29 C
Willemstad
• zondag 26 juni 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Partijfinanciering oncontroleerbaar

PAIS komt met nieuw wetsvoorstel

Alex Rosaria, partijleider van PAIS, overhandigt de nieuwe voorstellen aan minister Van der Horst. Foto |  PAIS
Alex Rosaria, partijleider van PAIS, overhandigt de nieuwe voorstellen aan minister Van der Horst. Foto | PAIS

Willemstad – Politieke partijen op Curaçao moeten een financiële administratie voeren en er zijn regels geformuleerd ten aanzien van het verwerven van financiële middelen door politieke groeperingen, maar daadwerkelijke controle hierop is niet mogelijk omdat partijen niet verplicht rechtspersonen hoeven te zijn.

- Advertentie -

Daar wil de politieke partij PAIS verandering in brengen.
De partij heeft een initiatiefwet ingediend waarin voorgesteld wordt politieke partijen te maken tot verenigingen met rechtspersoonlijkheid.
Het gaat om een wijziging in de Landsverordening financiering politieke partijen.

Hiermee is het hoofdstembureau gerechtigd om daadwerkelijk controle uit te oefenen op de financiering van politieke partijen. En om dit zo correct mogelijk te laten plaatsvinden wordt daarom in het voorstel ook geopperd om het hoofdstembureau samen te stellen met meer politiek onafhankelijke professionals.
De initiatieven zijn onderdeel van een pakket wetsvoorstellen die de partij vorig jaar heeft aangekondigd en die moeten dienen om de democratie te moderniseren en te versterken.

Het wetsvoorstel is onlangs aan de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS) aangeboden.
De partij stelt dat in het Curaçaose rechtssysteem, naast de natuurlijke persoon, alleen de rechtspersoon op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam subject met rechten en plichten in het rechtsverkeer.

,,Desondanks is binnen ons rechtssysteem het vereiste van rechtspersoonlijkheid ten aanzien van politieke partijen, niet wettelijk vastgelegd”, zo constateert de partij.

PAIS is van mening dat met het stellen van de eis van rechtspersoonlijkheid aan politieke groeperingen, de basis wordt gelegd voor het goed functioneren van het systeem van rechten en verplichtingen van politieke partijen.
Op dit moment wordt aan politieke groeperingen alleen de plicht opgelegd om een financiële administratie te voeren en zijn er regels geformuleerd ten aanzien van het verwerven van financiële middelen door politieke groeperingen.
In tegenstelling tot Curaçao wordt in de overige landen van het Koninkrijk der Nederlanden, te weten Sint Maarten, Nederland en Aruba, wel van politieke partijen verwacht dat deze zich verenigen in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Daarnaast kennen de drie hierboven genoemde landen allen een registratieplicht van politieke partijen, wat Curaçao niet kent.
Hoewel er wel regels bestaan over de financiële administratie, kan het hoofdstembureau de partijen niet controleren omdat zij geen rechtspersoonlijkheid zijn.
Dan rijst de vraag wie verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van een politieke partij.

PAIS: ,,Is dat de politieke leider van een politieke partij of is dat het bestuur van de politieke partij? Vanwege het ontbreken van de eis van rechtspersoonlijkheid, heerst er onduidelijkheid.”

Hoofdstembureau onafhankelijk
Maar ook ten aanzien van het hoofdstembureau heeft de partij zo haar mening:

,,De verantwoordelijkheden die aan het hoofdstembureau worden toegekend, zijn zoals de historie heeft aangetoond van niet te onderschatten belang.
De deskundigheid, de neutraliteit en het verantwoordelijkheidsbesef van het hoofdstembureau hebben ertoe bijgedragen, dat de verkiezingen en de uitslagen van de verkiezingen over het algemeen goed en efficiënt verlopen en dat de uitslag van de verkiezingen door de bevolking wordt vertrouwd en geaccepteerd.”

Toch is de onafhankelijkheid niet gegarandeerd, aldus de partij, die dit punt nog belangrijker vindt na de staatkundige ontmanteling na 10 oktober 2010.
Toen kreeg het hoofdstembureau er een taak bij, namelijk als toezichthouder op de naleving van de regels door politieke partijen, als bedoeld in de Landsverordening financiering politieke partijen.

,,Reden te meer dat de onafhankelijkheid van het hoofdstembureau gewaarborgd moet zijn”

, zo stelt PAIS, die vervolgt:

,,Geconstateerd is wel dat hoewel het hoofdstembureau in de praktijk onafhankelijk functioneert, de wettelijke regeling niet voorziet in de onafhankelijkheid van het hoofdstembureau.”

Het hoofdstembureau moet volgens PAIS dus onafhankelijk functioneren van de Staten en de regering.
In het wetsvoorstel is het hoofdstembureau samengesteld uit zes leden, onder wie een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en het hoofd van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, dat als adviserend lid optreedt.
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden worden op basis van deskundigheid en ervaring bij landsbesluit benoemd op voordracht van de benoemingscommissie. Zij worden benoemd voor een periode van zeven jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.
De benoemingscommissie bestaat uit de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Ingezonden | Libra nos di nan

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

Nu.cw | CBCS in gesprek met stakeholders op Sint Maarten

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft verschillende gesprekken gevoerd met stakeholders op Sint Maarten. De ontmoeting volgde op de publicatie van het Financial...

Nu.cw | Tropische golf groeit mogelijk uit tot cycloon

Een tropische golf boven de Atlantische oceaan verplaatst zich in westelijke richting. De golf heeft zestig procent kans om zich in de komende vijf dagen tot een...

DH | Aruba may phase out 12.6%, Curaçao, St. Maarten not yet

THE HAGUE--The Kingdom Council of Ministers RMR on Friday decided that Aruba can start with the reversing of the 12.6% labour benefits reduction for its (semi) government...

AntilliaansDagblad | Elektriciteit 30 procent duurder

Kralendijk - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland (CN). De stijging bedraagt 30 procent en...

AntilliaansDagblad | ‘Verlaag financieringstekort dit jaar’

Oranjestad - De economie van Aruba herstelt voorspoedig. Het pre-coronaniveau van 2019 is in april en mei overtroffen. Aruba moet van dit herstel gebruikmaken om de begroting...
- Advertentie -
- Advertentie -