Pais werkt aan regelgeving financiële dienstverlening

loan shark-2

WILLEMSTAD — De Pais-fractie in de Staten werkt aan een wetsvoorstel dat het lenen van geld op Curaçao moet regelen. Dit stelt Pais in haar informatieblad Paisahe. De partij heeft geconstateerd dat het momenteel ontbreekt aan wetten en regels op het gebied van instellingen die geld lenen op het eiland.

Het voorstel dat Pais in voorbereiding heeft kwam tot stand na contact tussen de partij en vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
In de komende periode zal Pais ook in contact treden met de consumentenstichting om haar intenties te bespreken.
Pais wil zo veel mogelijk transparantie betrachten in het traject om geld te lenen op Curaçao.

“Wij willen dat er een informatiecampagne komt voor lokale consumenten. Ook willen wij dat het illegaal wordt om overdreven rentes van 50, 80 of zelfs meer dan 100 procent in rekening te brengen.”

De partij streeft ernaar dat alle burgers goed geïnformeerd zijn, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar dat ook alle bedrijven die zich bezighouden met het lenen van geld zich aan lokale regels en wetten houden.
Er zouden automatisch maatregelen genomen moeten worden tegen eenieder die niet over de vereiste vergunningen beschikt om actief te zijn met het verstrekken van leningen op het eiland.

Het wetsvoorstel dat Pais in voorbereiding heeft is een van de drie waar de partij op dit moment aan werkt.
Pais hoopt deze maand twee initiatiefwetsvoorstellen in te dienen.
Het gaat hierbij om een wet om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen en een tweede wet die uitgaat van een verbod om in horecagelegenheden met airco te roken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *