PB | ‘Veel vragen passagiers recht op compensatie bij vertraging’

Andin Bikker (PDR): veel vragen van passagiers over recht op compensatie bij vertraging korte vluchten

Andin Bikker (PDR): veel vragen van passagiers over recht op compensatie bij vertraging korte vluchten

Er moet en studie komen en bespreking van thema in Tripartite-verband.  Er zijn vele passagiers die uren moeten “kamperen” op het vliegveld bij vertraging van vluchten van amper 15 tot 20 minuten. Dit soort vertragingen zijn helaas eerder regel dan uitzondering geworden. Daarom komen er steeds meer vragen binnen bij de Staten van Aruba over het onderwerp zijdens passagiers die nadeel hebben ondervonden door vertragingen.

In de Europese Unie bestaat er recht op compensatie als de vertraging meer dan 3 uur in beslag neemt. Een zodanige vertraging wordt gelijkgesteld met een annulering, vgl. o.a. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6559 .

Gelet op de vragen zijdens passagiers en de regelmaat van de vertragingen die vaak optreden bij vluchten van relatief korte duur vindt Statenlid Bikker dat er op korte termijn een studie moet komen om te overwegen hoe op een verantwoorde manier een specifieke wettelijke regeling kan komen om het recht op compensatie beter uit te kunnen oefenen in voorkomende gevallen. Immers, het recht op compensatie kent reeds een generieke basis in het Burgerlijk Wetboek (algemeen verbintenissenrecht) en in zekere mate in een of meerdere luchtvaartverdragen.

Maar er zijn meerdere obstakels die uitoefening van het recht belemmeren, o.a. 1. er moeten griffierechten worden betaald, terwijl de claims doorgaans kleine bedragen betreffen, 2. bewijslast-perikelen met betrekking tot de toerekenbaarheid van de vertraging, en 3. de relatief lange duur van een procedure.

Gelet op het belang van de “airlift” voor de economie dient men voorts eerst in dialoog te gaan met de vliegtuigmaatschappijen. Van de zijde van de regering en de Directie Luchtvaart moet voorts worden duidelijk worden gemaakt wat de reden is van zoveel vertragingen en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Immers, het recht op compensatie komt pas aan de orde als een vlucht onevenredig is vertraagd, iedere passagier wenst evenwel dat de geboekte vlucht gewoon (redelijk) op tijd vertrekt.

Bikker zal in ieder geval Statenvragen gaan stellen over het thema en verzoeken om dit op de agenda van Interparlementaire bijeenkomsten te zetten.

Bron: Persbericht PDR Andin Bikker Juli 17 2016 NEDERLANDS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *