28 C
Willemstad
• donderdag 7 december 2023

Democracy now! | Wednesday, December 6, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Groot gebied met regen in aantocht Groot gebied met regen in aantocht

Sanne van den Boomen Een grote depressie met regen is onderweg vanuit het westen richting het Caribisch gebied. Dat is op satellietbeelden te zien. Ook de Meteorologische Dienst...

Nu.cw | Vrouwen tijdens hike verdwaald, door Kustwacht gered

Twee vrouwen zijn dinsdag in de omgeving van Dos Pos op Bonaire tijdens het hiken verdwaald geraakt. Uiteindelijk werden ze teruggevonden doordat ze zelf lichtsignalen gaven. Dat...

Nu.cw | Bevolkingsregister en rijbewijzenbureau maandagmiddag gesloten

Door: Britt van Garderen Het Bevolkingsregister (Kranshi) en het Rijbewijzenbureau zullen maandag 11 december vanaf 12.00 uur ‘s middags gesloten zijn voor het publiek. Deze sluiting is in...

PBC | Curaçao en andere eilanden hebben urgent gezondheidsonderzoek nodig

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een recent uitgebracht verkenningsrapport genaamd ‘Programmeren gezondheidsonderzoek in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden’ werpt een belangrijk licht op de gezondheidsuitdagingen waarmee...
- Advertisement -spot_img

Opinie | De logica achter de indeling van Arubaanse ministeries

HomeLandenArubaOpinie | De logica achter de indeling van Arubaanse ministeries

Opinie Dr. Jeff Sybesma

Aruba natuur, toerisme en milieu | Emma Teunissen

Na de recente verkiezingen in Aruba werkt de formateur hard aan de samenstelling van een nieuw kabinet. De Staatsregeling van Aruba stelt in artikel II.5 dat bij landsverordening de ministeries worden ingesteld die onder leiding staan van een minister.

Artikel II.6 beperkt het aantal ministers tot negen. De landsverordening van 19 december 2013 houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling van ministeries constitueert de verschillende ministeries en vult deze nader in. Die landsverordening is in 2016 en 2018 gewijzigd. De Arubaanse ministeries zijn op dit moment:

 1. Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie.
 2. Financiën, Economische Zaken en Cultuur.
 3. Justitie, Veiligheid en Integratie.
 4. Toerisme, Volksgezondheid en Sport.
 5. Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.
 6. Sociale Zaken en Arbeid.
 7. Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.
 8. Transport, Communicatie en Primaire Sector.

Bij de formatie wordt onderhandelt wie welk ministerie toebedeelt krijgt. Er zijn gewilde ministeries en minder gewilde. Financien en justitie zijn meestal hoofdpijn ministeries terwijl portefeuilles als ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, transport toerisme veel meer gewild zijn omdat je als minister makkelijker kan scoren.

Deze opinie gaat echter niet over wie wat krijgt. Dat is een voornamelijk een politiek gebeuren. Waar ik hier bij stil wil staan is de indeling van de diverse ministeries. Ik vraag me namelijk af of er een logica zit achter de diverse onderdelen van een ministerie. En ik wil me daarbij focussen op duurzame ontwikkeling en natuur en milieu.

Allereerst duurzame ontwikkeling. De minister van onderwijs en wetenschap heeft ook duurzame ontwikkeling in zijn portefeuille. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In 2015 formuleerde de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze samen vormen een universele roep om actie om ervoor te zorgen dat in 2030 armoede is uitgebannen, onze planeet adequaat wordt beschermd tegen uitputting en dat iedereen in vrede en voorspoed mag leven. Een zeer ambitieus plan.

De SDG’s (1) vormen een integraal raamwerk waarbij onderkent wordt dat alle activiteiten met elkaar verbonden zijn en dat een duurzame ontwikkeling van een land een balans betekent op alle maatschappelijke terreinen. Een dergelijk belangrijk en ministerie-overschrijdend onderwerp zou naar mijn mening eerder onder de minister van algemene zaken moeten vallen. Of, nu er slechts acht ministeries zijn ingesteld in Aruba en de Staatsregeling er negen toestaat, onder een geheel nieuw op te richten ministerie.

Dan natuur en milieu. Als we kijken naar de indeling zoals die bestond onder het kabinet Wever-Croes I in Aruba zien we dat milieu gekoppeld is aan ruimtelijke ontwikkeling en niet aan volksgezondheid. Is deze combinatie ook terug te zien in andere autonome delen van het Koninkrijk?

Eerst Nederland. Daar kent het demissionair kabinet Rutte III een Minister van volksgezondheid, welzijn en sport en een Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Tevens is er een minister zonder portefeuille benoemd met milieu en wonen, die organisatorisch echter wel geplaatst is onder de minister van infrastructuur en waterstaat. Milieu wordt dus als belangrijk gezien om een eigen minister toegewezen te krijgen. In het kabinet Rutte II en Rutte I was het anders georganiseerd en was er een Minister van infrastructuur en milieu en een Minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Weer daarvoor, onder Balkenende IV had je de Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, de Minister van volksgezondheid, welzijn en sport en de Minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. natuur, milieu en volkgezondheid in drie verschillende ministeries.

In Sint Maarten zien we een Minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur en een Minister van volksgezondheid, sociale ontwikkeling en arbeidszaken, derhalve min of meer gelijk aan die van Wever-Croes I in Aruba.

Tenslotte, zien we in Curacao onder Ruggenaath en nu onder Pisas een minister van gezondheid, milieu en natuur. Alle drie zorggebieden onder een nummer.

Mij ontbreekt op dit moment de logica van de beweegredenen hoe men tot portefeuille verdeling binnen en tussen ministeries komt. Misschien staat dat in diverse memories van toelichting op de wetgeving. Soms kan je iets wel beredeneren. Volksgezondheid kan mogelijk iets met sport te maken hebben (mensa sana in corpora sana), maar hoezo met toerisme? Wat is de relatie met elkaar? Ik zou toerisme veel eerder onder economische zaken zetten, want het is immers de grootste economische pijler van Aruba.

En kijk naar ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur. Waarom is milieu (met mogelijk ook natuur) daaraan gekoppeld? Ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur dienen ter ondersteuning van andere zorggebieden van de overheid door beleidsmatig de beschikbare ruimte van het eiland in te delen en te ontsluiten. Dat is milieu en natuur niet. Dat is een op zichzelf staand zorggebied met totaal andere uitgangspunten.

Voor mij is de meest logische combinatie die van volksgezondheid met milieu en natuur. Immers, deze drie terreinen van overheidszorg hebben één noemer: de mens staat centraal. Milieubeheer wordt gedefinieerd als de zorg voor de leefomgeving van de mens, terwijl volksgezondheid enerzijds zich richt op de gezondheidstoestand van de bevolking en anderzijds het geheel aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid van de bevolking. Beiden zorgterreinen liggen logisch in elkaars verlengde. Natuur vormt daarbij aansluitend een gelijksoortig belang door het beschermen van bepaalde elementen van de wilde natuur, in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen, bedreigde leefgemeenschappen, dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, alles ten behoeve van het welzijn van de mens.

Ik hoop dat bij het opstellen van het Wever-Croes II Regeerprogramma heel goed gekeken wordt naar de samenhang van de diverse diensten en portefeuilles binnen ieder ministerie, zodat de werkzaamheden binnen de ministeries elkaar ondersteunen en zelfs versterken waardoor zoveel mogelijk vermeden wordt dat bepaalde zorgterreinen stiefkindjes worden.

En dat door verschuivingen van taken een veel logischere overheid tot stand wordt gebracht met uiteindelijk een betere maatschappij.

______________________________

Eindnoot:

1) In de praktijk is de minister van algemene zaken aanspreekpunt voor de SDG’s. Bijvoorbeeld, de leden van de Nationale SDG Aruba Commissie vallen onder diverse ministers, maar de voorzitter van de commissie is speciaal adviseur van de minister van algemene zaken met betrekking tot multilaterale zaken. Correspondentie over de SDG’s loopt via de minister van algemene zaken [http://www.sustainablesids.org/wp-content/uploads/2018/09/The-Aruba-SDG-Roadmap.pdf].

Dr. Jeff Sybesma is bioloog en jurist. Hij is lid van de Raad van Advies Curaçao, parttime docent staats- en bestuursrecht én milieurecht. Ook is hij bijzondere rechter in ambtenaren en sociale zaken. Deze bijdrage is volledig op eigen titel geschreven.

5 reacties

 1. De indeling van de ministeries is minder belangrijk dan de persoon die de functie vervuld. Het is ook niet erg logisch dat op Curaçao onderwijs en sport in de zelfde portefeuille thuishoort. Meestal bij het aantreden van een kabinet is al te zien welke ministers ongeschikt zijn. Laten we eerlijk zijn de laatste jaren hebben we geen pottenbrekers gehad de meesten hebben hun termijn uitgezeten en flink gereisd. Wat er met die kennis gedaan is, mag Joost weten. Waarschijnlijk voor de foto album zoals die Schotte die met een privé fotograaf reisde.

  Bij dit kabinet weten we in elk geval dat wij op gebied van gezondheidszorg en onderwijs twee licht gewichten hebben. Op beide terreinen is het nu al te voorspellen dat wij de komende 4 jaar stil zullen blijven staan en wat onderwijs betreft, 4 jaar in het leven van een kind kan levenslange gevolgen hebben.

  We zagen het onlangs nog met Sithree van Heydoorn, minister van onderwijs een man die alle fatsoen normen ontbreekt door een begrafenis voor politieke propaganda te misbruiken. De minister van volksgezondheid, Doroty Janga vind haar persoonlijke mening belangrijker dan volksgezondheid. Wat dat betreft had Corallo gelijk de vrouw is ongeschikt als minister.

 2. Naschrift: mijn reactie “Prima artikel enz…..” heeft betrekking op het opinieartikel van Sybesma over biodiversiteit. Helaas werd dit artikel opeens verwijderd en gewijzigd.

 3. Prima artikel, van hoog niveau, bijna wetenschappelijk. Het is te hopen dat hier iets van wordt opgepakt door de lezer, instanties en bestuurders. Van die laatste verwacht ik helaas niet zo veel. Het vullen van gaten, ongemoeid rond laten scheuren van luidruchtige quads, zandstranden aanbrengen bij het nieuwe hotel te Soto en het willen verlagen van benzineprijzen stemmen mij niet zo positief. Maar wie weet, gaat het inzicht verbeteren of (zoals Gaia aangeeft) worden wij door ons eigen ondoordachte handelen gestraft waardoor wij wakker worden geschudt. Er is nog veel hoop en nog heel veel te doen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties