PB | Politieke overeenstemming tussen Curaçao en Nederland

Politieke overeenstemming tussen Curaçao en Nederland | Rijksoverheid

De regeringen van Curaçao en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen.

In ruil voor hervormingen op Curaçao, zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, maar daarnaast ook op meerdere terreinen investeren in de ontwikkeling van Curaçao. Zo gaat Nederland Curaçao ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen. Naast het voortzetten van begrotingssteun voor de ontstane tekorten als gevolg van de Coronacrisis, gebeurt dit ook met kennis en kunde.

Daarvoor wordt er het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan opgericht, kortweg het COHO, dat samen met de ministeries op Curaçao en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken. Ook zal deze entiteit mee gaan helpen met de implementatie hiervan. Het COHO zal hierbij geen bevoegdheden overnemen van de Staten, de Regering en de verantwoordelijke overheidsorganen; dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd.

Wel wordt het COHO in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan.

Met het bereiken van deze overeenstemming stelt Nederland middelen beschikbaar voor onderwijshuisvesting, in totaal 30 miljoen euro, versterking van de rechtsstaat, in totaal 25,3 miljoen euro aan en versterking van ondernemerschap en investeringsklimaat, met een maximum van 20 miljoen euro als een garantie-instrumentarium haalbaar en effectief is.

Allemaal investeringen die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling, werkgelegenheid. Met name de versterking van het ondernemings- en investeringsklimaat en een verbetering van de toegang tot financiering zijn belangrijk voor het bedrijfsleven.

Premier Rhuggenaath: “De situatie op Curaçao is uitdagend, maar biedt tegelijkertijd perspectief. We nemen onze verantwoordelijkheid en accepteren de offers die daarmee gepaard gaan, maar focussen met name op de kansen die ons geboden worden. Curaçao heeft een enorm sociaaleconomisch potentieel. Het is in onze handen om het maximale te halen uit dit potentieel. Curaçao kan het nu echter nog niet alleen en op eigen kracht, maar daar willen we uiteraard wel naartoe werken.”

Staatssecretaris Knops: “Met dit pakket aan maatregelen wordt er gewerkt aan structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Curaçao duurzaam weerbaarder moeten maken. Naast de hervormingen is er ook ruimte voor investeringen voor het eiland. Curaçao moet sterker uit deze crisis komen en op eigen benen kunnen staan, want de mensen op Curaçao verdienen een sociaal en economisch perspectief. Deze politieke overeenstemming is daarin een eerste belangrijke stap. Dit zal van alle partijen op Curaçao continue inspanning vergen.”

Bron: Rijksoverheid

Naschrift KKC

De Rijksministerraad samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche coronavirusmaatregelen. Met hervormingen toezicht en handhaving financiële (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

6 Reacties op “PB | Politieke overeenstemming tussen Curaçao en Nederland

 1. Joep Meloen

  Kunte,

  Wanneer Nederland niet over de brug was gekomen……………..waar had het geld dan vandaan moeten komen ?
  En even voor de goede orde……………wie heeft het geld de afgelopen 10 jaar over de balk geflikkerd.
  Maar dat is voor jou niet interessant neem ik aan. De dieven zijn voor jou de helden en de hulpverleners zijn de schuldigen. Met zo’n mentaliteit zullen we er nooit komen.

 2. Als we het het van onze autonome leiders zou moeten afhangen waren we allang een soort Afrikaansa boemboe bingwa republiek met alleen krottenwijken en aparte “gated communities” waar figuren als Martina,Tromp, Sluis, Zita, en , Suzy en andere politieke rovers in wonen

 3. wladimiro matos

  Een beau geste van Nederland. Een Dutch treat met een tikkeltje
  Dutch generosity.

 4. 1863, 1864,…, 2019, 2020, zoveel is er niet veranderd.
  Slavenhouders blijven slavenhouders en altijd hebben ze wel helpers.
  In 2020 is digitale slavernij en afstand-slavernij mogelijk geworden. De baas hoeft niet meer zelf op de plantage te wonen, maar kan met het draaien aan de verschillende geldkraantjes alles regelen vanuit het veilige den haag. Soms is zelfs het net doen alsof ze aan een geldkraantje draaien al voldoende.

 5. Joep Meloen

  Maak voor mij ook vast wat popcorn, want 1 ding is zeker: Ruggenaath c.s. zullen de OHO vanaf dag 1 gaan bevechten en met hem zo ongeveer het hele ambtenaren apparaat en de andere profiteurs van het huidige systeem.

 6. Just Saying

  Waarom bekruipt mij het gevoel dat er ook nu weer niets structureel hervormd gaat worden? Tuurlijk, een paar schoolgebouwen repareren op kosten van Nederland gaat wel lukken. Maar dan…gaat met tot het inzicht komen dat de rijkdom op het eiland eerlijker verdeeld moet worden? Ik pak de popcorn vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *