PBC | Ex van Clark Abraham doorbreekt stilzwijgen

Update: met persverklaring

Christel Engels, de ex van Clark Abraham weerspreekt beschuldigingen omdat met name hun zoontje de dupe is geworden van pesterijen op school | Jeu Olimpio

Christel Engels, de ex van Clark Abraham op Bonaire, had GEEN affaire toen ze nog een relatie met de politicus had. Dat staat in een uitgebreide publieke verklaring die is uitgegaan van haar advocaat Henriquez Law.

Abraham is paranoïde en veroorzaakt zijn ex veel psychische schade, zo meldt de brief.

De brief komt naar eigen zeggen in reactie op een uitgebreide lastercampagne die Clark en zijn vader, oud politicus Jopie Abraham, in de media tegen Christel Engels houden.

Bron: Persbureau Curacao

Naschrift KKC

PERSVERKLARING CHRISTEL ENGELS

Kralendijk, 2 februari 2018

Ons kantoor staat mevrouw Christel Engels bij. Zij is de voormalig echtgenote van de heer Clark Abraham. Op haar verzoek brengen wij hierbij uit een officiële verklaring van haar zijde uit, met de bedoeling de gemoederen te doen bedaren en de rust te laten wederkeren.

In afgelopen jaar is de situatie tussen de twee voormalige echtelieden steeds geëscaleerd. Abraham heeft al langer last van kennelijke paranoïde neigingen die uitmonden in agressie zowel verbaal als fysiek. Zowel cliënte als de zoon die zij heeft met Abraham alsook haar 18 jarige zoon uit een eerdere relatie, hebben veel moeten verduren van de grillen van Abraham. Dat heeft meer dan eens moeten eindigen in interventie van de politie en zelfs tot een paar keer toe tot aanhouding van Abraham.

Inmiddels is er, vermoedelijk vanwege de politieke relaties van Abraham, door zijn vader en voormalig politicus Jopie Abraham, een intensieve media-campagne opgestart waarin Abraham wordt afgeschilderd als een soort slachtoffer. Aan het adres van Engels worden er allerlei ongefundeerde verwijten gemaakt, zoals dat zij een buitenechtelijke relatie zou hebben gehad met haar huidige partner, staande de relatie met Abraham. Dit is pertinent onjuist en brengt veel schade aan, zowel emotioneel als ook in het dagelijks functioneren in de maatschappij, waarbij Engels ten onrechte wordt aangezien voor een monster die zij niet is.

Abraham is volgens cliënte zeker geen slachtoffer en hij zal zich dan ook bij justitie moeten verantwoorden voor zijn daden. De rechtszaal is de enige plek waar er nog nader in detail omtrent dit euvel gediscussieerd dient te worden. Om nog onbegrijpelijke reden blijft Abraham en nu namens hem ook zijn vader, de media opzoeken in deze kwestie. Dat heeft schadelijke gevolgen voor de minderjarige zoon van de voormalige echtelieden, die inmiddels op school wordt gepest met de gevolgen van het gedrag van zijn vader. De aantijgingen die de vader van Abraham doet aan het adres van Engels in zijn diverse berichten op sociale media en elders, maken veel kapot. Engels distantieert zich dan ook van de uitlatingen van Abraham en spreekt de hoop uit dat hij als grootvader van haar zoon op enig moment tot betere inzichten komt. Zeker gelet op zijn achtergrond als gezagsdrager op Bonaire, had Abraham beter moeten weten dan de media op te zoeken en tegen dat beter weten in bewust onjuistheidheden te verkondigen en terloops ook nog het instituut van het Openbaar Ministerie en haar officieren van justitie ter discussie te stellen. Dat alles is teleurstellend, wetende dat de enige echte slachtoffer daarvan zijn eigen kleinzoon is.

Middels dit persbericht wordt verzocht aan Abraham, zijn vader, de media en een ieder die enigszins betrokken is bij de kwestie, om de privacy van vooral de minderjarige zoon te respecteren en hem een normaal leven te gunnen. Wat er ook voor mening kan bestaan bij een ieder omtrent hetgeen zij denken te weten over het gedrag van zijn ouders, is het een kleine moeite om deze jongen privacy te gunnen. Met dat verzoek hoopt Engels dat de kwestie eindelijk uit het politieke arena wordt gehaald en daarmee de publiciteit zal verlaten. Er is al genoeg schade aangericht en Engels kan niet meer machteloos toezien dat er nog meer schade wordt aangericht, gebaseerd op onwaarheden, kennelijk enkel en alleen voor politiek gewin.

Namens Christel Engels en haar gezin geplaatst.

Henriquez Law

2 Reacties op “PBC | Ex van Clark Abraham doorbreekt stilzwijgen

  1. Misschien moet de man een tijdje opgenomen worden, desnoods onder dwang. Er schort duidelijk iets aan!

  2. Familie Abraham is iets als de Schotte/Godett van Bonaire.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *