26 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie: stelling van de week:

Ik heb Kennis genomen van de stelling van de week:

Jongeren moeten niet in Nederland gaan studeren. Mensen die daar naartoe gaan worden ‘gebrainwashed”.

- Advertentie -

Een conservatief standpunt.
Alles moet bij het oude blijven.
Mensen moeten er vooral geen eigen ideeën op na gaan houden. Je moet ze eigenlijk ook niet laten kiezen… Het citaat deed mij denken aan de uitlatingen van Dr. René Rosalia in 2010.

Hij waarschuwde voor Curaçaoënaars die in Nederland hebben gestudeerd, hun eigen cultuur verloochenen en met hun multiculturele ideeën zelfs een bedreiging voor de Curaçaose cultuur vormen. Volgens hem moeten we af van het idee dat onze samenleving multicultureel is en moeten we af van het idee dat voor alle minderheidsgroepen plaats is in onze samenleving.

De cultuur van een volk, van groepen binnen een samenleving en van individuen is geen statisch gegeven.
Cultuur is permanent in beweging en in ontwikkeling, en staat per definitie bloot aan invloeden. Je kunt een cultuur ook niet, laat staan volledig, afschermen van invloeden van buiten, of die invloeden je nu aanstaan of niet: wij kennen toch allemaal (en sommigen van ons genieten daar ook van) Pokémon, Harry Potter, Kebab, de Vuvuzela, Mario Brothers en Oprah Winfrey? Een cultuur die niet verandert, is dood.

Dat de Curaçaose samenleving een multiculturele (en kosmopolitische) samenleving is, is een feitelijk gegeven, ook al is de Afro-Curaçaose cultuur daarin dominant.
Dat is net zo goed een gegeven als het feit dat 70% à 75% van de Curaçaose bevolking Katholiek is.
Dat een samenleving bestaat uit meerdere, vreedzaam naast elkaar bestaande culturen, die elkaar vanzelfsprekend moeten respecteren (!), moet overigens niet worden verward met discussies over (culturele, sociale en/of economische) integratie en al helemaal niet met een discussie over assimilatie.

Het is ook niet aan de overheid om te bepalen welke cultuur er moet zijn, net zo min als het aan de overheid is om te bepalen welke religie of levensovertuiging moet worden aangehangen.
Dr. Rosalia maakt een onderscheid tussen Curaçaoënaars die cultureel ‘goed’ en Curaçaoënaars die cultureel ‘fout’ zijn.
Dat is ‘fout’.
Daarmee begeef je je op een hellend vlak en creëer je onnodige tegenstellingen.
Diversiteit is een teken van rijkdom, niet van armoede.

Voor de bescherming van de culturele rechten is geen expliciete bepaling in de Staatsregeling van Curaçao opgenomen.
Wel is in art. 23 lid 3 vastgelegd dat de overheid voorwaarden moet scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing.
Het verbod op discriminatie (art. 1 Staatsregeling van Curaçao) ziet echter ook op culturele rechten, omdat bijvoorbeeld godsdienst en levensovertuiging direct met cultuur zijn verbonden.

In een persbericht van 5 november 2008 heeft de Stichting NAAM (Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum) er bovendien al op gewezen dat de bescherming van culturele rechten verdragsrechtelijk is vastgelegd.
Gewezen kan worden op het

“Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1966)”

, een verdrag van de Verenigde Naties gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
In de preambule van het Verdrag wordt erkend dat

“het ideaal van de vrije mens, vrij van vrees en gebrek, slechts kan worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn economische, sociale en culturele rechten, alsmede zijn burgerrechten en zijn politieke rechten kan uitoefenen”.

Op grond van artikel 4 van het Verdrag mag de overheid de culturele (en andere)

“rechten slechts onderwerpen aan bij de wet vastgestelde beperkingen en alleen voor zover dit niet in strijd is met de aard van deze rechten, en uitsluitend met het doel het algemeen welzijn in een democratische samenleving te bevorderen”.

Een repressie van de tambú is dan ook even verwerpelijk als een repressie van het klassieke ballet.

Laat iedereen zijn eigen keuze maken: studeren hier, in de regio of in Nederland.
En laten we ervoor zorgen dat iedereen met trots kan praten over ‘zijn’ of ‘onze’ cultuur, maar ook met respect en tolerantie over andere hier aanwezige culturen.
En laten we met zijn allen een samenleving creëren waarin die verschillen worden erkend en gerespecteerd.

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -