Opinie | Waanzinnig en levensgevaarlijk

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Met alle respect voor onze ex-premier Maria Liberia-Peters, maar haar voorstel om de draad weer op te pakken met PDVSA betuigt van een enorm onbegrip over de geo-politieke omstandigheden in onze regio, welke omstandigheden steeds meer verweven raken en aangestuurd worden door het proces van de vercriminalisering van Latijns Amerika.

De ex-premier pleit voor het her-overwegen van de positie van de raffinaderij waarmee zij poogt aan te sporen tot een vernieuwde voortzetting van het voormalige kontrakt met PDVSA. Zij wil tenslotte de gemoedsrust terug brengen voor de vele Isla-werknemers die in grote onzekerheid leven over hun toekomst, door PDVSA terug te halen zou dat naar haar mening bewerkstelligd kunnen worden.

Het zijn dit soort populistische stellingen verkondigt door prominente (ex-)politici die ons Land steeds meer in handen doen storten van de drugsmafia, zeer kortzichtig wordt er gekeken naar een schijnbare oplossing op korte termijn waarbij echter volledig voorbij wordt gegaan aan de uiteindelijke disastreuze consequenties die voor ons land zouden kunnen ontstaan indien wij wederom het geflirt oppakken met al die criminele exponenten van een nacro-dictatuur.

Maar afgezien van het geo-politieke/-criminele aspect, het is op zichzelve genomen volkomen absurd om vanuit een puur commercieel- (of sociaal maatschappelijk) standpunt in zee gaan met een oliebedrijf dat op stervens na dood is. Het is PVDSA geweest (weliswaar veroorzaakt door inmenging van het dictatoriale nacro-regime van Maduro) die ervoor gezorgd heeft dat de olie-industrie in Venezuela helemaal ten onder is gegaan en dus ook mede geholpen heeft het land te storten in de diepe sociaal-economische ellende waarin het zich thans bevindt. In het land dat zowat de grootste reserves heeft aan ruwe olie wordt thans olie geïmporteerd en staan bij pompstations mensen dagenlang in de rij om gasoline te kopen. Wie wil er nu in hemelsnaam in zee gaan met een bedrijf dat door ingrijpen van een nacro-dictatuur (via de miltaire organisatie Camimpeg), ten gronde is gegaan, wat voor goeds valt daarvan te verwachten?

Op de tweede plaats is het duidelijk dat PDVSA haar voormalige kerntaak van olie exploitatie en -raffinage allang op een zijspoor heeft gezet om plaats te maken voor hetgeen waarmee het bedrijf zich thans voornamelijk mee bezig houdt namelijk het witwassen van gelden van de kartels en de militaire top van het land. Ik heb een jaar geleden daarover uitgebreid melding van gemaakt in mijn ingezonden stuk getiteld “Wederom in zee met witwasreus PDVSA?”.

De situatie met PDVSA is intussen er niet beter op geworden mede omdat door de Verenigde Staten en andere Westerse landen d.m.v. sancties de druk op het Maduro regime is opgevoerd. De huidige inkomsten van PDVSA worden (grotendeels) niet gegenereerd door de olie-industrie hetgeen betekent dat zeker gedurende de periode van de wederopstart van onze raffinaderij door PDVSA, het personeel en de betrokken aannemers betaald zullen worden uit inkomsten verkregen uit dubieuze bronnen.

Petro of narcodollars? De huidige inkomsten van PDVSA worden (grotendeels) niet gegenereerd door de olie-industrie hetgeen betekent dat zeker gedurende de periode van de wederopstart van onze raffinaderij door PDVSA, het personeel en aannemers betaald zullen worden uit inkomsten verkregen uit dubieuze bronnen.

Hiermee begint dan vercriminalisering van Curacao, wanneer wij dit goed vinden dan is hiermee onze morele kompas uitgeschakeld en zijn wij rijp voor overname door de drugkartels. Wij zullen dan ook niet meer in staat zijn om het getij te doen keren en zullen wij voor onbepaalde tijd overgeleverd zijn aan de schimmige onderwereld die in Latijns Amerika langzaam aan het oprukken is.

Het is best wel triest dat een ervaren politicus zoals mevr. Liberia Peters dit gevaar niet ziet opdoemen en blijft pleiten voor een volledig mislukt gecorrupteerd bedrijf als redder des vaderlands. Ik gooi het maar op haar onwetendheid al kan ik mij niet voorstellen dat zij helemaal geen besef heeft van wat er om ons heen gebeurd.

Overigens is het wel een feit dat zelfs gedurende deze woelige tijden onze bestuurders geen flauw idee hebben van wat er geo-politiek en geo-crimineel om ons heen zich aan het afspelen is, erger nog, het interesseert hun maar matig.

Een goed voorbeeld betreft de oproer die zich de laatste tijd heeft afgespeeld hetwelk zich o.a. gemanifesteerd heeft in tientallen brandjes die nagenoeg gelijktijdig over een uitgebreid deel van het eiland zijn aangestoken. Het gaat dus duidelijk om een bewust georkestreerde actie waarbij heel wat daders bij betrokken waren.

Desalniettemin heeft onze VDC dit terroristische complot niet kunnen bloot leggen laat staan kunnen beletten. Ondanks het al jarenlang deficiënt functioneren van onze inlichtingsdienst is het opmerkelijk hoe door de huidige premier en huidige minister van Justitie weinig aandacht is gegeven aan de wederopbouw van de VDC, de dienst die door het Schotte-regime toentertijd volledig was uitgehold. Geen fatsoenlijke buitenlandse inlichtingendienst vertrouwt onze tent waardoor er ook nauwelijks vertrouwelijke informatie meer wordt uitgewisseld. De AIVD kijkt waarschijnlijk schuin over de schouder wat mee maar schat onze VDC ook maar op waarde.

Voeg daarbij de omstandigheid dat ook onze Dienst Buitenlandse Betrekkingen hersendood rond zwalkt aan het handje van Den Haag en het is duidelijk dat ook van die tent geen inzicht of visie te verwachten valt op hetgeen zich om ons heen afspeelt.

In deze setting van onwetendheid is het des te erger om te constateren dat de Chavisten al heel ver geïnfiltreerd zijn in onze staatsorganen en in onze vakbonden. Vanuit hun strategische posities blijven zij onze rechtsstaat ondermijnen want de Bolivariaanse Revolutie is nog lang niet uitgespeeld.

Voor mij is het niet duidelijk waar mevr. Liberia Peters in deze staat, dient zij als een exponent en/of woordvoerder van deze groep te worden beschouwd of is haar pleidooi voor de wederkeer van PDVSA gebaseerd op een oprechte, zelfontwikkelde persoonlijke overtuiging. Maar ook in het laatste geval zijn haar standpunten hoe goed bedoeld dan ook, waanzinnig kortzichtig en gevaarlijk naïef omdat zij daarmee de Chavistas in de kaart speelt in hun missie om Curacao deel te laten uitmaken van het conglomeraat van landen die behoren tot de Bolivian Joint Criminal Enterprise.

En dat zouden wij, God beware ons, echt niet moeten willen.

GEORGE LICHTVELD

9 Reacties op “Opinie | Waanzinnig en levensgevaarlijk

 1. En op deze foto lijkt ze op Idi Amin. Wat een gedaante wisseling hè! Een echte Fata Morgana.

 2. Ik vroeg God nog een keer over de mening van Maria L P
  Hij keerde zich om en weende hevig .
  Dios warda nos .

 3. Maria was iemand die wíst, die op de hoogte was van de vervuiling van Shell op ons eiland. Daarnaast, “bepaalde” situatie waarbij Shell ernstig bij betrokken was geweest werd door Maria in de bekende doofpot gestopt en dat werd achteraf geopenbaard na een interessant interview (naam interviewer weet ik niet meer). Als politica heeft Maria altijd een dubbele rol gespeeld, en was altijd een onbetrouwbaar personage in de politiek. Un friu un cayente. Juist daarom was George Lichtveld bijna van zijn stoel gevallen toen hij het plan van Miriam Makeba hoorde. Maria meid, blijf asjeblief bij je Pata Pata song en bemoei je niet meer gehad met ons eiland. Jij was ook een macamba-hater. Jullie hadden allemaal een aandeel aan de ondergang, de vernietiging van ons dushi Corsow. Een vinger in de pap had jij ook. Je bent ook iemand van twaalf ambachten dertien ongelukken.

 4. Joseph S

  Afgezien van het feit dat de heer Lichtveld volkomen gelijk heeft met zijn betoog betreffende de utopische terugkeer PDVsa alhier….

  Kan de beste man helaas nog niet betrappen op enige visie die men innovatief mag noemen inzake dit “hoofdpijndossier”.

  Daarnaast verneem ik graag ook welke veiligheidsdienst ter wereld verkerend in zulks spanningsveld met een minimum aan middelen alsook mandaat het er beter vanaf zou brengen?

  Gelul over DBB kan ik helaas al helemaal niets zinnigs over melden behalve dat mij na het schrijven van Lichtveld slechts het gevoel bekruipt dat voornoemde wellicht een posititie ambieert bij
  betreffende dienst?

  Sorry George maar praat niet slap over wat er om ons heen gebeurd maar wees dan ook een echte kerel en benoem de lokale gebreken specifiek en nauwkeurig bij naam.
  Daarna kunnen we altijd nog over geo-politiek gaan twisten maar vooralsnog en zeer waarschijnlijk ook in de toekomst zullen wij slechts uitgelachen worden op zulks niveau….

  Óók jij George kan dit slechts beamen. De goedkope scoringsdrang van Liberia-Peters met dit onzinnige PDVsa geouwehoer is vrijwel net zo kortzichtig en waardeloos als jou betoog dat angst zou moeten genereren jegens de volksmenners.

  Wees gewoon to the point: dienen wij deze onruststokers en ophitsers het vuur aan de schenen te leggen en uit te schakelen?

  Now we’re talking… Let’s continue creating an alliance credible enough to make that happen without involving the dirty politics used by our opponents.

 5. Uitstekende analyse George Lichtveld!

  Kon mijn ogen niet geloven toen ik las welk een desastreus plan “doekje voor het bloeden” deze ex min.pres weer eens heeft bedacht. Oude wijn in nieuwe zakken. Terug blijven kijken naar wat geweest was i.p.v. vooruit te kijken. Triest.

 6. Liberia ik dacht dat dat mens allang in een verpleeghuis zat. Dementeert naar mijn mening’

 7. ‘Met alle respect voor onze ex-premier Maria Liberia-Peters’????

  Alle respect?!!!Dit lopend lijk verdient helemaal geen respect!!!!

  Ging als kleuterjuf de politiek in en kwam er als grootgrondbezitster weer uit, maar dat was niet genoeg voor haar, want ze ging nog eens schaamteloos meegraaien met Wacko Werner Wiels in diens multidisciplinaire team. Ging er onder andere schaamteloos mee op peperdure snoepreis naar China, samen met Pik Pisas (de lolo van Soto) ook.

  Vertel eens Maria, wat had jij op die snoepreis als kleuterjuf in te brengen? Heb je de Chinezen Jip en Janneke voorgelezen of hen schoenveters leren knopen?

 8. Ook dat nog

  Een dementerende kleuterjuf, die wel even komt vertellen hoe het moet. Wat een gotspe.
  Deze vrouw heeft allang de buit binnen (geroofd).
  Ga lekker in je villa zitten, en hou je verre van oportunistisch geneuzel.
  Je hebt ons al 1 keer met huid en haar verkocht voor 1 gulden…
  Niet nog een keer meiske.

 9. Shonfefe

  Deze week maakte Shell en BP bekend dat zij voor tientallen miljarden Dollars afboeken waardoor ook op zich goed functioneerde raffinaderijen worden stil gelegd. Je vraagt dan ook af op basis waarvan wij op Curacao en Aruba denken de roestbakken (sorry raffinaderijen) nog op te kunnen knappen en winstgevend te kunnen exploiteren. Je zou denken dat men nu gaat werken aan het afbreken van onze raffinaderij waardoor er voor de komende 4 a 5 jaar werk zal zijn voor ruim 1000 mensen en wij weer een haven terugkrijgen die voor andere actuele activiteiten gebruikt kan worden. Ik denk dat Nederland graag daar een deel van haar ondersteuning aan zou willen besteden. Met verbazing krijgen we dan stuk te lezen van een ex minpres.die pleit voor een tijdelijk samenwerking met PDVSA .Zou ze dan toch besmet zijn met het COVA virus dat alles verwoestende virus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *