30 C
Willemstad
• vrijdag 1 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Open brief aan Jeanne Henriquez

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Mevrouw Henriquez,

- Advertentie -

Door middel van deze brief wil ik reageren op uw ingezonden stuk zoals verschenen in de Amigoe-editie van 29 april 2019. Laat mij aanvangen door te stellen dat ik uw maatschappelijke betrokkenheid altijd heb gewaardeerd ondanks dat ik vaak mij niet achter uw standpunten kan scharen vanwege de lang achterhaalde jaren zestig-bevlogenheid welke maakt dat mensen zoals u het wereldgebeuren heel symplistisch blijven beschouwen als een strijdtoneel tussen goedaardige onderdrukte burgers en boosaardige, duivelse imperialisten die enkel uit zijn op geldelijk gewin. De wereld zit echter veel ingewikkelder in elkaar.

Terugkomende op uw ingezonden stuk moet ik zeggen dat ik niet goed kon achterhalen waar u met uw betoog eigenlijk naar toe wilde, andere lezers van uw stuk konden bij navraag jammergenoeg daar ook geen nader licht op werpen. Uw relaas bevat immers een uitgebreide uiteenzetting die blijkbaar bedoeld is om aan te tonen dat Curacao als speelbal is gebruikt door de Verenigde Staten en Nederland in hun verwerpelijke pogingen om Maduro als president van Venezuela af te zetten met als enkel doel greep te krijgen op de bodemschatten waar het land zo rijkelijk mee bedeeld is. Door dit te doen wordt ons eiland naar uw mening meegesleurd in een mogelijke oorlog waar wij geen part of deel aan zouden moeten hebben.

U poogt op zeer gedetailleerde manier de oneigenlijkheid weer te geven van de manier waarop de tussen Nederland en de USA gesloten overeenkomsten voor Humanitaire hulp en SOFA tot stand zijn gekomen. Ook blijkt uit uw stuk dat u Maduro nogsteeds beschouwd als de rechtmatige president van Venezuela en veroordeelt u alle akties, inklusief die van Guaido, als de reinste couppogingen voor machtovername ten gunste van ondermeer profiteur en imperialist USA.

Uw standpunten zijn verbazendwekkend. Op de eerste plaats moet u goed beseffen dat oorlog tussen natiestaten meestal het gevolg is van stukgelopen onderhandelingen en dat afspraken hoe daar mee om te gaan, inklusief het innemen van neutrale posities, naderhand in de praktijk aanmerkelijk aangetast kunnen worden afhankelijk van de mate waarin het conflict zal escaleren.

Laten we elkaar niet voor de gek houden, overeenkomsten zoals dezen zijn mooi als positiebepaling maar in het hoogst onwaarschijnlijke geval van een oorlog tussen Venezuela en de USA zal Curacao wis en zeker betrokken worden. Of wij dat willen of niet, een dergelijke oorlog zal immers het hele Caribisch gebied in het conflict meesleuren en mogelijk ook delen van Midden- en Zuid Amerika en dus zeker ook een aangrenzend strategisch liggend land als Curacao. Papier houdt dat heus niet tegen. Met grootmachten als China en Rusland die zich samen met Cuba scharen achter Maduro kan de Venezolaanse crisis zelfs de vonk opleveren voor het ontvlammen van een derde wereldoorlog.

Wij kunnen dan ook blijven zeuren over de neutraliteit die Curacao moet innemen en moeilijk gaan zitten doen over de afspraken die er met Nederland en de USA daarover zijn gemaakt maar wanneer de hel losbreekt zijn die overeenkomsten niets meer dan vodjes, het enige dat dan geldt is het oorlogsrecht en de alles overstijgende rules of engagement.

Ik wil verder dan ook geen woorden verspillen aan die politieke muggezifterij, uw betoog had weinig zin, ook minister Blok wil zijn tijd daar blijkbaar niet meer aan verdoen gezien de bijna laconieke manier waarop hij de paar naïve oprispingen hierover in de Twee Kamer heeft afgewimpeld.

Bovendien is Curacao in onze opstelling tegenover Venezuela heus niet zo braaf neutraal als wij de wereld willen doen geloven, via onze eilanden (Aruba en Curacao) wordt er heel wat geld witgewassen en goud verhandeld, onze transactie-aders naar de open wereld helpen die mafia-boevenbende in Caracas aan de macht te houden.

Dat laatste brengt mij overigens op het volgende punt. Het valt het enorm tegen dat u die bekend staat als maatschappelijk geengageerd het niet opneemt voor het getergde- en onderdrukte Venezolaanse volk maar dat u daarintegen juist zo onbeschaamd in verdediging treedt van een criminele dictator die puur uit eigen belang en dat van zijn narco-kornuiten, het Venezolaanse volk totaal heeft veronachtzaamd en in armoede en ellende heeft gestort. Dit zodanig zelfs dat 10% van de burgers het land inmiddels is ontvlucht. Niet alleen de USA maar ook de EU, de LIMA-groep, in totaal meer dan 50 landen willen Maduro weg hebben omdat zij in hem de oorzaak zien van de totale vernieling van het land. Hebben al die landen het verkeerd? Vormen zij ook onderdeel van het duistere Amerikaanse complot? Zit de USA ook achter de honderdduizenden Venezolaanse burgers die elke dag weer de straat op gaan om te manifesteren tegen het nacro-regime?

Vergeet niet dat lang voor de Amerikaanse sancties in werking traden Venezuela zich reeds bevond in een stelselmatige neergaande economische spiraal veroorzaakt door het desastreuze nationaliseringsbeleid van Chavez en het in het management van cruciale bedrijven benoemen van volstrekt incapabele militairen. In combinatie met de sterk teruglopende olie-inkomsten en het strooien met geld aan bevriende naties, nepotisme en corruptie was het land toen al reeds gedoemd af te glijden naar een ‘failed state’. De Amerikaanse sancties hebben daar niets mee te maken en waren in eerste instantie alleen maar gericht op de nacroboeven die op de Amerikaanse sanctielijst prijkten.

Geef dus niet de USA noch welk ander land dan ook de schuld van de ontaarding van Venezuela, de oorzaak moet u duidelijk zoeken bij een zogenaamd socialistische regering die geheel verstrengeld is geraakt met de georganiseerde misdaad, met de Zuid-Amerikaanse drugsmafia die het verder niets kan schelen wat er met het volk gebeurd en die haar staatsmacht, waaronder het leger, alleen maar gebruikt om hun drugstrajekten veilig te stellen.

En tot slot mevr. Henriquez, die bodemrijkdommen waar naar uw mening de USA zo nodig op aast, daar wordt momenteel heftig om gevochten door criminelen (sindicatos), Colombiaanse guerilleros (ELN) en de top van het Venezolaanse leger, in een ondoorzichtig, nauw met elkaar samenhangend verband van cartels, mafia en militairen die al dan niet met elkaar samenwerken of elkaar vermoorden om goud- en drugsrechten. Van al dat geld komt nauwelijks iets in de staatskas terecht. Lees de rapporten en verneem hoe de drugsmafia zwaar terrein aan het winnen is in Midden- en Zuid-Amerika mede omdat er een hele natiestaat (Venezuela) te hunner beschikking staat om daarin vrijelijk te doen wat ze willen.

U verdedigt blindelings een nacro-dictatuur die wereldwijd voor veel ellende zorgt en dat bevreemd mij, aangezien u bekend staat om uw absolute verdediging van mensenrechten. Juist daarom mochten wij de verwachting koesteren dat ook u zou opkomen voor de onderdrukte Venezolaanse bevolking maar daar zwijgt u, jammer genoeg, in alle talen over.

Ik kan dan ook tot geen andere conclusie komen dat de enorme, uit de zestiger jaren stammende, intense aversie tegen de USA en haar vermeende imperialisme, uw sociaal medemenselijk gevoel aanmerkelijk overtreft en dat is, mevr. Henriquez, een zeer betreurenswaardige constatering.

George Lichtveld,
Curaçao

- Advertentie -

Artikel delen

15 reacties

 1. Brian S, waarom miljoenen het land ontvlucht? Heel simpel. De sancties gericht op het economisch issoleren van Venezuela door de VS.

  Wat betreft de blanken die allang het land zijn ontvlucht, heeft te gelden dat dit slechts voor een deel geldt. Het deel dat er nog woont protesteerd vrijwel dagelijks in de elitaire wijken van Caracas, zoals ook het geval was bij het protest van afgelopen week.

 2. @Norbert George, Als Maduro een engel is waarom zijn miljoenen het land ontvlucht? Waarom riskeren mensen met gammele bootjes de zee om naar Curacao te komen?
  Trouwens de blanken zijn allang het land ontvlucht. Zijn de donkeren die overblijven.

 3. Norbert George, heel goeie argumenten.
  Ik weet niet waarom deze zogenaamde Venezuela expert cq VS lackey genaamd Lichtveld zoveel ruimte krijgt om geweld te prediken. Met zijn copy paste artikelen.

  Ik begin het een beetje irritant te vinden.

 4. Wat een slap geouwehoer van Lichtveld. Ongelooflijk kleingeestig, politiek georienteerd en minstens zo verbazingwekkend als het stuk van mevr. Henriquez.

  Wil dhr. Lichtveld soms zeggen dat de Verenigde Staten het niet te doen is om Venezolaanse grondstoffen, dit terwijl Amerikaanse gezagsdragers en functionarissen inmiddels zelf openlijk aangeven dat dit wel het geval is?

  Wil dhr. Lichtveld volhouden dat er geen democratische verkiezingen zijn gehouden in Venezuela, waaraan een deel van de oppositie nota bene heeft meegedaan, en een ander deel (dat nu protesteert) deze heeft geboikot?

  Wil dhr. Lichtveld soms beweren dat het meerendeel van de samenleving van Venezuela in Maduro de “moordlustige dictator” ziet, terwijl elke oproep tot opstand vooralsnog gesteund wordt door maar een kleine minderheid (voornamelijk blanken), die elke dag open en bloot kunnen en mogen protesteren (soms met beveiliging van de staat), maar die telkens op niets uitlopen?

  Overigens is de steun voor het afzetten van Maduro tamelijk relatief. Niet meer dan 50 landen steunen dit plan, van de in totaal meer dan 200 landen die er zijn. Overigens bestaat die 50 landen uit alle NAVO- landen, waarbinnen de VS met de scepter zwaait, en de groep van Lima die allen door het IMF (wederom met de VS als grootste bijdrager) geholpen worden.

  Het is allemaal inderdaad niet zo eenvoudig als mevr. Henriquez het voorsteld, echter ook alles behalve zo ingewikkeld als dhr. Lichtveld doet voorkomen.

  Corruptie en drugsmaffia zijn verweven met vrijwel alle presidenten van het land (zie Wikipedia), vanaf de tijden van militaire dictators aan het begin van de vorige eeuw tot op heden. Echter, het land heeft vele dictators gekend die protesterende oppositieleden vermoorden of deden verdwijnen, iets wat vandaag de dag allerminst gezegd kan worden van die “moordlustige dictator” Maduro, zo getuigen de beelden van de protesterende oppositie.

  Misschien wordt het eens tijd dat (ook) dhr. Lichtveld de realiteit gaat erkennen, en dat is dat Venezuela een verdeeld land is tussen blanken (voornamelijk van Spaans komaf en upperclass) en niet-blanken (voornamelijk de inheemse bevolking, negroiden, etc. en underclass). En vooralsnog heeft Guaido de steun van de blanken, en Maduro de steun van niet-blanken, vandaar dat elke poging van Guaido zal mislukken. Kortom, zonder interventie of langs democratische weg, zal Maduro gewoon aanblijven als president.

 5. George,hopi bon bisa!!No tin mas siego ku esun ku no ke mira!!!Inkreibel ku Sra. Henriquez ta ninga e realidat di lokual ta okuriendo na Venezuela for di 1995.I ta pone na e banda di e diktator na luga di defende e pober suidadano ku ta muri di hamber i di falta di tur kos di prome nesesidat den un di e paisnan mas riko di e kontinente.

 6. George, mi mester kita mi petji pa bo persona.
  Hende ignorante mester wordu educa cu palabra berdad y duro.
  Pabien sigui asina

 7. George moet ook beseffen dat er, ook op dit eiland, veel mensen profiteren van de dictatuur in Venezuela. Zoals genoemd, de doorvoer van goud, drugs, het witwassen, invoer van wapens. Helaas is op dit moment moeilijk te achterhalen WIE er precies profiteert, maar uitlatingen zoals die van Henriquez helpen dit te ontrafelen. Personen als deze doen uitlatingen uit zelfgewin.

 8. Er zijn er nog meer die zoals haar de zelde gedachtengoed hebben:
  Ik heb het hier over Carlos Monk, De gekke Menkie Rooier, Jules de mediageile Koko Loko, Dwight Rudolphina en zijn mattie Junie Jozef, en nog een hele boel die dezelfde kronkels in hun hersens hebben.
  Stel dat de Min. Pres. de zijde van Maduro had gekozen, dan zat de Isla vandaag al op haar kont.

 9. Uitstekend samengevat. Soortgelijke blindheid doet zich nu ook voor in Nederland waar links en milieu samen de aanval hebben geopend op een normaal betaalbaar bestaan voor de gemiddelde burger.Ze hebben daar een groot probleem ( Klimaat ) gestolen en gebruiken dat om de nederlandse burger te terroriseren.Elk andere oplossing die niet in hun straatje past krijgt gelijk een stempel en de aandrager kan rekenen op bedreiging zowel persoonlijk als zijn familie.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | ‘Run-off-scenario’ Girobank

Slechts klein deel verstrekte leningen ‘presteert’ Willemstad - Slechts de helft van de in het verleden door Girobank verstrekte leningen ‘presteert’. De bank, waarvoor sinds december 2013 de...

AntilliaansDagblad | SVB bijt opnieuw in het stof

Eenzijdig opleggen productieplafond medisch specialist kan niet Willemstad - De SVB heeft ook in hoger beroep een zaak over het eenzijdig opleggen van een productieplafond aan twee medisch...

AntilliaansDagblad | Hoofdstuk ‘Bonnie’ afgesloten

‘Maar het blijft orkaantijd’ Willemstad - Minister-president Gilmar Pisas (MFK) heeft in een afsluitende persconferentie gisteren direct uitleg gegeven over de genomen maatregelen zoals de ‘toke de keda’,...

NOS | Inwoners Aruba, Curaçao en Bonaire ontsnappen aan ‘tropische storm Bonnie’

Inwoners van Aruba, Curaçao en Bonaire halen opgelucht adem. De eilanden zijn ontsnapt aan de storm Bonnie, die maar geen storm werd. Gistermiddag laat (lokale tijd) werd...

RTL | Curaçao haalt opgelucht adem: gevreesde storm blijft uit

Storm Bonnie zou flink gaan huishouden op Curaçao, Bonaire en Aruba, zo werd de afgelopen dagen gewaarschuwd, maar uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. De...

PBC | Eilanden lijken te ontsnappen aan ‘storm Bonnie’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De eilanden lijken te ontsnappen aan storm Bonnie. Nadat het weersysteem vanochtend met een enorme snelheid richting de eilanden trok, nam de kans op...
- Advertentie -
- Advertentie -