PB | Cft: Goedkeuring begroting bepalend voor vooruitgang

De belangrijkste boodschap van het Cft tijdens dit bezoek: vertaal de plannen in acties en tastbare resultaten.

Philipsburg – Het College financieel toezicht (Cft) doet een beroep op Sint Maarten om de reeds zeer vertraagde begroting voor 2019 goed te keuren. Deze goedkeuring is nodig om leningen voor bijvoorbeeld het herstel van de luchthaven te kunnen verkrijgen, en om te kunnen beginnen met projecten die de overheidsinkomsten verhogen, zoals de hervorming van de belastingdienst en de verbetering van het financieel beheer.

De belangrijkste boodschap van het Cft tijdens dit bezoek: vertaal de plannen in acties en tastbare resultaten.

Sint Maarten beschikt nog steeds niet over een goedgekeurde begroting voor 2019. Het Cft roept het Parlement op om zo snel mogelijk een besluit te nemen over de ontwerpbegroting. Een begroting voor 2019 biedt de overheid een wettelijke basis voor de geplande uitgaven en is een voorwaarde om belangrijke projecten – en dus benodigde leningen – in gang te zetten.

Het Cft benadrukt het belang van een versterkte belastingadministratie, welke moet leiden tot de broodnodige structurele toename van de overheidsinkomsten. Deze toekomstige inkomsten kunnen worden gebruikt om de noodzakelijke overheidstaken uit te voeren, de huidige betalingsachterstanden in te lopen en de schuld van het land te verlagen.

De uitvoering van het nieuwe plan ter verbetering van het financieel beheer is vertraagd, terwijl er de afgelopen jaren geen significante vooruitgang is geboekt met het oorspronkelijke plan. Dit gebrek aan significante vooruitgang brengt de overeenkomst met Sint Maarten voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening van 2021, onder druk.

Cft-voorzitter Raymond Gradus: “Het Cft dringt aan om de implementatie van deze belangrijke verbeteringen zonder verdere vertraging uit te voeren.”

Andere zaken die tijdens het bezoek van het Cft zijn besproken, zijn de begrotingsuitvoering over 2019, de voorbereiding van de begroting van 2020, liquiditeitssteun en de huidige status van de aanwijzing van de Rijksministerraad uit 2015. Om zich aan deze aanwijzing te houden, moet Sint Maarten zijn tekorten uit het verleden compenseren, zijn betalingsachterstanden wegwerken en het zorgstelsel en de ouderdomsvoorziening van het land verduurzamen.

Met betrekking tot dit laatste heeft Sint Maarten voorgesteld om de AOV-leeftijd in 2020 te verhogen van 62 naar 65 jaar. Het Cft adviseert Sint Maarten om te starten met het begrotingsproces voor 2020, zodat er in de komende maanden een concept zal zijn en de verhoging van de AOV-leeftijd daarin kan worden opgenomen. Het Cft spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat de beloofde aanpassing van de pensioenwetgeving nog niet is geïmplementeerd. Verdere vertraging is zeer ongewenst.

De schuldquote van Sint Maarten zal in 2019 naar verwachting stijgen van 37 naar 51 procent. Deze stijging is vooral een gevolg van de voorgenomen lening voor kapitaalsinvesteringen, de lening voor het herstel van de luchthaven en de liquiditeitssteun. Het Cft zal de ontwikkeling van de schuld/BBP-ratio volgen om deze op een duurzaam niveau te houden.

Nederland heeft in 2010 afgesproken om 70 procent van de uitstaande schuld van de voormalige Nederlandse Antillen over te nemen. Tegelijkertijd werd de Rijkswet financieel toezicht aangenomen en werd het Cft opgericht om de landen Sint Maarten en Curaçao te helpen bij het voorkomen dat een onhoudbare schuldpositie zich opnieuw zou voordoen.

Als gevolg van de rijkswet geldt een lage rente voor de uitstaande schulden en nieuwe leningen voor kapitaalinvesteringen. Deze rente is aanzienlijk lager dan de rente in andere Caribische landen. Sint Maarten heeft dus meer financiële vrijheid om middelen in te zetten voor de behoeften van de bevolking van Sint Maarten.

Het Cft vraagt wederom de aandacht van de overheid voor de afronding van de jaarrekeningen van de voorgaande jaren om het verantwoordingsproces af te ronden. De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn goedgekeurd door het Parlement, maar moeten nog door de gouverneur worden getekend. De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn nog niet aan het Parlement voorgelegd en de jaarrekeningen van 2017 en 2018 moeten nog worden opgesteld.

Het College van financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten bezocht Sint Maarten van 24 tot 26 juni en hield vergaderingen met de gouverneur, de Minister van Financiën, de Ministerraad en de programmabeheerder voor de hervorming van de belastingdienst.

Bron: Persbericht College financieel toezicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *