Opinie | Recht op onpartijdige en onafhankelijke rechters

Opinie door Mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran

Opinie Emerald advocaat Mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran | Vigilante

Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat ik bij de hier besproken zaak niet als advocaat betrokken ben. Ik schrijf deze opinie omdat ik verbijsterd en verontwaardigd en niet slechts beroepsmatig verontrust ben over het gebrek aan respect voor deze samenlevingen bij een deel van de gastmagistraten die hier werkzaam mogen zijn.

Het wetboek op de eilanden benadrukt sterk de onpartijdigheid van de rechter, met name de rechter-commissaris.

Het is dan ook volledig uit den boze, dat officieren van justitie en de bij de zaak optredende rechter samen met zijn griffier na een getuigenverhoor in een grote Sint Maartense strafzaak samen gaan dineren dan wel op de borrel gaan. Dit beeld was vandaag op de voorpagina van de grootste Sint Maartense krant te zien. Een dag voor de behandeling van de zaak.

Hopelijk durven de advocaten in deze zaak processuele sancties te bepleiten. Het systeem kennende moet ik dat echter eerst nog zien. Onafhankelijkheid betekent voor een rechter in de eerste plaats onafhankelijkheid van het OM. Voorkomen moet namelijk worden dat het OM, langs informele weg, invloed kan uitoefenen, die tot een verminderde functionele onafhankelijkheid van de rechter ten opzichte van het OM kan leiden. Na de getuigenverhoren moest een verdachte constateren, dat de betreffende rechter met de officieren van justitie aan het diner en/of aan de borrel zaten. Aan het intern beleid van zowel 0M als het Hof, schort er dus ook wat.

Onafhankelijkheid is overigens een opdracht aan elke rechter. Hij moet in staat en bereid zijn afstand van het OM te nemen. Internationale mensenrechtenverdragen eisen met zoveel woorden onafhankelijke rechters. Dat houdt in dat de rechter geen speciale bindingen mag hebben met een van de procespartijen en ook overigens niet de schijn daarvan oproept. Dergelijke contacten zou bovendien een voedingsbodem kunnen zijn voor vooringenomenheid ten opzichte van de verdachte of zijn verdediging.

Justitie dient onberispelijk te zijn. Recht en ethiek staan niet los van elkaar. Rechters die een sleutelpositie hebben in de controle en optreden van politie en OM, dienen zich ook bij ons daarnaar te gedragen. De geobjectiveerde vrees kan in dit geval zonder meer gebaseerd worden op de hier aangegeven objectieve indicatoren die bij elke verdachte en elk normaal verstandig mens gerechtvaardigde twijfel oproepen. Een dergelijke schijn is op zich al onacceptabel. Het zegt echter veel van de cultuur binnen deze kleine gesloten groep, nu wegens een volledig gebrek aan respect voor de samenlevingen waarin zij werken, zelfs geen enkele moeite wordt genomen om deze schijn te vermijden.

Binnen die groep bestaat namelijk geen enkele vorm van zelfreinigend vermogen. Juist in onze kleine samenlevingen, dient men voorzichtig te zijn, opdat bij verdachte en publiek zoals hier het geval, niet de indruk wordt gewekt, dat strafzaken in ‘onderonsjes’ tussen rechters en officieren van justitie worden besproken. Kennelijk zijn er rechters en officieren van justitie die echt denken dat dit soort dingen op de kleine eilanden mogen. Als je ja wil zeggen tegen dit soort informele toestanden, dan in elk geval niet binnen ons justitiële apparaat, dat moet absoluut zuiver en goed begrepen worden. Onze justitie behoort geen besloten clubje te zijn.

Kennelijk vindt het Hof, wellicht niet verrassend, gezien de reactie van zijn woordvoerder, dat dit door de beugel kan. De reden waarom ik dit een volstrekt misplaatste reactie vind, is dezelfde waarom ik deze opinie heb geschreven. In een dergelijk scenario maakt een verdachte weinig kans.

Eldon ‘Peppie’ Sulvaran,
Curacao

10 Reacties op “Opinie | Recht op onpartijdige en onafhankelijke rechters

 1. @Een YDK wordt volgens mij niet bepaald door kleur of afkomst.

  Jij woont zeker niet op Curacao Joop? Waar juist kleur en afkomst zeer belangrijk zijn en dan vooral wie de echte YDK is!

 2. Miep, je hebt duidelijk een probleem. Zoek daar hulp voor, want je schreeuwt (veel hoofdletters) in ook een andere reactie, de zelfde taal. Ik ben een makamba die op Curaçao geboren is en ken al die verhalen al jaren. Mijn vader leerde mij al heel vroeg: ” Zoek wat elkaar verbindt en niet wat elkaar gescheiden houdt”!
  Hoe je ook over deze advocaat denkt en ook bij mij is hij niet favoriet, hij heeft wel een punt en dat mogen we ons best aantrekken. Wat hier gebeurd is, klopt absoluut niet en ik denk dat er achter de schermen veel rumoer over is. De objectiviteit van de rechter komt hier ernstig in de knel. Die zal binnenkort wel ontheven worden van zijn/ haar taak.
  De waarheid heeft een scherp geluid is een Fries gezegde en dat komt ons soms niet goed uit, dus niet altijd op de boodschapper schieten.

 3. joop savaneta

  Peppie Sulvaran is een kleinzoon van Venezolaanse immigranten zoals er zo veel zijn die voor de Shell kwamen werken in de jaren dertig van de vorige eeuw en is gewoon een YDK zoals vele anderen Een YDK wordt volgens mij niet bepaald door kleur of afkomst. Peppie zijn vader,Felix Sulvaran was een bekende rechercheur en honkbalspeler op Curacao. Met andere woorden, of je Peppie nu mag of niet mag of aan zijn capaciteiten twijfelt als advocaat, hij is zeker geen vreemdeling die moet opdonderen naar Venezuela. Dat slaat echt nergens op, Miep.

 4. Officieren van justitie en de rechter samen met zijn griffier na een getuigenverhoor in een grote Sint Maartense strafzaak gaan samen dineren/borrelen. In Nederland de ‘gewoonste zaak van de wereld’ (zie ook “bonnetjesaffaire” ook wel “Teevendeal” genoemd naar toenmalige officier van justitie Fred Teeven). Echter, op St. Eustatius, is nit absoluut niet toegestaan, want dan wordt het geheel als een ‘familie diner’ gezien.

 5. Sulbaran?-waar komt die eigenlijk vandaan?-wat heeft die hier te zoeken en te bleren op een NEDERLANDS eiland? Welke gastjuristen?-Het zijn Nederlanders-dit is en blijft een Nederlands eiland-de eigen bewoners die Nederlanders zijn hebben dit altijd gewenst-slechts een kleine groep schreeuwers en zakken vullers wil daar iets aan veranderen-ga maar terug naar je roets landverrader.-WAT EEN BLA BLA ONZIN denk je dat je interessant of inteligent overkomt als je op een manier praat dat JOU volk nooit zal snappen?-nee en het is nog pure onzin ook.
  Wij zijn NEDERLANDERS–dit zijn NEDERLANDSE eilanden-wij zijn er al veel langer dan de afgescheepte buitenlanders uit landen zoals Afrika–dus hou op met je onzin–hieruit blijkt weer dat niemand op deze eilanden enige vorm van emancipatie en/of onafhankelijkheid aankan.
  Ze noemen de blanke YU Korsow –Macamba–terwijl die hier generaties lang het eiland overeind hebben gehouden. Dankzei de wetgeving en nederlandse systemen heb JIJ ook mogen studeren en misschien wel op kosten van de NEDERLANDSE gemeenschap-je bent niets meer of minder als een landverrader-en volgens mij kunnen wij die volgens de wetgeven ter dood veroordelen-Rot op als je het niet goed genoeg vind hier en neem die twee poten van je ook maar mee-dat is immers ook import.

 6. Peppie de maffia en politieke advocaat van Curacao maakt hier wel een terecht punt.

 7. @Jerry volledig met je eens.

  We mogen niet al zijn argumenten afkeuren, puur omdat de man nu eenmaal zo’n enorme oelewapper is. De rechter zou zichzelf moeten terugtrekken omdat hij/zij de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft gelaten. En de woordvoerder zou beslist moeten worden gewezen op het feit dat hij de geloofwaardigheid van het Hof in het geding heeft gebracht.

 8. jerry kirindongo

  Ondanks het feit dat ik het meestal niet met de denkbeelden en idealen van de heer Sulvaran eens ben, moet ik concluderen dat hij in dit geval volledig gelijk heeft.

 9. Abraham Mossel

  Hoor wie het zegt!. Peppie de dorps gek van Curacrim wil ook weer ff in de schijnwerpers staat, hij heeft totaal geen klanten kring meer over na al zijn verloren recht zaken de laatste 7 jaar!.

 10. En dit kan deze rat met droge ogen vertellen. Er loop op deze aansloot geen grotere deugniet rond dan “pappi” Sulvaran. Wat een vuile hypocriet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *