32 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Ouderen uitgesloten van koopkrachttegemoetkoming

HomeMediaOuderen uitgesloten van koopkrachttegemoetkoming

 

KRALENDIJK — Ouderen, die in Caribisch Nederland wonen, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob). Om een beroep te kunnen doen op de koopkrachttegemoetkoming moet de oudere aan kunnen tonen, dat tenminste 90 procent van zijn wereldinkomen in Nederland aan de belastingheffing is onderworpen. Dat antwoordt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp, op vragen van het Tweede kamerlid Ed Groot (PvdA).

 

Caribisch Nederland valt niet onder ‘Nederland’ voor wat betreft de koopkrachttegemoetkoming, schrijft Kamp. Het valt onder ‘buitenland’.

De minister verwijst naar een uitspraak van de rechtbank van Haarlem van 3 april. In een zaak, aangespannen door een inwoner van Bonaire, heeft de rechtbank vastgesteld dat de eiser in ieder geval niet als binnenlandse belastingplichtige in de zin van artikel 1, onderdeel b, van de Wmkob is aan te merken. Voor de toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Inkomstenbelasting (IB 2001) kan eiser immers niet worden aangemerkt als inwoner van Nederland, nu het in deze bepaling gehanteerde begrip ‘Nederland’ op grond van artikel 2, derde lid, onderdeel d, onder 3°, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) moet worden gelezen als het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de rechter kan eiser slechts recht doen gelden op toepassing van de Wmkob, indien hij als buitenlandse belastingplichtige in de zin van de Wmkob is aan te merken. De vraag waarvoor de rechtbank zich in dit verband ziet gesteld, is wat onder ‘Nederland’ in artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob moet worden begrepen. De rechtbank heeft hierbij in aanmerking genomen dat in artikel 1, onderdelen b en c van de Wmkob naar artikel 2.1 van de Wet IB 2001 wordt verwezen. Daarop zijn de bepalingen van de Awr wel van toepassing. In de toelichting op artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen staat vermeld, dat onder buitenland in dit verband ook worden verstaan de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.

De rechtbank oordeelt daarom dat de BES-eilanden niet vallen onder het begrip ‘Nederland’ van artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob. Tussen Nederland en Caribisch Nederland bestaat geen sociaal zekerheidsverdrag. Tot 1 juni 2011 werd de koopkrachttegemoetkoming toegekend aan alle ouderen die AOW ontvingen.

Met ingang van 1 juni 2011 heeft de wetgever de tegemoetkoming in een aparte wet geregeld, de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. De tegemoetkoming is vanaf dat moment gekoppeld aan het al dan niet belastingplichtig zijn in Nederland.

Door deze wijziging verviel voor AOW-ers die in het buitenland wonen het recht op de tegemoetkoming, als zij voor minder dan 90 procent belastingplichtig zijn in Nederland. De tegemoetkoming is ongeveer 33 euro per maand.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties