Opinie | Koloniale heksenjacht

Opinie mr. George Lichtveld | Persbureau Curacao

Voor personen die in ons land verdacht worden van witteboordenmisdrijven blijft het verweer van oneigenlijke politieke vervolging door exponenten van het Nederlandse (lees: koloniale) regime een van de meest populaire manoeuvres om de aandacht af te leiden van de feitelijke aard van de zaak. Deze afgezaagde tactiek wordt thans ook weer van stal gehaald door de heer Gerrit Schotte in zijn geklaag over het gedrag van advocaat Roelof Bijkerk.

Hij verwijt deze advocaat te ver te zijn gegaan in zijn pogingen om Fundashon Akshon Sivil (FAS) aan te sporen om toch maar aangifte te doen over de verweten strafbare praktijken die bekend zijn geworden onder de casus-naam Babel.

Bij het toepassen van dit soort afleidingsmanoeuvres moeten de betrokkene en zijn raadsheren er wel rekening mee houden dat de rookgordijntactiek een averechts gevolg kan hebben wanneer de aangesprokene besluit om hard terug te slaan.

Wat de heer Schotte bereikt heeft met de toepassing van deze goedkope en achterhaalde tactiek is dat de heer Bijkerk veel van in de loop der tijd begane kwalijkheden van de heer Schotte nogmaals op een rijtje heeft gezet. Dit om duidelijk te maken wat hem bewogen heeft om zich extra in te zetten in de begeleiding van de opstelling van de aangifte, namelijk een oprecht streven dit land te bevrijden van een ernstige bedreiging van onze rechtsstaat. In zijn verweerschrift gunt de heer Bijkerk ons weer een terugblik op de schrikbarende portfolio van de heer Schotte.

Hij voert ons naar herinneringen zoals die van het verkeersongeluk dat de heer Schotte door veel te hard rijden veroorzaakt heeft en waarbij een medeburger is komen te overlijden. Wat nog steeds erg steekt is dat Schotte nimmer de beschaafdheid t.o.v. de familie heeft getoond om spijt of medeleven te betuigen.

Een familielid van de overledene die hem dat bleef verwijten werd afgewimpeld met de snauw dat het gezeur daarover onderhand moet ophouden. Dat schetst de aard van de man die als premier het volk pretendeerde te dienen.

De heer Bijkerk herinnert ons ook aan de talloze malen dat Schotte vrienden of kennissen heeft afgezet of heeft bedrogen en wijst ook nog op de zogenaamde inbraak die Schotte in scène had gezet met het oog op verzekeringsfraude.

Takeover van de VDC na 'shut down"

Takeover van de VDC in 2011 na ‘shut down” door Schotte, Wilsoe en Jamaloodin

Wat veel erger is betreft de zaak rond het toelaten (misschien zelfs orkestreren) dat Colombiaanse agenten vertrouwelijke informatie van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) konden verwerven en meenemen.

Ik vind het nog steeds uiterst vreemd dat deze zaak nimmer tot de bodem is uitgezocht en dat naast het OM ook de politiek (coalitie EN oppositie) daarover blijft zwijgen, dit terwijl het (doen laten) stelen van staatsgeheimen zowat het ergste is dat een premier strafrechtelijk kan worden verweten.

Schotte kwam volgens eigen zeggen in augustus 2011 met de VDC en Garzon een samenwerking overeen met de beruchte Colombiaanse veiligheidsdienst Dipol ‘op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’ | FOTO RAMSAY SOEMANTA

Het wordt de hoogste tijd dat ook deze zaak wordt aangekaart, al was het alleen maar om schoon schip te maken in een inlichtingendienst die tot op de dag van vandaag door andere landen met argusogen wordt bekeken. Naast de strafbare feiten die de heer Schotte ten laste worden gelegd in het kader van het Babel-onderzoek staat zijn curriculum vitae dus ook nog bol van andere kwalijkheden, terecht maakt advocaat Bijkerk zich zorgen dat Schotte nog meer schade kan aanrichten aan dit land dan hij reeds heeft gedaan.

Het pleit voor Bijkerk dat hij ten minste zijn nek wil uitsteken om dit kwaad te voorkomen, maar geloof me, in dat streven staat hij echt niet alleen, velen zien het gevaar ook, maar uiten hun mening daarover niet in het openbaar omdat in een kleinschalige gemeenschap men nu eenmaal sneller wordt gecompromitteerd.

De heer Bijkerk is dus niet bezig met een heksenjacht. Hij is niet bezig met het ondernemen van pogingen om de heer Schotte oneigenlijkheden aan te wrijven die niet op waarheid berusten en hem daarmee te bekladden. Dat is echt ook niet nodig, de door Schotte gepleegde – en aan hem verweten handelingen staan concreet vast, transacties van dubieuze aard hebben plaatsgevonden, het bewijs ligt vast in specifieke authentieke bankafschriften en relevante documenten, er bestaat dus weinig ruimte om het bestaan van die laakbare handelingen aan te vechten.

Daarover horen wij de heer Schotte dan ook niet praten, ook ontkent hij daarover niets en verwijt hij Bijkerk ook niet meegewerkt te hebben aan het scheppen van onwaarheden. De verweten heksenjacht is dus onzin evenals die inmiddels aftandse theorieën over complotten gesmeed met het OM die optreedt als vazal van het nog steeds koloniale Nederland.

Wat een flauwekul allemaal, kinderlijke stemmingkwekerij, goedkoop en doorzichtig, typerend voor Schotte.

Ik dank de heer Bijkerk in ieder geval voor zijn ‘extra mile’.

George Lichtveld,
Curaçao

15 Reacties op “Opinie | Koloniale heksenjacht

 1. stanley Held

  Beste heer Peters, heeft mij ook verbaasd. Ik heb het rapport van de heer Römer gelezen. Was voor mij duidelijk. Wel verbaasde het mij dat de heer Rutte het afschoof. Er moet iets zijn. Waarom heeft de toemalige regering in Nederland niet ingegrepen? Ik proef dat Schotte in opdracht heeft gehandeld. Zo dom is Nederland niet. Er is hier wat mis mee. Wij praten hier over de AIVD en VDC. De VS isniet gek. Als het werkelijk zo is, vraag ik mij af waarom er nooit een aanhouding heeft plaatsgevonden vanwege het schenden van of stelen van sstaatsgeheimen? Vind ik raar.De tijd zal het leren. Rutte heeft het terzijde geschoven en ging over naar de orde van de dag. Voor mij een raadsel.

 2. JM Eustatia

  @Peter
  OP CURAÇAO HEBBEN WE VEEL VERSLAGGEVERS ,DIE ZEGGEN WAT ZE ZIEN MAAR WEINIG ONDERZOEKSJOURNALISTEN DIE DIEPER GAAN GRAVEN NAAR NIET ZUIVERE ZAKEN .VERSLAGGEVERS ZIJN NOG GEEN JOURNALISTEN!

  Zeer juist. Ik vraag mij ook regelmatig af waarom geen van de nieuwsmedia zich op dit tenenkrommend onderwerp stort. Maar de eerlijkheid gebiedt dat men zich wel mag afvragen hoe een krant met een bijdrage van ongeveer NAF 25.00 per maand per abonné, zich kan permiteren een goede onderzoeksjournalist in dienst te nemen. Indien een krant onder deze omstandigheden wil overleven, zal zij een behoorlijke mate van afhankelijkheid van adverteerders moet accepteren: Broodheren die er nauwlettend op toezien dat de verslaggever zijn kop niet te ver boven het maaiveld steekt. Het lijkt er dan ook op, dat men vooralsnog geen andere keus heeft dan zich tevreden te stellen met de enkele verslaggever, die het waagt om af en toe een kritisch geluidje te laten horen .
  Zie daar tevens het belang van een medium als de Knipselkrant ,waar de lezers elkaar wakker houden

 3. Die dag komt ongetwijfeld, Sander. Ik geloof er gewoon niet in dat zo’n aartsleugenaar en oplichter met zo’n verleden overal mee wegkomt. Laten we een beetje vertrouwen in de toekoms hebben, anders zijn we echt verloren wat jammer zou zijn!

 4. Je klinkt wel erg generaliserend en eigenlijk ongelooflijk dom.

 5. Kan de een of andere journalist nou niet eens onderzoeken hoe het staat met samenwerking tussen de VDC en Dipol ? Bestaat die nog of is dat in de kiem gesmoord ? Is er vertrouwelijke informatie naar Dipol gegaan?
  Is er een schriftelijk contact ?
  Op Curaçao hebben we veel verslaggevers ,die zeggen wat ze zien -voetbal-aanrijdinkje,welke ze door krijgen van de politie- fotootje van vervuiling- komend regenbuitje-etc. etc , maar weinig onderzoeksjournalisten die dieper gaan graven naar niet zuivere zaken die ze weliswaar niet zien maar waar ze het bestaan van vermoeden. En degenen die daar wel een poging toe wagen, worden de mond gesnoerd door de krimi’s met behulp van de zich voor alles inlatende, in mijn ogen weinig moraal hebbende Spong. (waarom grijpt zijn broer die op het eiland domicilie heeft niet in?).
  kortom : verslaggevers zijn nog geen journalisten !

 6. Er staat wat potentieel jaren Bon Futuro op de bovenste foto.

  Links de immer onderuitgezakte aartsluie volgevreten dike dos Santos marionet Wilsoe, in het midden de meest rampzalige premier die de Cariben ooit gehad hebben en dan rechts pistolen Paultje Jamaloodin die meer opzien baarde met zijn reiskostendeclaraties en idiote zigeunerkoningpakken dan door zijn intelligente beslissingen.

  En op de achtergrond, zoals immer een meter achter Schotte, het sprekende mantelpak Stella van Rijn, met Jacintha Constantia in de race voor de titel grootste huichelaarster van het eiland.

 7. Juist Sander, maar het hersenloze Curacaose volk loopt nog steeds achter het deze ranzige crimineel aan.

  Zelfs zijn eigen vader, Hendrik, waarvan ik soms denk dat hij nog idioter is dan zijn door god verlaten zoon.

 8. noem het geen auto ongeluk, maar een misdaad….
  wat zat er in die 2 zwarte tassen die uit zijn achterbak werden gehaald?
  na de botsing, zag hij nog kans te telefoneren, naar zijn mede misdadigers, die snel kwamen, om de tassen mee te nemen,voordat de politie kwam.
  die man is al een misdadiger van jongs af aan.
  hij stal al geld bij zijn vriendjes thuis.

 9. Na de tweede wereldoorlog hadden we bijltjesdag, daarbij werd afgerekend met NSB-ers.

  Dat zouden we ook moeten doen met MFK-ers, inclusief inderdaad Stella van Rijn en Ramsay Soemanta die 2 jaar schaamteloos als bange schoothondjes achter Schotte hebben aangelopen intussen tonnen belastinggeld verkwistend.

  Ramsay Soemanta is inmiddels weer terug naar het schieten van lullige bruidsrapportages, maar Stella van Rijn zit, met als enige werkervaring koffiedame bij de aannemersvereniging, nog steeds op haar post van secretaries generaal. Schotte zorgde beter voor zijn stoeipoezen dan voor de nabestaanden van zijn auto ongeluk.

 10. Ruben Suriel

  George Lichtveld heeft volledig gelijk om de zaak rond het toelaten (misschien zelfs orkestreren) dat Colombiaanse agenten vertrouwelijke informatie van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) konden verwerven en meenemen grote schijnwerpers op te zetten.

  Het stelen en zelfs doorverkopen van staatsgeheimen is in een NatieStaat zowat het ergste dat een burger laat staan een premier strafrechtelijk kan worden verweten.

  Het is nog steeds uiterst vreemd dat deze zaak nimmer tot de bodem is uitgezocht en dat naast het OM ook de politiek (coalitie EN oppositie) daarover blijft zwijgen, dit terwijl het (doen laten) stelen van staatsgeheimen zowat het ergste is dat een premier strafrechtelijk kan worden verweten.

  Schotte kwam volgens eigen zeggen in augustus 2011 met de VDC en Garzon een samenwerking overeen met de beruchte Colombiaanse veiligheidsdienst Dipol ‘op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’.

  Het wordt de hoogste tijd dat ook deze zaak wordt aangekaart, al was het alleen maar om schoon schip te maken in een inlichtingendienst die tot op de dag van vandaag door andere landen met argusogen wordt bekeken. Naast de strafbare feiten die de heer Schotte ten laste worden gelegd in het kader van het Babel-onderzoek staat zijn curriculum vitae dus ook nog bol van andere kwalijkheden, terecht maakt advocaat Bijkerk zich zorgen dat Schotte nog meer schade kan aanrichten aan dit land dan hij reeds heeft gedaan.

 11. De dag dat Schotte de gevangenis in draait, zou een nationale feestdag moeten worden.
  dan kunnen we de dag van de vlag afschaffen en op deze dag feest vieren.

 12. Abraham Mossel

  Het mogen een feit zijn dat ik mij persoonlijk niet laat beïnvloeden door dhr Bijkerk die de moet heeft om deze psychopaat en als bekend staande beroeps leugenaar tegen te spreken. Het is aftellen voor De Raaf, dus er zullen nog wel wat poppokasten verhalen uit het Narenschip komen. En Gerrit het word echt geen Bijlermer Bai. het word gewoon Koraalspecht op de oude = manier kontje bonken.

 13. Kudos voor Bijkerk

 14. Ik heb het al eerder gezegd, maar Schotte krijgt van Bijkerk overduidelijk een koekje van eigen deeg.

 15. Indetdaad, dank aan Bijkerk voor zijn gevatte reactie. En ja, met bijna 120 kilometer per uur door een woonwijk rijden maakt van Schotte voor mij een moordenaar.

  Ook ik ken de nabestaanden en weet dat Gerrit Schotte, ontsproten uit het duivelse zaad van het kwaad van malle pappa Hendrik, nooit naar hen heeft omgekeken. Mas serka di bo? Laat me niet lachen!

  Dat weerhield Georges vriendin, het sprekende mantelpak Stella van Rijn er niet van om 2 jaar met die mallote privefotoslaaf Soemanta kwijlend achter Schotte aan te lopen en diens cadeautje, een riant betaalde baan als secretaris generaal vliegensvlug te accepteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *