Opinie | Ongekend oneigenlijk

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Suzy vindt Coho en het Landspakket ‘ongekend onrecht’. Zij beschuldigt Nederland ervan Curacao onrecht aan te doen door uitvoering van het Landspakket en het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) af te dwingen in ruil voor liquiditeitssteun. Nederland moet niet zeuren maar zonder condities te stellen de portemonaie opentrekken om onze financiele nood te verlichten, punt uit.

Haar standpunt is zo extreem oneigenlijk tot aan het gestoorde af en doet zo onwezenlijk aan dat ik niet weet waar te beginnen om al die hypocresie en bedriegelijkheid bloot te leggen. Maar laat mij, in landsbelang, toch een poging wagen.

Wat Suzy als chantage en/of machtmisbruik wenst neer te zetten is feitelijk een laatste poging van Nederland om, daar waar alle voormalige pogingen om van onze lokale politici goed bestuur af te dwingen, zijn mislukt. Met het Landspakket en Coho heeft Nederland in feite het huiswerk gemaakt van onze politici die gewoon niet in staat zijn gebleken om een actieplan op te stellen laat staan dat plan uit te voeren. Den Haag heeft als een schooljuffrouw netjes op een rijtje gezet wat er allemaal moet gebeuren en dwingt thans, gefinancierd uit eigen middelen, de uitvoering daarvan af. Dit omdat Den Haag inziet dat anders de Curacaose burgers het kind van de rekening zullen worden.

Laten wij wel wezen, wij begaven ons reeds lang voor de Covid-pandemie in bergafwaartse richting, Nederland heeft toen inderdaad de door de pandemie veroorzaakte catastrofale versnelling in onze economische achteruitgang aangegrepen om dit keer echt drastisch op te treden. Suzy moet goed begrijpen dat het doortastend Nederlandse optreden long overdue is. Nederland heeft het bestuurlijke geknoei door onze lokale politici, waaronder ook door Suzy, al veel te lang laten voortslepen.

Suzy draagt mede-verantwoordelijkheid voor het sukkelachtige-, gebrekkige- en onbekwame bestuur gedurende al die tijd dat zij deel heeft uitgemaakt van het bestuurlijke regime en is dus mede de oorzaak dat Nederland zich thans zo onverzettelijk opstelt, dit keer vastbesloten om een einde te maken aan onze bestuurlijke beunhazerij.

Daarbij gaat het niet alleen maar om onbekwaamheid (daar valt nog begrip voor op te brengen), maar ook om een sluimerig gekweekte cultuur van latente corruptie die stilzwijgend gedoogd wordt als een lotsbeschikking waar wij nu eenmaal mee moeten leven.

ex-premier, ex Justitie, ex-VVRP en ex-GMN minister Suzy Camelia-Römer

Verfoeilijke praktijken zoals nepotisme, cliëntelisme, favoritisme, allemaal gruwelijke bestuurlijke gedrochten die naast machtsbelustheid en geldingsdrang, in feite berusten op dwangmatigheden die hun oorsprong vinden in hebzucht, wraaklust en/of niet uit te bannen minderwaardigheidscomplexen. Een verziekte bestuurlijke cultuur die alsmaar blijft voort woekeren onder een ambtenarenkorps dat vanwege jarenlang voortslepend capaciteitsgebrek nauwelijks in staat is weerstand te bieden aan de grillen en grollen van verkeerde of onbekwame politieke machthebbers.

Suzy staat bekend om haar grote aversie tegen de Haagse bestuurders aan wie zij een (verwerpelijk bedoelde) WIC-geaardheid toeschrijft. Let wel, het gaat hier om aantijgingen tegen Haagse bestuurders die honderden miljoenen ter beschikking stellen aan noodhulp voor onze eilandbewoners. Haar aversie is echter niet etnisch, historisch of cultureel ingegeven, het stoelt enkel op haar enorme hekel om van bovenaf gecontroleerd te worden. En zeker niet door die rot makambas waartegen zij, in tegenstelling tot het gros van de mensen om haar heen, verbaal en manipulatief niet opgewassen is. Nederland moet, zoals zij stelt, ongeconditioneerd de eilanden bijstaan zodat haar feestjes (Wellness-scam, Blue Factor, opleiding Bachelor in Policing, Cannabis teelt, om maar enkelen te noemen) gefinancierd kunnen blijven worden, de lokale politici kan zij bespelen,

Den Haag echter niet. Dus creëert zij weer stemming tegen Nederland door te fulmeren tegen het ‘vreselijke onrecht’ dat Nederland ons aandoet. Wederom wordt de afgezaagde autonomie-kaart gespeeld en wordt het moederland schandalig neo-kolonialistisch gedrag verweten, dit laatste vanwege het benoemen van Haagse Hollanders als mede-toezichthouder op het COHO-gebeuren.

Laat het duidelijk zijn, duizend maal liever de Coho-regie in handen van WIC-ers en/of neo-kolonialisten dan in handen van een manipulatieve-, nepotistische- politicus die keer op keer bewezen heeft haar machtspositie enkel te misbruiken voor eigen voordeel. Haar gefoeter tegen Den Haag lijkt belachelijk en onwezenlijk maar is uiteindelijk zo verklaarbaar indien beseft wordt dat zij enkel ervoor vecht om haar feestjes onbekritiseerd gefinancierd te krijgen uit ‘s lands middelen.

Maar dat kan alleen maar indien die bemoeizuchtige-, roet in het eten gooiende Haagse pottenkijkers weg gehouden kunnen worden. De lokale bestuurlijke regime bevat daarentegen geen enkel obstakel of bedreiging voor haar, Suzy heeft maar al te vaak bewezen dat het krakkemikkerig functionerende bestuurlijke apparaat in combinatie met een uiterst slappe staatsleiding, geen partij is voor haar manipulatief vermogen.

GEORGE LICHTVELD

27 Reacties op “Opinie | Ongekend oneigenlijk

 1. Armand Hessels

  Veel politici op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk die Nederland verwijten zich als ex-kolonisator te gedragen en de WIC-mentaliteit uit de dragen, vergeten dat zij zelf die mentaliteit hebben overgenomen en het land met hun wanbeheer leegplunderen en de vernieling in helpen. Daarbij maken zij misbruik van de onwetendheid, goedgelovigheid en wanhoop van een groot deel van de bevolking om de legitimiteit te verkrijgen om te ‘regeren’. In de praktijk is jammer genoeg gebleken dat machthebbers in veel landen de streken van de oud-kolonisator niet alleen hebben overgenomen, maar in nog ergere mate hebben toegepast. Die doen al het mogelijke om hun politieke en economische macht nog (veel) langer in stand te houden. Greed is blijkbaar nog verslavender dan coke!

 2. @Knoek-Koe, Maar ze hebben het Isla dossier wel goed gedaan. Laten het volk vergiftigen door de gifgassen.
  Illegale gebouwen werden gelegaliseerd.
  Zogenaamde Colombiaanse koeien
  Veel drugs gestolen uit de kluis van het politieburo.
  Binnenstad is nog steeds niet bruisend.

 3. …..”Wat heeft de PIN-MAN & PAR regering nu wel gedaan voor het volk eigenlijk?”…..

  Veel gereisd @Brian, heel veel gereisd!
  Giro is omgevallen !
  Gaten in wegen vermeerderd!
  Rampa gebouwd en afgebroken.
  Monumenten laten verslonsen
  Als je vandaag op straat komt op de ring, kijk dan op elke willekeurige plek naar de middenberm, volgegroeid en smerig, je vraagt je dan echt af:
  Wat de heck doen deze ministers!

 4. Wat heeft de PIN-MAN & PAR regering nu wel gedaan voor het volk eigenlijk?

  Suzy is eigenlijk te groot voor een servet en te klein voor het tafellaken.

  De Staten hoef je eigenlijk niet serieus te nemen en de (politieke) elite weet ze heel goed te bespelen. Echter haar macht is alleen op de rots. Aan de overkant van de oceaan nemen ze haar niet serieus en helemaal niet na tirades over de VOC.

 5. ….”duizend maal liever de Coho-regie in handen van (zogenaamde) “WIC-ers en/of neo-kolonialisten” dan in handen van een manipulatieve-, nepotistische- politicus die keer op keer bewezen heeft haar machtspositie enkel te misbruiken voor eigen voordeel”…..

  Zo is het! Men (NL) probeert slechts de basis beginselen voor good governance hier geïnstaleerd en voor elkaar te krijgen.

  Zie geboefte als lijsttrekker PNP, lijsttrekker PS die destijds ook gespat en geroofd hebben mbv ongeautoriseerde betalingen.
  Zie idd de vele familie toko projecten van tante Autonomia.

  @Fox: Waarom is deze gebrekkige wetgeving nooit gerepareerd in de 3,5 jaar dat het parlement wel compleet was.

  Het enige wat ik alias Kennedy heb horen zeggen is dat er een soort officiele lijst is opgesteld met potentiele RvC leden waaruit men kan selecteren om willekeur van vrienjesbenoemingen te mitigeren.

  Helaas hebben ook zotte Zita en “Gekke Gijs”lustig aan deze vorm van “djòdjòkrasia” meegedaan, ( Dochter vanessa, rampa, zus, echtgenoot zoon/ neef Zita) allemaal legaal mbv gebrekkige wetgeving, die deze traditionele nepotisme toelaat.

  Deze politici van “eigen bodem” zijn geen “vrienden” van Curaçao.

 6. De bijna gevallen ongekroonde koningin Römer was tijdens de onderhandelingen betreffende autonomie al fel tegen het feit dat Nederland justitie zou regelen. Als doekje voor het bloeden mocht Curaçao een eigen politie korps houden. Denk dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over feit of ze vervolgd gaat worden of niet. Zij probeert nu stemmen weg te halen bij de kdnt en consorten. Anders red ze het niet om in het parlement te komen.

 7. @Commentpolis:
  De reacties van @Toeske lijken verdacht veel op die van @Pel [email protected]
  Dat @Pel en @Smoraai dezelfde zijn heeft u al onomstotelijk bewezen.
  Kunt u kijken of @Toeske ook Pelliaanse trekjes heeft?

 8. @Toeske en @Ook dat nog
  Eens met jullie observatie wat betreft het bereik/ effect van dit opiniestuk in papiamentstalige media. Misschien zou een (kort en bondige) vertaling in het Papiamento enig soelaas bieden?

  Eigenlijk hoop ik stiekem dat bijvoorbeeld diezelfde Direct tv de moed opbrengt om eens iemand anders aan het woord te laten over dit onderwerp, zoals bijvoorbeeld George Lichtveld. Of misschien kan Telecuraçao dit oppakken? Laten we het hopen. Een ding is zeker niet geschoten is altijd mis.

 9. @Fox | 18 februari 2021 om 19:14 |
  Quote “Ik heb nog wel één dringend verzoek aan u. Zou u dit opiniestuk a.u.b. ook willen publiceren in papiamentalige kranten? “

  Toch wel een goed idee. Maar dan wel het originele stuk van ca. 750 woorden tot 100 woorden terugbrengen. Misschien dat het Papiamentstalig deel van het volk hier voldoende aandacht spanne voor kan opbrengen.

  @pelican | 18 februari 2021 om 16:16 |
  Ik heb het artikel
  https://curacao.nu/de-tirannie-van-de-onmacht/
  bekeken. Hier staat ook een foto in van het koppel Römer-Camelia, ‘partners in crime’. Als je hun koppen ziet dan zouden ze zo kunnen worden bijgezet in de afdeling ‘Mafia Couples” van Madame Tussauds wassenbeeldenmuseum.

 10. En dat is precies wat Dhr Lichtveld bedoeld met “gecultiveerd”. Het is zo gemaakt dat een groot deel van de bevolking dit niet begrijpt. En daardoor kunnen Suzi en amparo stemmen winnen en is er een deel van de samenleving die dekt dat er dan beter op de par gestemd kan worden om zo de zelfde elite aan de macht te houden. Het is de zelfde elite die sinds 1969 bijna on onderbroken aan de touwtjes trekt. Dat is geen democratie dat is een manipulatie van een democratie

 11. @Fox
  Deze opinie is van dusdanig niveau, dat vertaling in het apiaments niet terzake doet.
  Voor mensen te stom om te poepen, is dit hogere wiskunde!!!
  Sorry, maar de waarheid doet af en toe een beetje AUW

 12. Dank en chappeau George Lichtveld.

  Hè, hè eindelijk iemand die in de media reageert op de bagger die mevrouw Römer de afgelopen avonden zonder blikken of blozen loopt uit te braken in Notisia13 en in 3-13 (ja op tv Direct waar anders btw?).

  Wat heb ik mij de afgelopen avonden groen en geel zitten ergeren aan haar zogenaamde analyses, beschuldigingen en pertinente leugens aangaande Coho en het Landenpakket. Haar anti Nederland houding is bovendien werkelijk schokkend. En uw terechte vraag “wat heeft zij de afgelopen veertig jaar bijgedragen?”. Ik hoef hier geen antwoord op te geven, want u heeft dat uitstekend verwoord.

  Ik heb nog wel één dringend verzoek aan u. Zou u dit opiniestuk a.u.b. ook willen publiceren in papiamentalige kranten? De bevolking wordt op een misselijkmakende manier door mevrouw Römer mis geinformeerd, gemanipuleerd en vergiftigd.

 13. Sate Batata: mafiameid Stella van Rijn reageert alleen als haar baas, MAVO3 draaideurcrimineel Gerrit Schotte, in de media wordt aangevallen.

  Mooi interview van haar waarin ze haar lidmaatschap van mafiapartij MFK met duidelijk hoorbare schaamte toegeeft:
  https://www.versgeperst.com/nieuws/188347/stella-van-rijn-niet-gelieerd-aan-mfk.html

 14. Koddig stukje weer, maar de hamvraag blijft: heeft Stella al gereageerd?

 15. Prima stuk met de kanttekening dat Nederland zich op papier weliswaar onverzettelijk opstelt maar door het softe optreden van dhr. Knops dit een papieren tijger is gebleken. Geen enkele van de in juni vorig jaar overeengekomen bezuinigingen is tot nu toe doorgevoerd, zelfs de ministerssalarissen worden verhoogd, terwijl er wel al miljoenen zijn ontvangen.
  Als er na de verkiezingen in Nederland geen doorgewinterde rouw douwer Knops portefeuille overneemt komt er van alle bezuinigingsafspraken en ook het COHO verhaal niets terecht en heeft Suzy haar zin met geld overmaken zonder voorwaarden en kan, nadat zij een zetel in het parlement heeft verworven, al haar hobby’s weer oppakken. Welke regering hier ook komt zij zal ze altijd de baas zijn.
  Dus een rouw douwer anders is zowel onze bevolking als de belastingbetaler in Nederland het slachtoffer.

 16. Dit stuk legt oncomfortabel bloot,wat velen reeds vermoeden!
  Zo opereert de lokale politiek al sinds mensheugenis (1969).
  Alles is de schuld van Nederland
  Echter, dee grootste vijand van Curaçao is de Curaçaose gezagsdrager met haar leger ruifvreters!

 17. Duidelijk stuk. Wederom. Alleen blijven de “feestjes” enigszins onderbelicht in deze uiteenzetting. Zie daaromtrent een eerdere zeer heldere opinie van dhr. Lichtveld.
  https://curacao.nu/de-tirannie-van-de-onmacht/

 18. George, net zo goed verwoord als van Martina, gisteren.
  De foto van Suzie is wel griezelig. Er is iets not well met deze vrouw.

 19. Laten we hopen dat sushi Suzy en de aalgladde Alvin Daal na de verkiezingen niet meer terugkomen.

  Wat een stelletje ordinaire zakkenvullers zijn deze twee.

  Uitstekend verwoord, Lichtveld.

 20. Tanta Autonomia ta haña sota!!
  Coho is een goede naam: Cohones @ Django!

 21. Dhr Lichtveld verdient een stanbeeld voor zijn eloquent geschreven opinie.
  1 minpuntje, het geschrevene staat in geen verhouding met het gem. I.Q. van onze zgn “gezagsdragers”, zodat wij moeten vrezen dat ook dit volledig aan deze mensen voorbij gaat.
  Nos mes por……. toch?

 22. Één opmerking: ik geloof niet dat de ambtenaren “geen weerstand” kunnen bieden aan de machthebbers, maar eerder dat de ambtenaren de echte machthebbers zijn.

 23. Deze geraffineerde Wolvin in Schaapskleren met het uitgelopen gezicht van een mopshond heeft samen met de kliek daarom heen weer iets bedacht om zelf niet te hoeven inleveren:
  1. AOV’ers krijgen hun duurtetoeslag niet meer
  2. De AOV eindejaarsuitkering – als compensatie de dure maanden december (kerstmis), januari en februari (wegenbelasting) vervalt.
  3. Gepensioneerden, die veel minder krijgen hun laatste salaris, krijgen ook geen duurtetoeslag meer. Mensen die met vervroegd pensioen gingen zijn dan helemaal die klos want die hebben al met een extra 10% minder genoegen moeten nemen.

  • Ad 1 & 2. De overheid heeft laten weten dat dit niet zal gebeuren.
  • Ad 3. De vakbonden zijn mordicus tegen.

  De Ruggenaath norm is ook nog steeds niet ingevoerd! Wel hebben de hogere ambtenaren zich zelf intussen opgeschaald! Het is toch niet te filmen.

  In februari 2021 is er middels het platform http://www.change.org
  een petitie geweest tegen het geplande resort te Rif Sint Marie.
  Een petitie tegen de plannen van de SVB kan met dit platform worden.
  Ook jongeren moeten mee doen uit solidariteit. Weliswaar hebben ze hebben nu nog geen pensioen of AOV, maar de tijd gaat sneller dan je denkt. Dan ben ook jij aan de beurt. Denk niet dat het tegen die tijd misschien wel weer teruggedraaid is. Nee hoor, want als je nu geen actie onderneemt worden de overheidspotten voortdurend leeggehaald door alle gewetenloze Graaiers.

 24. + 10 !
  En Suzy Romer is volkomen van het pad af, wat dat betreft past ze goed in de rest van het hier zichzelf bevoordelende bestuurlijke zooitje. Niets kunnen we zelf, en we zijn afhankelijk van alles en iedereen om ons heen.

  Het “land Curaçao” is een lachertje, een totaal mislukt experiment. Ik blijf het zeggen: De grootste vijand van Curaçao is de YDK zelf, en zolang men dat zelf niet inziet of daar iets aan doet dan zullen anderen dat voor ons moeten doen. We leven bij de gratie van Nederlands belastinggeld, Suzy Romer weet dat best, maar appelleert aan de dommen, in de hoop weer op het pluche te kunnen zitten, want dommen hebben we hier genoeg die overal intrappen.

 25. “Daarbij gaat het niet alleen maar om onbekwaamheid (daar valt nog begrip voor op te brengen), maar ook om een sluimerig gekweekte cultuur van latente corruptie die stilzwijgend gedoogd wordt als een lotsbeschikking waar wij nu eenmaal mee moeten leven.”

  Let wel ook George zegt gekweekte cultuur. Er is tijd en moeite voor genomen om deze situatie te cultiveren.

  En het is juist deze cultuur die de democratie misbruikt voor eigen doeleinden.

  Wederom een grote AMEN George.

 26. Het COHO laat zien dat Nederland eindelijk coho-nes heeft getoond om ervoor te zorgen dat de belastingcenten van die makamba’s eindelijk effectief en duurzaam worden ingezet in het landsbelang. Het Landspakket is geen fooi meer. Miljarden zijn verspild aan dit door en door rotte politieke systeem. Zolang de misstanden blijven bestaan en verantwoordelijkheden worden vermeden, zolang houden we COHO.
  De ene bal ligt bij de politiek om anders te doen en de andere bal bij het volk om verstandig te kiezen.

 27. Suzy was de vrouw die haar studiefinanciering niet betaalde. Op kosten van de NL-belastingbetaler een rechtenstudie behaald. Alles wat zij doet is op kosten van een ander…..De makambahaat op het eilandje Curaçao is echt ongepast. Heb ik het nog niet over MFK…………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *