31 C
Willemstad
• maandag 26 februari 2024

Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima - Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen. Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor...

Column Youp | Telkens weer

Waarom vind ik het bericht dat Gordon het liedje Telkens weer vals gezongen heeft nou zo grappig? Dat komt door de woorden vals, Gordon en de titel...

Column Kadushi | Sil the Fixer

Column Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug...

ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery. Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’...

ParadiseFM | Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas Inc. heeft de regering van Aruba laten weten dat ze ten noordoosten van Aruba in de zeebodem drie mogelijke gasvelden...

ParadiseFM | Courtyard by Marriott wil in april 2024 openen

Na een lange bouwperiode en veel vertraging heeft Courtyard by Marriott in Rif een hindervergunning aangevraagd om als hotel te kunnen opereren. Dat betekent dat het op...
- Advertisement -spot_img

Overheid bereid HNO volledig te financieren

HomeMediaAlgemeen nieuwsOverheid bereid HNO volledig te financieren

HNO CWILLEMSTAD — Mocht blijken dat private partijen uiteindelijk niet bereid zijn te financieren in de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda (Hospitaal Nobo Otrobanda, HNO) dan zal de overheid het project zelf voor 100 procent financieren. Dat laat de overheid weten in de algemene beschouwing van de nota van wijziging op de begroting 2014 teneinde de directe en indirecte financiering van HNO meerjarig te regelen.

Advertentie

De kosten voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis zijn geraamd op 397,1 miljoen gulden.
De lening wordt aangewend voor de financiering van de bouw, medische inrichting en het IT-systeem van het nieuwe ziekenhuis.
De regering heeft aangegeven dat voor de financiering van HNO de voorkeur uitgaat naar een verdeling van 70 procent publieke financiering en 30 procent private financiering ‘die overeenkomstig de Memorandum of Understanding (MoU) een goede balans voor de business case, de collectieve lasten en het investeringsklimaat weergeeft’.
Het is het streven om dat ook te realiseren.

Diverse private partijen hebben reeds aangegeven graag gezamenlijk te willen participeren.”

Zeer recent zijn enkele van deze partijen ook gezamenlijk in gesprek geweest met Usona.

“De wil om mee te doen met de financiering is daar nogmaals naar voren gekomen en 30 procent werd haalbaar geacht.”

De overheid realiseert zich wel dat het niet eenvoudig zal zijn om private middelen al op zo’n korte termijn integraal beschikbaar te stellen.

Gezien de looptijd van het project hoeven de middelen echter ook niet al integraal begin 2014 beschikbaar te zijn. Bij voldoende comfort (op basis van de business case) en afspraken met de overheid hierover kunnen waarschijnlijk al wel toezeggingen worden gedaan.”

Mocht het blijken dat private partijen het beoogde bedrag niet volledig kunnen financieren, dan wel onaanvaardbare eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de rentepercentages of looptijd, dan zal de overheid haar participatie verruimen.

Er kunnen geen leningen worden aangegaan die resulteren in een niet-sluitende business case. In dat geval zal de overheid haar wens voor een 70-30 verhouding laten varen en 100 procent publiek financieren. De regering kan een dergelijk ‘dubbelbesluit’ nu reeds nemen.”

Mocht dus blijken dat alsnog geen overeenstemming wordt bereikt met de private partijen, dan kan de regering in de loop van 2014 alsnog besluiten om via de eerste suppletoire begroting de volledige 100 procent middels een obligatielening te verkrijgen.

Wettelijk vast
In de business case wordt gerekend met een bepaald niveau van inkomsten voor het HNO gebaseerd op productie en inkomsten van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) uit 2010, met een jaarlijkse indexering (inflatiecorrectie) van 3 procent.
De regering heeft de intentie de indexering wettelijk te verankeren.
De financieringssystematiek in de zorg staat daar los van.
In geval van tarieven (waar momenteel nog sprake van is) zouden de tarieven met 3 procent per jaar worden geïndexeerd, bij budgetfinanciering zou het budget jaarlijks met 3 procent worden geïndexeerd.
Het plan van de regering is verder om het Sehos een vrijwaring te geven van uitstaande loonbelastingverplichtingen van 17 miljoen gulden bij de Ontvanger per 1 december 2013.
Dit heeft, volgens de regering, geen consequenties op de begroting.

Loonbelasting wordt conform het kasstelsel verantwoord, en zijn in de ramingen voor 2013 en 2014 niet opgenomen.”

Tevens zal bij het eind van de transitiefase het uitstaande voorschot van 10 miljoen gulden van het Land aan Sehos zijn kwijtgescholden.

Efficiëntie
Ook de huidige inefficiëntie in het ziekenhuis biedt, aldus de regering, mogelijkheden om binnen de (geïndexeerde) financiële kaders meer zorg te leveren voor hetzelfde geld en daarmee een groot deel van de groei in de vraag voor zorg door vergrijzing te kunnen betalen.

Een reden temeer om als overheid veel meer grip te willen krijgen door middel van een goed tariefstelsel met reële prijzen. De budgetfinanciering is daarvoor een goed instrument.”

Personeelskosten
De precieze invulling van de besparingen op de personeelskosten kan de overheid nog niet maken.

Het komende jaar zal Usona samen met het Sehos werken aan een transitieplan. De mogelijkheden anders en effectiever te werken dan in het huidige Sehos zijn vanuit gebouwlogistiek evident. Het grote aantal werknemers in het Sehos ten opzichte van andere ziekenhuizen wijst ook sterk in die richting. Waar de mogelijkheden zich voordoen zal tijdens het opstellen van dit transitieplan duidelijk moeten worden. Hoe die besparingsmogelijkheden vervolgens geëffectueerd kunnen worden kan ook dan pas duidelijk worden. Overigens betreft het een bedrag dat minder dan 2 procent van de totale ziekenhuisbegroting bedraagt.”

 Bullet lening

De regering geeft aan dat de financieringsconstructie voor de bouw van het HNO een zogenaamde ‘bullet’ lening betreft. Gedurende de looptijd wordt enkel halfjaarlijks rente betaald en het geleende bedrag aan het eind van de looptijd in een keer afgelost. Ervan uitgaande dat de eerste lening dit jaar nog wordt aangegaan verschijnt de aflossing ineens dus voor het eerst op de begroting van 2043.

 

 

 

 Ligduur

Een voorbeeld van efficiencyverbetering: de gemiddelde ligduur van patiënten in het Sehos is nog fors hoger (tussen de 6,1 tot 6,6 dagen) dan de internationale trend (gemiddeld rond de 5 dagen). Bij verkorting van de ligduur kunnen meer patiënten worden behandeld bij dezelfde (verpleeg)kosten. De verkorting van de ligduur wordt bereikt door factoren zoals het gebruik van minder-invasieve behandelingen, betere aansluiting met vervolgzorg en andere methoden om ziekenhuizen te bekostigen waardoor langere verpleeguren financieel gezien ongunstig worden voor ziekenhuizen.

To Top

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties