PB | Human Rights Defense stelt mensonterende situatie aan de kaak

Human Rights Defense

De Stichting Human Rights Defense Curacao spreekt haar grote bezorgdheid uit over het feit dat hier op Curaçao een groep van 9 Venezolaanse vluchtelingen al ruim 6 maanden gedetineerd wordt gehouden onder een regime dat gelijk staat aan een gevangenis.

Deze personen hebben geen strafbaar feit begaan. Ze zijn opgesloten omdat zij, uit wanhoop gedreven door de politiek economische crisis in hun land en met veronachtzaming van administratieve regels van Curacao toegang hebben gezocht tot ons eiland.

Het is op zich zorgelijk dat onze autoriteiten geen begrip of empathie kunnen opbrengen voor deze uiterst kwetsbare groep migranten. Maar het feit dat deze mensen wederrechtelijk worden gegijzeld en blootgesteld worden aan intimidaties en andere grove schendingen van mensenrechten en handelingen in strijd met onze eigen nationale regels, is volstrekt onacceptabel.

Deze crisis-migranten zijn langer gedetineerd dan de wettelijk toegestane periode van 6 maanden. Ze worden al die tijd onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden zonder zicht op een einde van hun detentie.

Ze zijn allen getraumatiseerd, sommigen hebben serieuze medische problemen, ze lijden aan schurft en andere huidziekten, maagkwalen en andere aandoeningen. Dit omdat zij verstoken blijven van adequate medische- en psychische hulp. Ze zijn zelfs beschoten met rubberkogels.

Toen laatst de barak weer overvol was, en iemand wilde ontsnappen, is iedereen gestraft door urenlang in de hete zon te moeten zitten. Verontwaardiging over het te laat krijgen van een koude prak eten, werd bestraft door afzondering, zonder toegang tot een telefoon, alsof het om ordinaire misdadigers gaat.

Dat deze langdurig gedetineerde vluchtelingen in hun uitzichtloze situatie zondag 19 januari besloten om als laatste redmiddel in hongerstaking te gaan, is goed te begrijpen. Op dinsdag 21 januari heeft een van de vrouwelijke hongerstakers heeft haar actie moeten opgeven wegens ernstige verzwakking en ziekte.

Het is uiteindelijk de Curaçaose overheid die er voor verantwoordelijk zal worden gesteld als deze wanhoopsactie leidt tot lichamelijk letsel of het overlijden van een van hongerstakers.

Omdat het HRDefense niet mogelijk is antwoord te krijgen op verzoeken en berichten van de Minister van Justitie, zit er niets anders op deze mensonterende situatie publiek te maken en te melden bij internationale organisaties die opkomen voor gerechtigheid en mensenrechten.

Human Rights Defense Curaçao
Ieteke Inchi Witteveen, Directeur
Tel. +5999-5650485 / 6962523

2 Reacties op “PB | Human Rights Defense stelt mensonterende situatie aan de kaak

  1. @Brian. Volgens mij heeft ze deze nieuwe stichting opgericht. Zij is vorig jaar uitgetreden van de stichting human rights caribbean.

  2. Was Ieteke niet weggestuurd bij deze club omdat de advocaten geld willen verdienen aan de Venezolaanse gelukszoekers?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *