Opinie | Is de kogel echt door de kerk door de renteloze lening?

Opinie Booshi Wever

Opinie Booshi Wever – UPP leider

Afgelopen vrijdag heeft de Rijksministerraad ingestemd met het verzoek van Aruba om een renteloze lening aan Aruba te geven. De tweede renteloze lening overigens. Met veel ophef heeft de Arubaanse regering deze beslissing bekendgemaakt aan de Arubaanse bevolking.

Dezelfde regering die een paar weken geleden het nodig heeft gevonden om Nederland fel te bekritiseren. In felle bewoordingen gaf de regering te kennen geen begrip te tonen voor de intransigente houding van Nederland, die een verzoek voor financiele ondersteuning van Aruba niet direct wilde inwilligen. Door de renteloze leningen is Nederland in een paar dagen tijd bevorderd van schlemiel naar held. Waarom de verandering in waardering van Nederland door de Arubaanse regering? Is er inderdaad reden voor vreugde en voor hoelang zal dit zijn?

De UPP is van mening dat het afgelopen moet zijn Aruba elke keer weer op de stoep van het Binnenhof moet te staan om te bedelen. Aruba bevindt zich inderdaad in een heel bijzondere situatie, als gevolg van de COVID-19. Aruba heeft hierdoor de onontbeerlijke steun nodig om deze moeilijke periode te overkomen. Maar, als wij inderdaad van plan zijn om een gelijkwaardige partner binnen het Koninkrijk te zijn, dan is het moment aangebroken om definitief schoon schip te maken en fundamentele bestuurlijke veranderingen te bewerkstelligen in Aruba. UPP heeft hierover een zeer duidelijke mening.

Hervormingen die de UPP sinds 2014 heeft voorgestaan op het moment dat de voormalige premier van Aruba, de stoute schoenen heeft aangetrokken om tegen de scheenbeen van het Koninkrijk te schoppen. Bestuurlijke veranderingen zullen alleen stand kunnen houden indien deze gestoeld zijn op het strikt navolgen van de regels van Good Governance. Deze fundamentele veranderingen moeten niet als doel hebben Nederland of Caft naar de mond te praten, maar omdat Aruba het zelf nodig vindt en ook wilt. Dit is de echte kogel die door de kerk moet. Aruba moet leren vissen en niet continu verzoeken en zelfs bedelen om vissen cadeau te krijgen.

De UPP heeft onlangs de Arubaanse regering wederom verzocht om tot een nationaal plataform te komen, waarbij vertegenwoordiging van alle politieke partijen, vakbonden en private sector zitting hebben om met een “Nationaal Compromis” te komen, die als basis moet dienen om de gelijkwaardige positie van Aruba binnen het Koninkrijk te bewerkstelligen. Hierdoor zou er geen Caft hoeven te bestaan, en zou Nederland echt inzien, dat Aruba naar een nieuwe tijdperk werkt. Een “nieuw normaal” ook ten aanzien van de politiek en het bestuur.

Bijna 37 jaar geleden verklaarde premier Lubbers, aan het slot van de Ronde Tafel Conferentie, dat “de kogel door de kerk was”! Aruba kreeg toen de zo fel begeerde Status Aparte. Nu krijgt Aruba wederom de gelegenheid om te bewijzen dat zij deze autonome positie binnen het Koninkrijk verdient en te tonen dat Aruba behoort tot de landen die op een behoorlijke wijze geregeerd worden, zonder om de ene maand de hand te moeten uitsteken, om geholpen te worden, zoals dit nu thans gebeurd.

Partido UPP
Booshi Wever
2 di mei 2020

2 Reacties op “Opinie | Is de kogel echt door de kerk door de renteloze lening?

  1. KKC commentpolis

    Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels

  2. Abraham Mossel

    Booshi Wever, heeft het over ” nieuw tijdperk, nieuw moraal ” Hoelang heeft Booshi er over gedaan op dit alom bekende verhaal op papier te zetten ondanks hulp van een paar geleerden in de weet niet kunde die in de regering van crimineel Aruba hangen. Booshi heeft de moed om te zeggen dat Aruba niet had hoeven bedelen bij NL, dank God op je blote knietjes dat NL jullie uit de stront halen ondank bare hufter die je er bent, van mij had je niks nada noppes gehad, dan was je waarschijnlijk net zo als Job uit de bijbel op een berg stenen gezet!.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *