31 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

PB | Bedreiging aanwijzing voor Aruba onterecht

HomeMediaPB | Bedreiging aanwijzing voor Aruba onterecht
Aldus de Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes

De toekomst van Aruba staat vrijdag op de agenda van de RMR. Het concept-KB dat nu op tafel ligt, is ten onrechte opgesteld. Sinds de status aparte per 1986 probeert onze jonge democratie op eigen benen te staan.

Dit is Aruba ook redelijk gelukt tot aan in de periode van 2008: toen brak de wereldwijde kredietcrisis uit. Met alle daarbij horende negatieve gevolgen voor een kleine en open economie als die van het Land Aruba.

Op dat moment heeft de toenmalige regering van Aruba besloten omwille van de optrekking van de economie een anticyclisch begrotingsbeleid te voeren, wat uiteindelijk resulteerde in een aanzienlijke vergroting van de schuldquote. Dit is tevens de reden waarom in 2015 het financieel toezicht op Aruba is ingesteld met als doel Aruba te ondersteunen in het bereiken van duurzame overheidsfinanciën.

Dit doel is echter niet gehaald, ondanks het financieel toezicht.

Het huidige kabinet, kabinet WEVER-CROES-I, heeft invulling hieraan gegeven door het opstellen van een Financieel Economisch Memorandum voor de jaren 2018-2021 en het met Minister Knops vorig jaar gesloten protocol. Alle onderdelen van de gemaakte afspraken tussen Nederland en Aruba inzake het bereiken van duurzame overheidsfinanciën zijn essentieel, en worden door Aruba nagekomen. Toch wordt Aruba bedreigd met een aanwijzing voor de jaren 2019 en 2020.

Jaar 2019
Het dienstjaar 2019 is nagenoeg ten einde zodat hetgeen wordt voorgesteld ten aanzien van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is. Voorts zal volgens de laatste prognoses het financieringssaldo van de collectieve sector eind 2019 uitkomen op 0,07% van het BBP, zodat derhalve ruim voldaan wordt aan de LAft-norm van -0,5% BBP. Dat een aanwijzing wordt beoogd voor iets waar al aan voldaan wordt, is dan ook onjuist en verder niet zinvol.

Personeelslasten
Voor de personeelslastennorm is AWG 479 miljoen gebruikt, zijnde de personeelslasten van de toen bij de de Staten liggende ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2019 exclusief de personeelskosten van de Staten, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Dienst Openbare Werken en het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan. Daarvoor zijn namelijk aparte begrotingen opgesteld. In de Memorie van Toelichting op de aanwijzing wordt dus een verkeerde weergave van feiten gegeven, en dit is grond voor de aanwijzing.

Ten aanzien van het Sociaal Crisisplan kan nog worden vermeld dat dit juist tot stand is gekomen om de jarenlange verwaarlozing in de sociale sector tegen te gaan. Dat daarvoor tijdelijk extra personeel moet worden aangetrokken is evident. Als tegemoetkoming kan Aruba de norm onderdeel laten zijn van de AWG 479 miljoen, waarbij een maximale norm wordt vastgesteld ten aanzien van de personeelslasten van dit begrotingsfonds.

Het blijft natuurlijk praktisch onmogelijk om dit voor 2019 te realiseren, maar voor 2020 is dit wel mogelijk. Voor wat betreft de personeelslasten is Aruba bezig met het IMF om de personeelskosten door te lichten. Saillant detail daarbij is dat het CAft bij het opstellen van het Beleidsplan Verlaging Personeelskosten weigerde daarover te adviseren.

Schuldquote
Aruba heeft de schuldquote omlaag gebracht naar 75% van het BBP op basis van gereviseerde cijfers die inmiddels door de Centrale Bank van Aruba worden gebruikt in haar publicaties, en ook door het CAft worden gebruikt. In de aanwijzing wordt vermeld dat Aruba zou moeten sturen op een structurele verlaging van de nominale schuld. Dit is nu ook precies het doel van de regering van Aruba overeenkomstig het Protocol. Maar dat kan praktisch gezien pas wanneer er een overschot is.

De overeengekomen norm conform het Protocol is -0,5% voor 2019, en deze norm wordt ruimschoots gehaald, ook volgens het Caft. Voor 2020 wordt een overschot verwacht van 0,5%. De vraag blijft dan ook onbeantwoord: waarom wordt Aruba toch bedreigd met een aanwijzing?

Bron: persbericht Kabinet Wever Croes

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties