32 C
Willemstad
• zaterdag 13 juli 2024 16:48

PB | Caft voor het eerst met compliment voor regering Aruba

Personeelslasten zijn gedaald en saldo is positief.

Het College Aruba Financieel Toezicht heeft op 13 en 14 februari jl een bezoek gebracht aan Aruba. Zij hebben ondermeer vergaderd met de Gouverneur van Aruba, de Minister van Financien, de Minister van Justitie, de Ministerraad en de Staten van Aruba.

Het Caft heeft voor het eerst, sinds 2015, complimenten voor de regering van Aruba v.w.b de uitvoering van de begroting 2019.

De personeelslasten bleken immers voor 2019 lager dan begroot. Er is Afl. 479 miljoen begroot, terwijl de werkelijke kosten in 2019 Afl. 475,1 miljoen waren.
Het tekort, welke maximaal 0.5% of tewel Afl. 25 miljoen mocht zijn, blijkt nu een klein overschot te zijn van Afl. 1 miljoen. Dit blijkt uit de uitvoeringsrapportage 4e kwartaal die onlangs aan de Staten en het Caft is overhandigd.

Hiermee voldoet de regering van Aruba aan de normen afgesproken met Nederland.

Waar Aruba minder goed op scoort, is de begroting 2020, omdat die nog steeds niet is goedgekeurd. Met de Rijksministerraad is in november 2019 afgesproken dat het streven is om dit eind januari te realiseren. Tijdens het bezoek van Minister Knops in januari jl is een nadere afspraak gemaakt dat dit in februari zal worden gerealiseerd. De regering wacht nog op het advies van de Raad van Advies, en daardoor is nu de afspraak met het Caft dat de begroting uiterlijk 1 april moet zijn vastgesteld.

De regering van Aruba deelt de zorgen van het Caft op dit punt en is voornemens om deze achterstand zo spoedig mogelijk in te halen.

Het Caft had daarnaast ook aanbevelingen voor de meerjaren begrotingen 2021 en 2022.

Van de zijde van de regering is de volgende statement gepubliceerd. “Caft heeft voor het eerst in de geschiedenis complimenten voor de regering van Aruba v.w.b het financieel beleid dat vorig jaar is uitgevoerd dat gunstiger is uitgekomen dan afgesproken was. Wij delen de zorgen die het Caft heeft geuit v.w.b de uitvoering van de begroting 2020, en voor de impact van de vergrijzing in de toekomst. Wij zijn tevreden dat de visie van de regering, in combinatie met een stringente begrotingsdiscipline, hebben geresulteerd in het behalen van de normen.

Het Kabinet Wever-Croes is menens in het verduurzamen van de overheidsfinanciën, waarbij de mens centraal wordt gezet. Wij zullen vervolgens samen gaan nadenken over de uitdagingen die voor ons liggen om gezamenlijk tot oplossingen te komen”, aldus een tevreden Premier Evelyn Wever-Croes.

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties