Pais: Maatregelen zijn nodig

PAIS-Side-LogoWILLEMSTAD — Maatregelen zijn op dit moment nodig, anders loopt het eiland het gevaar om ineen te storten. Dit stelt coalitiepartij Pais in een reactie op de huidige gesprekken tussen overheid en vakbonden over maatregelen die de regering wil nemen om haar personeelskosten structureel te verlagen. Pais ziet deze besprekingen als een unieke kans voor de ambtenarenbonden.

Advertentie

Pais stelt in een persbericht te kunnen begrijpen dat de ambtenarenvakbonden de overheid wijzen op hun verkregen rechten en dat zij deze niet zomaar willen opgeven. Pais constateert echter dat door de jaren heen opeenvolgende regeringen en politici die aan de macht zijn geweest, van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om het ambtenarenapparaat te vullen met nieuwe mensen, met alle gevolgen van dien.

Toen op 10-10-‘10 het land Curaçao werd geboren, werden twee overheidsapparaten bijeengebracht. Maar sindsdien zijn er nog veel meer mensen in het apparaat gestopt. De ambtenaren zagen continu dat er nieuwe mensen in dienst werden genomen ofschoon bekend was dat er geen werk was voor het nieuwe personeel, maar dat deze personen in dienst werden genomen om politieke vriendjes tegemoet te komen.”

Volgens Pais is het eiland op een belangrijk punt aanbeland.

Maatregelen zijn nodig, omdat het eiland anders in elkaar stort. De partij is van mening dat ambtenarenvakbonden van de gelegenheid gebruik moeten maken om tot protocollen met de regering te komen, om te voorkomen dat politici in de toekomst zomaar mensen in dienst nemen zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een bestaande vacature, en dat er in overleg met de bonden moet worden nagegaan of er inderdaad behoefte bestaat aan nieuw personeel.”

Tenslotte dient het personeel dat in overheidsdienst genomen wordt over de vereiste kwalificaties te beschikken, aldus Pais.
De partij dringt er bij de vakbonden op aan om van deze unieke kans gebruik te maken.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *