog op na het ontslag van journalist Nelson ‘Speed’ Andrade.

Die werd door zijn baas bij de krant de Diairio ontslagen nadat hij vervelende vragen had gesteld aan minister Oduber van Toerisme. Gisteren kreeg de zaak een opvallende wending, nadat bleek dat Oduber via een brief en namens de regering om het ontslag gevraagd had van de journalist.

Andrade beschuldigt de minister ervan vriendjes te bevoordelen via lucratieve contracten bij de Aruba Tourism Authority en andere overheidsinstanties.

Bron: Persbureau Curacao

20 Reacties op “PBC | Journalist ontslagen na brief Arubaanse regering

 1. LaStiwz,

  We hoeven niet veel meer af te wachten. De Diario heeft bakzeil gehaald en Andrade voorlopig geschorst met behoud van salaris.

  Zoal ik al eerder gesteld had: een schorsing zou een beter middel zijn geweest (als er al sprake van zou zijn geweest om een middel in te zetten, wat ik nog steeds betwijfel.)

  Nu de Diario haar grootste keutel heeft ingetrokken, zal de zaak wel met een sisser aflopen, mits Andrade niet alsnog op zijn strepen gaat staan.

 2. Was de journalist ( werknemer) in dienst van de overheid ( werkgever) ? Nee toch? Dus ….

 3. We wachten het maar even af.
  Journalist vecht zijn ontslag aan en we horen de uitkomst van de rechter, of hij krijgt het advies dit niet te doen.

 4. In het kort geding werd hetzelfde geroepen: “het is evident dat er schade is geleden”

  Dat werd door de rechter van tafel geveegd. Het woord evident wordt nimmer als bewijs aanvaart. Een goed opgestelde en te bewijzen schadestaat, heeft enige kans. Maar… tussen het tijdstip van ontslag en de gewraakte uitlatingen van de journalist zitten amper een paar dagen. Dus er valt niets te bewijzen. Bovendien … hoe wil je dat in het onderhavige geval van de Diario aan de rechter verkopen?
  Mijnheer/mevrouw de rechter, de politieke partij AVP zal ons niet meer met zijn advertenties ondersteunen. De minister voelt zich beledigd. Wij roepen de minister op om te getuigen dat er géén AVP advertenties meer geplaatst zullen worden.

  Het zou het lachertje van eeuw worden en mij de kans geven om te suggereren dat mogelijk de MEP extra gaat adverteren, ik zou de voorzitter van de MEP op laten draven om mijn stelling te onderbouwen: dát lijkt me evident!

 5. Dat er door de werkgever van de journalist schade wordt geleden lijkt mij evident.

  In de door jou aangehaalde zaak was dat blijkbaar niet zo.

 6. @LaStiwz,

  “De rechtbank in eerste aanleg heeft juist wél in haar overwegingen meegenomen of er al dan niet schade* was geleden.”
  Dáárom faalde de grief. Overigens faalden alle aangedragen grieven. De werknemer won – zowel in het kort geding als in beroep – op alle fronten!

  Groet, Sonny

  ——-
  *geleden schade dient overduidelijk bewezen en gedocumenteerd weergegeven te worden.

 7. @Sonny,

  kan helaas iet op de juiste plek antwoorden, maar:

  “….doch moeten alle omstandigheden van het geval worden afgewogen. Bij die afweging van alle omstandigheden van het geval kan, zoals het GEA eveneens juist heeft gedaan, meewegen het feit of de werkgever door het incident al dan niet schade heeft geleden. Aldus faalt de tweede grief….”

  Juist hierin zit de crux.

 8. Observator

  Het zijn en blijven bananenrepublieken. Als de minister beledigd is dient hij een strafklacht bij het OM te deponeren. In elke stabiele democratie had een minister die op dergelijke wijze handelt onmiddelijk zijn ontslag moeten aanbieden. Dit optreden duidt op een minister die niet begrijpt wat een werkelijke democratie inhoudt.

 9. @LaStiwz

  Oké

  U biedt gratis uw juridische kennis en diensten aan bij de directie van de Diaro. U verdedigt hen vervolgens bij de rechtbank.

  Ik zal mijn diensten, gratis, aanbieden bij Andrade. Uw uitspraak wordt dan ter plekke vernietigd.

  Alvorens op mijn uitdaging in te gaan, lees eerst even een stukje jurisprudentie, bijvoorbeeld de zaak:
  ECLI:NL:OGHACMB:2011:BV2052. BOULEVARD HOTEL N.V. versus werknemer.

  Bovengenoemde zaak heeft veel aanknopingspunten met Diario/Andrade

  Hoor graag uw verdere opmerkingen.

 10. “…We hebben nog even de redenen voor ontslag op staande voet nagekeken in het BW. Hoort een oekaze van een bewindspersoon niet bij…”

  De oekaze is ook niet de reden van ontslag, doch de gedragingen van de journalist.

 11. ‘”…Ontslag op staande voet heeft niet alleen gevolgen voor de betreffende persoon, maar voor zijn hele gezin…”

  Het betreft hier een journalist. Deze journalist werkt voor een medium. Door zich zo te gedragen kan ik me voorstellen dat deze minister niet meer met (vertegenwoordigers van) dit medium wil praten.

  Voorts kan ik me voorstellen, althans het is zeer wel mogelijk en zeker ook begrijpelijk, dat iedere partijgenoot, en misschien zelfs iedere minister, niet meer met betreffende journalist, noch met het betreffende medium wil praten.

  De journalist heeft derhalve de belangen van de werkgever dusdanig geschaad, dat ontslag op staande voet zeker te billijken is.

  Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen!

 12. In het recht nemen de begrippen redelijkheid en billijkheid een belangrijke plaats in. Bij een ontslag op staande voet, toetst de rechter als eerste de redelijkheid en de billijkheid.

  Ontslag op staande voet heeft niet alleen gevolgen voor de betreffende persoon, maar voor zijn hele gezin. Gelet op hetgeen in de media naar buiten wordt gebracht: het ge- of misbruik van het woord “geitenzuiger” denk ik dat het middel van schorsing toegepast had moeten worden. (Zo er al een grond zou zijn om een middel toe te passen)

  Nu er een ontslag op staande voet is toegepast, zou de rechter dit een te zwaar middel kunnen vinden. Hij kan de directie veroordelen tot het betalen van een behoorlijke ontslagvergoeding, of het vernietigen van het ontslag.

 13. Gedragingen van een werknemer die het belang van de werkgever in ernstige mate schaden is wel degelijk een reden voor ontslag op staande voet.

  Een minister een geitenzuiger noemen voldoet wel degelijk aan bovengenoemde eis.

 14. Renee van Aller

  We hebben nog even de redenen voor ontslag op staande voet nagekeken in het BW. Hoort een oekaze van een bewindspersoon niet bij. Dus de werkgever lijkt in strijd met de wettelijke regels te hebben gehandeld. Er was zover bekend ook geen ontslagvergunning van de directie Arbeid afgegeven. Dus dit wordt in toenemende mate problematisch, juridisch gezien dan. Politiek is alles dik in orde. Renée van Aller&John de Vries

 15. @meloen,
  Ik zie in geitenzuiger nog niet direct een ontoelaatbaar scheldwoord. Het ligt bovendien aan de context waarin het gezegd wordt.

  Bijvoorbeeld in de context:
  “U zou wel een geitenzuiger zijn als u dit gelooft” krijgt de geitenzuiger twee verschillende dimensies:

  A- hij gelooft het, en is dus een geitenzuiger: is dit schelden?
  B- hij gelooft het niet, en is dus géén geitenzuiger.

 16. @Joep Meloen,

  Wat de betrokken journalist gezegd heeft, kan ik ook geen oordeel over geven. Misschien heeft hij hem wel de meest verwerpelijke zaken toegewenst.

  Ik kan me ook voorstellen dat minister Oduber zich beledigd heeft gevoeld. Alhoewel mijn standpunt is dat ministers tegen een stootje moeten kunnen.

  Sancties afdwingen bij de broodheren van de journalist is een “stoot onder de gordel” De – gegriefde – minister had een klacht moeten indienen bij de geëigende instanties. In dit geval – bij het ontbreken van een Raad voor de Journalistiek – bij justitie, wegens belediging. Of via een geding bij de rechtbank.

  Neem als voorbeeld de zaak “maffiamaatje; Bram Moszkowicz/Jort Kelder. Wat Oduber gedaan heeft, riekt naar censuur en is ontoelaatbaar.

 17. Joep Meloen

  Weet iemand toevallig WAT de journalist heeft gezegd ?
  Anders dan ‘geitenzuiger’ heb ik niets kunnen vinden, maar zelfs ‘geitenzuiger’ gaat te ver.
  Een journalist moet kritisch zijn, moet kritische vragen stellen en moet ook doorvragen, maar daarbij moet hij/zij wel de fatsoensnormen in acht nemen. Oftewel, niet gaan schelden, geen zaken erbij verzinnen, alleen werken met de feiten. Dat schijnt voor velen toch een lastige opgave te zijn.

 18. Dictatuur in optima forma is dit, en tevens de natte droom van Gerrit en zijn advocaten op Curacao. Wat zouden zij graag enkele on en offline persagentschappen/kranten/verslaggevers op dezelfde wijze de mond snoeren.

 19. De Diaro bewijst met zijn handelen dat ze de naam: dagblad, niet waardig zijn. Het ontbreken van een redactiestatuut wordt nu op pijnlijke wijze blootgelegd.

  Iedere redactie, van een zichzelf respecterend blad, zou de rijen gesloten hebben en hun collega verdedigen.

  De Diaro is een pulpblad, de inkt niet waard waarmee het gedrukt wordt!

  Minister Oduber is een zielig mannetje. Als politicus moet je tegen een stootje kunnen. Het machtsmiddel, om een brief te sturen, met verzoek om sancties tegen een redacteur, is laf!

 20. schandalig…
  je mag dus alleen slijmen en gewenste vragen stellen aan het schorremorrie van de regering.
  is aruba inmidels een dictatuur geworden??
  kortom schandalig….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *