27 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 23:45

Laatste reacties

- Advertentie -

Ouderen uitgesloten van koopkrachttegemoetkoming

 

KRALENDIJK — Ouderen, die in Caribisch Nederland wonen, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob). Om een beroep te kunnen doen op de koopkrachttegemoetkoming moet de oudere aan kunnen tonen, dat tenminste 90 procent van zijn wereldinkomen in Nederland aan de belastingheffing is onderworpen. Dat antwoordt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp, op vragen van het Tweede kamerlid Ed Groot (PvdA).

 

Caribisch Nederland valt niet onder ‘Nederland’ voor wat betreft de koopkrachttegemoetkoming, schrijft Kamp. Het valt onder ‘buitenland’.

- Advertentie -

De minister verwijst naar een uitspraak van de rechtbank van Haarlem van 3 april. In een zaak, aangespannen door een inwoner van Bonaire, heeft de rechtbank vastgesteld dat de eiser in ieder geval niet als binnenlandse belastingplichtige in de zin van artikel 1, onderdeel b, van de Wmkob is aan te merken. Voor de toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Inkomstenbelasting (IB 2001) kan eiser immers niet worden aangemerkt als inwoner van Nederland, nu het in deze bepaling gehanteerde begrip ‘Nederland’ op grond van artikel 2, derde lid, onderdeel d, onder 3°, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) moet worden gelezen als het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de rechter kan eiser slechts recht doen gelden op toepassing van de Wmkob, indien hij als buitenlandse belastingplichtige in de zin van de Wmkob is aan te merken. De vraag waarvoor de rechtbank zich in dit verband ziet gesteld, is wat onder ‘Nederland’ in artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob moet worden begrepen. De rechtbank heeft hierbij in aanmerking genomen dat in artikel 1, onderdelen b en c van de Wmkob naar artikel 2.1 van de Wet IB 2001 wordt verwezen. Daarop zijn de bepalingen van de Awr wel van toepassing. In de toelichting op artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen staat vermeld, dat onder buitenland in dit verband ook worden verstaan de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.

De rechtbank oordeelt daarom dat de BES-eilanden niet vallen onder het begrip ‘Nederland’ van artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob. Tussen Nederland en Caribisch Nederland bestaat geen sociaal zekerheidsverdrag. Tot 1 juni 2011 werd de koopkrachttegemoetkoming toegekend aan alle ouderen die AOW ontvingen.

Met ingang van 1 juni 2011 heeft de wetgever de tegemoetkoming in een aparte wet geregeld, de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. De tegemoetkoming is vanaf dat moment gekoppeld aan het al dan niet belastingplichtig zijn in Nederland.

Door deze wijziging verviel voor AOW-ers die in het buitenland wonen het recht op de tegemoetkoming, als zij voor minder dan 90 procent belastingplichtig zijn in Nederland. De tegemoetkoming is ongeveer 33 euro per maand.

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -