28 C
Willemstad
• dinsdag 21 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Open brief | Aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander

HomeLandenArubaOpen brief | Aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander
Ingezonden Open brief
Ingezonden Open brief

Zijne Majesteit,
Koning Willem Alexander,

Op de eerste plaats heten wij U en Uw echtgenote, Koningin Maxima van harte welkom op Aruba.
Tegelijkertijd willen wij U onze grote bezorgdheid overbrengen over de richting die Aruba thans opgaat.

Wij krijgen berichten binnen dat de Koninkrijksregering voornemens is een Algemene Maatregel van Rijks Bestuur (AMvRB) voor Aruba af te kondigen, die als doel heeft om het financieel bestuur op Aruba over te nemen.

De beslissing voor een AMvRB zou vorige week vrijdag zijn genomen in de Koninkrijksministerraad. Echter, op het laatste moment is dit AMvRB aangehouden door een contra-offerte van Minister-president, mr. Mike Eman; de inhoud waarvan wij compleet onkundig zijn gebleven.

Onder het Arubaanse Volk heerst grote, sociale angst hoe de toekomst eruit zal zien.

Zal de Koninkrijksregering het AMvRB invoeren op Aruba?

Wat gaat er met het Arubaanse Volk gebeuren?

Worden de strenge maatregelen tegen het Arubaanse Volk genomen, terwijl wij financieel niet bij machte zijn om deze financiele offers te dragen?

Zullen de Ministers uit het Kabinet Mike Eman II naar huis worden gestuurd?

Van Minister-president, Mike Eman zelf horen wij niet veel; hij is grotendeels afwezig op Aruba. Zijn tijd vult hij met het reizen over de wereld en als hij op Aruba is, horen wij dat hij geestelijk ziek is.

Onlangs heeft Minister van Financien, Angel Bermudez, het Parlement verkeerd voorgelicht, toen hij verklaarde dat hij niet precies wist wat er zal gebeuren, wanneer de begroting 2015 door het Parlement wordt goedgekeurd, ondanks een negatief advies van de Raad van Advies en het CFT, die deze begroting 2015 als onrealistisch hebben bestempeld.

Minister Angel Bermudez wist op dat moment dat de Rijksministerraad een voorstel voor een AMvRB op vrijdag 24 April 2014 zal bespreken, aangezien de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Alfonso Boekhoudt deze informatie bezat voor de vergadering van het Parlement, waarin Angel Bermudez zijn uitspraken heeft gedaan.

Minister Angel Bermudez en Minister-president, Mike Eman beweren bij hoog en laag dat het CFT niets te vertellen heeft op Aruba, aangezien Aruba niet onder hetzelfde regime valt als Curacao en Sint Maarten, die wel een financieel toezicht van hogerhand moeten dulden.

Aruba, zo spreekt men in koor hoeft zich aan dergelijke afspraken niet gelegen te laten liggen, aangezien Aruba de adviezen van het CFT niet hoeft op te volgen, aangezien het hier slechts om “adviezen” gaat en geen dwingende bepalingen betreffen, die het CFT op Aruba kan opleggen:

“Aruba kent de noden van het volk beter dan het CFT”.

Aan de andere kant dreigt de Koninkrijksregering met een Algemene Maatregel van Rijks Bestuur als de regering van Mike Eman II de adviezen van het CFT niet incorporeert in de begroting 2015.

Wij, Arubanen die jarenlang voor de Status Aparte van Aruba hebben gestreden moeten nu met pijn in ons hart zo’n AMvRB verwelkomen, aangezien wij niet langer onder het bewind van het Kabinet Mike Eman II kunnen blijven, gelet op de precaire, financiele postitie van Aruba.

Eerlijkheidshalve moeten wij met z’n allen constateren dat gelet op de huidige omstandigheden, waarbij Mike Eman geld over de balk blijft gooien en het Arubaanse Volk in armoede leeft, wij er de voorkeur aan geven om tijdelijk de Status Aparte in te ruilen voor het behoud van ons eigen lijf en leden. Wij zien geen andere oplossing dan, dat de Koninrkijksregering Aruba onder volledige curatele plaatst met instelling van een justitieel onderzoek naar de malversaties van de 4 biljoen overheidsgeld, waarvoor Minister-president, Mike Eman en het voltallig Kabinet Mike Eman I en II verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Wij constateren dat het Arubaanse Volk, de aangekondigde maatregelen financieel niet kan dragen en wij verzoeken Uwe Majesteit hier iets aan te willen doen; zodat de Arubaanse bevolking niet in armoede ten onder moet gaan.

Aruba heeft op dit moment geen andere keus en wij verzoeken de Koninkrijksregering om orde op zaken te willen stellen op Aruba onder het tijdelijk inleveren van een deel van onze autonomie. Wat hebben wij, Arubanen aan de Status Aparte als wij onder het huidig bewind moeten blijven en wij met z’n allen het eindstreep niet zullen halen, aangezien Mike Eman en zijn Ministers geen enkel besef hebben dat er op Aruba een enorme, financiele crisis gaande is en de Ministers doorgaan om zich; hun familie en vrienden op schandelijke wijze te verrijken, terwijl het Arubaanse Volk steeds armer wordt en het hoofd amper boven water kan houden, terwijl de Ministers uit het Kabinet Mike Eman II en hun vrienden zich de weelde van de wereld kunnen veroorloven.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij, Uwe Majesteit vriendelijk doch met klem om een Algemene Maatregel van Rijks Bestuur op Aruba af te kondigen en een justitieel onderzoek naar de malversaties met het overheidsgeld te beginnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse FIOD; het Openbaar Ministerie op Aruba tijdelijk buiten werking te stellen, zodat de Nederlandse justitiele autoriteiten hun werkzaamheden naar de malversaties met 4 biljoen aan overheidsgeld door de Minister-president Mike Eman en het voltallig Kabinet Mike Eman II zonder inmenging van de Arubaanse instanties kunnen uitvoeren.

Wij danken U voor Uw krachtdadig optreden op Aruba om het Arubaanse Volk tegen een ongewisse toekomst te beschermen.

Hoogachtend,
Mw. Maria Magdalena Edwina Henriquez,
Internationaal Advocaat voor de Mensenrechten en Democratisering
Savaneta 109-D
Tel:  00-297-5847263
Cell: 00-297-7454877
Mail to: [email protected]

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties