PB | Regering van Curaçao tekent Groeiakkoord met Nederland

Regering van Curaçao tekent Groeiakkoord met Nederland

WILLEMSTAD – Curaçao en Nederland zijn tot een overeenstemming gekomen voor wat betreft een Groeiakkoord. Het tekenen van dit Groeiakkoord geeft een impuls aan de uitvoering van de Groeistrategie waar de Regering van Curaçao, op eigen initiatief, aan heeft gewerkt de laatste tijden.

Het Groeiakkoord geeft voor de komende jaren additionele ruimte op financieel gebied om structurele veranderingen door te voeren, maar daarnaast voornamelijk de mogelijkheid om noodzakelijke economische en sociaal-maatschappelijke investeringen te doen. Het moment is nu aangebroken om te komen met een belangrijk pakket aan investeringen op economisch en sociaal-maatschappelijk gebied ten behoeve van herstel. In de tussentijd wordt er verder gewerkt aan het nemen van de nodige stappen om aanpassingen op financieel, economisch en bestuurlijke gebied te introduceren, echter middels een veel realistischer pad, en het uitvoeren van het sociaal-maatschappelijk agenda dat de regering voor ogen heeft. Het Groeiakkoord stelt meerjarenafspraken op elk van deze gebieden vast, die door een gemengde voortgangscommissie zal worden bewaakt en op gezette tijden aan beide partijen rapporteert.

Aanwijzing
Naast het komen tot een Groeiakkoord conform de wens van de Regering van Curaçao, heeft de Rijksministerraad besloten om een aanwijzing te geven op basis van wat de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (lees Rft) voorschrijft. De Regering van Curaçao heeft notie genomen van de aanwijzing, maar blijft tegelijkertijd haar focus behouden op de eigen aangegane verplichting om de financiële en economische uitdagingen volgens de Groeistrategie aan te pakken. Juist om deze reden ziet de Regering van Curaçao dan ook de noodzaak niet in om met een aanwijzing te komen en zal als gevolg hiervan een bezwaar indienen bij de Raad van State.

Vanaf het begin heeft de Regering van Curaçao – los van het gedeelte van de aanwijzing – gepleit voor om op intensieve wijze met de Nederlandse Regering te blijven onderhandelen, en is tevreden met de ruimte die nu wordt gegund om aanpassingen door te voeren en geleidelijk aan maatregelen te nemen. Dit terwijl er op een realistische en verantwoorde wijze een sociaaleconomisch investeringsprogramma kan worden uitgevoerd. Nederland zal van haar kant de nodige ondersteuning bieden aan de hand van gemaakte afspraken.

De Regering van Curaçao zal de gemeenschap blijven informeren over alle ontwikkelingen omtrent de voortzetting van de bestaande plannen in relatie tot de Groeistrategie, nu vastgelegd in een akkoord.

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

2 Reacties op “PB | Regering van Curaçao tekent Groeiakkoord met Nederland

  1. ericlapas

    Wat Ruggenaath blijkbaar is vergeten te zeggen is dat de groeiakkoord op vrijwillige basis is, niets dwingt Nederland om mee te doen.

    Behalve dat hebben wij over 2 jaar al verkiezingen en waarschijnlijk een kabinet dat Nederland niet gunstig gezind is.

  2. Ik hoop dat de Curaçaoënaar zich realiseert dat de makamba als belastingbetaler bijdraagt aan de groeiregeling sinds de 10-10-2010 ontstane ellende op Curacao en dat deze makamba met gepaste respect wordt behandeld tijdens zijn toeristische verblijf op Curacao. Het aantal overvallen op toeristen is een voorbeeld van disrespect jegens degenen die het geld naar binnen dragen op Curacao. Bijt de hand niet, die jou voedt. De makamba gunt ook de bevolking op Curacao voorspoed en geluk, maar niet door middel van plundering of beroving. Duna respèt promè, dispuis bo ta hana respèt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *