26 C
Willemstad
• woensdag 12 mei 2021 07:47

ParadiseFM | CMC pakt de draad weer op

CMC pakt deze week de reguliere zorg weer op. Vorige week werd al begonnen met urgente oncologische ingrepen. Deze week worden de eerste uitgestelde operaties en behandelingen...

ParadiseFM | Geen nieuwe besmettingen, één coronapatiënt overleden

Er is niemand positief getest op het coronavirus afgelopen dag. Het is voor het eerst sinds februari dat er geen nieuwe coronabesmettingen werden gemeld op Curaçao. Wel...

ParadiseFM | Hensley Meulens geen nieuwe baan bij MLB

Hensley Meulens gaat tot verrassing van velen dit seizoen niet aan de slag als coach bij een Major League Baseball team. Geen enkel team heeft voor komend...

NTR | Nieuw parlement Curaçao wil vooral eenheid terug brengen

Oscar van Dam WILLEMSTAD – ‘‘Er zijn velen die denken dat politiek een synoniem is van elkaar beledigen. Maar de manier waarop u iemand behandeld, zegt meer over...

DH | Mingo’s dismissal was politically motivated, lawyer Bloem argued

PHILIPSBURG--Dismissed Princess Juliana International Airport (PJIA) operating company PJIAE chief executive officer (CEO) Brian Mingo was ultimately let go by PJIA holding company PJIAH for political reasons,...

Ingezonden | De positie van de verpleegkundige beroepsgroep binnen de ziekenhuiszorg in vogelvlucht

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaParadiseFM | Bedreigingen Camelia-Römer

ParadiseFM | Bedreigingen Camelia-Römer

Met Blue Factor/Blue Liaisons documenten

Suzy Camelia-Römer zou door politieke tegenstanders worden bedreigd vanwege dubieuze bankdeals

Dagblad EXTRA meldt vandaag dat minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer aangifte gaat doen vanwege verschillende bedreigingen die tegen haar zijn geuit.

Camelia-Römer wilde gisteren tegen de krant niet ingaan op de aangifte. Maar het gaat om een al weken lang gaande hetze tegen de minister die volgens politieke tegenstanders miljoenen zou hebben overgehouden aan een dubieuze bank-deal.

Volgens de krant zouden door een politieke hetze verschillende mensen ernstige beschuldigingen tegen Camelia-Römer hebben geuit. Dat is de reden van de aangifte. De minister van Gezondheid is zelf jurist. Ze heeft inmiddels nadere juridische steun gevraagd.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

Blue Factor faillisementsverslagen 1, 2 en 3 plus beschikking bijgesloten

Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 1 20170818
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 2 20180328
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 3 20181030
Blue Factor/Blue Liason – Beschikking opheffing faillisement wegens gebrek aan baten

Voor degenen die geen zin of tijd hebben om de verslagen helemaal door te nemen, hierbij enige citaten en aan het eind een korte toelichting:

Suzy Camelia Romer – CEO blue liaison corporate finance

 

PSB Bank (hierna ook te noemen: “PSB”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG. 5.511.419,- van de failliet te vorderen.

Stichting Vidanova Pensioenfoends (hierna ook te noemen: “Vida Nova”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG 10.025.352,- van de failliet te vorderen.
(Verslag 2 blz 1)

Ook hoopt de curator in de komende faillissementsperiode te kunnen beoordelen of er volgens hem al dan niet sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
(Verslag 2 blz 2)

In onderzoek doch door een schuldeiser wordt zeer kort gezegd gesteld dat gelden in strijd met contractuele bepalingen en doestellingen zijn aangewend door andere doeleinden dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld met bestuurdersaanspakelijkheid tot gevolgd.
Paulianeus handelen : In onderzoek.
(Verslag 2 blz 3)

Laatsgenoemde buitenlandse vennootschap (Omela Investments Inc) verkoopt en levert op haar beurt deze 270 aandelen A en vervolgens op 12 juli 2012 aan Blue Liaison Corporatie Finance N.V., die zoals reeds gezegd statutair directeur van de failliet is.

…bedroeg de verkoopprijs op 12 juli 2012 van deze 270 aandelen A een bedrag van ANG 1.684.797,-.

Wat hierbij opvalt – en vooralsnog zonder dat hierover een oordeel wordt gegeven door de curator – is het feit dat de voor de aankoop van deze 270 aandelen A door Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) door de failliet – en zonder dat er enige zekerheid wordt bedongen – het bedrag van ANG 1.684.797,- wordt geleend aan Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (haar statutair directeur). De curator kan verder ook nog niet beoordelen of de verkoopprijs d.d. 12 juli 2012 ad ANG 1.684.797,- voor deze 270 aandelen A een reële was.
(Verslag 3 blz 1)

Er zijn door de failliet leningen gegeven aan Blue Factor (Aruba) N.V. en Blue Factor (St. Maarten) B.V. Doordat de administraties van deze bedrijven niet ter inzage zijn, kan de curator niet aangeven wat er met deze leningen is gedaan. Per faillissementsdatum is de stand van de lening aan Aruba ANG 1.147.052,- en de stand van de lening aan Sint Maarten ANG 288.902,-.
(Verslag 3 blz 2)

Na een onderzoek van Adequate Financial Services N.V. is de curator van mening dat de failliet een vordering heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) van in totaal ANG 6.196.677,-. Deze vordering bestaat uit verstrekte geldleningen, rekening courant verhoudingen en verbeteringen aangebracht aan het pand gelegen aan Andromedaweg 1, dat niet aan de failliet in eigendom toebehoort doch indertijd door de failliet werd gehuurd.

Ter zake werd Blue Liaison Corporate Finance N.V. aangeschreven doch tot op heden werd generlei betaling ontvangen.
(Verslag 3 blz 3)

Zonder op de zaken te willen vooruitlopen en zonder al een juridisch oordeel te willen en kunnen geven wordt het navolgende door de curator opgemerkt.

De failliet is op of omstreeks 10 augustus 2007 een management agreement aangegaan met Blue Liaison Corporate Finance N.V. De management fee bedroeg USD 30.000,- per maand exclusief OB.
(Verslag 3 blz 4)

Volgens het Verslag – zie ook hiervoor onder 1.1 – zou er vanaf 2010 t/m 2015 een totaal verschuldigd bedrag van ANG 3.067.006,- aan management fee niet in rekening zijn gebracht aan de failliet (undeclared management fees). Deze ANG 3.067.006,- aan undeclared management fees is wel in de vorm van een rekening courant vordering door de failliet uitbetaald aan Blue Liaison Corporate Finance N.V., hetgeen in strijd zou (kunnen) zijn met de hiervoor genoemde letter of understanding.
(Verslag 3 blz 5)

…dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend, hetgeen overigens ook mondeling tijdens een vergadering d.d. 7 maart 2016 en per e-mail van 9 maart 2016 van de heer Parisius (schriftelijk) wordt erkend door de directie van de failliet. Of zulks in casu ook daadwerkelijk een bestuurdersaansprakelijkheid oplevert dient volgens de curator nog nader te worden uitgezocht.
(Verslag 3 blz 6)

In de komende periode zal de curator trachten de vordering die de failliet heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. –zie hiervoor onder 4 – van in totaal ANG 6.196.677,- trachten te incasseren, althans een (groot) gedeelte hiervan.
(Verslag 3 blz 7)

De faillissementsboedel is op dit moment leeg. De curator is hierbij niet is staat om zelf procedures voor de failliet te gaan voorfinancieren. Vgl. mogelijke procedure tegen Blue Liaison Corporate Finance N.V.

….De Curator kan dan ook niet zonder financiële hulp van de gezamelijke crediteuren, althans één van hen. Eén van de crediteuren – middels haar gemachtigde – heeft de curator inmiddels aangegeven, althans zo begrijpt de curator dat, dat zij bereid is om tegen nader overeen te komen voorwaarden in de kosten van e.e.a. bij te dragen.
(Verslag 3 blz 8)

Enkel en alleen uit het Verslag moge duidelijk blijken – immers er worden onder meer gelden uitgeleend, gelden geïnvesteeerd in onroerende zaken, enz. – dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend,…
(Verslag 3 blz 9)

Toelichting:
De twee grootste crediteuren van Blue Factor zijn PSB Bank en Vidanova.
PSB Bank heeft per datum faillissement een bedrag van Naf. 5.511.419,= te vorderen en Vidanova Naf. 10.025.352,=.

PSB Bank toonde geen interesse in het faillissement. Vidanova zou eerst fondsen beschikbaar stellen voor nader onderzoek door curator maar heeft daar vervolgens van afgezien. Reden dat de curator geen onderzoek ingesteld naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en andere mogelijke malversaties. Het faillissement is vervolgens bij gebrek aan baten opgeheven.

Gezien de verslagen valt verre van uit te sluiten dat er binnen de bedrijfsvoering onrechtmatig gehandeld is en gelden weggesluisd zijn.

Blijkens de verslagen zijn grote bedragen aan bijvoorbeeld Blue Liaison Corporate Finance geleend zonder enige zekerheid en zonder dat deze terugbetaald zijn. Hebben er allerlei wazige transacties met in- en verkoop van aandelen plaatsgevonden en zijn er aan Blue Liaison Corporate Finance miljoenen aan ‘management fees’ betaald.

Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.

9 reacties

 1. @Tico Martina:

  “Sushi komt het politiebureau binnen “Hallo, ik kom aangifte nummer 1000 doen” …

  Je laat me lachen hier. Gelijk heb je, dat mens bewijst keer op keer weer dat het om haar imago en eigenbelang gaat.

  Nooit en te nimmer zal zij of haar Eugene & Friends club komen met concrete plannen om oplossingen te bieden voor de huidige nijpende economische problemen.

  It’s truly telling to see that when the moment comes to rise up to the occasion and truly shine, best they can deliver is a bad soap opera with actors who don’t possess neither the mental nor emotional capacity of children.

  Wat voor toegevoegde waarde leveren deze parasieten aan de samenleving ? Nada, Zilch, Noppes.

 2. Statenleden worden formeel een onafhankelijke positie en hun taak is het controleren van de regering.

  Dat laatste missen we bij Stephen en mede statenleden.

 3. Sushi komt het politiebureau binnen “Hallo, ik kom aangifte nummer 1000 doen”. Politieagent: “Ah mevrouw Graaimelia, u bent er weer. Gaat u zitten, kopje thee of koffie? Wie is er deze keer weer gemeen tegen u, heel vervelend he, maar we gaan uw aangifte opnemen.” Sushi: “Nou ik wordt gepest en nu wordt ik bedreigd”. Politieagent: “aha dus u komt aangifte doen van bedreiging?” Sushi: “nee nee ik kom aangifte doen tegen de oppositie” Politieagent: “ok want hun hebben u bedreigd?” Sushi: “nee, nee maar hun zeggen dat ik bij Blue Factor betrokken ben geweest en nu bedreigd men mij” Politieagent: “ok dus laster en bedreiging dus, schrijf ik op” Sushi: “nou niet echt laster, want ik was helegaar vergeten dat ik bij Blue Factor betrokken was, maar heb de Kamer van Koophandel gevraagd mij uit te schrijven daar. En nu blijft men zeggen dat ik corrupt ben terwijl als er iets is waar men niet aan kan twijfelen, dat mijn integriteit is” Politieagent: “Maar mevrouw Graaimelia waar doet u dan aangifte tegen?” Sushi: “nou dat de oppositie de waarheid boven tafel haalt en dat er nu mensen boos op mij zijn” Politieagent: “staat genoteerd, ik stuur het door naar het OM en dit krijgt de hoogste prioriteit, is er nog iets wat ik kan betekenen?” Sushi: “nou er is een Word Document waar Aalvin en ik aan hebben gewerkt en nu worden daar ook vragen over gesteld, dusse als u alvast aan het OM kan vragen dat ze de oppositie opdragen niet zo te zeuren?” Politieagent: “Komt in orde, dag mevrouw Graaimelia, tot de volgende aangifte. Vergeet u niet het donatie potje bij de uitgang te vullen?”

 4. Suzy bedreigt ons welzijn elke dag.
  Door continu met haar grijpgrage. tenglas in de publieke strooppot te zitten, en een potje van haar ministerie te maken.

  Ze is nl aan het grossieren in deals., ipv regeren
  Op een gegeven moment krijgen mensen strondgenoeg van je oplichting.

  Het zal niet de eerste keer zijn dat een gezetelde regering uit haar paleis, fort, parlement , is gesleept.

 5. Het lijkt er wel op dat de, persoonlijke, verkiezingskas
  Aardig gespekt is. Tumba, kip, rum, promotie telefoon kaarten.
  Uitslag, bijna, gegarandeerd en ze kan haar rol als koningin van de elite door blijven spelen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties