PB | Overeenkomst: Raffinaderij en haven terug in handen van Aruba

Land Aruba en Citgo hebben overeenstemming bereikt:

Premier Evelyn Wever-Croes heeft in bijzijn van collega ministers woensdag ochtend aangekondigd dat Aruba en Citgo overeenstemming hebben bereikt over de toekomst van de raffinaderij. Er wordt een Memorandum of Understanding getekend die Aruba in staat stelt om andere exploitanten voor de raffinaderij te zoeken, terwijl Aruba en Citgo verder onderhandelen over de officiële beëindiging van de overeenkomst.

Heropening van de raffinaderij betekent een economische groei van 7,5%. Heropening van de opslag faciliteiten van ruwe olie betekent daarnaast een economische groei van 1%. Reden temeer voor vreugde en optimisme in Oranjestad.

“Wij zijn nog niet zo ver. Wij zullen de eerste effecten van de rehabilitatie en heropening van de raffinaderij waarschijnlijk niet volledig in 2020 voelen, maar wel vanaf 2021. De eerste effecten van de heropening van de olie opslag faciliteiten, zullen wel eerder worden gevoeld” aldus een zichtbaar tevreden Premier.

Inmiddels hebben al 25 bedrijven interesse getoond in de overname van de raffinaderij. Aruba zal daarnaast ook actief op zoek gaan naar andere geïnteresseerden.

De Premier gaf aan dat een commissie in het leven zal worden geroepen om nu met geïnteresseerden te gaan onderhandelen. Inmiddels hebben al 25 bedrijven interesse getoond in de overname van de raffinaderij. Aruba zal daarnaast ook actief op zoek gaan naar andere geïnteresseerden.

Aruba zoekt een betrouwbare partner, die zich houdt aan de milieuwetgeving, die een goede werkgever en ‘corporate citizen’ is, en die zijn ‘fair share’ betaalt. Een tijdspanne kon de Premier niet geven, wel gaf ze aan dat dit hoge prioriteit heeft.

Bron: persbericht Kabinet Wever-Croes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *