26 C
Willemstad
• vrijdag 28 januari 2022 11:47

Laatste reacties

- Advertentie -

PBC | Het nieuwe monopoly van het ministerie van Financiën: pastechi’s uit eigen doos

- Advertentie -

Persbureau Curacao redactioneel commentaar

Persbureau Curacao redactioneel commentaar

Vorige week woensdag, 10 maart, is door de Staten de verlaging van de tarieven van de Onroerendezaakbelasting (OZB) aangenomen. Op zich een goed bericht, althans dat zou je denken. Met belastingverlagingen kun je als regering uiteraard goed scoren, helemaal een week voor de verkiezingen.

 

Het is – op zijn minst – verrassend dat deze belastingverlaging er nu komt.

- Advertentie -

Het mag immers bekend zijn dat Curaçao kampt met astronomische begrotingstekorten. Ook het bijbehorende SER-advies was kritisch op dit punt, maar volgens de regering Rhuggenhaath ‘past dit in het voornemen om te komen tot duurzame overheidsfinanciën’. Financiën zegt het met droge ogen….

Op welke wijze een jaarlijkse inkomstenderving van acht miljoen gulden (!) bijdraagt tot deze duurzame overheidsfinanciën wordt er niet bij verteld.

Theoretisch argument

Door de secretaris-generaal Zus a.i. wordt aangedragen dat het adagium van ‘de tariefsverlaging en de inkomstenderving als gevolg daarvan’ slechts een theoretisch argument is: ‘de beoogde opbrengsten worden na vijf jaar toch niet gehaald’.

Een interessante benadering. In plaats van te analyseren waarom de beoogde opbrengsten niet worden gehaald, en de oorzaken daarvan aan te pakken, wordt het tarief nu aangepast omdat deze geen impact zou hebben op de uiteindelijke opbrengsten.

Als je deze redenering doortrekt kun je alle belastingtarieven verlagen tot het niveau van de huidige belastingopbrengsten zonder dat dit tot een inkomstenderving leidt.

Betekent dit, dat we er met de tariefsaanpassing in één klap voor hebben gezorgd dat iedereen netjes zijn belasting betaalt?

Financiën denkt het met droge ogen…

Het niveau

Ook in antwoord op vragen van de Raad van Advies geeft de regering aan dat aanpassing van wetgeving de compliance en daarmee de opbrengsten zal verhogen. Heel bijzonder. We hebben immers al fiscale wetgeving waar niet iedereen zich aan houdt. Zouden we dan niet gewoon strenger op moeten treden tegen belastingplichtigen die niet hun bijdrage aan de landskas willen leveren?

Door de regering wordt gezegd dat de tariefsaanpassing ‘in overeenstemming is met de doelstellingen ter realisatie van een belastingherziening’. Maar was de belastingherziening geen onderdeel van het Landspakket? En was op dit punt niet recent gecommuniceerd dat de belastingherziening gekomen was op het punt: ‘plan van aanpak opstellen om te komen tot een doorlichting van het fiscaal stelsel’?

Dus er is nog geen plan. Alleen een plan om een plan van aanpak op te stellen om tot een doorlichting te komen op basis waarvan de belastingherziening kan worden opgesteld.

Volgt u het nog? Dus over welke belastingherziening heeft de regering Rhuggenaath het hier?

Pastechi

Een laatste praktisch punt is dat (mede) doordat deze wetswijziging zo lang op zich heeft laten, er inmiddels een achterstand van twee jaar is ontstaan in het versturen van de OZB-aanslagen. Je kunt dus waarschijnlijk op korte termijn de aanslagen van 2019, 2020 èn 2021 tegemoetzien.

Ik ben benieuwd wie dat als een lastenverlichting gaat ervaren.

De regering Rhuggenaath klopt zichzelf op de borst als het gaat om het tot stand komen van het Landspakket, maar vaart ondertussen schijnbaar een eigen koers met nog even een ‘pastechi’ voor de kiezers in de week voor de verkiezingen.

Het is volstrekt onduidelijk hoe dit bijdraagt aan duurzame overheidsfinanciën op de lange termijn. En nog zuurder voor de burger: door het gebrek aan daadkracht en de daarmee veroorzaakte achterstanden gaat tenslotte ook het effect van lastenverlichting verloren.

Maar dan liggen de verkiezingen alweer achter ons.

Bron: Persbureau Curacao

- Advertentie -

Artikel delen

11 reacties

 1. Een eenmalige pastechi voor de kiezer!!!
  Een lege pastechi met wat wiriwiri, leftovers van de regeerders.

  Een paar dagen voor de verkiezingen!
  Hoe doorzichtig kun je zijn.

  De echte pastechi is die van de dochter van Gijsbertha….
  900.000 gulden de komende 3 jaar!

 2. @shimaruku: Met hetzelfde gemak kun je een case bouwen op basis van wetenschappelijke artikelen om de OZB juist te verhogen. Bijvoorbeeld omdat het lastig is om deze belasting te ontwijken omdat je onroerend goed nu eenmaal niet naar het buitenland kunt verplaatsen en dus een efficiente manier is om de belastingopbrengsten te verhogen.

 3. Misschien moeten we gewoon bij het begin beginnen.
  De OZB werd verhoogd om meer inkomsten te genereren. De waarde werd echter niet vast gesteld maar gegokt. Als in elk huis dat in Muizenberg is krijgt een waardestijging van 20 procent. Of het nu een knuku huisje was of een paleis. Resultaat was dat de arme drommels het niet konden betalen en de rijke mensen waren het oneens en gingen in beroep en wonnen vaak dat beroep.

 4. Daarnaast is het ook van belang om rekenschap te geven van het feit dat bewezen is, zowel op basis van economische theorieën (o.a.Behavioral Economies en Laffer Curve) als wetenschappelijk onderzoek, dat bij hoge belastingtarieven,
  de belastingbetaler geneigd is om het betalen van belastingen te ‘ontwijken’. Een verlaging van tarieven (met eventueel een uitbreiding van de heffingsbasis), zal over het algemeen leiden tot meer opbrengsten (o.a. Tams K. Papp and Elöd Takâts, TMF 2008). In dat opzicht is de SER het eens met de conclusie van de als bijlage bij het onderhavige adviesverzoek gevoegde analyse van de Secretarisgeneraal ad interim van het Ministerie van Financiën d.d. 2 oktober 2020 (zaaknummer 2020/035587)
  dat er mogelilkerwils sprake is van een ‘win-winsituatie’.
  Ja, ja uit het advies van de SER, hierboven te lezen, wil je liever geloven wat je zelf schrijft of vind, doe maar dan is dat waar, of als het op Facebook staat is het ook waar, als Persbureau Curacao het schrijft, is het waar, als het van een expert op KKC komt , is het waar, als de SER het schrijft is ook waar, en wat denk je wat, wie was de de Secretaris Generaal ad interim van het MvF.??

 5. Dit is het grootste onzin verhaal wat ik de afgelopen 4 jaar heb gelezen. Je zorgt dat er wel betaald wordt of je schaft het af.
  Naar de knoppen zijn we als land toch al ( ook zonder corona) dus laten we maar geen enkele belasting meer betalen dan wordt het vanzelf afgeschaft.
  Het met Nederland afgesproken uitgangspunt de inkomsten en uitgaven in overeenstemming te brengen komt toch niets terecht. Welke financiële overheidsbezuinigingen zijn er daadwerkelijk doorgevoerd ?? niet één dus. Dus laten we de inkomsten ook maar verlagen.

 6. Djaka, Dacht een Master Economie. Trouwens zij vangt ook meer dan 300 duizend per jaar. Niet slecht voor iemand die ooit secretaresse was bij de Giro…

 7. @Brian S voor 2 jaar, wat voor studie was dat ?
  Politiek op curacao is een familie aangelegenheid .
  Maar ja hoe komen we er vanaf .
  Het zijn meestal parasieten .

 8. Van iemand als Zus die 2 jaar lang in Nederland studeerde op onze kosten mag je toch wel een meer intelligenter antwoord verwachten?

 9. “de beoogde opbrengsten worden na vijf jaar toch niet gehaald’.
  Het argument om maar alle belastingen af te schaffen en kunnen er tegelijkertijd grotere uitgaven gedaan worden.
  Het beoogde balans wordt na 5 jaar toch niet gehaald.
  En over honderd jaar zijn we allemaal toch dood.
  Als deze uitspraken van de REGERING, die bestaat uit de partijen met de meeste realiteitszin, niet voldoende zijn om voor Nederland de keuze te maken; volledige onafhankelijkheid of volledige overname van het bestuur, weet ik het niet meer.

 10. Wat is er waar van de 25,000 per maand pastechi voor Vanessa Gijsbertha, de dochter van Kenneth Gijsbertha wiens eerste daad als MinFin was het aanstellen van dochterlief als vorstelijk door de belastingbetaler betaalde medewerkster?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, January 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 27 januari 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | 2,3 miljoen euro voor versterking kinderbescherming

Dankzij een extra bijdrage van de Postcode Loterij van 2,3 miljoen euro kan Unicef Nederland overheden en professionals helpen om het kinderbeschermingssysteem op Aruba en Curaçao te...

Nu.cw | Gerstenbluth: “Coronapiek voorbij, maar nog steeds veel besmettingen”

Het lijkt erop dat we de coronapiek voorbij zijn. Dat stelde epidemioloog Izzy Gerstenbluth tijdens de persconferentie. Toch kunnen de maatregelen volgens Gerstenbluth nog niet volledig worden...

PBC | Rechter beslist over lot afvalverwerker Serlimar op Aruba

Persbureau Curacao ORANJESTAD – Afvalbedrijf Serlimar op Aruba krijgt begin februari van de rechter te horen of uitstel van betaling wordt voortgezet. Als dat niet gebeurt, betekent dat...

PBC | Regering gaat corona time-out met nog eens tien dagen verlengen

Persbureau Curacao De regering gaat de coronamaatregelen met nog eens tien dagen verlengen. Dat is voor de tweede keer. Ondanks de afname van het aantal besmettingen, is de...
- Advertentie -
- Advertentie -