29 C
Willemstad
• woensdag 27 september 2023

NRC | Johannes Vermeer Prijs voor zangeres Tania Kross: ‘Ik droom van een schouwburg op Curaçao’

Mischa Spel Highlight: Zangeres Tania Kross (47) is de winnares van de Johannes Vermeeprijs, de grootste en belangrijkste staatsprijs voor de kunsten. „Waarom zou ik alleen optreden voor een...

NU | Curaçao koopt beroemd bordeel zelf op, opbrengst is voor bestrijden criminaliteit

De regering van Curaçao heeft het openluchtbordeel Campo Alegre gekocht voor acht miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 4,2 miljoen euro). Het geld gaat naar een fonds waarmee criminaliteit op...

Democracy now! | Dinsday, September 26, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

DolfijnFM | Bouwexperts van Defensie oefenen op Curaçao en Aruba

Bouwexperts van de Koninklijke Landmacht zijn gisteren begonnen met een oefening op Curaçao en Aruba. De eenheid gaat in opdracht van Carmabi aan de slag bij Shete...

Extra | Journaal 26 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Samenwerking tussen CPA en N.V. Havenbeheer Suriname

Curaçao Ports Authority en N.V. Havenbeheer Suriname gaan samenwerken in de havenbusiness. Ze willen samenwerken op het gebied van vrachtvervoer, infrastructuur, cruiseschepen en scheepvaartdiensten, vooral voor olie-...
- Advertisement -spot_img

PB | Persverklaring Jamaloodin naar aanleiding van vonnis

HomeMediaPB | Persverklaring Jamaloodin naar aanleiding van vonnis

Met vonnis

Persverklaring George Jamaloodin naar aanleiding van vonnis van 30 augustus 2018 | Vigilante

Valencia 30 augustus 2018: De heer George Jamaloodin heeft met teleurstelling maar vooral ook met toenemende bezorgdheid kennisgenomen van het vonnis dat vandaag werd gewezen in de rechtszaak zie hij heeft aangespannen tegen het Land.

Rechtsweigering

In die zaak heeft Jamaloodin het feit aan de orde gesteld dat, hoewel geen enkele wet van Curaçao dat toelaat, hij al meer dan 18 maanden op last van Curaçao vast zit zonder dat een rechter in Curaçao dat ooit heeft bevolen. Echter, hoewel de Staatsregeling van Curaçao uitdrukkelijk voorschrijft dat niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen anders dan op de wijze die bij de wet is bepaald, heeft het gerecht in haar vonnis van vandaag Jamaloodin niet de bescherming verleend waarop hij recht heeft. De strafrechter heeft die vraag in twee instanties onbeantwoord gelaten en nu doet de civiele kort-geding rechter hetzelfde. De rechtsweigering spreekt boekdelen over de staat van de eerbiediging van Jamaloodin’s fundamentele rechten. De heer Jamaloodin wordt van het kasje naar de muur gestuurd terwijl de vraag overeind blijft: welke hier te lande geldende wet staat toe dat iemand op last van het Land al meer dan 18 maanden gedetineerd wordt zonder dat en rechter van Curaçao dat heeft bevolen?

Volgende stappen

Jamaloodin gaat zich nu beraden op zijn volgende stappen. Behalve teruggaan naar de strafrechter, het instellen van een hoger beroep heeft hij ook de optie om zich te wenden tot de United Nations Working Group Against Arbitrary Detention, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dan wel het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

Kiekeboe-spel van het openbaar ministerie

Voor de goede orde zij benadrukt dat de heer Jamaloodin een schoon strafblad heeft, alhier maar ook elders. Hij is nimmer gedagvaard en berecht voor enig strafbaar feit, laat staan daarvoor veroordeeld te zijn geweest. Niettemin, wordt hij als een veroordeelde behandeld op beschuldigingen van het openbaar ministerie terwijl deze nimmer het lef heeft getoond om Jamaloodin voor de rechter te dagen.

Jamaloodin heeft reeds op 9 juli 2017 aan het openbaar ministerie medegedeeld dat hij afstand doet van zijn recht om aanwezig te zijn bij zijn eventuele berechting. Echter, hoewel hij daarmee de weg vrij maakte voor het openbaar ministerie om hem te dagvaarden is dat tot op heden niet gebeurd.

Het openbaar ministerie kan deze nalatigheid niet vergoelijken met de bewering dat de heer Jamaloodin nog gehoord moet worden. Sinds 2014 heeft het openbaar ministerie geen enkele belangstelling getoond in het horen van de heer Jamaloodin. Behalve dat de heer Jamaloodin herhaaldelijk schriftelijk te kennen heeft gegeven zich beschikbaar te houden voor verhoor, is het bovendien de vraag waarover een dergelijk verhoor zou moeten gaan. Beweerdelijk wordt Jamaloodin in drie zaken verdacht. Echter, wanneer men naar de stand in die zaken kijkt dan is het des temeer onduidelijk waarom het openbaar ministerie het noodzakelijk acht dat Jamaloodin in detentie moet blijven:

• Het onderzoek in de zaak-Passaat is, zoals de rechter-commissaris heeft vastgesteld, reeds gesloten. Detentie t.b.v. het onderzoek kan dus niet langer plaatsvinden;
• In de zaak-Maximus, is Jamaloodin onvoorwaardelijk door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Dus, zonder een acte contraire van de rechter-commissaris, kan Eiser niet opnieuw in de zaak worden aangehouden. Een dergelijke contraire beschikking van de rechter-commissaris ontbreekt;
• In de zaak-Germanium heeft de zaaksofficier schriftelijk laten weten dat hij niet zou weten waarover hij het met Eiser zou moeten hebben in een verhoor. Dus ook in die zaak vergt geen enkel onderzoeksbelang de detentie van Jamaloodin.

Onschuld bewijzen

De heer Jamaloodin maakt van deze gelegenheid gebruik om kenbaar te maken dat hij te zijner tijd, omstandig en uitputtend zijn onschuld in al deze zaken zal bewijzen en dat ondanks de verdachtmakingen van het openbaar ministerie en het onrecht dat hem is aangedaan door onder andere het persbericht van het Hof in de zaak Fonseca, uiteindelijk het recht zal zegevieren, ofwel binnen het Koninkrijk, dan wel bij een internationaal forum.

Valencia, 30 augustus 2018

George R.M. Jamaloodin

Naschrift KKC

2018 08 30 – Jamaloodin vs Land Curacao Maximus by Black Lion on Scribd

1 reactie

  1. Hij had ook gewoon naar Curaçao kunnen komen als hij onschuldig is. Dan had hij niet 18 maanden in detentie gezeten in Venezuela. Maar zijn vlucht naar Venezuela is natuurlijk een schuldbekentenis.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties