30 C
Willemstad
• woensdag 6 december 2023

CC | The CMC General Practitioner Post will open on January 1st, as promised

WILLEMSTAD - A long-awaited improvement in the healthcare system of Curaçao is on the horizon. Jerry Semper, chairman of the Curaçao General Practitioners Association (CHV), confirms that...

DH | Companies gather to discuss mobilisation of St. Maarten diaspora in the Netherlands

PHILIPSBURG--Representatives of numerous companies recently gathered at the Government Administration Building where Memory Group Chief Executive Officer (CEO) Geert Nab and Chief Operations Officer (COO) Mylene Van...

AntilliaansDagblad | Goedgekeurde jaarrekeningen BOG en TCB

Kralendijk - Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) is de eerste overheids-nv die ‘up to date’ is met de financiële verantwoording. De accountant heeft op 20 oktober van dit jaar de...

AntilliaansDagblad | ‘Meer controles in het verkeer op Aruba’

Oranjestad - Het Korps Politie Aruba (KPA) gaat deze maand meer zichtbaar zijn en het verkeer meer controleren. Dat is de uitkomst van een overleg dat de korpsleiding...

AntilliaansDagblad | Isla moet flink dokken

Nog 33,4 mln dollar aan achterstallig bewaarloon olie in tanks Willemstad - Refineria Isla bv, tot begin 2020 de exploitant van de Curaçaose raffinaderij, is veroordeeld tot betaling...

AntilliaansDagblad | ‘Concurrentie houdt ons scherp’

KLM: Terugkeer double daily op Curaçao afhankelijk van diverse factoren Willemstad - ,,Of we in de toekomst weer twee keer per dag vluchten naar Curaçao kunnen aanbieden, hangt...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Wederom in zee met witwasreus PDVSA?

HomeLandenArubaOpinie | Wederom in zee met witwasreus PDVSA?

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Plotseling verschijnt uit het niets, de Venezolaanse Minister van Oliezaken en tevens topman van PDVSA, ex-generaal Manuel Quevedo, op het Curacaose podium om te lobbyen voor de verlenging van het huurkontrakt voor onze rafinaderij na 2019.

Gezeten naast enkele verraderlijke-, collaborerende Chavistas uit onze lokale vakbondswereld heeft deze exponent van het nacro-dictatoriale regime van Maduro, gepoogt wederom onze Isla-werknemers gerust te stellen door hen te verzekeren dat hun salarissen zullen worden doorbetaald tot eind 2019.

Een handige strategie om onze regering onder druk te zetten om het huurcontract voor de raffinaderij met PDVSA na 2019 te verlengen. Quevedo staat op de sanctielijst van de USA, is als de toemalige chef van Comando Regional numero 5 de la Guardia National verantwoordelijk geweest voor het onderdrukken van acties en protestmanifestaties tegen het Maduro-regime waarbij uiteindelijk 43 doden vielen, 486 gewonden en 1854 mensen werden gearresteerd.

Ex-generaal Manuel Quevedo staat op de sanctielijst van de USA, is als de toemalige chef van Comando Regional numero 5 de la Guardia National
Gezeten naast enkele verraderlijke-, collaborerende Chavistas uit onze lokale vakbondswereld heeft deze exponent van het nacro-dictatoriale regime van Maduro, gepoogd wederom onze Isla-werknemers gerust te stellen

Hij was ook aan leiding van het staatsbedrijf toen PDVSA op internationaal niveau werd gesanctioneerd en is als de eindverantwoordelijke topman de hoofdoorzaak geweest voor het verval van deze maatschappij. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom wij dit soort sujetten met veel egards en breedlachend blijven ontvangen in Fort Amsterdam. Wat voor goeds valt te verwachten van zo’n man?

Wie wil in hemelsnaam luisteren naar iemand die mede verantwoordelijk is voor het verval van zijn land, de onderdrukking van zijn volk en de teloorgang van het eens zo succesvolle oliebedrijf? Reeds om ethische- en morele redenen zouden wij ver uit de buurt van dit soort lieden moeten blijven.

Maar daarnaast gelden ook andere zeer valabele redenen om ervoor het zorgen dat Curacao zo snel mogelijk afkomt van PDVSA. Dit niet alleen omdat dit oliebedrijf onder het Maduro-regime geen enkele overlevingskans heeft maar ook omdat Curacao zich niet moet lenen om een van de grootste internationale witwasmachines te helpen in stand houden.

PDVSA’s primaire focus is allang niet meer gericht op de olie-industrie maar op het in bedrijf houden van een witwas-mechanisme ten behoeve van de Venezolaanse drugkartels. Ter informatie: In het jaar 2015 werd in de Venezolaanse pers naar voren gebracht dat er in dertien landen onderzoek werd gedaan naar bankrekeningen van PDVSA en de Amerikaanse dochter Citgo, inclusief bij banken op Curacao, Cuba, Colombia, Spanje, Rusland en de Dominicaanse Republiek.

Het onderzoek richtte zich op het verduisteren van miljarden dollars via schimmige constructies van lege vennootschappen en buitenlandse rekeningen van PDVSA. Er zou op die manier drugsgeld worden witgewassen en winst zijn gemaakt op de zwarte wisselmarkt.

Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Netwerk (FinCEN) wees op een bank in Andorra die als witwasbank voor de Venezolaanse, Chinese en Russische criminelen fungeerde. Via die bank zou maar liefst 4 miljard dollar uit Venezuela witgewassen zijn waarvan de helft afkomstig zou zijn van PDVSA (bron: AD 21 dec 2015). Het Amerikaanse onderzoek had geleid tot het arresteren van twee kopstukken, een daarvan betrof Roberto Rincon die ook banden met Aruba onderhield en daar ook een huis had. Er werd een bedrag van meer dan 1 miljard dollar genoemd aan smeergelden en andere vormen van corruptie.

Het is overigens niet de eerste keer dat Curacao ‘vereerd’ wordt met een bezoek van een PDVSA-topman. In oktober 2017 bracht de toenmalige president van het Venezolaanse oliebedrijf, senor Nelson Martinez, ook een bezoek aan Curacao tijdens hetwelk een onderhoud had plaatsgevonden met onze premier en vertegenwoordigers van RDK en het MDPT. Ook dat gesprek ging volgens de media over de interesse die PDVSA toonde om na 2019 de raffinaderij te blijven huren.

In December 2017, dus twee maanden daarna, werden in Venezuela 67 bestuurders en managers van PDVSA naar de gevangenis gestuurd voor vermeende misdrijven variërend van het vervalsen van productiecijfers tot het verduisteren van gelden en het ondermijnen van de soevereiniteit van het land. Ook Martinez werd gevangen gezet. Het betrof de grootste ‘zuivering’ die het narco-regime van Maduro in PDVSA had laten ondernemen om de totale macht over het oliebedrijf te kunnen verkrijgen. Ex-generaal Quevedo werd toen aangesteld als de nieuwe Ceo.

De zuivering en het plaatsen van volstrekt onbekwame militairen in management-posities veroorzaakte dat duizenden arbeiders het bedrijf begonnen te ontvluchten, tot januari 2018 zouden meer dan 25000 werknemers PDVSA hebben verlaten. Een arbeider vertelde aan Reuters dat bij een kantoor van het oliebedrijf in de staat Zulia een bordje was opgehangen met de tekst:

“Wij accepteren geen ontslagbrieven”.

De exodus duurde volgens vakbondsleider Ivan Freites echter onverminderd voort. Onder degenen die vertrokken bevonden zich vele ingenieurs, managers en advocaten, hoger opgeleide professionals die überhaupt moeilijk te vervangen zijn (bron: AD 21 april 2018). Door het wegvloeien van het topkader was het oliebedrijf ook bijna onbestuurbaar geworden. Maar dat zal de heren een zorg wezen, het gaat tenslotte niet om de oil-industry maar om een money-laundering infrastructuur in stand te houden. Meer en meer werknemers vertrekken sinds de omvang van de financiële problemen en de kelderende bedrijfsresultaten bekend zijn geworden.

Quevedo heeft de situatie alleen maar verergerd, volgens meer dan 20 bronnen die Reuters heeft gesproken zou hij bij zijn aantreden vele trouwe werknemers hebben ontslagen en bij het resterende personeel hebben aangedrongen om collega’s aan te geven die geen aanhangers zijn van Maduro. Ook zou hij militairen topfuncties hebben gegeven binnen de organisatie een daarmee ook een kazerne-sfeer hebben doen creëren. (bron: AD 21 april 2018).

Duidelijk is dat het Quevedo niet te doen is om een oliebedrijf te runnen, het doel is om de drugskartels te verzekeren van een witwas mechanisme. Doen voorkomen alsof PDVSA met olie-winning en -verhandeling bezig is dient puur voor windowdressing.

Dat Quevedo tot aan zijn oren betrokken is in drugshandel blijkt uit de ruzie die hij in februari 2018 heeft gehad met vicepresident El Aissami toen laatstgenoemde een vicevoorzitter wilde benoemden bij de PDVSA-afdeling die toeziet op joint ventures met buitenlandse bedrijven. Quevedo liet de man uit zijn kantoor verwijderen en arresteren want hij is bevriend met Diosdado Cabello de capo di tutti capi van het Cartel de los Soles. El Aissami beschikt over een eigen kartel die tot op zekere hoogte concurrent is met de Cartel de los Soles.

PDVSA is een voorname financiele outlet van de de drugsmaffia en de raffinaderij op Curacao dient enkel om het schijn van een normale olieraffinaderij op te houden. Voor die schijn wil PDVSA nog best betalen, de maandelijkse personeelskosten vertegenwoordigen blijkbaar maar een fractie van het bedrag dat aan drugsgelden wordt omgezet.

Quevedo’s belang heeft niets te maken noch met het welzijn van Venezuela noch met die van onze raffinaderij of onze bevolking. Het gaat slechts om zoveel mogelijk tijd te rekken om nog zo lang mogelijk de winsten te kunnen blijven opstrijken die de drugshandel en goudwinning en -smokkel opleveren.

Quevedo heeft echt geen hogere achting voor onze arbeiders dan voor zijn eigen medewerkers die hij altijd al zo minachtend bejegend heeft, ons lot kan hem geen lor schelen, wij worden enkel misbruikt voor de criminele doeleinden van hem en zijn companeros. Dit alles in zo vernederd voor ons Land, zo verschrikkelijk kleinerend en beledigend nu wij blijkbaar worden gezien als een stom klein eiland waarvan de bestuurders en de bevolking zo gemakkelijk manipuleerbaar zijn.

Wijs genoeg heeft de Arubaanse premier Evelyn Wever- Croes ingezet op het verbreken van de onderhandelingen met PDVSA’s dochter Citgo. Aruba toont de cojones die wijzelf ontberen. Onze regering kan leren van die standvastigheid en krachtdadigheid. In plaats daarvan blijven wij meesukkelen op een door PDVSA ingezet Pr-traject dat bovendien nog wordt gesteund door een aantal lokale profiteurs die als collaborateurs van het Maduro-regime er geen moeite mee hebben om de Isla-arbeiders op het verkeerde been te zetten.

Of de roddels die gaande zijn over dat personen zoals Errol Cova en Angelo Meyer betaald worden voor hun lobby-werk waar zijn of niet, staat los van het feit dat hun nog steeds toegewijde inzet voor het dictatoriale nacro-regime van Maduro onderhand kenmerken begint te tonen van landverraad nu zij doelbewust meewerken aan het overleveren van ons eiland aan een der grootste witwasmachines ter wereld en daardoor sterk meewerken aan de vercriminalisering van onze staat.

Nodeloos om te stellen dat dit alsdan het einde kan betekenen van onze rechtsstaat.

George Lichtveld,
Curaçao

10 reacties

 1. @Roy Robbers: Chupador di primera klase!! Eh eh…….. Laga un tiki pa su mes kasa no…. Foei Lembelansa……..

 2. Schreeuwende tuinkabouter Terror Cova en Angelo Meyer zijn de pest voor Curacao.

  En de oerdomme Isla arbeiders slikken hun woorden voor zoete koek.

  Gelukkig heeft Meyer een dagtaak aan het buitenechtelijk bevruchten van vrouwen.

 3. De MFK op naaiers en Collaborateurs met aan het hooft Kabouter Cova, Big Cooper, Slang Pik P, Monky, en consorten moeten zo snel mogelijk op gepakt worden wegens het ondermijnen van het land Curacrim, en af gevoerd naar Nederland worden samen met Gerrit de Raaf, aangezien dat de grootste aanstichter en landverrader is. De MFK weet dat zij op een normale niet manier (verkiezingen) meer aan de macht kunnen komen, proberen zij het land totaal te ondermijnen zodat Nederland wel moet in grijpen. En de Venu geen totaal macht kan krijgen op Curacrim, wat het al voor 40% heeft. Er is maar een goede oplossing, alle Collaboteurs opsluiten in de straf gevangenissen genaamd de Rode Pannen/ Nieuwersluis/ Bijlemermeerkast.

 4. De MFK op naaiers en Collaborateurs met aan het hooft Kabouter Cova, Big Cooper, Slang Pik P, Monky, en consorten moeten zo snel mogelijk op gepakt worden wegens het ondermijnen van het land Curacrim, en af gevoerd naar Nederland worden samen met Gerrit de Raaf, aangezien dat de grootste aanstichter en landverrader is. De MFK weet dat zij op een normale manier (verkiezingen) meer aan de macht kunnen komen, proberen zij het land totaal te ondermijnen zodat Nederland wel moet in grijpen. En de Venu geen totaal macht kan krijgen op Curacrim, wat het al voor 40% is. Er is maar een goede oplossing, alle Collaboteurs opsluiten in de straf gevangenissen genaamd de Rode Pannen/ Nieuwersluis/ Bijlemermeerkast.

 5. George wilt ons doen geloven dat de Venezolaanse Minister van Oliezaken en tevens topman van PDVSA, Manuel Quevedo, “plotseling uit het niets” op Curaçao verschijnt. Vervolgens raaskalkt op zijn gebruikelijke wijze over de persoon Quevedo en niet wat dit “plotselinge” bezoek werkelijk betekend.

  Waar het werkelijk om gaat is dat de ORCN) en groeistrategie de economische problemen van Curaçao niet op de korte of lange termijn oplost. Ook is inmiddels allang duidelijk dat er geen nieuwe uitbater voor de raffinaderij gevonden zal worden. Dus wordt er tijd gerekt en aandacht afgeleid, zodat het ORCN geimplementeerd kan worden en er mogelijk fondsen ter financiering beschikbaar komen. PVdSA, olie uit Rusland enz. dienen enkel om de snelle verdere verslechtering van de sociaaleconomische omstandigheden op Curaçao enigzins te ‘bevriezen’.
  Het is niet gericht op een oplossing, netzomin als economische groei door ORCN en groeistrategie.

 6. @Lichtveld
  Prima stuk!

  Pik Pisas staat waarschijnlijk ook op de payrol van PDVSA. Ook zo’n landverrader. De nitwit vindt dat de regering deze club voorrang moet verlenen ten aanzien van de huidige bieders om de raffinaderij weer te runnen. Gelukkig beslist de politiek daar niet over.

  Dat de bevolking van Venezuela onderdrukt wordt door een dictatoriaal regime en niet te vreten heeft, schijnen de Cova’s en Pisas geen enkel probleem te vinden. Nee ze geloven liever in de sprookjes van deze Maduro clown. Scheepsladingen vol Venezuelaanse olie kunnen we binnenkort verwachten (ondanks de internationale sancties en beslagleggingen) en geen woord gehoord over de miljoenen investeringen die nodig zijn om deze schroothoop te moderniseren. Keep on dreaming.

 7. Dus onze Georgie is weer van stal gehaald om het e.e.a. tegen het licht te houden.

  Geeuwen, 100% had ie geen alternatief.

 8. George, George, George, wat ben je weer steengoed. Mijn mond viel open, ben bijna van mijn stoel afgedonderd.
  Dit stuk moet zondermeer in de zogenaamde brievenbussen van: Charlie Bolo Cooper, Menkie Loko Rooier, Monkie de Monk,Pik Pisas, El Gordo Dos Santos,de hele top van Radio Mas en niet te vergeten Cova en Angelo Meyer terecht komen. Quevedo werd bijna afgelikt door Errol Cova en Meyer, hij kreeg ontelbare schouderklopje door die twee klojos. Nu bergrijp ik volkomen hun slijmgedrag.
  Ik weet het niet meer. Dios spaar nos.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties