PB | Aruba strategie bestrijding Covid-19 succesvol tot nu toe

Aruba is begonnen met testen al vanaf 3 maart. Aruba heeft een aparte Diagnostisch Centrum opgezet, bereikbaar voor iedereen. Daarnaast is een een ‘drive-thru’opgezet

ORANJESTAD – De regering van Aruba is tevreden met de tot nu toe gevolgde strategie om de Covid-19 crisis te bestrijden. Aruba heeft zich goed voorbereid voordat de eerste twee positieve gevallen zijn vastgesteld op 13 maart.

Aruba is begonnen met testen al vanaf 3 maart. Aruba heeft een aparte Diagnostisch Centrum opgezet, bereikbaar voor iedereen. Daarnaast is een tweede diagnostisch centrum opgezet, een ‘drive-thru’, maar die bleek niet nodig te zijn omdat het maximum aantal testen die het eerste centrum aankan, 130 per dag, niet vaak is bereikt.

Aruba had op dat moment al voldoende testpaketten in voorraad, en is meteen agressief begonnen met het testen. ‘Search and destroy’ was de missie, de virus zo snel mogelijk opsporen, de geinfecteerde persoon isoleren, en de virus vernietigen.

Daarnaast heeft de regering daadkracht en vastberadenheid getoond, en heel snel de meest noodzakelijke stappen ondernomen. Al op 13 maart is de beslissing genomen om de scholen te sluiten, om de grenzen te sluiten, en daarna is de avondklok en de shelter-in-place ingevoerd. Men mag niet op straat behalve om voedsel en medicijnen te halen, of voor essentiele diensten en activiteiten, waaronder individuele sporten. Deze maatregelen golden onverkort tot 4 mei j.l.

RESULTATEN
De resultaten van deze aanpak zijn positief en in Aruba is men zeer tevreden. Aruba heeft al 1900 personen getest, en heeft 101 positieve besmettingen vastgesteld. Hiervan zijn 3 personen helaas overleden, 89 zijn helemaal genezen, en 9 zijn nog positief. Sinds 22 april hebben zich geen nieuwe besmettingen voorgedaan, met uitzondering van 1 op 5 mei behorende tot een kluster. Het virus verspreidt zich dus bijna niet meer op het eiland.

STAPSGEWIJZE HEROPENING INTERNE ECONOMIE
Sinds 4 mei is Aruba begonnen met de stapsgewijze heropening van de interne economie. Dit gaat in 4 fasen, elk van twee weken. Nadat de ene fase is geevalueerd, stapt men naar de volgende fase. In de eerste fase zijn winkels geopend, en mogen bouwprojecten heractiveerd worden. Scholen, winkelscentra, kerken, restaurants, bars en discotheken gaan nog niet open.

De voorwaarde in de eerste fase is dat niet meer dan 15 personen in hetzelfde gebouw of bouwplek zijn, inclusief personeel. Daarnaast moeten de bedrijven zorgen dat mensen 1,5 tot 2 meter ver van elkaar zijn, en moeten de hygiene maatregelen nageleefd worden. Zo moet er onder meer bij de ingang ‘hand sanitizer’ aanwezig zijn voor elke klant.

Er is een taskforce die dagelijks 200 tot 300 controles uitvoert, om na te gaan of deze bedrijven zich aan de voorwaarden houden. De resultaten zijn goed.
Op 18 mei moet de tweede fase worden geactiveerd, en in de loop van deze week zal besloten worden welke bedrijfssectoren dan heropend kunnen worden. De laatste fase begint op 15 juni, en dan moet de gehele economie heropend zijn, met de nieuwe regels. Aruba heeft gekozen voor een stapsgewijze heropening om vinger aan de pols te houden, en eventueel te remmen indien de besmettingen zich voortzetten. Belangrijk in deze fasen is het testen.

Daarvoor is het Diagnostisch Centrum goed geëquipeerd. De regering van Aruba doet daarom een beroep op alle burgers om bij de eerste simptomen al thuis te blijven, en een afspraak te maken met het Diagnostisch Centrum om te testen.

OPENING GRENZEN: HERACTIVERING EXTERNE ECONOMIE
De regering heeft onlangs aangekondigd dat na de complete heropening van de interne economie ook gedacht wordt aan de heropening van de grenzen. De data 15 juni-1 juli zijn tentatief genoemd. De datum wordt genoemd zodat iedereen zich daarop kan voorbereiden, maar of de grenzen daadwerkelijk open gaan hangt af van vele omstandigheden, de voornaamste of er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om het virus buiten te houden en of het op dat moment verantwoord is tegenover de bevolking van Aruba.

De interesse van toeristen, vliegmaatschappijen en hotels in Aruba is nogal groot, en velen hebben al aangegeven klaar te zijn om terug te gaan. Er wordt nu nog gewerkt aan de protocollen die dan moeten gelden voor deze sector. Hierover zal in de komende weken meer informatie worden verschaft, en een eindbeslissing worden genomen. Alhoewel niet alles duidelijk is, schept dit wel hoop en perspectief voor Aruba.

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

2 Reacties op “PB | Aruba strategie bestrijding Covid-19 succesvol tot nu toe

 1. Reminder

  @ Martin Terstall

  Aruba is altijd goed in hun PR maar of ze het beter doen t.a.v. zal nog moeten blijken

  CNN: Two-week quarantine: Summer vacations with strings attached.
  https://www.cnn.com/travel/article/quarantines-summer-vacations/index.html

  As two-week quarantine requirements around the world become de rigueur amid loosened travel restrictions, would-be summer vacationers now face a new conundrum:
  Is travel with such strings attached worth it?

  Slate: What Will Air Travel Look Like After the Pandemic?.
  https://slate.com/technology/2020/05/airlines-flying-after-coronavirus.html

 2. Martin Terstall

  Heb de indruk dat Aruba het toch beter aanpakt dan Curacao.
  Ze bieden de hoop dat het toerisme weer langzaam op gang kan worden gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *