Opinie | Gehucht Curacao

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Wederom hebben wij mogen genieten van een prachtig artikel van Alex Rosaria met als titel “we need a local think tank’, waarin hij zich verbaast afvraagt waarom er op Curacao geen discussies worden gevoerd over de werkelijk belangrijke geo-politieke- en internationale economische onderwerpen die van invloed zijn op het bestaan van onze eilandsstaat.

In het artikel stelt hij vertelt dat het er op lijkt dat onze politici blijkbaar meer geïnteresseerd zijn in geroddel over andere personen dan geïnteresseerd zijn met het vorm geven aan onze toekomst. Ook ik ben sedert lange tijd tot de conclusie gekomen dat ons bestuurlijk niveau stelselmatig is afgegleden tot het niveau van dorpspolitiek in een klein gehucht dat niet verder kijkt dan naar de grenzen van de lokale dorpsgemeenschap en zich uitsluitend bezig houdt met kleinzieligheden enkel bedoeld om onwelgevallige dorpelingen er onderuit te halen en bevriende dorpsgenoten te fêteren.

Geen wonder dat ons eiland steeds minder vorm helpt geven aan de geopolitieke omgeving in het Caribisch gebied, dit terwijl die betrokkenheid meer dan ooit hard nodig is gezien de enorme politieke-, justitiële- en economische problematieken die vanuit het buitenland op ons afstevenen. Door navelgestaar en eilands-denken zijn wij aan het ‘verdorpen’ terwijl de landen om ons heen juist werken aan verinternationalisering, een tegengestelde ontwikkeling die ons steeds meer zal isoleren van de rest van de regio. Wij pakken geen van de kansen en signalen op die Curacao worden aangereikt om mee te kunnen tellen en mee te kunnen dirigeren wat in onze regio gebeurd, dit terwijl ons eiland vreemd genoeg, nog steeds veel krediet geniet van de landen om ons heen en nog steeds beschouwd wordt als een mede stuwende factor op het regionale platform. Een rol die wij overigens, naar mijn mening allang niet meer waar maken omdat wij niet aansturen noch verbinden en ook zelfs te laf zijn geworden om (geo-politieke) posities in te nemen.

Een goed voorbeeld betreft het toentertijd oeverloze en gênante getouwtrek over het opzetten van een humanitaire hub ten behoeve van de Venezolaanse bevolking. De interne discussies daarover bleven grotendeels beperkt tot een benepen gesteggel over de bescherming van onze dorpsbelangen en ontbeerde elke visie op een nieuwe positionering van Curacao als de Caribische leider voor de steunbetuiging aan het lijdende Venezolaanse volk.

Zeer opvallend was ook het feit dat op de dag waarop aanvang zou worden gemaakt met in invoer van hulpgoederen vanuit drie steunpunten (Cucuta Colombia, Brazilië en Curacao), er geen enkele politicus noch van de coalitie noch van de oppositie zijn/haar gezicht liet zien bij de inscheping van de goederen op de Brionwerf, zo onbelangrijk vond men deze gebeurtenis die overigens wel door de internationale media werd verslaan en in Cucuta zelfs werd bijgewoond door de Colombiaanse president Ivan Duque.

Voeg daaraan de schandalige signalen die wij naar de Venezolaanse gemeenschap en aan de landen in de regio uitstralen door ons openlijk schuldig te maken aan mensenrechtenschendingen van vluchtelingen en het heeft bijna geen zin om te pogen onze naam hoog te houden. Maar dat wij nogsteeds een mate van geo-politiek krediet hebben blijkt o.a. uit het feit dat tijdens de hoog opgelopen vergadering van de OAS in April 2017 waarbij Venezuela te kennen gaf haar lidmaatschap op te zeggen, er lichte pogingen werden ondernomen om Curacao te bewegen om onze ‘good offices’ ter beschikking te stellen voor onderhandelingen tussen de Venezolaanse oppositie (verenigd in de Mesa de Unidad Democratica (MUD)) en de regering van Maduro. Een van de lobbyisten die dit voorstel zeer steunde was de ex-president van Peru, de heer Pablo Kuczynski die toentertijd heel goede banden onderhield met de USA. Niet lang daarna verscheen in onze lokale dagbladen een in het Engels opgestelde ingezonden open brief van de toenmalige Amerikaanse consul op Curacao, mevr. Margaret Hawthorne, waarin zij een oproep deed aan ‘the Dutch Caribbean’ om steun te verlenen aan het streven naar vrede en gerechtigheid in de regio (Amigoe 16 juni 2017).

Een dergelijke open brief wordt echt niet gepubliceerd zonder voorafgaande goedkeuring van Washington. Duidelijke signalen dus dat de USA en geallieerde Latijns-Amerikaanse landen Curacao naar voren wilden schuiven aan de onderhandelingstafel voor de aanpak van de Venezolaanse problematiek.

Die kans hebben wij, om redenen die mij tot nu toe onduidelijk zijn, niet aangegrepen. In plaats van het voortouw te nemen bleven wij ruggengraatloos voortsukkelen aan het handje van Nederland braaf in het gareel gehouden door Blok die duidelijk had laten blijken geen partij te willen kiezen in het Venezolaanse politieke conflict, dit om alle (commerciële) opties nog open te kunnen houden voor een post-Maduro tijdperk.

Thans blijkt dat Barbados de geo-politieke voortrekkersrol in het Caribisch gebied op zich heeft genomen. Denemarken heeft dit Caribische eiland uitgekozen als onderhandelingsplek voor Guaido en het Maduro regime. Nu maakt Rosaria er ook melding van dat op dat eiland ‘the brightest Caribbean and Regional minds have gathered to talk about issues in terms of risk confronting our region.’

Zeer belangrijke onderwerpen zoals o.a. the no-deal Brexit, klimaat verandering, Venezuela en de nieuwe koude oorlog die in de Caribbean gaande is, allemaal onderwerpen die een enorm effect kunnen hebben op ons kleine eiland maar waaraan wij op geen enkele manier in participeren omdat wij gewoonweg niet geïnteresseerd zijn en slechts gefocused zijn op de eigen dorpsfanfares. Waar eens in teloor gegane schone tijden Curacao zich in de voorste linie bevond van de geo-politieke inspanningen t.b.v. de regio lijkt het nou of het ons allemaal niets meer kan schelen.

Ons politiek niveau beperkt zich tot banale interne dorpsruzies zonder ook maar de minste connectie naar al hetgeen dat om ons heen zich afspeelt. Het stupide SI en NO steekspel speelt nog steeds door alles heen aangewakkerd door opportunistische lobbyisten terwijl ‘tribes’ achter de schermen hun persoonlijke- en groepsbelangen beschermen en stamleden elkaar de bal blijven toespelen. Deze in de duistere achterhoede gedijende belangenclubjes houden het eiland in haar greep en bepalen in feite de uitkomst van ons dorpskermis.

Alsof dat allemaal niet erg genoeg is blijkt onze democratie ook niet te functioneren. Zo veegt bijvoorbeeld statenlid Amparo dos Santos weliswaar de vloer aan met GMN-minister Suzy Romer maar maakt daarbij geen gebruik van het meest geëigende rechtsmiddel dat een parlementariër daartoe ter beschikking staat, namelijk het indienen van een Motie van Wantrouwen, een rechtsmiddel dat overigens terecht tegen deze minister zou moeten worden ingezet gezien het feit dat zij er een behoorlijk potje van maakt. Ook andere statenleden doen dat gek genoeg niet.

Ook spreekt geen enkele volksvertegenwoordiger onze Minister van Justitie aan over de ernstige mensenrechtenschendingen die wij begaan tegen Venezolaanse vluchtelingen, allemaal feiten die er op wijzen dat zelfs op dorpsraad niveau wij blijk geven er niets van te bakken en ook tonen niet om te weten te gaan met onze constitutionele bestuursstructuur.

Rosario heeft gelijk wanneer hij een oproep doet aan de grote denkers in onze maatschappij om de koppen bij elkaar te steken en alle denkkracht te bundelen in een thinktank. Een dergelijk initiatief zou het begin kunnen zijn van een levensreddend proces voor ons dushi Korsou.

George Lichtveld,
Curaçao

14 Reacties op “Opinie | Gehucht Curacao

 1. ComPoli.. sportief… 🙂
  Gevoel voor humor ook ?

 2. Grote denkers in onze maatschappij , dat is nu net probleem.
  We stikken van de grote denkers.
  Ze denken allemaal veel te groot voor een klein eilandje.
  We hebben een heel groot gebrek aan bekwame doeners.

 3. Commentpolis. Je zou je eigen stukje moeten verwijderen ook toch..
  scheldwoorden en persoonlijke aanvallen.
  Op Zielige reet eikels…

 4. Curacao revisited

  Was leo Rigaud niet de voorzitter van het consortium dat hno voor een schappelijke 5% rente een bedrag van 200mln wilde lenen, terwijl Curacao voor bijna 0% bij Nederland kan lenen?!

 5. Ai Ton, je moet geen ruziemaken met de CP

 6. Commentpolis: waarom worden reacties weggrhaald die over anderen gaan dan waar Lapas en CR en Trui altijd op munten? Men heeft vaak om een lijst gevraagd van goeie mensen en die wil ik geven dus wat is het probleem:

  1. Randolph van Eps
  2. Herman Behr
  3. Gijsberth van Doorn
  4. Eric van Eps
  5. Vernon Huerta
  6. Brian Irausquin
  7. Leo Rigaud
  8. Humberto de Paulo
  9. Fiona (dochter van Herman)
  10. Swingers club Curacao…..

  @Beste Ton,

  Die wordt niet weggehaald. Die lijst stond en staat er toch. Alleen 3 keer plaatsen is mij iets te veel. Dus haal ik er 2 weg.
  Wat jij doet heet spammen en cross posten. En dat is hier verboden. Vandaar.

  Daarbij interesseert het mij geen ene reet of Ton, KansaHende, LaStiwz, Jpep, Trui, Lapas of wie dan ook zit te spammen. Eraf gaat het.

  Voorts zou ik maar uitkijken dat ik me niet aan je ga irriteren. Er lopen bijna geen grotere eikels rond dan van die halve wijsneuzen die menen dat als ze onder een andere naam en ander fake emailadres gaan posten, niet te achterhalen is dat het een en hetzelfde zielige mannetje is. En daarna huilie hulie als ze betrapt worden.

  Capice?

  Vriendelijke groeten,
  Commentpolis

 7. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 8. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 9. Curacao revisited

  In een column van George Lichtveld zitten 100x zoveel concrete ideeën en voorbeelden dan een column van Kuhneman.

 10. Tja, enige cognitieve kwaliteiten heb ik bij de YDC nog nooit gezien. Dus dit lijkt me wat te hoog gegrepen. In het gemiddelde dorpshuis komt men ook nooit verder dan wat geroddel. Dat zal in onze staten niet anders zijn.

 11. Fraaie typering van het karakter van politici en hun aanhang. Het blijft echter risicovol je hoofd boven het maaiveld uit te steken, zonder neergeschoten/neergestoken te worden. Helmin Wiels is daar een schoolvoorbeeld van.

 12. Mr George nos mes no por .

 13. Volgens mij, de laatste keer dat een think tank bij elkaar is gekomen, is Wiels vermoord.

 14. Mr George, dan hebben wij jou nodig.niet alleen in ‘n opinie stuk. Maar als denk tank en actie navenant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *