PB | Cassatie belastingzaken mogelijk in Koninkrijk dankzij amendement Andin Bikker (PDR)

Statenlid Andin Bikker

Arubaans Statenlid Andin Bikker (PDR)

ORANJESTAD – Cassatie in belastingzaken vanaf 1 juli mogelijk in heel Koninkrijk naar aanleiding van amendement van Statenlid Andin Bikker (PDR).

De Arubaanse Statenfractie Democracia Real heeft met vreugde kennisgenomen van het feit dat met ingang van 1 juli 2016 het ook mogelijk zal zijn om cassatie in belastingzaken in te stellen in zaken uit Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dit is mogelijk geworden naar aanleiding van een amendement van Statenlid mr. Andin Bikker.

Het amendement Bikker was in 2010 door de Tweede en Eerste Kamer met uitgestelde werking aangenomen, nu de interne wetgeving van Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius eerst afzonderlijk moesten worden aangepast. In al die landen c.q. openbare lichamen moest namelijk eerst beroep in belastingzaken in twee instanties (eerste aanleg en hoger beroep) mogelijk worden gemaakt.

Sedert aanname van het amendement heeft Bikker dan ook via moties herhaaldelijk bij de regering van Aruba aangedrongen om de interne wetgeving van Aruba aan het amendement aan te passen opdat dit op Rijksniveau uitvoering zou kunnen krijgen. Voorts bleef Bikker bij Inter-Parlementaire bijeenkomsten bij de Parlementen van de andere landen aandringen opdat ook in de landen Curacao en Sint Maarten, en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de interne wetgeving zou worden aangepast.

Inmiddels is de wetgeving medio 2016 in al de landen c.q. openbare lichamen aangepast, waardoor het onderdeel waarin het amendement van Bikker is vervat per 1 juli 2016 in werking kan treden.

Een ander positief aspect als gevolg van de uitvoering van het amendement Bikker is dat de Belastingkamer van het Gemeenschappelijk Hof thans zetelt in Oranjestad, waarmee er een soort “Salomon’s”-oplossing is gevonden voor een jarenlange discussie tussen de landen over waar de algehele zetel van het Gemeenschappelijk Hof zou moeten komen. <

In maart 2016 is overigens een ander amendement zijdens Bikker c.s. ter zake de mogelijkheid van het tussentijds stellen van vragen aan de Hoge Raad (“prejudiciële vragen”) door de Tweede Kamer aangenomen, welk met ingang van 1 juli a.s. alvast een grondslag zal krijgen.

Bikker en de gehele DR-Statenfractie is dan ook blij met de gelijktrekking van de rechtsbescherming in belastingzaken over de gehele linie in het Koninkrijk, hetgeen tevens bevorderlijk is voor de rechtszekerheid en het investeringsklimaat.

Bron: Persbericht Partido Democracia Real

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *