Opinie | Conflict binnen GreenTown splijt stichting

Door Sven Rusticus en Orlando Meulens

Andres Casimiri en Sven Rusticus Greentown bij de Europese Investment Bank

De laatste hoop voor een herstructurering van de Isla-raffinaderij dreigt in het water te vallen. Het bedrijf ConocoPhillips heeft beslag gelegd op de tegoeden van PdVSA op Curaçao en alle ogen zijn weer gericht op het alternatief van Andrés Casimiri: de herontwikkeling van het Isla-terrein, zonder raffinaderij.

Dit initiatief is vastgelegd in de statuten van de stichting GreenTown Curaçao die al zeven jaar dit streven als doelstelling heeft. Maar wat velen niet weten is dat nadat de heer Casimiri zich twee jaar geleden terugtrok als voorzitter van de stichting, omdat deze geen vooruitgang heeft geboekt onder leiding van de huidige voorzitter Ron Pin en het bestuur op Curaçao.

De bestuursleden in Nederland, waaronder medeoprichter Sven Rusticus en Orlando Meulens, bleven ondanks pogingen om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken middels het benaderen van bedrijven en ontwikkelaars almaar weerstand krijgen van hun collega’s uit Curaçao. Zo werd een bijeenkomst met de premier, waarbij partijen met expertise op het gebied van herontwikkeling van ‘brownfields’ (industriële vervuilde gronden) in Nederland en in de Verenigde Staten die waren benaderd om hun kennis en kunde op het gebied van herontwikkeling te presenteren, door de huidige voorzitter Pin afgehouden uit angst dat deze partijen met een verhaal zouden komen ter vervanging van de raffinaderij.

Het werd uiteindelijk een ‘mini-conferentie’ waarbij de zoon van de heer Pin, werkzaam als architect in Australië, een presentatie hield voor een kleine groep aanwezigen waaronder de premier en de minister van Economische Ontwikkeling. De huidige voorzitter van GreenTown heeft het plan van zijn vroegere organisatie ‘Lighthouse Club’ waar hij secretaris van was uit de kast gehaald en wil GreenTowns plan omzetten in een hybride model: het bouwen van een groen stadsdeel in combinatie met een kleinere raffinaderij.

Protest van de bestuursleden in Nederland, Rusticus en Meulens, en oud-voorzitter Casimiri – dat dit niet strookt met de doelstellingen van de stichting – leidden tot een intern conflict. Het protest van voormalig voorzitter Casimiri werd geprobeerd af te doen door een zogenaamd nieuw beleid in te voeren dat alleen de heer Pin en een ander bestuurslid naar buiten mochten treden als spreekbuis voor GreenTown Curaçao.

En op 30 april jongstleden werd in een onaangekondigde en besloten vergadering van het bestuur op Curaçao (zonder participatie van de leden Rusticus en Meulens) besloten dat de bestuursleden in Nederland, Rusticus en Meulens, hun bestuurslidmaatschap ontnomen werd, daar hun mening te veel afweek van de andere bestuursleden.

Ondanks het interne conflict zitten oprichters Casimiri en Rusticus niet bij de pakken neer en willen het project GreenTown in zijn ware vorm verder helpen uitvoeren. Zeker nu de raffinaderij weinig kans van een doorstart middels een moderniseringstraject blijkt te krijgen, vanwege de constante externe problemen die de raffinaderij blijft ondervinden.

Om weer orde en rust te krijgen is er op 5 mei jongstleden, op initiatief van GreenTown-bestuursleden Rusticus en Meulens, een brief naar het bestuur van GreenTown Curaçao gestuurd met het voorstel dat alle huidige bestuursleden hun ontslag indienen en plaatsmaken voor nieuwe bestuursleden die wél bereid zijn de doelstellingen van de stichting na te leven.

Verder zijn er contacten gelegd met projectbureaus en projectontwikkelaars in Nederland en in de VS. De reacties zijn enthousiast. Echter er dient een haalbaarheidsonderzoek gedaan te worden naar de huidige status van het terrein en naar de financiering van het project. De overheid van Curaçao heeft, net als haar voorgangers, nog geen blijk van tegemoetkoming in dezen laten zien. Er zijn inmiddels wel ontwikkelingsgelden van de Europese gemeenschap voor Curaçao beschikbaar en voor dit soort doeleinden bedoeld: ‘Duurzame projecten’.

Kortom, GreenTown heeft naast genoemde teleurstellende ervaring toch het volgende kunnen bereiken:
– Een feasibility en bankability van het project dat middels een gerenommeerd bedrijf gemaakt kan worden;
– Datzelfde bedrijf is ook bereid een roadmap voor de transitie naar een duurzame ontwikkeling voor het gehele eiland te maken. De premier en minister van Economische Ontwikkeling zijn persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht;
– Er is een grote internationale herontwikkelingsondernemer met wereldwijde ervaring gevonden die de herontwikkeling van het Isla-terrein als geheel op zich kan nemen, maar die wil voor het starten een gedegen studie van het Isla-terrein zien;
– De Europese Investeringsbank (EIB) heeft aangegeven GreenTown te supporten, mits GreenTown blijft voldoen aan haar doelstellingen, die in lijn zijn met die van de EIB, op het vlak van maximale reductie van CO2-uitstoot en het creëren van nieuwe duurzame economische activiteiten.
Het is belangrijk dat GreenTown bij haar oorspronkelijke visie blijft voor een complete herontwikkeling van het Isla-terrein en zich niet laat ‘ombuigen’ in een hybride model, zoals de huidige voorzitter Pin voorstaat, en dat kennelijk door de huidige regering van Curaçao als minder bedreigend wordt ervaren.

Sven Rusticus en Orlando Meulens ondertekenen deze opiniebijdrage als ‘bestuursleden GreenTown Curaçao’ gevestigd in Utrecht in Nederland.

9 Reacties op “Opinie | Conflict binnen GreenTown splijt stichting

 1. Waar haalt de schrijver van dit stuk deze tendentieuze informatie dat alle ogen van de Curaçaose bevolking gericht is op het fantast project” green town”. Echt niet. Onderhandelingen zijn in volle gang voor het zoeken van een strategische partner voor voortzetting van de Isla Rafinaderij. Rechtzaak is gaande voor het opheffen van het beslag van ConocoPhillips met grote kans van slagen. Green Town is één van de vele projecten die Curaçao rijk is.

 2. Voordat een concrete vormgeving is gecre-eerd is er al gedonder.
  Leert men het hier op Curacao nooit?
  Hebben we te maken met egotrippers ?
  Jammer

 3. Plannen maken is fijn, het feest dat gegeven wordt omdat we een plan hebben is nog fijner, daarna laats men hier het snel altijd afweten. Zit in de cultuur zullen we maar weer denken, volhouden en continuïteit zijn daarin niet de sterkste kanten.

 4. Joep Meloen

  Voor de zoveelste keer laten we zien dat we op Curacao werkelijk helemaal niets kunnen.
  Wij zijn geen mensen die leiding kunnen geven, wij willen wel doen alsof, maar we zijn alleen goed in het uitvoeren van opdrachten en vaak doen we zelfs dat niet eens goed.
  Wanneer gaan we dat nu eens beseffen ?
  Greentown had een mooi initiatief kunnen zijn, maar wanneer ik het ontwerp zie dat ze in gedachten hebben (een of ander futuristisch ruimteschip) dan zeg ik ook: ‘dan maar liever de raffinaderij’.

  Kom met een realistisch plan, geen futuristisch plan van opeengestapelde schoenendozen, een ontwerp dat totaal niet past in dit klimaat.

  En wanneer de stichting als doelstelling heeft dat de raffinaderij moet worden opgeheven, dan past het niet dat de RdK of PdVSA wat figuren naar binnen sluist die via een achterdeur alsnog weer proberen een raffinaderij binnen te loodsen. Exit voor deze intriganten en nu gaan werken aan een realistisch plan.
  Wil greentown ooit de burger meekrijgen dan moet men realistischer gaan denken. Hou op met ‘spaceship 2050’.

 5. caribbeancynic

  Het duurt nooit lang voordat het een puinhoop wordt in een organisatie op Curaçao. Niks bijzonders, binnenkort horen we niets meer over Greentown, was al niet zo realistisch.

 6. op dit moment zou greentown de regering bij kunnen staan in het zoeken naar een alternatief.
  financiering schoonmaak en nieuwe ontwikkeling schottegat…
  het personeel dat nu werkloos wordt kan aangenomen worden voor de grote schoonmaak.
  en misschien toch later een terminal bouwen bij Bullenbaai
  2 vliegen in 1 klap…
  een crisis kan positief uitvallen..

 7. Bulibuli

  nieuwe stichting oprichten?

 8. hoedanook

  GreenTown code woord voor ‘Antias Restruktura’ en ‘Antias Nobo’. Geen reële alternatief.

 9. V alt dus allemaal wel mee, naar Curaçaose begrippen, waar het zaken over de Isla betreft. De wal is nu het schip aan het keren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *