27.6 C
Willemstad
• dinsdag 30 november 2021 01:26

Laatste reacties

- Advertentie -

Overheids-nv’s hoeven niet naar Staten

WILLEMSTAD — Directies van overheids-nv’s zijn niet verplicht om op uitnodigingen van de Staten of commissies van de Staten in te gaan. Dit stelt het adviesorgaan, de Raad van Advies (RvA), in een advies aan de Staten van Curaçao.

Het advies werd vorig jaar mei door voormalig premier Gerrit Schotte (MFK) aangevraagd na enkele forse confrontaties tussen toenmalig Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS), het kabinet- Schotte en directies van lokale overheidsbedrijven, maar ook tussen de toenmalige coalitiepartners PS en MFK over dit onderwerp.
In de eerste helft van vorig jaar werden directies van verschillende overheidsinstanties voor bijeenkomsten van de Centrale Commissie van de Staten uitgenodigd.
De toenmalige regering verzette zich hiertegen, verschillende directies van overheids-nv’s kwam niet opdagen, terwijl anderen slechts na een oké en in aanwezigheid van de betrokken minister de Staten te woord wilden staan.
In een brief van 23 maart stelde toenmalig premier Schotte in een brief aan Asjes, verwijzend naar artikel 28 van de Staatsregeling, dat overheidsentiteiten (nv’s en stichtingen, red.) verantwoording verschuldigd zijn aan de regering en niet aan de Staten.
Dit zou inhouden dat overheidsentiteiten alleen middels een minister informatie aan de Staten kunnen geven.

Reactie op brief
Als reactie op de brief van Schotte stuurde Statenvoorzitter Asjes op 28 maart een brief naar de premier, waarin hij aangaf dat de Staten hun werkzaamheden zouden blijven uitvoeren conform het Reglement van Orde (RvO) van de Staten, dat voorschrijft dat de commissies van de Staten kunnen besluiten om personen of instellingen uit te nodigen voor het verstrekken van nadere inlichtingen ten behoeve van het werk van de commissies.
Na diverse botsingen in de Staten en na weigeringen van diverse overheids-instanties om op de uitnodiging van de Staten in te gaan, besloot Schotte een advies van de RvA aan te vragen.
Dit advies was al op 20 november vorig jaar klaar, maar is pas op 31 januari op de website van de RvA geplaatst.

Interne regeling
In haar advies stelt het adviesorgaan dat het RvO van de Staten een interne regeling is van het parlement en als zodanig dan ook geen verplichtingen schept voor derden om in een vergadering van de Centrale Commissie of in een openbare vergadering van de Staten te verschijnen en om inlichtingen te geven.

“Overheidsnv’s en -stichtingen hebben een eigen interne organisatie die is verankerd in het privaatrecht, te weten Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Hierin zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organen van deze rechtspersonen geregeld.
Uit deze regeling volgt dat er geen verplichting voor (organen van) overheids-nv’s is om verantwoording af te leggen buiten de eigen organisatie om. Dit geldt ook voor de overheidsstichting”

- Advertentie -

, aldus de RvA.

Verantwoordelijk
Ook is het de minister, volgens het adviesorgaan, die verantwoordelijk is voor ‘alle beleid’ en als zodanig ook daarvoor verantwoording moet afleggen aan de Staten.

“Bij beïnvloeding van een overheids-nv of – stichting moet de minister rekening houden met de autonomie die het bestuur toekomt bij het besturen van de NV of de stichting.
De interne organisatie van de publiekrechtelijke rechtspersonen is te vinden in de bijzondere wettelijke regelingen waarmee deze rechtspersonen zijn ingesteld.
Hierbij wordt opgemerkt dat het publiekrechtelijke organisatierecht beter is toegesneden op transparantie en het afleggen van verantwoording jegens een instantie buiten de eigen organisatie voor het gevoerde beleid.
Afhankelijk van de inhoud van de bijzondere wettelijke regeling zal een publiekrechtelijke rechtspersoon meer of minder verantwoording dienen af te leggen aan instanties buiten de eigen organisatie om.”

Rechtspersoon
De RvA constateert dat voor ‘natuurlijke personen en/of privaatrechtelijke rechtspersonen dus geen wettelijke verplichting bestaat om een uitnodiging van de Staten dan wel een commissie uit de Staten te aanvaarden of de door de Staten gevraagde inlichtingen of antwoorden te verstrekken’.

“Dit geldt ook in het geval inlichtingen worden gevraagd van een rechtspersoon die bij wet is ingesteld en waarop de regering invloed kan uitoefenen (publiekrechtelijke rechtspersoon) of een stichting waarmee de overheid slechts een subsidierelatie heeft.”

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

Democracy now! | Monday, November 29, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 29 november 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Curaçao start in december met boosterprik

Curaçao gaat ook starten met het toedienen van de boosterprik tegen Covid-19. Dit heeft de secretaris-generaal ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Sharon Melfor, bevestigd. In...

Nu.cw | Schouten: “Integrale aanpak nodig voor herstel koraal”

De bescherming en ontwikkeling van koraal in Caribisch Nederland is alleen mogelijk met een integrale aanpak. Zo schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in...

PBC | Ansary veroordeeld tot schadevergoeding van meer dan 1 miljard gulden

met vonnis | Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Husgang Ansary moet meer dan een miljard gulden aan schadevergoeding betalen aan Ennia, exclusief de wettelijke rente vanaf 2017. Dat is...

PBC | Curaçao sluit grenzen voor Omicron-variant

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao heeft sinds gisteren de grenzen gesloten voor reizigers uit een land waar wijdverspreid de Omnicron variant van Covid19 is. Vooralsnog gaat het om landen...
- Advertentie -