29 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 14:26

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | De Arubaanse afvalaffaire en het kinderrecht op een gezond milieu

Opinie mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento

Vuilstortplaats Parkietenbos nu dicht is of niet; voor bewoners blijft de overlast

Op de website kinderrechten.nl lezen we over een baanbrekende zaak waarin een Londense rechter in december 2020 officieel erkende dat een 8-jarig meisje was overleden aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dit oordeel past binnen de groeiende erkenning dat met milieuvervuiling kinderrechten worden geschonden. Op dezelfde website lezen we dat jaarlijks één op de vier kinderen jonger dan vijf jaar overlijden aan de gevolgen van milieuschade.

Dit roept voor Aruba vragen op, want sinds jaar en dag is het Arubaanse afvalbeheer ver onder de maat. In het gebied rond het woongebied Parkietenbos heerst een situatie die indruist tegen zowel het recht als tegen hetgeen van een fatsoenlijke overheid mag worden verwacht: luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en zeewater verontreiniging zijn aan de orde van de dag.

Bij Parkietenbos groeit een vuilnishoop met de dag richting zee, terwijl iedere verandering in windrichting buurtbewoners misselijkmakende geur- en rookoverlast bezorgt. Slib, dat bestaat uit onder meer fecaliën, wordt op de vuilnishoop uitgesmeerd om te drogen. Als het een beetje geregend heeft, wordt deze stinkende brij een broeihaard voor ongedierte. Ondertussen wordt er in de zee (ongezuiverd) rioolwater geloosd.

- Advertentie -

In dit kader mag best onderzocht worden of bij Parkietenbos kinderrechten geschonden worden. Immers, Aruba is ook gebonden aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In artikel 3 van dit verdrag komt tot uiting dat het belang van het kind voorop moet staan bij beslissingen die kinderen aangaan. Artikelen 4 en 6 scheppen de plicht voor de overheid om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor kinderen.

Tegen deze achtergrond zijn de (voornamelijk openlucht)werkzaamheden die te Parkietenbos plaatsvinden in het kader van afvalbeheer, kennelijk een grove schending van de rechten van het kind. Toch wordt er bij het ontplooien van deze activiteiten door niemand nagedacht over het gevaar van giftige stoffen voor de kinderen die in deze buurt wonen. Luchtkwaliteit, (zee)waterkwaliteit en bodemkwaliteit worden kennelijk niet gemeten. Ook wordt in dit woongebied geen gezondheidsonderzoek gehouden om de gezondheidsrisico’s voor buurtbewoners in kaart te brengen.

De tijd begint echt te dringen dat de overheid deze slepende afvalaffaire serieus neemt en deze problematiek effectief aanpakt. Echter, de moed zakt je in de schoenen wanneer je luistert naar de uitlatingen van de nieuwe Minister van Integriteit en Natuur tijdens de onlangs gehouden parlementsvergadering inzake Serlimar.

Volgens de website van de overheid is Serlimar ‘het bedrijf van Aruba, dat de gemeenschap een schoon en gezond leefmilieu garandeert door op een verantwoorde, servicegerichte en efficiënte wijze uitvoering te geven aan activiteiten op het gebied van afvalstoffenpreventie –inzameling en –verwerking en groenbeheer.’

- Advertisement -

Tijdens de vergadering geeft de minister aan dat de Hinderverordening niet van toepassing is op de werkzaamheden bij Parkietenbos, terwijl deze landsverordening hiervoor geen uitzondering schept. Over het PAHO-rapport had de minister nog nooit gehoord noch over de problematiek van de locatie van een incinerator (verbrandingsoven).

In interviews verzekert onze kersverse minister ons dat hij de materie grondig heeft bestudeerd en dat er over de oplossingen is nagedacht. We moeten het maar geloven. Ondertussen blijven we veel waarde hechten aan de autonomie, alsof het een voorrecht is van de Arubaanse overheid.

Wellicht wordt het tijd om deze autonomie niet alleen op te vatten als strijdkreet tegen Nederland, maar op de eerste plaats als een verantwoordelijkheid. Daarmee zou de autonomie ook opgevat moeten worden als een plicht dat noopt tot verwezenlijking van de rechten van het kind.

mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento is maatschappelijk en politiek geëngageerd en is sinds juli 2021 lid van het Arubaans parlement. Sinds augustus 2020 is hij als (gast)docent Staats- en bestuursrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsheeft van de University of Curaçao. Daarvoor was hij tien jaar lang verbonden als docent en wetenschapper op het gebied van het Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Aruba (UA).

mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento,
Aruba

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Curacao. Wat te denken van de dramatische luchtverontreiniging van wat er ook geheimzinnig verbrand wordt elke dag / NACHT door de chickenfarm in SunSAD Heights? En straks weer van de raffinaderij? Korter leven van de burger is geen issue voor de overheid.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

PBC | Beatrix bezoekt voedselbos tijdens bezoek aan Curaçao

Persbureau Curacao Prinses Beatrix werd zaterdag tijdens haar bezoek aan Curaçao flink aan het werk gezet. Bij een bezoek aan het voedselbos kreeg de 83-jarige prinses een oranje...

PBC | SER maakt zich sterk voor innovatie

Persbureau Curacao De Sociaal-Economische Raad heeft een verkenning uitgebracht aan de regering en de Staten over de mogelijkheden van de invoering van een missie gedreven innovatiebeleid. Dat moet...

ParadiseFM | Mauritsz de Kort wordt definitief nieuwe Hof-president

Hij was al voorgedragen, maar de benoeming is nu officieel rond: rechter Mauritsz de Kort is vanaf 1 januari de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van...

ParadiseFM | Staten eisen aanwezigheid president Centrale Bank

De president van de Centrale Bank Richard Doornbosch moet de minister van Financiën assisteren in het parlement. Dat zegt regeringspartij MFK. De partij neemt het Doornbosch kwalijk...

Opinie | ‘Inspecteur Keli is een gevaar voor de volksgezondheid van Curaçao’

Opinie | Jan Huurman, arts en voormalig Inspecteur-generaal Volksgezondheid Curaçao   Het recente vonnis naar aanleiding van een klacht en een eis over het handelen van chirurg Misset legt...

Column Youp | Kakkersbromsnor

Pushbericht na pushbericht over vliegverboden, wauwelwappies, vaccinazi’s, avondlockdowns, QR-codekrakers, meedogenloze mutaties, rellende hooligans, met scherp schietende politiemensen, uitgebluste brandweermannen, radeloos ziekenhuispersoneel, stenen door ambulanceruiten, dwalende demissionaire ministers,...
- Advertentie -