31 C
Willemstad
• zondag 24 oktober 2021 14:46

Laatste reacties

- Advertentie -

PB | Overleg Kabinet Wever Croes met minster Ollongren en staatssecretaris Knops

Premier Evenlyne Croes heeft vergardert met minister Ollongren en staatssecretaris Knops: Relatie Nederland  – Aruba is nu goed

Minister Ollongren bracht haar eerste bezoek aan Aruba, en is onder de indruk van het goede werk dat door Kabinet Wever-Croes wordt verricht. Staatssecretaris Knops zei aan het einde van het bezoek dat hij tevreden is met de voortgang die Kabinet Wever-Croes heeft gemaakt en maakt op het gebied van overheidsfinancien.

Het was wel anders met de relatie Nederland-Aruba. In 2014 ging oud premier Mike Eman (AVP/CDA) in hongerstaking na een koninklijk besluit wegens ondeugdelijk bestuur en financieel wanbeleid. Dit nadat de staatsschuld in amper 5 jaar onder het Eman-bewind was verdubbeld.

Het Kabinet Wever-Croes is in November 2017 aangetreden, 3 weken na installatie van Kabinet Rutte III. Het nieuwe kabinet in Aruba had een moeilijk begin, er heeft geen ordentelijke overdracht plaatsgevonden, ondanks financieel toezicht door Caft waren de werkelijke cijfers niet bekend, Aruba werd geconfronteerd met een sociale explosie na de gruwelijke moord van twee kleine jongetjes door hun stiefvader, de crisis in Venezuela, corruptieschandalen van de voormalige regeling, en een gestagneerde economie, met een raffinaderij waar geen beweging in zat.

- Advertentie -

Al gauw bleek dat Aruba niet aan de normen konden voldoen die in 2015 door het voormalig kabinet werden aangenomen na het Koninklijk Besluit. Kabinet Wever-Croes vroeg de Nederlandse regering meteen om tijd en ruimte, geen geld, alleen maar tijd en ruimte om een eigen, en vooral realistisch, plan op te stellen om uit de financiele crisis te komen.

Die tijd en ruimte is gegund, en in November 2018 is een nieuw protocol gesloten, met nieuwe normen. Het nieuwe plan, het ‘Financieel Economisch Memorandum’ (FEM) geeft aan dat Aruba volgend jaar voor het eerst een surplus zal boeken, de eerste stap naar duegdelijke overheidsfinancien. Aruba valt onder financieel toezicht van Nederland, maar werkt nu aan de eigen begrotingskamer. In 2021 wordt het functioneren van het Caft geevalueerd en wordt een beslissing genomen over de toekomst van Caft vis-à-vis de Begrotingskamer.

In hoofdlijnen is het FEM gebaseerd op twee pijlers: verhogen van inkomsten, d.m.v. het traject van Belastinghervorming om te komen tot een moderner, efficienter en meer rechtsvaardig belastingsysteem, en verlaging van de kosten. Hierbij spelen twee kostenposten een grote rol, salariskosten, 33% van de begroting, en rentelasten, 16% van de begroting. Kabinet Wever-Croes heeft een plan opgesteld ‘Beleidsplan Verlaging Personeelskosten’ (BVP), waarmee de salariskosten worden beheerst.

Helaas wordt de beheersing van de overwerkkosten bemoeilijkt i.v.m. extra kustsurveillances door de crisis in Venezuela. De voortgang van het BVP wordt door de Premier en de Minister van Financien zelf gemonitored, de aanname van nieuw personeel is aan banden gelegd, de politieke benoemingen zijn tot een gering minimum beperkt, en hierdoor kunnen de salariskosten beter beheersd worden. Om er zeker van te zijn dat de doelen worden gehaald is het IMF verzocht om technische bijstand te verlenen voor de zgn. ‘wage bill’.

- Advertisement -

Ik kijk terug op goede en constructieve gesprekken met minister Ollongren en staatssecretaris Knops”, aldus premier Evelyn Wever-Croes.

Echter, ook de rentekosten zijn hoog, 16% van de begroting. Dit in tegenstelling tot Curacao en Sint Maarten die in 2010 een kwijtschelding hebben gekregen van de nationale schuld, en die een lage rente genieten op nieuwe leningen door Nederlandse inschrijving; Aruba geniet niet van deze faciliteiten. Kabinet Wever-Croes heeft verzocht om ook in aanmerking te kunnen komen voor deze ‘zachte lening’, maar het antwoord is steeds negatief.

Nederland beroept zich op een protocol dat oud premier Eman in 2013 heeft gesloten met de Nederlandse regering, dat er sprake zal zijn van Nederlandse inschrijving pas wanneer Aruba geen begrotingstekorten meer heeft. Dit jaar bedraag het tekort 25 miljoen florin, maar daarentegen moet dit jaar 230 miljoen florin aan rente worden betaald, zonder de renteverplichtingen zou er dus al sprake zijn van een begrotingsoverschot. Maar zo ziet de Nederlandse regering dat niet. Nog even doorbijten, vindt men in Nederland. Aruba moet op eigen kracht een begrotingsoverschot realiseren.

Zal de Arubaanse premier weer verzoeken voor een zachte lening? “Nee. Ik heb dat al enkele keren gedaan, en krijg steeds ‘nee’ op rekest. Wij houden geen rekening meer met de zachte lening, wij hebben de te betalen hoge rente inbegrepen in de projecties en zullen die dus blijven betalen. Ik moet wel zeggen dat wij geen geld vragen, wij hebben alleen maar gevraagd dat Nederland samen met Aruba de internationale markt op gaat. Nederland loopt geen risico’s. “Aruba is good for the money”. Daarom is het voor de Arubaanse gemeenschap niet begrijpelijk dat Nederland niet wil instemmen met de zachte lening.

Hoe het ook zij, wij blijven zelf en met daadkracht het hoofd bieden aan de financiele problemen van ons land. De financiele analyses zien er steeds sterker uit, het IMF heeft dit vorige week bevestigd met een relatief positieve evaluatie van Aruba. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij volgend jaar een begrotings overschot zullen realiseren, en dan heropenen wij het dialoog over de zachte lening. Het succes van ons financieel beleid hangt daar gelukkig niet van af, maar het helpt de pijn wel te verzachten. Ik kijk terug op goede en constructieve gesprekken met minister Ollongren en staatssecretaris Knops”, aldus premier Evelyn Wever-Croes.

Bron: Persbericht Kabinet Evelyn Wever Croes

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. De MEP en de AVP cultiveren een vijandschap die zeer verderfelijk is voor het land. Het is een rampenscenario, zoals Romeo en Julia van Shakespeare (1596). Zoals de eeuwig durende strijd tussen het huis Capulet en Montague in Verona. Vooral de AVP is thans zo balorig, dat ze nieuwe verkiezingen wenst. Om het land verder leeg te halen? Mr Sjiem Fat zou Mike op betere gedachten kunnen brengen. Maar onze Mike gaat kennelijk door roeien en ruiten. Een hooggeschoold politicus die een slechte strategie inzet? Kennelijk is zijn gezonde verstand op de loop gegaan met zijn geagiteerde emoties. Wij denken dat een dubbele dosis Machiavelli en Gracián zijn verloren gegaan verstand weer op de plaats rust zal bewerkstelligen. Dat lijkt ons een veel correctere oplossing dan een politiek leider, die zich gedraagt als een op hol geslagen ezel. Aruba wordt verraden door de eigen elite die nu kennelijk tegen elke prijs de macht terug wil. Ten eigen bate? Want sinds wanneer functioneert de landspolitiek in het algemeen belang? Wel in de theorie maar nauwelijks in de praktijk. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Ingezonden | Praise The Lord, The Lord be praised

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

Ingezonden | Homofobe kerken

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

Volkskrant | Machtigste drugsbaas van Colombia opgepakt na jarenlange klopjacht

De politie en het leger van Colombia hebben zaterdag tijdens een gezamenlijke operatie de leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo opgepakt. Het land had een...

RTL | Minister Hoekstra mikpunt bij oproep EP tot actie tegen brievenbusfirma’s

Chris Koenis Het Europees Parlement eist meer inspanning tegen brievenbusfirma's, witwassen en belastingparadijzen naar aanleiding van de onthullingen in de Pandora Papers. Bij een breed aangenomen resolutie kreeg...

Democracy now! | Friday, October 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -