Opinie | Een Wopke doen!

‘De tijd is aangebroken voor een functioneringsgesprek met
Directie Koninkrijksrelaties’ | Door Lammert de Jong

Minister Wopke Hoekstra invideoconferentie met EU-ministers van Financien Ⓒ ANP

Op het moment dat Italië het hoogste aantal coronaslachtoffers in Europa telde en de economie nagenoeg was lamgelegd, mengde de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, zich q.q. in een debat over steunverlening van de Europese Unie aan Italië.

In de rouwschaduw van tienduizenden coronadoden stelde de minister toen een prealabele vraag. Waarom heeft Italië geen buffers opgebouwd, zoals andere landen dat doen, waaronder Nederland? Sindsdien wordt deze feilloos misplaatste vraag in buiten- en binnenland als ‘een Wopke doen’ gerepeteerd.

Kennelijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ook een ‘Wopke’ willen doen met de boodschap Financiële ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19 (brief 24 april 2020, aan de voorzitter van de Eerste Kamer).

Curaçao ligt nagenoeg plat: een crisissituatie in buurland Venezuela, het praktisch stilstaan van de raffinaderij, de impact van het coronavirus, en daarmee ook de nulstand van het toerisme. Dit complex van problemen heeft ongekende en nog niet te bevatten financiële, economische en sociale gevolgen. Dat geldt m.m. ook voor Aruba en Sint Maarten, zij het in uiteenlopende scenario’s.

Voor alle CAS-landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) geldt dat de overheidsbegroting zonder inkomsten uit de toeristische industrie volledig uit het lood raakt, terwijl daarenboven mensen zonder werk van een uitkering moeten worden voorzien om te overleven. Niemand weet hoe hoog de kosten van Covid-19 zullen oplopen, nu, en in volgende jaren. Hoeveel moet er worden gedekt, en wanneer?

De financiële steunverlening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Caribische landen in het Koninkrijk loopt vanaf medio april tot eind mei 2020, circa 6 weken. Deze krappe steun is merendeels een terug te betalen lening.

Aanvullende steun is afhankelijk van – kort door de bocht – structurele hervormingen om onder andere een sluitende overheidsbegroting te bereiken. Staatssecretaris Raymond Knops refereert in dit verband aan aanwijzingen van het Koninkrijk die al jaren niet zijn opgevolgd, evenals aanwijzingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Cft’s (Colleges financieel toezicht), in het bijzonder met betrekking tot de naleving van onderling overeengekomen begrotingsregels. De initiële steun loopt tot eind mei 2020, terwijl nu al wel duidelijk is dat er dan een veel hogere twee tranche beschikbaar moet zijn om een deel van de bevolking minimale bestaanszekerheid te garanderen.

Nogmaals, de Nederlandse ministerraad beklaagt zich: ,,Alle afspraken, adviezen en aanwijzingen zijn echter helaas niet of onvoldoende opgevolgd.” In het Tweede Kamerdebat van 30 april wordt gevraagd om een uitputtende lijst van niet nagekomen afspraken, en dat per land. In dit verband rijst de klemmende vraag wat het Koninkrijk, i.c. Nederland, in de afgelopen jaren met al die afspraken, adviezen en aanwijzingen heeft ondernomen om tot resultaat te komen.

Heeft DKR (Directie Koninkrijksrelaties) volstaan met alleen maar nota te nemen van dit ongerief om zich a priori vrij te pleiten van het bestuurlijk tekort van de CAS-landen, zoals in feite wordt gedaan in de brief: Financiële ondersteuning van de Caribische landen in verband met Covid-19.

Het moge duidelijk zijn dat de waarborgplicht van het Koninkrijk meer vergt dan een aaneenrijging van oekazes en aanwijzingen die vanzelfsprekend (sic) een goede afloop garanderen. Wat is in feite de praktijk van de waarborgplicht?

Buiten kijf staat dat elk der CAS-landen zorgdraagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur (Statuut, artikel 43 lid 1). Echter, het Koninkrijk der Nederlanden is gehouden deze essentiële zaken in de Caribische landen te waarborgen, en daarmee de waarachtigheid van de Nederlandse nationaliteit van de CAS-Nederlanders gestand te doen (artikel 43 lid 2).

Dat betekent permanent werk aan de winkel, een dagelijks besogne. Hoe doet het Koninkrijk dat? Voor rechtshandhaving wordt circa 60 miljoen euro per jaar op de rijksbegroting gereserveerd. De overige aspecten van deugdelijk bestuur zijn voor rekening van de CAS-landen. Gezien de uitdijende klachtenlijst over de nalatigheid van de CAS-landen, rijst de vraag of het Koninkrijk de waarborgfunctie wel serieus heeft genomen.

Wat doet het met lacunes in deugdelijk CAS-bestuur anders dan het bijhouden en ventileren van bestuurlijk ongerief in de CAS-landen? Een uiterst pijnlijke casus is de achterstand van het onderwijs, gemeten naar Nederlandse standaarden, in het bijzonder op Curaçao. De toegang tot goed onderwijs is een kwestie van behoorlijk bestuur, i.c. een mensenrecht dat geldt voor alle Nederlanders!

De tijd is aangebroken voor een functioneringsgesprek met Directie Koninkrijksrelaties over de DKR-praktijk inzake de waarborgplicht van het Koninkrijk, bij voorkeur in de vorm van een openbare Parlementaire Enquête Waarborgplicht Koninkrijk!

In deze verplichting zijn de Caribische landen, elk voor zich, met Nederland verbonden om de statutaire waarborgen gestand te doen. De VVD ventileerde in het Covid-19 Kamerdebat: Als blijkt dat de CAS-landen hun financiële autonomie niet kunnen versterken moet het Statuut worden aangepast! Nee, niet het Statuut wringt hier, maar de praktijk van de waarborgverplichting schiet jammerlijk tekort.

Het Statuut biedt voldoende ruimte om CAS-koninkrijksrelaties te verankeren in specifieke werkverbanden van sectorministeries in Nederland met die van de Caribische landen. Dáár zit de expertise en het bestuurlijk vermogen om gezamenlijk, op gelijke voet, behoorlijk bestuur te waarborgen.

Het recent gestarte Onderwijs Vierlanden Overleg beoogt samenwerking op OCW-beleidsterreinen tussen de drie CAS-landen en Nederland. Het is zodoende een veelbelovend voorbeeld van praktische waarborgverplichting die geldt voor alle landen van het Koninkrijk. Mogelijk kunnen ook op andere terreinen dit soort Koninkrijk Gildes worden geëntameerd!

Ten slotte, Sint Maarten krijgt Covid-19 liquiditeitssteun met daarbij de toelichting dat de kosten die zijn gemaakt voor de in Nederland verblijvende Sint Maartense gedetineerden met dit bedrag zullen worden verrekend. Die kosten dateren uit de tijd vanaf orkaan Irma (2017) toen uit oogpunt van openbare veiligheid gedetineerden in de gevangenis van Sint Maarten naar Nederland werden overgebracht.

Moet de steun voor Covid-19 (2020) nu met terugwerkende kracht alsnog voor de kosten van Irma (2017) opdraaien? Wie heeft dit bedacht bij DKR? Te gek voor woorden, zelfs voor ‘Wopke’!

De auteur, dr. Lammert de Jong, woont in Nederland maar was van 1984 tot 1995 op Curaçao Vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen.

25 Reacties op “Opinie | Een Wopke doen!

 1. De auteur, dr. Lammert de Jong, woont in Nederland maar was van 1984 tot 1995 op Curaçao Vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen.

  Dat was ten tijde dat Shell de roestbak voor niets verkocht aan een groep corrupte politici van Curacao. Heeft deze meneer de Jong toen hier een probleem van gemaakt? Geeist dat dit niet door zou gaan?
  Volgens mij zat meneer de Jong lekker te chillen in de zon met een cocktail in zijn dure huis met een hoge muur.

 2. De Rechtsstaat

  Ik wil kort en eenvoudig hierover zijn:

  Dr. Lammert de Jong heeft gewoon gelijk, echter verzaakt hij gelijk de reden hiervoor te communiceren.

  Thans zit er een bevriende regering in de forti, derhalve heeft DKR lees NL zich zelf in de voeten geschoten.

  Met deze grootgraaiers is er echt werk aan de winkel en helaas moet ik op deze manier afsluiten: LEKKER VOOR JE!

 3. Knoek-koe

  …..”Volgens Gijsbertha (kompaan van Cooper), als pr-man van de Isla destijds, kwam de olievervuiling niet door de o zo schone raffinaderij maar door een voorbijvarend schip”……

  @Lex …Hard op de spijkerkop geslagen. Idd deze lui schamen zich niet. Er lopen al decennia lang hoog opgeleide (IR) Chemisch technologen rond bij de ISLA met hoge salarissen en top posities, die DONDERS goed weten hoeveel smerigheid er in de lucht EN het schottegat water tegen ALLE Mileuwetgeving in ,worden geloosd.

  Deze technologen beweren nu dat deze zwaar veouderde en zwaar verontreinigende roestbak een pre is voor de Curaçaose economie, misschien voor hun dikkeportemonnee en bankrekening.

  Geld maakt iedereen minder integer.

  Ook deze IR!!! Chemische technolo(o)g(e)(n)

 4. Volgens Gijsbertha (kompaan van Cooper), als pr-man van de Isla destijds, kwam de olievervuiling niet door de o zo schone raffinaderij maar door een voorbijvarend schip. Jaja. En de Isla voldeed volgens beide heren aan alle milieu-wetgeving. Jaja. En zo iemand vraagt om vertrouwen in zijn huidige functie als MinFin? Hij zou het beste met de bevolking voor hebben??
  ps krijgen beide heren nog steeds een salaris uitgekeerd van de Isla?
  In ieder geval stond Cooper als Statenlid en als minister volgens zeggen al die jaren ook op de loonlijst van de Isla. Over belangenverstrengeling gesproken.
  (Er bestaat nog een een filmpje waarin Cooper glashard ontkent dat er problemen bij de Isla zijn).

 5. Alle begrip dat NL alleen leent en niet geeft.

  Zolang we een groep vam 8 dansleraren en dj’s die nog geen lantaarnpaal van een stoplicht kunnen onderscheiden naar een peperdure verkeersbeurs sturen.

  Zolang we een wandelend strafblad dat wederom tot jaren celstraf veroordeeld is gewoon in de Staten laten zitten.

  Zolang we fraudeurs en vreemdgangers benoemen tot directeuren van overheidsentiteiten en ze een miljoenensalaris geven.

  Zolang we een dame die een bank naar een faillissement zag gaan en niet ingreep bij het gegraai van haar mededirecteuren gewoon weer directeur maken bij ons nutsbedrijf , dat vervolgens in no time ook in grote financiele problemen raakt.

  Zolang… als ik doorga wordt ik een tweede Roberto.

 6. ” Sindsdien wordt deze feilloos misplaatste vraag in buiten- en binnenland als ‘een Wopke doen’ gerepeteerd”.
  Lammert verzint dit ter plekke om interessant te doen. Klopt geen snars van. Alsof hij iedereen kent in het binnen- en buitenland. Goedkope kretologie.
  Nuance is aan Lammert niet besteed. Zie ook zijn andere boeken. Igoogelen) Een van zijn boeken is tot stand gekomen in samenwerking met Douwe Boersema. Dan weten we de schrijver te plaatsen in zijn politieke overtuiging. Als je wat onderzoek doet is Lammert al op zijn 50ste gestopt met werken ( uit overheidsdienst) en is zich gaan bezighouden met het schrijven van boeken. Nu is hij zo’n 70 jaar. Als je die boeken ziet/leest is het geen lectuur waarmee je qua oplagen je brood kunt verdienen. Toch woont hij , volgens info, afwisselend in Nederland en Amerika. Dat is niet goedkoop lijkt me. Wazig figuur die Lammert.

 7. Opvallend dat Nederland altijd moet voldoen aan de waarborg functie. Echter de regering van Curacao heeft geen eigen waarborg functie jegens haar eigen volk?

 8. @Ambulant: dat kun jij ook, je nafjes wisselen. Behalve als je geen nafjes hebt.
  Maar dan hoef je je ook geen zorgen te maken over een devaluatie

 9. John Bash

  Ben blij dat ik geen nafjes heb. Heb ze lang geleden de deur uit gedaan.

 10. Ambulant

  Je bent je nek veilig aan het stellen.
  Omdat je kan.
  Maar veel herie maken hier.
  Waar heel veel het niet kunnen
  Punt.

 11. @Ambulant: Ik zei; “…Ik ben momenteel ook alle nafjes om aan het ruilen en dan over aan het boeken naar Nederland…”

  Daar staat OM AAN HET RUILEN en overboeken.
  Wat moet je met nafjes in Nederland?
  Daarbij wilik geen nafjes alsik verwacht dat ze die gaan devalueren.
  Daarbij kun je geen nafjes overboeken naar Nederland.

 12. Ambulant

  Nafjes overboeken. Naar NL.
  Dat beteken er zijn voldoende nafjes
  Iemand zie je kan nafjes drukken hier op Curacao.
  Bij tramm .. caracasbaai.
  En geld houdt z.n waarde.
  Huichelaars zijn er overal dus.

 13. Ambulant

  Heren heren en uiteraard Dames.
  Hier een beetje schreeuwen prachtig.
  Maar Nieuwe verkiezingen.
  2021…
  Wie komt dan met een nieuwe party en een party plan.
  Naam en kleur.
  De Tegen Party en Ultra violet….

 14. Oke en duidelijk @knoek-koe. En ben het daar bijna volledig mee eens. Waar het niet dat passief kiesrecht niet aan opleiding, afkomst of ervaring gekoppeld kan worden. En volgens mij was de president van Finland ook kassière voor ze in de politiek ging (kan me vergissingen). Maar zeker een uitgebreide code of cunduct met duidelijke sancties zou een stap vooruit zijn. Verkiezingsregels met vastgestelde en beperkte bugetten dus zonder sponsors die verplichting met zich meebrengen ook. Maar ook dat zie ik helaas niet gebeuren.

 15. Knoek-koe

  @Dislect, dank voor je toelichting, duidelijk.
  Waar ik meer op doelde met: niet meer doorgaan in dit format”:

  ● Geen dumbos meer op kardinale posten,
  ●of stuurlui die totaal niet kunnen sturen of managen. (Bijna alle Ministers)
  ● Of stuurlui die evident corrupt zijn
  ●Dumbos die er zitten obv tribale familiebanden, of obv vriendenverbanden, of obv uiterlijke kenmerken.

  En er moet een keiharde Good Governance and ethical code komen in een soort grondreglement waarin al dit soort zaken ragfijn en tot in de puntjes uitgewerkt zijn.

  Er moet bv in staan dat het onacceptabel is dat een Minister haar dochter in een project laat deelnemen, . Wekt de onherroepelijke schijn van belangenverstrengeling op.

 16. Django, kunt u uw reactie ook aub sturen naar de Amigoe als reactie op het ingezonden stuk in die krant van de heer de Jong .
  Zou wel nuttig zijn als de mensen ook het andere verhaal even lezen.

 17. Juist @Dislect. Ik ben momenteel ook alle nafjes om aan het ruilen en dan over aan het boeken naar Nederland.
  Wordt geheid een devaluatie van de gulden, maar dat roep ik al een tijdje.

 18. @ knoek-koe,
  A.u.b.niet meer in deze format doorgaan, ….
  Er blijft dadelijk een keus op tafel voor Nederland; geld geven en “even” met dit format door gaan, of geen geld geven dan moet de gulden devalueren wat de problemen oplost maar de rekening bij de burgers neerlegt. En daar komen we op het eind van de maand, als de salarissen betaald moeten worden van geld wat er niet is. Hoe dan ook geld om de economie nieuw leven in te blazen is er niet en gaat er niet komen de enige manier om van dit format af te komen is het verwijderen van de elite. Dus wat gaat Nederland doen geld geven en van te voren weten dat dit oneindig door moet gaan, geen geld geven en wachten tot 80% van de bevolking in Nederland zit, wat overigens ook gaat gebeuren met de minimale steun of ondemocratisch ingrijpen en een internationale shitstorm over zich afroepen. Wat gaat Nederland doen?

 19. Knoek-koe

  …..”De CAS en BES moeten gewoon één provincie worden van Nederland. De CAS-landen kunnen niet zonder Koninkrijk steun overleven. Ze willen wij de baten, niet de lasten”……

  We kunnen het na 400 jaar nog steeds niet.
  En in de afgelopen 10 jaar hadden we iets kunnen laten zien, al was het een gezonde inzet om integer en transparant te regeren en een gelukkiger budgetdiscipline ten toon te spreiden…

  Niets van dit is gebeurd, het tegenovergestelde…

  Na Ministers als Schotte, Hakim, Asjes, Pisas, Whiteman, Constancia, Osepha, Begina, Wiels , Martina, Girigorie, Mac William ( zucht) etc begin ik echt te geloven dat deze leiders nog op speelschoolniveau zitten.

  Weer in de diepe schulden, maar waar is het geld in gaan zitten? Niet in de infrastructuur, niet in een grote nood of bank of verzekeringsreserve, niet in de scholen, niet in digitalisering, niet in de wegen….alles brokkelt af…en het geld is….in de zakken van onze eigen lastposten van dignitarios gaan zitten…

  A.u.b.niet meer in deze format doorgaan, ….

 20. Ook dat nog

  L de Jong,
  U vergoeilijkt stelen van de eigen bevolking
  U vergoeilijkt onmogelijke salarissen van mensen met het IQ en EQ van een pinda.
  Geen cent gaat er naar rechtstreeks naar de bevolking, telkens stelen Uw elite-vriendjes alles leeg nog voordat er maar iets gestort is.
  U zou zich diep moeten schamen, maar helaas ook typetjes als U zijn de schaamte allang voorbij. Trouwens, hoe bent U aan Uw pensioen gekomen???

 21. @ dr. L. de Jong: ik maak bezwaar tegen de gedachtelijn van u. U interpreteert dat een “Wopke doen” bijna een oneerbaar voorstel inhoudt. Integendeel, de minister van F hanteert het principe van good governance en doet daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van een land om voldoende reserves op te bouwen en deze in te zetten bij tijden van rampspoed. Dat geldt ook voor andere autonome landen zoals CAS. Uit eigen waarneming heb ik kunnen opmaken dat er een hoge mate van zelfverrijking bestaat binnen de CAS en pas nu, nu de duimschroeven zijn aangedraaid door de RMR, er beweging is ontstaan om een rem te zetten op de exorbitante salarissen die in de publieke sector (ONV) worden verstrekt. Daarnaast heb ik uit eigen waarneming kunnen constateren dat samenwerking op Curacao op het terrein van onderwijs bijna niet mogelijk is. Dit komt vooral door een aangeboren, aangeleerd en instandgehouden wantrouwen jegens Nederland of Nederlandse instanties en dat staat vertrouwen en samenwerken ernstig in de weg. Hoewel ik het eiland ken als mijn broekzak en regelmatig er mijn vakantiegeld breng, zie ik dat het land qua cultuur, structuur en ontwikkelingszin verder afglijdt. Waar vroeger de deuren openstonden en dialoog nog mogelijk was, is er nu sprake van een deplorabele arbeidsethos en een bedenkelijk niveau van integriteit. Geen wonder dat Knops eisen stelt, hij is er klaar mee om aan het lijntje gehouden te worden met valse hoop en dito beloftes. Er was een tijd van praten en nu is de tijd om te doen. De belastingbetaler in Nederland is het zat om continue (Europees of Caribisch) op te draaien voor een lakse grondhouding van beleidsmakers in landen die bekend staan als corrupt. Ik deel uw mening dat we hulp moeten bieden, maar dat gaat niet zonder voorwaarden. Die voorwaarden vormen tegelijkertijd als een verantwoording aan diezelfde belastingbetaler. Tot slot: De infantiele houding om constant de hand op te houden wanneer zaken slecht lopen op de eilanden moet doorbroken worden met een grondhouding die uitgaat van eigen verantwoordelijkheid en oplossingsrichtingen. Een uitgestoken hand wegslaan omdat aan eisen moet worden voldaan, is een vorm van arrogantie en gebrek aan zelfkennis.

 22. Ambulant

  Nederland is duidelijk te kort geschoten ja.
  Stelende kleine kinderen kan je niet een plan laten maken en een zak geld geven en zeggen doe het maar en stuur me een rapportage over de voortgang.
  Dat noemen ze de kat op het spek binden.
  Gewoon een beetje harder worden en je niet in de maling laten nemen door acteurs.
  Stap voor stap dwingend begeleiden.
  Dat doen ze met verslaafden hier ook.

 23. Joep Meloen

  Dus nu is het de schuld van Nederland dat de eilanden er een puinhoop van maken ?
  Het mes heeft mij weer eens gesneden begrijp ik.

  Ik kan me de ruzies na de aanwijzingen nog wel herinneren. Men wilde zelfs naar het Europees hof als ik het me goed herinner, want de opstelling van Nederland werd als koloniaal gezien.

 24. Curacao revisited

  “Staatssecretaris Raymond Knops refereert in dit verband aan aanwijzingen van het Koninkrijk die al jaren niet zijn opgevolgd, evenals aanwijzingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Cft’s (Colleges financieel toezicht), in het bijzonder met betrekking tot de naleving van onderling overeengekomen begrotingsregels.”
  en waarom vraagt onze pers niet onze ministers waarom er niets met deze aanwijzingen is gedaan? deze zaak loopt al jaren

 25. Geachte heer De Jong,
  Daar gaan we weer. Het eenzijdig belichten van het Statuut.
  Hetzelfde stuk kan ik schrijven waarbij ik de verplichtingen van de CAS-landen benadruk. U heeft het alleen maar over de rechten die de CAS-landen hebben.
  Ja, Sint Maarten had een openstaande rekening bij Nederland die zij niet wilden of konden voldoen. Dus, als de mogelijkheid bestaat als Land Sint Maarten om iets terug te doen, zou het wenselijk geweest zijn als Sint Maarten het zelf had voorgesteld. De kans was groter geweest dat Nederland dan het erbij had laten zitten, omdat zij de bereidwilligheid zien.
  De CAS en BES moeten gewoon één provincie worden van Nederland. De CAS-landen kunnen niet zonder Koninkrijk steun overleven. Ze willen wij de baten, niet de lasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *