ParadiseFM | Ondernemers willen versobering economie

Ook is er binnen 2 weken is het project “Normering Topinkomens” gepland. Hierbij wordt gekeken naar een limiet voor de topinkomens | Antilliaans Dagblad

Afgelopen week hebben ondernemers van het Pietermaai District gediscussieerd over de huidige Coronacrisis. Het handelen op korte termijn is nu nodig, want er is nog noodsteun tot 15 mei.

Volgens de ondernemers er is een versobering van de Curaçaose economie nodig. In een brief doen zij verschillende voorstellen zoals salarisverlaging voor zowel de publieke als private sector.

Ook is er binnen 2 weken is het project “Normering Topinkomens” gepland. Hierbij wordt gekeken naar een limiet voor de topinkomens. De meeste van deze maatregelen kosten de overheid volgens de ondernemers niets.

Bron: ParadiseFM

16 Reacties op “ParadiseFM | Ondernemers willen versobering economie

 1. Hoi Ans, dank je wel voor de reactie . Tuurlijk snap ik het wel.
  Maar ja het onderwerp is gewoon te serieus om hier voor te buigen.
  Om het eerlijk te zeggen hij echt doet t echt wel goed met z.n peer review.
  Hij laat me dingen 3 keer checken voor ik iets publiceer.
  Dus z.n recatie woren echt wel gewardeerd
  Maar als de weledel getrengen sr. Lastiwz (trash metal band)
  Nou eens ophoud alles persoonluik te toeteren en niet inhoudelijk Dan zou dat fijn zijn. Hou ik ook op.
  Maar anders ikke kan het ook lekkuh puh.
  Net zoals op een peuter zaal je peuters taal moet praten.

 2. Nock nock.
  Lastiwz… who is there.
  Een hardnocker.

 3. @Ambulant zegt:
  @Ambulant zegt: “…Of moet ik eerst knock knock lastiwz zegt. Doen….”

  Alleen knock knock is voldoende. Verder helemaal niets doen.

 4. En dat ambulant zegt… doe je dat voor je zelf of is dat omdat je anders de stelling niet kan onthouden? Of moet ik eerst knock knock lastiwz zegt. Doen.

 5. Nou welke wet dan en waar staat dat dan.
  En waarom zouden meerdere landen er nu mee bezig zijn omdat ze er op zijn gewezen dat het niet kan.
  Belgie Engeland Nederland.. Etc.
  Curacao is ook iets aan t zoeken.
  Dus leg even uit hoe je dat dan oplost en of je het er mee eens ben dan.
  En dat je het prima vind dat je ongrondwettelijk wordt opgesloten.
  En of je nog steeds vind dar sars een risico is dat je met dat soort middelen moet bestrijden ten koste van 99.8% van de rest van de bevolking.

 6. @Ambulant zegt: “…Het punt is dat het alleen per rijks wet geregeld kan worden. Welke rijkswet dan…”

  Wat is dat nu voor onzin. Dat kan op vele manieren.

  En ik zeik niet alleen tegen jouw. Ik zeik tegen iedereen die ongefundeerde, achterlijke en in potentie gevaarlijke bagger zit uit te kotsen.

 7. Oh oh wat eenkinderachtige manier van denken.
  Er staat wel krachtens de wet gesteld. En die wet bepaalt dat we niet naar buiten mogen. Niet de corona.

 8. Het punt is dat het alleen per rijks wet geregeld kan worden. Welke rijkswet dan…

  Waarom altyd zeiken om tegen mij my te zijn. Het gaat niet om mij het gaat er om dat we met z.n allen uit deze onwettelijke shitzooi komen die alles stuk maakt.
  En nergens op slaat.
  Om een griep versie die er altyd al was..

 9. Si maar daar staat geen corona in of wel soms.

 10. @Ambulant: een artikel uit de wet houdt niet op als je datgene gevonden hebt wat voldoende voor je is.
  De rest van het artikel luidt: “behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.”

 11. “De meeste van deze maatregelen kosten de overheid volgens de ondernemers niets.”

  uhh, het is toch niet de bedoeling dat het de overheid niets kost en ook niets oplevert?
  Het moet juist wel een significante kostenbesparing opleveren voor de overheid : lagere uitgaven door lagere salarissen en dus hogere uitgaven ten gunste van de bevolking, nu ten tijde van corona-ellende maar ook daarna. Toch?
  Als dat maar goed gaat.

 12. In Nederaldn is geen noodteostand afgekondigd.
  Dus hoe kan curacao dat wel doen dan ?
  Statuut
  Artikel 34
  1 De Koning kan ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of ingeval bedreiging of verstoring van de inwendige orde en rust kan leiden tot wezenlijke aantasting van belangen van het Koninkrijk, elk gedeelte van het grondgebied in staat van oorlog of in staat van beleg verklaren.

  2 Bij of krachtens rijkswet wordt de wijze bepaald, waarop zodanige verklaring geschiedt, en worden de gevolgen geregeld.

  Snds de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden in 1996 kent Nederland twee soorten van noodtoestand: “beperkte noodtoestand” en “algemene noodtoestand”. Als de regering bij koninklijk besluit de beperkte of algemene noodtoestand afkondigt en dit besluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd, kunnen allerlei noodmaatregelen worden doorgevoerd. Die noodmaatregelen worden genoemd in wetten als de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, de Oorlogswet voor Nederland, Noodwet rechtspleging, Wet verplaatsing bevolking, Wet militaire inundatiën, Kaderwet dienstplicht, Inkwartieringswet, Vervoersnoodwet, Havennoodwet, Hamsterwet, Distributiewet, Vorderingswet, Noodwet voedselvoorzieningen, Noodwet arbeidsvoorziening, Noodwet geneeskundigen, Noodwet financieel verkeer en de Vaarplichtwet.

  De overheid kan dan bijvoorbeeld overgaan tot evacuatie van de bevolking, het vorderen van allerlei hulpkrachten en hulpmiddelen, gebieden tot verboden gebied verklaren of een avondklok instellen.

  Welke noodtoestand.

 13. De grondwet zegt dit.

  19. Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid

  1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
  3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

  Het verbieden je beroep uit te oefen dus het recht op arbeid te beperken is in strijd met de grondwet.

 14. Abraham Mossel

  Ondernemers van Pietermaai District gaan de koppen bij elkaar steken hoe te handelen om een Lemiet op top inkomens in te stellen. De meeste maatregelen kosten de overheid volgens de ondernemers niets. Dus met andere woorden er gaat niks nada gebeuren voor het arme volk, het zal hooguit belasting verlaging en werktijd verkorting worden voor de ondernemer en Ambtenaar worden. Ben benieuwd of de ondernemers ook Amparo dos Santos, Tuinkabouter Errol Cova, Pik Pisas, Monky de trekkast, Huisarts Mosses, Holle Bolle Gijs Cooper, ex Huisarts Mc Willems etc, etc, etc ook op hun salaris gaan korten ik denk van niet zij willen er eerder meer bij hebben omdat zij nu in deze moeilijke tijd niet goed kunnen slapen.

 15. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijdmet de regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *