29 C
Willemstad
• zaterdag 16 oktober 2021 20:41

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Hoe verwerpelijk is een Caribische Hervormings Entiteit (CHE)?

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Sedert Nederland haar bereidheid om liquiditeitssteun te verlenen aan de CAS-eilanden onlosmakelijk heeft verbonden aan uitdrukkelijke hervormingsvoorwaarden, is er een waar scala ontstaan van opeenvolgende graden van kritiek tegen het moederland, variërend van nogal mild geformuleerd machtsmisbruik tot aan slinks bekokstoofde WIC-achtige pogingen tot rekolonisatie van de West.

Recent deed Eldon Sulvaran namens de beweging Korsou Fuerte i Autonomo (KFO) nog een duit in het zakje door racisme en discriminatie toe te voegen aan de lijst van verwijten waaruit toch duidelijk zou moeten blijken met wat voor snode plannen de Nederlandse regering aan het rondlopen is om onze eilanden weer in te lijven (wat dat laatste dan ook betekenen mag).

- Advertentie -

Zelfs het politieke platform COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos de America Latina y el Caribe) is van stal gehaald en heeft, blijkbaar daartoe aangespoord door lokale sponsoren, door middel van een brandbrief gericht aan de Koninkrijksregering, het schandalig inhalige neo-kolonialistische gedrag van de koninkrijksregering, misbruik makend van de corona-pandemie, aan de kaak gesteld.

Niet om het een of ander, maar als men kijkt naar het grote aantal extreem linkse politieke partijen die in feite aan het roer staan van COPPPAL (o.a: Partido Revolucionario Institucional (Mexico), Frente Sandinista de Liberacion Nacional (Nicaragua), Frente Farabundo Marti de Liberacion Nacional (El Salvador), Partido Comunista de Cuba, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia) en Partido Socialista Unido de Venezuela (partij opgericht door Hugo Chavez thans geleid door Maduro), dan gaat het nou niet bepaald om een clubje van landen die bekend staan om hun hoogstaande integriteit en bescherming van mensenrechten. Landen die bestuurlijk er zelf een puinhoop van maken en ook nog geleid worden door dat soort politieke partijen die, even hypocriet als de Chavistas in Venezuela, pretenderen op te komen voor de onderdrukte en uitgebuite burger, maar in dat streven er niet voor terugdeinzen op de meest gruwelijke manieren de mensenrechten te schenden van politieke tegenstanders. COPPPAL is de laatste instantie die ons of Nederland de les moet lezen, ik kan mij dan ook niet voorstellen dat Nederland zich aangesproken voelt door die brief die duidelijk politiek gemotiveerd is en Curacao blijkbaar wil meesleuren op het rampzalige pad van La Revolucion Bolivariana.

Maar terug naar onze eigen kritieken op het Nederlandse haantjes-gedrag. Gesteund door intellectuelen, commentators en oud-staatslieden wordt Nederland verweten met volstrekte achteloosheid ten opzichte van de gevestigde staatsrechtelijke orde en regelgeving, de CAS-eilanden een procedure door de strot te duwen voor te verlenen liquiditeitssteun welke neerkomt op een minimale inbreng door lokale politici en ambtsdragers. Dat zou dan indruisen tegen de eilandelijke autonomie.

De oprichting van een Caribische Hervormings Entiteit (CHE) wordt in dat kader gezien als de meest extreme uiting van neo-koloniale slinksheid. Het toeval wil dat de afkorting ‘CHE’ de Papiamentstalige uitroep is van ‘afkeer’ of ‘walging’ (gelijk het Nederlandse ‘bah’ of ‘getver’), hetgeen voor velen van de critici exact de gevoelens weergeeft die deze entitieit bij hen oproept.

- Advertisement -

De vraag is thans hoe onbehoorlijk en oneigelijk het CHE-concept moet worden beschouwd alsmede al hetgeen Nederland aan hervormingseisen en hernieuwde aanpak meent te moeten afdwingen. In het scala van standpunten daarover valt mij een ding op, de verontwaardiging die de meeste schrijvers daarover uitspreken wordt meestal enkel gespiegeld aan inbreuk op de eilandelijke autonomie, hun betoog houdt op bij die constatering waarna uiteraard afkeuring volgt. Dit terwijl er nagenoeg geen aandacht wordt besteed aan de kwestie waar het in feite om draait, namelijk de tegenstrijdigheid dat een ander land (Nederland) betaalt voor onze autonomie, dus betaalt voor ons recht om een puinhoop van onze eigen huishouding te maken alsmede betaalt voor ons recht elke terechtwijzing daarover naast ons neer te leggen, want dat is immers echte autonomie, is het niet?

Het probleem heeft in zijn kern niets te maken met aantasting van onze autonomie maar heeft betrekking op de door ons vermeende vanzelfsprekendheid dat Nederland financieel moet opdraaien (of bijspringen) voor de wijze waarop wij invulling geven aan onze autonome status en dit ongeacht het bestuurlijke resultaat.

Nu Nederland, na meer dan tien jaren machteloos mismanagement aangezien te hebben, die vanzelfsprekendheid niet meer ziet zitten reageren wij gepikeerd. Helemaal verontwaardigd worden wij wanneer Nederland vervolgens met een hulpverleningsmodel op de proppen komt dat bewust losgekoppeld is van het gebruikelijke financiele- en constitutionele bestuursregime. Niet elegant, zelfs behoorlijk bot, maar kan men het Land dat, vanwege de autonome status van CAS-eilanden, steeds bestuurlijke afstand heeft gehouden en daardoor onbedoeld zoveel misstanden heeft (mede-)gefinancieerd, deze rigoureuze houding kwalijk nemen? Hebben wij het zelf er niet naar gemaakt dat Nederland de grenzen opzoekt van de onderlinge juridische positionering t.o.v. de eilanden met als doel een einde te maken aan mede met hun geld gefinancierd mismanagement?

Terwijl wij ons zo diep gegriefd voelen door de arrogante eigengereidheid en bedillerigheid van onze ex-kolonisator gaat ons feest gek genoeg gewoon door, alsof er niet aan de hand is, geen greintje inkeer. Uit niets blijkt dat er voortaan van onze lokale authoriteiten een betere bestuurlijke aanpak kan worden verwacht. Vriendjes worden nog steeds bevoordeeld, nepotisme viert ononderbroken hoogtij en de samenzwerige elementen die elkaar altijd al de bal hebben toegespeeld hebben nog steeds vrij spel.

De directeur van BTP verdient nog steeds f. 70.000,- per maand, de opgezette wellness scam wordt blijkbaar toch voortgezet, consultants die gesjoemeld hebben met declaraties beschikken nog steeds over retainer-overeenkomsten met de overheid, volstrekt overbodige commissies waar peperdure consultants zitting in hebben zijn nog steeds in functie en de minister van Justitie maakt zich nog steeds schuldig aan het schenden van mensenrechten van ongedocumenteerden. De schaduw regering met al zijn vazallen draait nog steeds op volle toeren.

Voornoemde hardnekkige misstanden kunnen eenvoudig aangepakt worden maar het vergt durf en daadkracht om de nog immer doorwoekerende bestuurs-rot aan te pakken, beide eigenschappen waar onze machthebbers bepaald niet in uitblinken. Aan al de critici die het Nederlandse haantjesgedrag veroordelen en het opnemen voor de lokale autoriteiten en hun welhaast heilig verklaarde autonome bevoegdheden, wil ik de de volgende vraag voor leggen: terwijl u in verdediging treedt van de lokale autoriteiten en hun bevoegdheden, wie verdedigt intussen de Curacaose bevolking tegen deze autoriteiten? Het wanbestuur gaat, zoals hierboven reeds is gesteld, immers gewoon door.

GEORGE LICHTVELD

- Advertisement -

Artikel delen

27 reacties

 1. Niets verwerpelijks aan. Dit had decennia geleden al installed moeten worden dan was het niet zo’n puinzooi als nu.
  NL regering hou je poot stijf!

 2. tevens wordt door Nederland ‘reparations’ geboden aan de bevolkingen van CAS voor de gevolgen van de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij waarin Nederland een prominente rol in speelde en welk feit door vrijwel alle beschaafde Staten als misdaad tegen de menselijkheid is erkend!

  @Sjorombo, Je moet gewoon een baan zoeken en werken voor je geld.
  Jij hebt geen enkel recht op slavernij gelden.
  In 1814 stopte Nederland met de slavenhandel. 200 jaar geleden!
  Vraag je je maar af wie jouw en mijn voorouders tot slaaf maakte. Waren onze eigen mensen!

 3. Yu di Korou is lui, Haitianen komen naar Curaçao zonder schoenen aan hun voeten maar bouwen hun eigen wijk. Niemand durft die wijken die illegaal en op gejatte terrein zijn gebouwd te slopen, want ze denken dat die Haitianen bruwa voor ze gaan doen

 4. Er zitten naar schatting 200.000 Antillianen in Nl, waarvan het leeuwen deel ‘jiuchis di ter.
  De onkosten daarme gemoeid gaan verre uit boven de zgn aangehaalde sommen die op tafel moeten ivm het (indertijd normale ) slaven verleden.
  Uitstekend stuk hr Lichtveld, zoals altijd.

 5. Een beetje ontspanning met en spelletje ‘raadt het geluid’

  GRGRGRGGRGGGRGGRGR……….*

  * De oplossing: het geluid van de papiervernietiger in Den Haag veroorzaakt door de brief van politieke platform COPPPAL

 6. Beste George, weer een goed stuk geschreven! Al lang moest Nederland geen cent meer aan Curacao geven, zeker niet omdat ze zo ondankbaar zijn en ze van alles en nog iets beschuldigen. En ook geen controle willen toestaan.Als Curacao’s bestuurders zo verder gaan dan zou het ook niet lang meer duren, en Nederland laat haar bereidheid om te helpen vallen. En nu met de duidelijke “rechttrekking van de salarissen van ministers,stadsekretarissen en parlamentariers met 25%” dat niet anders kan,volgens hunzelf, zijn ze zo veer/bijna zo veer om hun voorstel in te trekken.

 7. Aal Knops toch bezig is met het er doorheen drukken van CHE dan kan hij direct ook de bruikbare onderdelen in het 10-Point Reparation Plan dat door de CARICOM Reparations Commission is opgesteld hierin meenemen. Hij slaat zo direct twee vliegen in één klap! De Koninkrijksregering voldoet zo aan zijn waarborgverplichtingen voor deugdelijk bestuur en mensenrechten (artikel 43 lid 2 Statuut van het Koninkrijk) en tevens wordt door Nederland ‘reparations’ geboden aan de bevolkingen van CAS voor de gevolgen van de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij waarin Nederland een prominente rol in speelde en welk feit door vrijwel alle beschaafde Staten als misdaad tegen de menselijkheid is erkend!

 8. @trui
  domme opmerking! wat heeft mijn pensioen nu te maken met het onderwerp van Lichtveld? Daarnaast wat heeft mijn pensioen te maken met dat mijn vader
  directeur (geen eigenaar) was van de eerste firma die Colon supermarkt/ winkelcentrum heeft neergezet en daarna verkocht? hou je aan de regels en bemoei je met je eigen zaken en niet met de mijne!!!!!!

 9. Als Knops toch bezig is met het doordrukken van CHE dan kan hij wellicht ook passende onderdelen van het 10-punten Reparation Plan dat is opgesteld door de CARICOM Reparations Commission (CRC ) in CHE opnemen. Zo hebben we direct twee vliegen in één klap: deugdelijk bestuur en de verwezenlijken van de mensenrechten en wordt hierdoor de Koninkrijksregering voldaan aan de waarborgnorm gesteld in het tweede lid van artikel 43 van het Statuut. Maar tegelijkertijd wordt ook ‘reparations’ door Nederland aangeboden aan de bevolking van CAS voor haar prominente rol in de slavernij en trans-atlantische slavenhandel welke door de Verenigde Naties is bestempeld als een misdaad tegen de menselijkheid!

 10. Dat moet dan een goudgerand pensioen zijn voor Henk Pasman, want de eigenaren van winkelcentrum Colon hebben de grond daar voor het tienvoudige van de marktprijs verkocht toen het nieuwe ziekenhuis er kwam.

 11. Voor 1954 had Nederland verschillende koloniën waaronder de zes eilandjes in de Cariben. Besloten is om van die zes eilandjes een land te maken met de naam Nederlandse Antillen. Onder dit land 6 eilandbesturen. Twee verkiezingen op eiland en land niveau. In 1986 kreeg Aruba status aparte. In 2010 na referenda werd het Koninkrijk der Nederlanden Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De drie overgebleven eilandjes werden bijzondere gemeente van Nederland. In 10 jaar land Curaçao met maar 160.000 inwoners zou dit land drie kabinetten gehad moeten hebben van normaal 4 jaar, maar het werden er liefst 9! Kijk je naar de periode van het land Nederlandse Antillen dan is na de eerste paar kabinetten het politiek probleem al ontstaan dat een kabinet de 4 jaar niet kon vol maken. Elk jaar verlaten de studenten de eilanden en komen daarna maar mondjesmaat terug dus brain drain! Kijk je naar het functioneren van de politieke partijen als partij met eigen besturen en controle op je staten leden en ministers dan laat dat ook zeer te wensen over. Oppositie en coalitie zijn standaard extreem voor of tegen en de ander kan het zogenaamd altijd beter en een kabinet moet zo snel mogelijk sneuvelen! Wat moet er nu gebeuren? Opnieuw het verleden evalueren en proberen een structuur te vinden die bij deze eilanden past. Dat is niet eenvoudig maar zo door kan ook niet! Nederlandse Antillen maken als land was al een fundamentele fout, waar Aruba als eerste is uitgestapt. Ook Nederland heeft de functie van controle op goed bestuur niet goed uitgevoerd met het huidige resultaat. Steunend op eigen kracht doch met de wil elkander bij te staan is een goed uitgangspunt, maar dan nu invullen op basis van het verleden met als startpunt de kolonie. Nogmaals is niet eenvoudig, maar begin er mee!
  Ik ben in 1944 in Nederland geboren en was 10 jaar toen mijn ouders naar Suriname verhuisden om de eerste supermarkt op te zetten, vervolgens na zeven jaar naar Curaçao met Colon supermarkt en winkelcentrum Colon. Nu weer terug in Nederland voor mijn pensioen jaren. Ik voel mij dan ook een Koninkrijk kind, bekend met alle culturen in dit Koninkrijk der Nederlanden. Elk land, eilandje heeft hierin zijn verantwoordelijkheid om er toch iets goeds van te maken voor de toekomst.

 12. Inderdaad wederom een uitstekend stuk van Lichtveld.

  @Piet Heniger
  Dit is een oude video, die vandaag opeens weer de kop op stak en via Social media werd verspreid. De overgangstermijn van 1 jaar voor ONV’s is inmiddels achterhaald en ingetrokken. Volgens de minister van Financiën is de verlaging van de salarissen per 1 juli 2020 in gegaan.

 13. Neem nog even de moeite om naar de reactie van Bosman te luisteren. Slecht 1 minuut 16 seconden…….
  Gaat over de salarissen van de ONV’s. Een ding weet ik zeker: ik ga nooit meer stemmen op een van de zittende partijen en hun vertegenwoordigers.

 14. @Dhr Lichtveld
  Een zeer helder stuk, ware het niet dat onze domme/achterlijke/mongoloide/corrupte/megalomane leiders dit niet zullen begrijpen, laat staan lezen.
  Wij zijn overgeleverd aan deze paljassen….OOOOOOOO wat doe ik nou??? niet positief genoeg…..vogens sommige randdebielen!!!
  We moeten koedie koedie doen…en positief zijn…dat is de ware houding t.o.v. deze model-burgers…WTF

 15. De koloniale,rassen, en discriminatie kaart geniet nog steeds populariteit als non-argument bij onze gezagsdragers en politieke vazallen.

  Als ik zo vrij mag zij, trek ik de volgende conclusie: Geen bestuurder zo slecht en minachtend voor zijn onderdanen binnen het Koninkrijk als onze bloedeigen Racisme en Neokolinialisme brullende politici…

 16. Is het betoog voldoende om te spreken van een criminele organisatie die de bedoeling heeft om zich wederrechtelijk te verrijken?
  In dit geval hadden regering en parlement hier weet van en zij hebben geen van alle iets gedaan.
  Maar ook de top ambtenaren hadden hier weet van en idd door het salaris van de pm te verhogen word ook het salaris van zij die, op termijn, aan de Ruggenaath norm moeten voldoen, ook hoger. Maar ik betwijfel of dit alleen voldoende is om ze als lid van een criminele organisatie te zien. Tenzij het stukje van het ontstaan van de overdreven beloningen en de rol van regering parlement en vakbonden er bij wordt genomen.
  Een grote criminele organisatie. En ze weten het zelf ook en dat is de reden voor het verzet tegen che. Tenzij ze zelf een beslissende stem bij Che in kunnen brengen

 17. Volledig eens met George Lichtveld!!!!
  Hij heeft de criminele aard van degenen die zich ‘politici’ durven te noemen helemaal ontleed!! Hij heeft de hele situatie niet beter kunnen verwoorden!!

  Het is SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN wat de klok slaat op Curaçao maar ook door de misdadige regimes in Latino America!!!!
  Terecht is Nederland het MOEDERLAND die met HART en ZIEL datgene doet en heeft gedaan wat geen enkel ander land zou hebben gepikt van zo’n ondankbaar en verwend en brutaal ‘kind’ wat Curaçao al zolang is geweest. (De goedwillende yui Korsou uiteraard niet meegerekend!)

 18. Weer (voor de zoveelste keer) een prima stuk uit handen van dhr George Lichtveld en ik kan alleen maar beamen dat KFO van Peppie en Kokkie inderdaad een van de meest raciale bewegingen is tegen Nederland.
  Rene Rosalia (ook zo’n racist) is soms een kleine jongen, vergeleken met KFO, op dit gebied.
  Deze lui hebben ook hun media gevonden in radio Mas, met o.a. Junny Jozef en Dwight Rudolphina, bij wie ze dagelijks hun gal, soms uren achter elkaar kunnen uitspuwen.
  Zelfs de corona virus, is in hun ogen/mening de schuld van Hulanda.
  Ben je eenmaal tegen hun gedachtengoed, dan ben je een Chupado,Black Jack set, mucha manda di Hulanda. Maar ze zijn als de dood voor een referendum.
  Geld is natuurlijk te allen tijde zonder restricties welkom.
  De slappe tijden van Min. Den Uil en Wim Kok zijn voorgoed voorbij, dus Min. Knops, poot stijf houden.

 19. Tenzij je de brief van de voormalige president directeur van de CBCS dhr H Tromp gisteren als een opsomming zou lezen van alle fouten handelingen die hij bijna zeker opzettelijk heeft gemaakt tijdens zijn “ leiderschap” en die zijn opvolger dus niet zou moeten maken, zou je deze brief ook kunnen zien als een onderbouwing van hetgeen dhr George Lichtveld naar voren heeft gebracht. En dan bedoel ik de onvoorstelbare arrogantie waarmee een aantal van onze politici en hun vazallen o.m.Nederland het recht ontzeggen om orde op zaken te brengen in hun corrupte handel en wandel terwijl zij nog steeds ongehinderd doorgaan met die openlijke corruptie en incompetentie.Verbazingwekkend is echter ook de lijdzaamheid van een deel van onze bevolking die blijkbaar nog steeds als een kip zonder kop achter die kliek aanhuppelt.

 20. Inderdaad, na tientallen jaren zelfbestuur een een geldverkwistende poging van bijna 10 jaar om `Landje te spelen`, is het dieptriest dat men nog steeds durft te beweren het zelf te kunnen en dat anderen slechts uit zijn op rekolonisatie.

  De gevestigde orde dit eiland zorgt echt wel voor zichzelf, de rest wordt gebruikt als stemvee, maar daar zit wel de pijn. Het wordt domweg tijd om hier eens wat te leren, en wil men dat niet dan zou men aan de ander kant van de oceaan staan te juichen als we het Koninkrijk uitstappen. Deze bodemloze put zal het echt eens zelf moeten leren te doen in plaats van alleen maar een grote `smoel so` te hebben.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | 2.000 deelnemers uit 34 landen bij KLM Curaçao Marathon

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De organisatie van de KLM Curaçao Marathon verwacht op zaterdag 27 en zondag 28 november 2.000 deelnemers vanuit 34 landen. Zestig procent van hen...

PBC | De top 8 mooiste stranden van Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao is een heerlijk vakantie-eiland in de Caribische Zee. Het staat bekend om zijn prachtige baaien, dito zandstranden en kraakheldere zee. Ga je op vakantie naar...

NOS | Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': "Het vertrouwen van...

Parool | Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Bob van Huet Nederland is door een buitensporig drugsbeleid tot een maffiaparadijs verworden, vindt Der Spiegel. Het Duitse weekblad wijdt een opmerkelijke coverstory aan het buurland. Nadat eerder de...

PBC | Daling zet door, dodental loopt op

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Twee personen die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen dag in een verzorgingstehuis overleden. Het aantal coronadoden komt daarmee op 171 te staan. Het...

ParadiseFM | CURACAO Magazine al sinds vorig jaar mei gestopt

Het tijdschrift CURACAO dat in Nederland werd uitgegeven is niet door de huidige gevolmachtigde minister Carlsson Manuel stopgezet, maar door diens voorganger Anthony Begina. Zo schrijft oud-journalist...
- Advertentie -