Opinie | ‘Integriteit is niet alleen op papier. Integriteit moet zich ook bewijzen in acties en beleid’

Opinie Marisol Lopez Tromp

De Arubaanse Ex-Minister Marisol Lopez Tromp: ‘Integriteit is niet alleen op papier. Integriteit moet zich ook bewijzen in acties en beleid’

Vorige week ontving ik via de deurwaarder een landsbesluit waarin mij werd meegedeeld dat ik geen minister meer was en onder dankzegging voor de aan het land bewezen diensten. En dat is natuurlijk het resultaat van wekenlange discussies, eigenlijk maandenlang over verschillende onderwerpen waarbij telkens eigenlijk de essentie integriteitschendingen waren.

Sinds mijn aantreden eind januari van dit jaar heb ik te maken gehad met verschillende uitdagingen, onder andere in Serlimar maar ook verschillende andere vraagstukken, bijvoorbeeld in departementen waarbij integriteitsschendingen zijn gedaan aan processen. Voornamelijk in het verleden met wat betreft uitgifte van land en dat zijn natuurlijk dingen die ik gelijk heb aangepakt.

Ik ben begonnen met verschillende onderzoeken, niet alleen bij deze departementen maar ook bij Serlimar, waarin natuurlijk op de eerste plaats werd getracht om het financieel weer stabiel te maken en ook werd geprobeerd om volgens goed corporate governance natuurlijk het beleid te voeren en tegelijkertijd te werken aan de uitdagingen die dit bedrijf had en nog steeds heeft.

Maar ik kreeg natuurlijk tegenwerking, in dit geval binnen de eigen gelederen omdat men in het verleden gewend was om direct in te mengen in besluiten en dat heb ik dus niet gedaan met alle gevolgen vandien.

De laatste paar maanden die zijn eigenlijk gekenmerkt geweest met telkens discussies over thema’s die de natuur aangaan. De discussie over het natuurpark op Aruba en of wel of niet verkeer erdoorheen zou moeten kunnen gaan. Het werd een discussie binnen de eigen partij waarvoor men zei dat ik op moest stappen. Daarna ging het weer over Serlimar over de surseance van betaling, wat de board en de directeur hadden besloten. Dat was binnen de partij ook niet echt goed bevallen omdat men dacht dat het niet nodig was, terwijl het natuurlijk een zeer, zeer nijpende situatie was financieel gezien met Serlimar.

Maar niet alleen dat. De essentie is dat de integriteitsschendingen die ik heb aangepakt, bijvoorbeeld het opzeggen van contracten van mensen die ik nooit werkzaam heb gezien binnen mijn buro of binnen de diensten, alsook het opzeggen van contracten met bedrijven die eigenlijk niet echt een nut hadden voor hetgeen ze zich hadden opgegeven, dat leidde ook al tot spanningen.

En om een lang verhaal kort te maken: voornamelijk de inmenging van de ex minister die eigenlijk al lang naar huis was wegens gezondheidsredenen.

In juni werden we onaangenaam verrast toen er een inval scheen te hebben plaatsgevonden in de woning van de ex minister, waarbij hij werd beschuldigd van onder andere valsheid in geschrifte, oplichting, aannemen van steekpenningen, misbruik van zijn functie, deelneming aan een criminele organisatie, opzet en schuld witwassen en onverklaarbare vermogens verhoging. Dat was natuurlijk niet niks en vanaf dat moment eigenlijk werd het me heel wat duidelijker wat de uitdagingen die ik was tegengekomen, waarop ze eigenlijk gebaseerd zijn. En dat zijn dus dingen die ik gelijk heb opgepakt maar die me niet in dank werden aangenomen.

Als gevolg hiervan kreeg ik discussies waarbij in juli ik terug moest komen vanuit Nederland waarbij ik mijn dochter had weggebracht om te gaan studeren en in een eerste en tweede ronde debat in het parlement bijna werd tegengehouden om echt een boekje open te doen over wat voor corruptieve zaken ik was tegen gekomen in onze ministerie.

In dat geval werd het een hele discussie in het parlement, maar ik heb het in ieder geval heel duidelijk gemaakt wat de uitdagingen zijn en waren.

In de laatste vergadering van vorige week werd het onderwerp spearfishing naar voren gebracht en tijdens die meeting, waarbij er eigenlijk gediscussieerd werd over gedoogbeleid ja of nee, -die ik trouwens heel goed met de diensten had voorbereid wat de voor en tegens waren van zo’n gedoogbeleid voor dit onderwerp-, werd ik verrast met een motie van wantrouwen waarbij voornamelijk uit de gelederen van de MEP en van de POR, geluiden naar voren kwamen dat ze vonden dat ik er niet naar uitzag alsof ik het gedoog beleid voor het speervissen zou gaan steunen.

Maar dit was niet de echte reden. De echte reden is eigenlijk al maanden lang, weken lang, eigenlijk het hele werk dat ik heb verricht om zoveel mogelijk op te schonen, ik heb niemand in de afgelopen 9 maanden benoemd als ambtenaar of als contractant binnen de departementen. Ik heb juist gewerkt aan het opruimen van wat niet nodig is, wat verkeerd is rechtzetten, proberen om een zo goed mogelijk organisatie te hebben in bepaalde departementen, onderzoeken te doen die trouwens nog lopen en gaande zijn en hopelijk worden die ook nog voortgezet. Want het is heel belangrijk dat ze afgerond worden, ook in het kader van integriteit. Want integriteit is in dit geval één van de belangrijkste punten binnen het regeerakkoord en dat is niet alleen op papier. Dat moet zich natuurlijk ook bewijzen in acties die je onderneemt in het beleid dat je voert.

Bron: persbericht ex-minister Marisol Lopez Tromp, Aruba

5 Reacties op “Opinie | ‘Integriteit is niet alleen op papier. Integriteit moet zich ook bewijzen in acties en beleid’

 1. Egoïst of Ignorantie, “Integriteit is niet alleen op Papier. Integriteit moet zich ook bewijzen in Actie en beleid. Aruba is sinds 1986 in “Status Aparte” en niet vanaf 2017 “Gobierno di Coalicion”. ook tijdens “de Regering van MEP van 2000 t/m 2009, wie was de Minister toen tijden, was er Sprake van “Integriteit”?? De AVP, was sterk tegen de Integriteit van “Die Minister”, die later als “Independiente” de “AVP-Regering ” ook steunde. En in 2013 op lijst van de AVP, terecht komt. En van 2013 Als “Prs. van Parlamento di ARUBA” was. Contracten van Mensen die nooit inde kantoor waren vanaf 2009. Die in begin van de Regering (Coalicion) 2017 ,die mensen “Als Politicusachtervolgings” wordt beschouwd

 2. Ik woon op Aruba en het is in alle gelederen van de politieke business corrupt. Als ja kritisch bent dan moet je opgeruimd worden. Als je correct wilt zijn wordt je weggewerkt.
  Er is 1 ding wat ik niet snapt dat de regering van Nederland zaken doet met een regering die openlijk corrupt en criminele activiteiten ontwikkeld. Ik hoop dan ook dat de Nederlandse regering geen water bij de wijn doet bij de steun die ze geven aan o.a Aruba. Anders ben je dit geld kwijt. De entiteit niet versoepeld en de geldstromen die deze kant opkomen streng blijft volgen en controleren..
  Klasse Marisol dat je dit wereldkundig maakt. Graag zie ik ook de vervolgstappen dat deze bende ervoor gaan boeten.

 3. Efraim Coutinho

  I hope Marisol can get a group of decent smart candidates to form a new Party to take Aruba out of the vise /control of the two major political parties . Aruba needs a new and fresh beginning in what governing is concerned.

 4. Een paar remarks:
  Mevr spreekt perfect NL, het interview is duidelijk en helder, ze heeft goed werk verricht en steeg duidelijk uit boven de gemiddelde politici op A.
  Respect hiervoor!
  Het zijn een stel lafbekken net als hier.

 5. joop savaneta

  Jammer dat er zo weinig politici zijn als Marisol. Ze heeft de naam lastig te zijn. Lastig? Ja voor de corrupte knoeiers en ik ben benieuwd of de beerput nog verder open gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *